Thiết lập nguồn đối tượng

Nguồn đối tượng là nơi bạn thêm các nguồn dữ liệu của bên thứ nhất vào tài khoản của mình bằng trải nghiệm Google Ads mới. Những nguồn dữ liệu bên thứ nhất này có thể được dùng để tạo danh sách tiếp thị lại và tiếp cận những người đã truy cập vào trang web, sử dụng ứng dụng của bạn, xem video hoặc chia sẻ thông tin của họ với bạn.

Bài viết này giải thích cách thiết lập nguồn đối tượng.

Lợi ích

 • Thiết lập hoặc liên kết các nguồn đối tượng để khai thác sức mạnh của tiếp thị lại
 • Quản lý, theo dõi và khắc phục sự cố các nguồn đối tượng của bạn
 • Xem các lần truy cập vào thẻ, thông số đang hoạt động và danh sách đối tượng đã tạo từ từng nguồn đối tượng

Chọn nguồn đối tượng

Hầu hết các nguồn đối tượng đều yêu cầu bạn liên kết tài khoản Google Ads với tài khoản của nguồn. Hãy thực hiện theo các hướng dẫn bên dưới để thiết lập nguồn đối tượng mới trong tài khoản Google Ads của bạn.

Thẻ Google Ads

Thu thập dữ liệu cho các danh sách tiếp thị lại và tính năng theo dõi chuyển đổi bằng cách thêm thẻ Google Ads vào trang web của bạn.

Hướng dẫn

 1. Nhấp vào biểu tượng công cụ  ở góc trên cùng bên phải màn hình.
 2. Nhấp vào Công cụ quản lý đối tượng trong mục "Thư viện đã chia sẻ".
 3. Nhấp vào Nguồn đối tượng trong menu trang ở bên trái.
 4. Nhấp vào Thiết lập thẻ trong thẻ "Thẻ Google Ads".
  1. Nếu đã thiết lập thẻ Google Ads thì bạn có thể chỉnh sửa thẻ bằng cách nhấp vào trình đơn có biểu tượng 3 dấu chấm, sau đó nhấp vào Chỉnh sửa.
 5. Quyết định dữ liệu mà thẻ của bạn sẽ thu thập:
  1. Tùy chọn "Thu thập dữ liệu chuẩn có sẵn từ nguồn dữ liệu này" sẽ thu thập dữ liệu chung về số lượt truy cập trang web.
  2. Tùy chọn "Thu thập các thông số hoặc thuộc tính cụ thể để cá nhân hóa quảng cáo" sẽ điều chỉnh quảng cáo của bạn dựa trên hoạt động của người dùng.
   • Tùy chọn này còn được gọi là "Tiếp thị lại động", cho phép bạn hiển thị quảng cáo cho những người có trong danh sách tiếp thị lại dựa trên hoạt động của họ trên trang web hoặc ứng dụng của bạn.
 6. Chọn thông số chung mà bạn muốn theo dõi
 7. Nếu bạn chọn "Thu thập dữ liệu chuẩn có sẵn từ nguồn dữ liệu này" thì hãy chuyển sang bước 9.
 8. Nếu bạn chọn “Thu thập các thông số hoặc thuộc tính cụ thể để cá nhân hóa quảng cáo” thì hãy làm theo các bước sau: 
  1. Chọn loại doanh nghiệp. 
   • Loại doanh nghiệp được dùng để cho phép các thẻ thu thập thông tin về hoạt động cụ thể trên trang web phù hợp với loại hình doanh nghiệp của bạn. Nếu loại doanh nghiệp của bạn không được liệt kê thì hãy chọn "Khác (tùy chọn tùy chỉnh)".
  2. Chọn thông số của loại hình doanh nghiệp mà bạn muốn theo dõi.
 9. Nhấp vào Tạo và tiếp tục
 10. Cài đặt thẻ trang web toàn cầu và đoạn mã sự kiện Google Ads trong mục <head> của các trang HTML. Tìm hiểu thêm về Nội dung thay đổi đối với thẻ tiếp thị lại Google Ads.
  1. Bạn có thể thực hiện một trong các thao tác sau:
   • Sao chép mã
   • Sử dụng Trình quản lý thẻ
   • Tải xuống thẻ
   • Gửi thẻ qua email cho quản trị viên web của bạn
  2. Đọc bài Gắn thẻ trang web cho tiếp thị lại để biết nội dung hướng dẫn từng bước.  
 11. Nhấp vào Xong.

Google Analytics

Xem số liệu thống kê về trang web, theo dõi các lượt chuyển đổi và thu hút các đối tượng tiếp thị lại Analytics.

Trước khi bắt đầu

Hãy đảm bảo bạn có các quyền cần thiết để có thể thấy các chế độ xem trong thuộc tính Google Analytics. Nếu bạn cần yêu cầu quyền thì hãy tìm hiểu cách yêu cầu thông qua bài viết về Quản lý người dùng.

Bạn cần liên kết tài khoản Google Analytics với tài khoản Google Ads. Tìm hiểu thêm trong bài viết giới thiệu về cách Liên kết Google Analytics với Google Ads.

Danh sách đối tượng Web và ứng dụng Google Analytics sẽ xuất hiện dưới ô Google Analytics trong mục “Nguồn đối tượng" Tính năng tiếp thị lại động cho web không thể sử dụng cho các thuộc tính Web và ứng dụng Google Analytics. 

Số lượt truy cập thẻ Web và ứng dụng Google Analytics (trên thiết bị di động) và Firebase, cũng như các danh sách đã tạo trong Google Ads từ các lượt truy cập thẻ này, sẽ xuất hiện trong ô phân tích ứng dụng trong mục "Nguồn đối tượng".

Hướng dẫn

 1. Nhấp vào biểu tượng công cụ  ở góc trên cùng bên phải màn hình.
 2. Nhấp vào Công cụ quản lý đối tượng trong mục "Thư viện đã chia sẻ".
 3. Nhấp vào Nguồn đối tượng trong menu trang ở bên trái.
 4. Nhấp vào Thiết lập trong thẻ Google Analytics.
 5. Quyết định dữ liệu mà nguồn này sẽ thu thập:
  1. Tùy chọn "Thu thập dữ liệu chuẩn có sẵn từ nguồn dữ liệu này" sẽ thu thập dữ liệu chung về số lượt truy cập trang web.
  2. Tùy chọn "Thu thập các thông số hoặc thuộc tính cụ thể để cá nhân hóa quảng cáo" sẽ điều chỉnh quảng cáo của bạn dựa trên hoạt động của người dùng.
   • Tùy chọn này còn được gọi là "Tiếp thị lại động", cho phép bạn hiển thị quảng cáo cho những người có trong danh sách tiếp thị lại dựa trên hoạt động của họ.
 6. Nếu bạn chọn "Thu thập dữ liệu chuẩn có sẵn từ nguồn dữ liệu này" thì hãy làm như sau:
  1. Tiếp tục đến bước 8.
 7. Nếu bạn chọn “Thu thập các thông số hoặc thuộc tính cụ thể để cá nhân hóa quảng cáo” thì hãy làm theo các bước sau: 
  1. Chọn loại hình doanh nghiệp. 
   • Loại hình doanh nghiệp cho phép các thẻ thu thập thông tin về hoạt động trên trang web phù hợp với loại hình doanh nghiệp của bạn. Nếu loại doanh nghiệp của bạn không được liệt kê thì hãy chọn "Khác (tùy chọn tùy chỉnh)".
  2. Nhấp vào chế độ xem Analytics có dữ liệu Thuộc tính động.
  3. Chọn các thuộc tính và thứ nguyên liên quan mà bạn muốn theo dõi. Những thuộc tính này cho phép Analytics gửi đến Google Ads thông tin về hoạt động trên trang web phù hợp với nội dung mà khách hàng xem.
   • Chọn hộp bên cạnh thuộc tính mà bạn đã chọn.
   • Nhấp vào mũi tên thả xuống bên cạnh "Chọn thứ nguyên".
   • Chọn một thứ nguyên được xác định trước hoặc tạo thứ nguyên của riêng bạn.
 8. Nhấp vào Tạo và tiếp tục.

YouTube

Tiếp thị lại cho những người tương tác với kênh YouTube của bạn, theo dõi những hành động mà mọi người thực hiện sau khi xem quảng cáo video và tăng lượt nhấp bằng lớp phủ gọi hành động.

Tìm hiểu cách Liên kết các kênh YouTube với Google Ads.

Phát

Tạo danh sách tiếp thị lại dựa trên người dùng ứng dụng hiện tại và theo dõi lượt mua hàng trong ứng dụng dưới dạng lượt chuyển đổi để biết được quảng cáo đang thúc đẩy hành động.

Tìm hiểu cách Liên kết Google Play với Google Ads.

Phân tích ứng dụng

Liên kết nhà cung cấp phân tích ứng dụng bên thứ ba hoặc bộ phát triển phần mềm của riêng bạn (SDK) với tài khoản Google Ads.

Hướng dẫn

 1. Nhấp vào biểu tượng công cụ  ở góc trên cùng bên phải màn hình.
 2. Nhấp vào Công cụ quản lý đối tượng trong mục "Thư viện đã chia sẻ".
 3. Nhấp vào Nguồn đối tượng trong menu trang ở bên trái.
 4. Nhấp vào Thiết lập trong thẻ Phân tích ứng dụng.
 5. Quyết định dữ liệu mà nguồn của bạn sẽ thu thập:
  1. Tùy chọn "Thu thập dữ liệu chuẩn có sẵn từ nguồn dữ liệu này" sẽ thu thập dữ liệu chung về số lượt truy cập trang web.
  2. Tùy chọn "Thu thập các thuộc tính hoặc thông số cụ thể để cá nhân hóa quảng cáo" sẽ điều chỉnh quảng cáo của bạn dựa trên nguồn cấp dữ liệu và hoạt động của người dùng.
   • Tùy chọn này còn được gọi là "Tiếp thị lại động", cho phép bạn hiển thị quảng cáo cho những người có trong danh sách tiếp thị lại dựa trên hoạt động của họ.
 6. Quyết định xem bạn có muốn "Đưa thông số mã nhận dạng khách hàng vào trong thẻ" hay không. Nếu có, hãy chọn hộp này. Nếu không, hãy bỏ chọn hộp.
  1. Nếu trang web của bạn yêu cầu người dùng đăng nhập, thì thông số này sẽ thu thập mã nhận dạng khách hàng của những người trong danh sách tiếp thị lại để bạn có thể hiển thị nhiều quảng cáo được nhắm mục tiêu hơn 
 7. Nếu bạn chọn "Thu thập dữ liệu chuẩn có sẵn từ nguồn dữ liệu này" thì hãy chuyển sang bước 9.
 8. Nếu bạn chọn “Thu thập các thông số hoặc thuộc tính cụ thể để cá nhân hóa quảng cáo” thì hãy làm theo các bước sau: 
  1. Chọn loại hình doanh nghiệp. 
   • Loại doanh nghiệp được dùng để cho phép thẻ thu thập thông tin về hoạt động trên trang web phù hợp với loại hình doanh nghiệp của bạn. Nếu loại doanh nghiệp của bạn không được liệt kê thì hãy chọn "Khác (tùy chọn tùy chỉnh)".
  2. Chọn các thông số mà bạn muốn theo dõi.
 9. Nhấp vào Tạo và tiếp tục.
 10. Cài đặt SDK. 
  1. Xem Hướng dẫn thiết lập tính năng tiếp thị động dành cho ứng dụng để biết thêm hướng dẫn chi tiết.
 11. Tạo nguồn cấp dữ liệu để cá nhân hóa quảng cáo (nếu bạn chọn "Thu thập các thuộc tính hoặc thông số cụ thể để cá nhân hóa quảng cáo").

Dữ liệu khách hàng

Sử dụng dữ liệu tiếp thị để tiếp cận khách hàng của bạn khi họ duyệt qua các sản phẩm của Google như Google Tìm kiếm, YouTube hoặc Gmail. Tìm hiểu thêm về Tải lên tệp dữ liệu và quản lý đối tượng Đối sánh khách hàng của bạn.

Hướng dẫn

 1. Nhấp vào biểu tượng công cụ  ở góc trên cùng bên phải màn hình.
 2. Nhấp vào Công cụ quản lý đối tượng trong mục "Thư viện đã chia sẻ".
 3. Nhấp vào Danh sách đối tượng trong menu trang ở bên trái.
 4. Nhấp vào nút dấu cộng để tạo danh sách đối tượng mới.
 5. Chọn “Danh sách khách hàng”.
 6. Chọn tải tệp dữ liệu khách hàng lên dưới dạng tệp dữ liệu văn bản thuần túy hay tệp dữ liệu đã băm.
  1. Nếu bạn chọn văn bản thuần túy, thì dữ liệu khách hàng cá nhân trong tệp của bạn sẽ được băm trên máy tính bằng thuật toán SHA256 trước khi được gửi một cách an toàn tới máy chủ của Google. 
  2. Nếu bạn chọn băm dữ liệu của bạn, đảm bảo dữ liệu này đáp ứng các yêu cầu mô tả trong mục yêu cầu về tải tệp dữ liệu lên của bài viết này. 
 7. Chọn tệp.
 8. Nếu bạn đồng ý, hãy chọn hộp “Dữ liệu này đã được thu thập và đang được chia sẻ với Google theo chính sách của Google
 9. Đặt thời hạn thành viên. Mặc định là không giới hạn, nhưng bạn có thể thiết lập một giới hạn thời gian tùy chỉnh.
 10. Nhấp vào Lưu.
 11. Bạn có thể xem tiến trình tải tệp dữ liệu của mình lên trong "Danh sách đối tượng". Quá trình này có thể mất tới 48 giờ để hoàn tất.
   
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố