Nastavenie zdroja publika

Stránka Zdroje publika je miesto v novom prostredí služby Google Ads, kde môžete do svojho účtu pridať zdroje priamo zbieraných údajov. Tieto zdroje dát prvej strany je možné použiť na vytvorenie remarketingových zoznamov a oslovovanie ľudí, ktorí navštívili váš web, použili vašu aplikáciu, pozreli si vaše video alebo vám poskytli svoje údaje.

Tento článok vysvetľuje, ako nastaviť zdroje publika.

Výhody

 • Možnosť nastaviť alebo pripojiť zdroje publika a naplno tak využiť potenciál remarketingu
 • Správa zdrojov publika, ich monitorovanie a riešenie problémov so zdrojmi publika
 • Zobrazenie prístupov k značke, aktívnych parametrov a zoznamov publika vytvorených z jednotlivých zdrojov publika

Výber zdroja publika

Väčšina zdrojov publika vyžaduje, aby ste svoj účet Google Ads prepojili s účtom zdroja. Ak chcete v účte Google Ads nastaviť nový zdroj publika, riaďte sa pokynmi uvedenými nižšie.

Značka Google Ads

Pridaním značky Google Ads na svoj web môžete zhromažďovať údaje pre remarketingové zoznamy a funkciu sledovania konverzií.

Pokyny

 1. Kliknite na ikonu kľúča  v pravom hornom rohu obrazovky.
 2. V sekcii Zdieľaná knižnica kliknite na možnosť Správca publík.
 3. V ponuke stránok vľavo kliknite na možnosť Zdroje publika.
 4. Na karte značky Google Ads kliknite na Nastaviť značku.
  1. Ak už máte značku Google Ads nastavenú, môžete ju upraviť kliknutím na trojbodkovú ponuku a potom na Upraviť.
 5. Vyberte, čo má vaša značka zhromažďovať:
  1. Ak vyberiete „Zhromažďovať štandardné dáta dostupné z tohto zdroja dát“, budú sa zhromažďovať všeobecné dáta o návštevách webu.
  2. Ak vyberiete „Zhromažďovať konkrétne atribúty alebo parametre na prispôsobenie reklám“, vaše reklamy sa budú prispôsobovať na základe aktivity používateľov.
   • Táto možnosť je tiež známa ako Dynamický remarketing a umožňuje zobrazovať reklamy ľuďom vo vašich remarketingových zoznamoch na základe ich aktivity na vašom webe alebo vo vašej aplikácii.
 6. Vyberte všeobecné parametre, ktoré chcete sledovať.
 7. Ak ste vybrali „Zhromažďovať štandardné dáta dostupné z tohto zdroja dát“, prejdite na deviaty krok.
 8. Ak ste vybrali „Zhromažďovať konkrétne atribúty alebo parametre na prispôsobenie reklám“, postupujte takto: 
  1. Vyberte typ firmy. 
   • Na základe typu firmy vaše značky zhromažďujú informácie o aktivite na vašom webe, ktorá zodpovedá typu vašej firmy. Ak typ vašej firmy nie je v zozname, vyberte Iné (vlastný typ).
  2. Vyberte parametre typu firmy, ktoré chcete sledovať.
 9. Kliknite na Vytvoriť a pokračovať.
 10. Globálnu značku webu a útržok udalosti služby Google Ads nainštalujte v sekcii <head> na svojich stránkach v jazyku HTML. Prečítajte si viac o zmenách remarketingovej značky Google Ads.
  1. Môžete:
   • skopírovať kód,
   • použiť Správcu značiek,
   • stiahnuť značku,
   • odoslať značku e‑mailom správcovi webu.
  2. Podrobné pokyny nájdete v článku Pridanie remarketingovej značky na web
 11. Kliknite na Hotovo.

Google Analytics

Prezerajte si štatistiky webu, sledujte konverzie a prenášajte svoje remarketingové publiká služby Analytics.

Skôr než začnete

Ubezpečte sa, že máte potrebné povolenia na prístup k zobrazeniam vo vlastníctve služby Google Analytics. Ak potrebujete požiadať o povolenie, na stránke Správa používateľov si prečítajte, ako ho získať.

Účet Google Analytics budete musieť prepojiť s účtom Google Ads. Viac nájdete v článku Prepojenie účtov Google Analytics a Google Ads.

Zoznamy publík vlastníctiev aplikácia + web v službe Google Analytics sa zobrazia pod dlaždicou služby Google Analytics v sekcii Zdroje publika. Dynamický remarketing pre internet nie je podporovaný vlastníctvami aplikácia + web v službe Google Analytics. 

Prístupy k značkám vlastníctiev aplikácia + web v službe Google Analytics (mobilné zariadenia) a prístupy k značkám projektov v platforme Firebase, ako aj zoznamy zostavené v účte Google Ads z týchto prístupov k značkám sa zobrazia na dlaždici analytiky aplikácií v sekcii Zdroje publika.

Pokyny

 1. Kliknite na ikonu kľúča  v pravom hornom rohu obrazovky.
 2. V sekcii Zdieľaná knižnica kliknite na položku Správca publík.
 3. V ponuke stránok vľavo kliknite na možnosť Zdroje publika.
 4. Na karte Google Analytics kliknite na Nastaviť.
 5. Vyberte, aké dáta má tento zdroj zhromažďovať:
  1. Ak vyberiete „Zhromažďovať štandardné dáta dostupné z tohto zdroja dát“, budú sa zhromažďovať všeobecné dáta o návštevách webu.
  2. Ak vyberiete „Zhromažďovať konkrétne atribúty alebo parametre na prispôsobenie reklám“, vaše reklamy sa budú prispôsobovať na základe aktivity používateľov.
   • Táto možnosť je tiež známa ako Dynamický remarketing a umožňuje vám zobrazovať reklamy ľuďom vo vašich remarketingových zoznamoch na základe ich aktivity.
 6. Ak ste vybrali „Zhromažďovať štandardné dáta dostupné z tohto zdroja dát“, postupujte takto:
  1. Pokračujte ôsmym krokom.
 7. Ak ste vybrali „Zhromažďovať konkrétne atribúty alebo parametre na prispôsobenie reklám“, postupujte takto: 
  1. Vyberte typ firmy. 
   • Na základe typu firmy vaše značky zhromažďujú informácie o aktivite na vašom webe, ktorá zodpovedá typu vašej firmy. Ak typ vašej firmy nie je v zozname, vyberte Iné (vlastný typ).
  2. Kliknite na zobrazenie v službe Analytics, ktoré obsahuje dáta dynamických atribútov.
  3. Vyberte atribúty a ich pridružené dimenzie, ktoré chcete sledovať. Na základe týchto atribútov Analytics odosiela do služby Google Ads informácie o aktivite na vašom webe, ktoré zodpovedajú obsahu zobrazovanému zákazníkmi.
   • Začiarknite políčko vedľa atribútu, ktorý ste vybrali.
   • Kliknite na rozbaľovaciu šípku vedľa možnosti Vybrať dimenziu.
   • Vyberte vopred definovanú dimenziu alebo si vytvorte vlastnú.
 8. Kliknite na Vytvoriť a pokračovať.

YouTube

Oslovujte remarketingom ľudí interagujúcich s vaším kanálom na YouTube, sledujte akcie ľudí po zhliadnutí videoreklám a zvyšujte počet kliknutí pomocou prekrytí s výzvou na akciu.

Prečítajte si, ako prepojiť kanály na YouTube s účtom Google Ads.

Play

Vytvárajte remarketingové zoznamy na základe aktuálnych používateľov aplikácií a sledujte nákupy v aplikácii ako konverzie s cieľom zistiť, ktoré reklamy vedú k akciám.

Prečítajte si, ako prepojiť účty Google Play a Google Ads.

Analytika aplikácií

Prepojte svoj účet Google Ads s externým poskytovateľom analytiky aplikácií alebo s vlastnou súpravou na vývoj softvéru (SDK).

Pokyny

 1. Kliknite na ikonu kľúča  v pravom hornom rohu obrazovky.
 2. V sekcii Zdieľaná knižnica kliknite na položku Správca publík.
 3. V ponuke stránok vľavo kliknite na možnosť Zdroje publika.
 4. Na karte Analytika aplikácií kliknite na Nastaviť.
 5. Vyberte, ktoré dáta má zdroj zhromažďovať:
  1. Ak vyberiete „Zhromažďovať štandardné dáta dostupné z tohto zdroja dát“, budú sa zhromažďovať všeobecné dáta o návštevách webu.
  2. Ak vyberiete „Zhromažďovať konkrétne atribúty alebo parametre na prispôsobenie reklám“, systém bude vaše reklamy prispôsobovať na základe informačného kanála a aktivity používateľov.
   • Táto možnosť je tiež známa ako Dynamický remarketing a umožňuje vám zobrazovať reklamy ľuďom vo vašich remarketingových zoznamoch na základe ich aktivity.
 6. Vyberte, či chcete zahrnúť parameter identifikátora používateľa do značky. Ak áno, začiarknite príslušné políčko. Ak nie, ponechajte ho nezačiarknuté.
  1. Ak váš web používa prihlásenie používateľa, tento parameter bude zhromažďovať identifikátory používateľov vo vašom remarketingovom zozname, aby ste mohli zobrazovať lepšie zacielené reklamy. 
 7. Ak ste vybrali „Zhromažďovať štandardné dáta dostupné z tohto zdroja dát“, prejdite na deviaty krok.
 8. Ak ste vybrali „Zhromažďovať konkrétne atribúty alebo parametre na prispôsobenie reklám“, postupujte takto: 
  1. Vyberte typ firmy. 
   • Na základe typu firmy vaša značka zhromažďuje informácie o aktivite na vašom webe alebo vo vašej aplikácii, ktorá zodpovedá typu vašej firmy. Ak typ vašej firmy nie je v zozname, vyberte Iné (vlastný typ).
  2. Vyberte parametre, ktoré chcete sledovať.
 9. Kliknite na Vytvoriť a pokračovať.
 10. Nainštalujte súpravu SDK. 
  1. Podrobnejšie pokyny nájdete v sprievodcovi nastavením Dynamického remarketingu pre aplikácie.
 11. Vytvorte informačný kanál na prispôsobenie reklám (ak ste vybrali „Zhromažďovať konkrétne atribúty alebo parametre na prispôsobenie reklám“).

Údaje o zákazníkoch

Na základe marketingových údajov oslovujte svojich zákazníkov počas prehliadania služieb Googlu, napríklad Vyhľadávania Google, služby YouTube alebo Gmailu. Ďalšie informácie nájdete v článku Nahrávanie súborov s údajmi a spravovanie publika vo Vlastných zoznamoch zákazníkov.

Pokyny

 1. Kliknite na ikonu kľúča  v pravom hornom rohu obrazovky.
 2. V sekcii Zdieľaná knižnica kliknite na položku Správca publík.
 3. V ponuke stránok vľavo kliknite na možnosť Zoznamy publika.
 4. Kliknite na tlačidlo plus  a vytvorte nový zoznam publika.
 5. Vyberte Zoznam zákazníkov.
 6. Vyberte, či chcete údaje o zákazníkoch nahrať v súbore s údajmi v podobe čistého textu alebo v súbore s hašovanými údajmi.
  1. Ak sa rozhodnete pre čistý text, súkromné údaje o zákazníkoch vo vašom súbore sa pred bezpečným odoslaním súboru na servery Googlu zahašujú v počítači pomocou algoritmu SHA256. 
  2. Ak sa rozhodnete údaje hašovať, ubezpečte sa, že spĺňajú požiadavky opísané v sekcii Požiadavky na nahranie súboru s údajmi tohto článku. 
 7. Vyberte súbor.
 8. Ak súhlasíte, začiarknite pole Tieto údaje boli zhromaždené a s Googlom sú zdieľané v súlade s pravidlami Googlu.
 9. Nastavte trvanie členstva. Predvolene je nastavené neobmedzené trvanie, ale môžete nastaviť svoj vlastný časový limit.
 10. Kliknite na tlačidlo Uložiť.
 11. Priebeh nahrávania súboru s údajmi si môžete pozrieť v časti Zoznamy publika. Dokončenie tohto procesu môže trvať až 48 hodín.
   
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory