Thiết lập nguồn đối tượng

Nguồn đối tượng là nơi bạn thêm các nguồn dữ liệu của bên thứ nhất vào tài khoản của mình bằng trải nghiệm Google Ads mới. Những nguồn dữ liệu bên thứ nhất này có thể được dùng để tạo danh sách tiếp thị lại và tiếp cận những người đã truy cập vào trang web, sử dụng ứng dụng của bạn, xem video hoặc chia sẻ thông tin của họ với bạn.

Bài viết này giải thích cách thiết lập nguồn đối tượng.

Lợi ích

 • Thiết lập hoặc liên kết các nguồn đối tượng để khai thác sức mạnh của tiếp thị lại
 • Quản lý, theo dõi và khắc phục sự cố các nguồn đối tượng của bạn
 • Xem các lần truy cập vào thẻ, thông số đang hoạt động và danh sách đối tượng đã tạo từ từng nguồn đối tượng

Chọn nguồn đối tượng

Hầu hết các nguồn đối tượng đều yêu cầu bạn liên kết tài khoản Google Ads với tài khoản của nguồn. Hãy thực hiện theo các hướng dẫn bên dưới để thiết lập nguồn đối tượng mới trong tài khoản Google Ads của bạn.

Thẻ Google Ads

Thu thập dữ liệu cho các danh sách tiếp thị lại và tính năng theo dõi chuyển đổi bằng cách thêm thẻ Google Ads vào trang web của bạn.

Hướng dẫn

 1. Nhấp vào biểu tượng công cụ  ở góc trên cùng bên phải màn hình.
 2. Nhấp vào Công cụ quản lý đối tượng trong mục "Thư viện đã chia sẻ".
 3. Nhấp vào Nguồn đối tượng trong menu trang ở bên trái.
 4. Nhấp vào Thiết lập thẻ trong thẻ "Thẻ Google Ads".
  1. Nếu đã thiết lập thẻ Google Ads, bạn có thể chỉnh sửa thẻ bằng cách nhấp vào menu 3 chấm, rồi nhấp vào Chỉnh sửa.
 5. Quyết định dữ liệu mà thẻ của bạn sẽ thu thập:
  1. Khi chọn "Thu thập dữ liệu chuẩn có sẵn từ nguồn dữ liệu này", thẻ sẽ thu thập dữ liệu chung về lượt truy cập trang web.
  2. Khi chọn "Thu thập các thông số hoặc thuộc tính cụ thể để cá nhân hóa quảng cáo", quảng cáo của bạn sẽ được điều chỉnh dựa trên hoạt động của người dùng.
   • Tùy chọn này còn được gọi là "Tiếp thị lại động" và cho phép bạn hiển thị quảng cáo cho những người có trong danh sách tiếp thị lại dựa trên hoạt động của họ trên trang web hoặc ứng dụng của bạn.
 6. Chọn thông số chung bạn muốn theo dõi
 7. Nếu bạn chọn "Thu thập dữ liệu chuẩn có sẵn từ nguồn dữ liệu này", hãy chuyển sang bước 9.
 8. Nếu bạn chọn "Thu thập các thông số hoặc thuộc tính cụ thể để cá nhân hóa quảng cáo": 
  1. Chọn một loại doanh nghiệp. 
   • Loại doanh nghiệp được sử dụng để cho phép các thẻ thu thập thông tin về hoạt động cụ thể trên trang web phù hợp với loại hình doanh nghiệp của bạn. Nếu loại hình doanh nghiệp của bạn không được liệt kê, hãy chọn "Khác (tùy chọn tùy chỉnh)".
  2. Chọn thông số loại hình doanh nghiệp bạn muốn theo dõi.
 9. Nhấp vào Tạo và tiếp tục
 10. Cài đặt thẻ trang web toàn cầu và đoạn mã sự kiện Google Ads trong phần <head> của các trang HTML. Tìm hiểu thêm về Nội dung thay đổi đối với thẻ tiếp thị lại Google Ads.
  1. Bạn có thể:
   • Sao chép mã
   • Sử dụng Trình quản lý thẻ
   • Tải xuống thẻ
   • Gửi thẻ qua email cho quản trị viên web của bạn
  2. Đọc bài Gắn thẻ trang web cho tiếp thị lại để biết hướng dẫn từng bước.  
 11. Nhấp vào Xong.

Google Analytics

Xem số liệu thống kê về trang web, theo dõi các lượt chuyển đổi và thu hút các đối tượng tiếp thị lại Analytics.

Trước khi bắt đầu

Hãy đảm bảo bạn có các quyền cần thiết để nhìn thấy các chế độ xem trong thuộc tính Google Analytics của mình. Nếu bạn cần yêu cầu quyền, hãy tìm hiểu cách Quản lý người dùng.

Bạn cần liên kết tài khoản Google Analytics với tài khoản Google Ads. Tìm hiểu thêm trong bài viết Liên kết Google Analytics với Google Ads.

Hướng dẫn

 1. Nhấp vào biểu tượng công cụ  ở góc trên cùng bên phải màn hình.
 2. Nhấp vào Công cụ quản lý đối tượng trong mục "Thư viện đã chia sẻ".
 3. Nhấp vào Nguồn đối tượng trong menu trang ở bên trái.
 4. Nhấp vào Thiết lập trong thẻ Google Analytics.
 5. Quyết định dữ liệu mà nguồn này sẽ thu thập:
  1. "Thu thập dữ liệu chuẩn có sẵn từ nguồn dữ liệu này" thu thập dữ liệu số lần truy cập vào trang web chung.
  2. "Thu thập các thông số hoặc thuộc tính cụ thể để cá nhân hóa quảng cáo" điều chỉnh quảng cáo của bạn dựa trên hoạt động của người dùng.
   • Tùy chọn này còn được gọi là "Tiếp thị lại động" và cho phép bạn hiển thị quảng cáo cho những người có trong danh sách tiếp thị lại dựa trên hoạt động của họ trên hoạt động của họ.
 6. Nếu bạn chọn "Thu thập dữ liệu chuẩn có sẵn từ nguồn dữ liệu này":
  1. Nhấp vào chế độ xem Analytics có dữ liệu Thuộc tính động.
  2. Tiếp tục đến bước 8.
 7. Nếu bạn đã chọn "Thu thập các thông số hoặc thuộc tính cụ thể để cá nhân hóa quảng cáo": 
  1. Chọn loại hình doanh nghiệp. 
   • Các loại hình doanh nghiệph cho phép các thẻ thu thập thông tin về hoạt động trên trang web cụ thể cho loại hình doanh nghiệp của bạn. Nếu loại hình doanh nghiệp của bạn không được liệt kê, hãy chọn "Khác (tùy chọn tùy chỉnh)".
  2. Nhấp vào chế độ xem Analytics có dữ liệu Thuộc tính động.
  3. Chọn các thuộc tính và thứ nguyên liên quan mà bạn muốn theo dõi. Những thuộc tính này cho phép Analytics gửi đến Google Ads thông tin về hoạt động trên trang web cụ thể cho nội dung mà khách hàng xem.
   • Chọn hộp bên cạnh thuộc tính bạn đã chọn.
   • Nhấp vào mũi tên thả xuống bên cạnh "Chọn thứ nguyên".
   • Chọn thứ nguyên được xác định trước hoặc tạo thứ nguyên của riêng bạn.
 8. Nhấp vào Tạo và tiếp tục

YouTube

Tiếp thị lại cho những người tương tác với kênh YouTube của bạn, theo dõi những hoạt động mà mọi người thực hiện sau khi xem quảng cáo video và thúc đẩy số lần nhấp bằng lớp phủ gọi hành động.

Tìm hiểu cách Liên kết các kênh YouTube với Google Ads.

Phát

Tạo danh sách tiếp thị lại dựa trên người dùng ứng dụng hiện tại và theo dõi lượt mua hàng trong ứng dụng dưới dạng lượt chuyển đổi để biết quảng cáo nào thúc đẩy hành động.

Tìm hiểu cách Liên kết Google Play với Google Ads.

Phân tích ứng dụng

Liên kết nhà cung cấp phân tích ứng dụng bên thứ ba hoặc bộ phát triển phần mềm của riêng bạn (SDK) với tài khoản Google Ads.

Hướng dẫn

 1. Nhấp vào biểu tượng công cụ  ở góc trên cùng bên phải màn hình.
 2. Nhấp vào Công cụ quản lý đối tượng trong mục "Thư viện đã chia sẻ".
 3. Nhấp vào Nguồn đối tượng trong menu trang ở bên trái.
 4. Nhấp vào Thiết lập trong thẻ Phân tích ứng dụng.
 5. Quyết định dữ liệu mà nguồn của bạn sẽ thu thập:
  1. "Thu thập dữ liệu chuẩn có sẵn từ nguồn dữ liệu này" thu thập dữ liệu số lần truy cập vào trang web chung.
  2. "Thu thập các thuộc tính hoặc thông số cụ thể để cá nhân hóa quảng cáo" điều chỉnh quảng cáo của bạn dựa trên nguồn cấp dữ liệu và hoạt động của người dùng.
   • Tùy chọn này còn được gọi là "Tiếp thị lại động" và cho phép bạn hiển thị quảng cáo cho những người có trong danh sách tiếp thị lại dựa trên hoạt động của họ trên hoạt động của họ.
 6. Quyết định xem bạn có muốn "Bao gồm thông số user ID trong thẻ" hay không. Nếu có, hãy chọn hộp này. Nếu không, hãy bỏ chọn hộp.
  1. Nếu trang web của bạn có thông tin đăng nhập của người dùng, thì thông số này sẽ thu thập user ID của mọi người trên danh sách tiếp thị lại để bạn có thể hiển thị nhiều quảng cáo được nhắm mục tiêu hơn 
 7. Nếu bạn chọn "Thu thập dữ liệu chuẩn có sẵn từ nguồn dữ liệu này", hãy chuyển sang bước 9.
 8. Nếu bạn đã chọn "Thu thập các thông số hoặc thuộc tính cụ thể để cá nhân hóa quảng cáo": 
  1. Chọn loại hình doanh nghiệp. 
   • Loại doanh nghiệp được sử dụng để cho phép thẻ thu thập thông tin về hoạt động trên trang web cụ thể cho loại hình doanh nghiệp của bạn. Nếu loại hình doanh nghiệp của bạn không được liệt kê, hãy chọn "Khác (tùy chọn tùy chỉnh)".
  2. Chọn các thông số bạn muốn theo dõi.
 9. Nhấp vào Tạo và tiếp tục.
 10. Cài đặt SDK. 
  1. Xem Hướng dẫn thiết lập tiếp thị động dành cho ứng dụng để biết hướng dẫn chi tiết hơn.
 11. Tạo nguồn cấp dữ liệu để cá nhân hóa quảng cáo (nếu bạn chọn "Thu thập các thuộc tính hoặc thông số cụ thể để cá nhân hóa quảng cáo").

Dữ liệu khách hàng

Sử dụng dữ liệu tiếp thị để tiếp cận khách hàng của bạn khi họ duyệt trên các sản phẩm của Google như Google Tìm kiếm, YouTube hoặc Gmail. Tìm hiểu thêm về Tải lên tệp dữ liệu và quản lý đối tượng Đối sánh khách hàng của bạn.

Hướng dẫn

 1. Nhấp vào biểu tượng công cụ  ở góc trên cùng bên phải màn hình.
 2. Nhấp vào Công cụ quản lý đối tượng trong mục "Thư viện đã chia sẻ".
 3. Nhấp vào Danh sách đối tượng trong menu trang ở bên trái.
 4. Nhấp vào nút dấu cộng để tạo danh sách đối tượng mới.
 5. Chọn “Danh sách khách hàng”.
 6. Chọn tải lên tệp dữ liệu khách hàng dưới dạng tệp dữ liệu văn bản thuần túy hay tệp dữ liệu đã băm.
  1. Nếu bạn chọn văn bản thuần túy, dữ liệu khách hàng cá nhân trong tệp của bạn sẽ được băm trên máy tính bằng thuật toán SHA256 trước khi được gửi an toàn tới máy chủ của Google. 
  2. Nếu bạn chọn băm dữ liệu của mình, hãy đảm bảo dữ liệu này đáp ứng các yêu cầu được mô tả trong phần Yêu cầu tải lên tệp dữ liệu của bài viết này. 
 7. Chọn tệp của bạn.
 8. Nếu bạn đồng ý, hãy chọn hộp “Dữ liệu này đã được thu thập và đang được chia sẻ với Google theo chính sách của Google
 9. Đặt thời hạn thành viên. Mặc định là không giới hạn, nhưng bạn có thể thiết lập một giới hạn thời gian tùy chỉnh.
 10. Nhấp vào Lưu.
 11. Bạn có thể xem tiến trình tải tệp dữ liệu của mình lên trong "Danh sách đối tượng". Quá trình này có thể mất tới 48 giờ mới hoàn tất.
   

Liên kết liên quan

Giới thiệu về cách liên kết Google Analytics với Google Ads
Giới thiệu về Công cụ quản lý đối tượng
Giới thiệu về Thông tin chi tiết về đối tượng

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố