Настройване на източник на аудитории

В „Източници на аудитории“ добавяте източниците на данни от първи страни към профила си, използвайки новия интерфейс на Google Ads. Източниците на данни от първи страни могат да се използват за създаването на списъци за ремаркетинг и за да достигате до хора, които са посетили уебсайта Ви, използвали са приложението Ви, гледали са видеоклипа Ви или са споделили данните си с Вас.

В тази статия се разяснява как да настроите източници на аудитории.

Предимства

 • Настройте или свържете източници на аудитории, за да освободите мощта на ремаркетинга
 • Управлявате, наблюдавате и отстранявате неизправности в източниците си на аудитории
 • Преглеждате посещенията с маркери, активните параметри и списъците с аудитории, създадени от всеки източник на аудитории

Избиране на източник на аудитории

Повечето източници на аудитории изискват да свържете профила си в Google Ads с профила на източника. Изпълнете инструкциите по-долу, за да настроите нов източник на аудитории в профила си в Google Ads.

Маркер на Google Ads

Събирайте данни за списъците си за ремаркетинг и за проследяването на реализациите, като добавите маркера на Google Ads в уебсайта си.

Инструкции

 1. Кликнете върху иконата за инструменти  в горния десен ъгъл на екрана си.
 2. Под „Споделена библиотека“ кликнете върху Мениджър на аудитории.
 3. В лявото странично меню кликнете върху Източници на аудитории.
 4. В картата „Маркер на Google Ads“ кликнете върху Настройване на маркера.
 5. Ако вече сте настроили маркер на Google Ads, можете да го редактирате, като кликнете върху менюто с три точки и след това – върху Редактиране.
 • Изберете какви данни да събира маркерът Ви:
  1. „Събиране на стандартните данни, налични от този източник“ – събира общи данни за посещенията на сайта.
  2. „Събиране на конкретни атрибути или параметри с цел персонализиране на рекламите“ – приспособява рекламите Ви въз основа на активността на потребителите.
  3. Тази опция е известна още като „динамичен ремаркетинг“ и Ви дава възможност да показвате реклами на хората от списъците си за ремаркетинг въз основа на активността им в сайта или приложението Ви.
 • Изберете общите параметри, които искате да проследявате.
 • Ако сте избрали „Събиране на стандартните данни, налични от този източник“, преминете към стъпка 9.
 • Ако сте избрали „Събиране на конкретни атрибути или параметри с цел персонализиране на рекламите“: 
  1. Изберете тип бизнес. 
   • Типът бизнес се използва, за да сигнализира на маркерите Ви да събират специфична за типа на бизнеса Ви информация за активността в уебсайта Ви. Ако не е посочен тип бизнес, изберете „Друго (персонализирана опция)“.
  2. Изберете параметрите за тип бизнес, които искате да проследявате.
 • Кликнете върху Създаване и продължаване.
 • Инсталирайте общия маркер на сайта и фрагмента на Google Ads за събитие в секцията <head> на HTML страниците си. Научете повече за промените в маркера на Google Ads за ремаркетинг.
 • Можете:
  • да копирате кода;
  • да използвате Мениджър на маркери;
  • да изтеглите маркера;
  • да изпратите маркера по имейл на уеб администратора си;
 • Прочетете Маркиране на сайта Ви за ремаркетинг за поетапни инструкции.
 • Кликнете върху Готово.
 • Google Анализ

  Преглеждайте статистика за уебсайта, проследявайте реализации и доведете аудиториите си за ремаркетинг от Google Анализ.

  Преди да започнете

  Уверете се, че имате необходимите разрешения, за да виждате изгледите в собствеността си в Google Анализ. Ако е необходимо да поискате разрешение, научете как да го направите в Управление на потребителите.

  Трябва да свържете профила си в Google Анализ с този в Google Ads. Научете повече на Свързване на Google Анализ и Google Ads.

  Списъците с аудитории в собствености за приложения + уеб в Google Анализ ще се показват под сектора за Google Анализ в „Източници на аудитории“. Динамичният ремаркетинг за мрежата не се поддържа от собствености за приложения + уеб в Google Анализ. 

  Посещенията с маркери на собствености за приложения + уеб в Google Анализ (мобилни устройства) и Firebase, както и списъците, създадени в Google Ads от тези посещения с маркери, ще се показват в сектора за анализ на приложения в „Източници на аудитории“.

  Инструкции

  1. Кликнете върху иконата за инструменти  в горния десен ъгъл на екрана си.
  2. Под „Споделена библиотека“ кликнете върху Мениджър на аудитории.
  3. В лявото странично меню кликнете върху Източници на аудитории.
  4. В картата на Google Анализ кликнете върху Настройка.
  5. Определете какви данни да събира този източник:
   1. „Събиране на стандартните данни, налични от този източник“ – събира общи данни за посещенията на сайта.
   2. „Събиране на конкретни атрибути или параметри с цел персонализиране на рекламите“ – приспособява рекламите Ви въз основа на активността на потребителите.
   3. Тази опция е известна още като „динамичен ремаркетинг“ и Ви дава възможност да показвате реклами на хората от списъците си за ремаркетинг въз основа на активността им.
   4. Ако сте избрали „Събиране на стандартните данни, налични от този източник“:
    1. Продължете към стъпка 8.
    2. Ако сте избрали „Събиране на конкретни атрибути или параметри с цел персонализиране на рекламите“: 
     1. Изберете тип бизнес. 
      • Типът бизнес сигнализира на маркерите Ви да събират специфична за типа на бизнеса Ви информация за активността в уебсайта Ви. Ако не е посочен тип бизнес, изберете „Друго (персонализирана опция)“.
     2. Кликнете върху изгледа в Анализ, в който се съдържат данните за динамичния атрибут.
     3. Изберете атрибутите и свързаните с тях величини, които искате да проследявате. Тези атрибути сигнализират на Анализ да изпраща на Google Ads информация относно активността в уебсайта Ви, свързана конкретно с разглежданото от клиентите Ви съдържание.
     4. Поставете отметка в квадратчето до избрания атрибут.
     5. Кликнете върху стрелката за падащо меню до „Избиране на величина“.
     6. Изберете предварително зададена величина или създайте собствена.
     7. Кликнете върху Създаване и продължаване.

  YouTube

  Извършвайте ремаркетинг спрямо хората, които се ангажират с канала Ви, проследявайте действията на хората, след като гледат видеореклами, и стимулирайте кликвания с помощта на наслагвания с подканваща фраза

  Научете как да свържете каналите си в YouTube с Google Ads.

  Play

  Създавайте списъци за ремаркетинг въз основа на настоящите потребители на приложението и проследявайте покупките в него като реализации, за да видите кои реклами стимулират действия.

  Научете как да свържете Google Play и Google Ads.

  Анализ на приложения

  Свържете към профила си в Google Ads външен доставчик на анализ на приложения или собствен комплект за разработване на софтуер (SDK).

  Инструкции

  1. Кликнете върху иконата за инструменти  в горния десен ъгъл на екрана си.
  2. Под „Споделена библиотека“ кликнете върху Мениджър на аудитории.
  3. В лявото странично меню кликнете върху Източници на аудитории.
  4. В картата на Анализ на приложения кликнете върху Настройка.
  5. Определете какви данни да събира източникът Ви:
   1. „Събиране на стандартните данни, налични от този източник“ – събира общи данни за посещенията на сайта.
   2. „Събиране на конкретни атрибути или параметри с цел персонализиране на рекламите“ – приспособява рекламите Ви въз основа на емисия и на активността на потребителите.
   3. Тази опция е известна още като „динамичен ремаркетинг“ и Ви дава възможност да показвате реклами на хората от списъците си за ремаркетинг въз основа на активността им.
   4. Определете дали искате „Включване на параметъра „идентификатор на потребителя“ в маркера“. Ако е така, поставете отметка в квадратчето. Ако не, оставете го без отметка.
   5. Ако потребителите влизат в уебсайта Ви с данни за вход, този параметър ще събира идентификационните номера на потребителите от списъка Ви за ремаркетинг, за да можете да показвате по-насочени реклами. 
   6. Ако сте избрали „Събиране на стандартните данни, налични от този източник“, преминете към стъпка 9.
   7. Ако сте избрали „Събиране на конкретни атрибути или параметри с цел персонализиране на рекламите“: 
    1. Изберете тип бизнес. 
     • Типът бизнес се използва, за да сигнализира на маркерите Ви да събират специфична за типа на бизнеса Ви информация за активността в уебсайта или приложението Ви. Ако не е посочен тип бизнес, изберете „Друго (персонализирана опция)“.
    2. Изберете кои параметри искате да проследявате.
    3. Кликнете върху Създаване и продължаване.
    4. Инсталирайте комплект за разработване на софтуер (SDK). 
     1. Вижте Ръководството за настройване на динамичен ремаркетинг за приложения за по-подробни инструкции.
     2. Създайте емисия за персонализиране на рекламите (ако сте избрали „Събиране на конкретни атрибути или параметри с цел персонализиране на рекламите“).

  Данни за клиенти

  Използвайте маркетингови данни, за да достигате до клиентите си, докато сърфират в продукти на Google, като Google Търсене, YouTube или Gmail. Научете повече на Качване на файлове с данни и управление на аудиториите Ви от „Списъци с клиенти“.

  Инструкции

  1. Кликнете върху иконата за инструменти  в горния десен ъгъл на екрана си.
  2. Под „Споделена библиотека“ кликнете върху Мениджър на аудитории.
  3. От страничното меню вляво кликнете върху Списъци с аудитории.
  4. Кликнете върху бутона със знак плюс , за да създадете нов списък с аудитории.
  5. Изберете „Списък с клиенти“.
  6. Изберете дали да качите файл с данни като неформатиран текст, или файл с хеширани данни.
  7. Ако изберете неформатиран текст, поверителните данни за клиенти във файла Ви ще бъдат хеширани в компютъра Ви, използвайки алгоритъма SHA256, преди да бъдат изпратени по сигурен начин до сървърите на Google. 
  8. Ако решите да хеширате данните си, уверете се, че отговарят на изискванията, посочени в раздела за изисквания за качване на файл с данни в тази статия. 
  9. Изберете файла си.
  10. Ако сте съгласни, поставете отметка в квадратчето „Тези данни се събират и споделят с Google в съответствие с правилата на Google.“
  11. Задайте продължителност на членството. По подразбиране е неограничена, но можете да зададете персонализирано ограничение.
  12. Кликнете върху Запазване.
  13. Можете да видите как напредва качването на файла Ви с данни в „Списъци с аудитории“. Завършването на този процес може да отнеме до 48 часа.
    
  Това полезно ли бе?
  Как можем да направим подобрения?

  Нуждаете се от още помощ?

  Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си