Настройване на източник на аудитории

Източникът на аудитории е източник на данни от първи страни, който можете да използвате за създаване на списъци за ремаркетинг в Google Ads. Например можете да настроите източник на аудитории, за да достигате до хора, които са посетили уебсайта Ви, използвали са приложението Ви, гледали са видеоклипа Ви или са споделили информацията си с Вас.

В тази статия се обяснява как да настроите източник на аудитории.

Предимства

 • Настройте или свържете източници на аудитории, за да освободите мощта на ремаркетинга.
 • Управлявайте, наблюдавайте и отстранявайте неизправности в източниците си на аудитории.
 • Преглеждайте посещенията с маркери, активните параметри и списъците с аудитории, създадени от всеки източник на аудитории.

Избиране на източник на аудитории

Повечето източници на аудитории изискват да свържете профила си в Google Ads с профила на източника. Изпълнете инструкциите по-долу, за да настроите нов източник на аудитории в профила си в Google Ads.

Маркер на Google Ads

Събирайте данни за списъците си за ремаркетинг и за проследяването на реализациите, като добавите маркера на Google Ads в уебсайта си.

Инструкции

 1. Кликнете върху иконата за инструменти Google Ads | tools [Icon] в горния десен ъгъл на екрана.
 2. Под „Споделена библиотека“ кликнете върху Мениджър на аудитории.
 3. В лявото странично меню кликнете върху Източници на аудитории.
 4. В картата „Маркер на Google Ads“ кликнете върху Настройване на маркера.
  1. Ако вече сте настроили маркер на Google Ads, можете да го редактирате, като кликнете върху менюто с три точки и след това – върху Редактиране.
 5. Изберете какви данни да събира маркерът Ви:
  1. „Събиране на стандартните данни, налични от този източник“ – събира общи данни за посещенията на сайта.
  2. „Събиране на конкретни атрибути или параметри с цел персонализиране на рекламите“ – приспособява рекламите Ви въз основа на активността на потребителите.
   • Тази опция е известна още като „динамичен ремаркетинг“ и Ви дава възможност да показвате реклами на хората от списъците си за ремаркетинг въз основа на активността им в сайта или приложението Ви.
 6. Изберете общите параметри, които искате да проследявате.
 7. Ако сте избрали „Събиране на стандартните данни, налични от този източник“, преминете към стъпка 9.
 8. Ако сте избрали „Събиране на конкретни атрибути или параметри с цел персонализиране на рекламите“:
  1. Изберете тип бизнес.
   • Типът бизнес се използва, за да информира маркерите Ви да събират специфична за типа на бизнеса Ви информация за активността в уебсайта Ви. Ако не е посочен тип бизнес, изберете „Друго (персонализирана опция)“.
  2. Изберете параметрите за тип бизнес, които искате да проследявате.
 9. Кликнете върху Създаване и продължаване.
 10. Инсталирайте общия маркер на сайта и фрагмента на Google Ads за събитие в секцията <head> на HTML страниците си. Научете повече за промените в маркера на Google Ads за ремаркетинг.
 11. Кликнете върху Готово.

Google Анализ (Universal Analytics)

Преглеждайте статистически данни за уебсайта, проследявайте реализации и доведете аудиториите си за ремаркетинг от Universal Analytics.

Преди да започнете

Инструкции

 1. Кликнете върху иконата за инструменти Google Ads | tools [Icon] в горния десен ъгъл на екрана.
 2. Под „Споделена библиотека“ кликнете върху Мениджър на аудитории.
 3. В лявото странично меню кликнете върху Източници на аудитории.
 4. В картата „Google Анализ (UA)“ кликнете върху Настройка.
 5. Изберете типа данни, които източникът на аудитории в Анализ ще събира:
  • Събиране на стандартните данни, налични от този източник: Изберете тази опция, ако искате да събирате общи данни за посещенията на уебсайта.
  • Събиране на конкретни атрибути или параметри с цел персонализиране на рекламите: Изберете тази опция, ако използвате емисия за данни, за да приспособите рекламите си въз основа на потребителската активност (нарича се още динамичен ремаркетинг).
 6. Ако сте избрали Събиране на стандартните данни, налични от този източник:
  • Продължете към стъпка 8.
 7. Ако сте избрали Събиране на конкретни атрибути или параметри с цел персонализиране на рекламите:
  1. Изберете тип бизнес.
   • Типът бизнес сигнализира на маркера Ви да събира специфична за типа на бизнеса Ви информация за активността в уебсайта Ви. Ако типът на бизнеса Ви не е посочен, изберете Персонализиран.
  2. Изберете изгледа на собственост в Анализ, в който са налице данните за динамични атрибути
  3. Изберете атрибутите и свързаните с тях величини, които искате да проследявате. Тези атрибути сигнализират на Анализ да изпраща на Google Ads информация относно активността в уебсайта Ви, свързана конкретно с разглежданото от клиентите Ви съдържание.
   1. Поставете отметка в квадратчето до избрания атрибут.
   2. Кликнете върху стрелката за падащо меню до „Избиране на величина“.
   3. Изберете предварително зададена величина или създайте собствена.
 8. Кликнете върху Запазване и продължаване.

Собственост в Google Анализ 4/Проект във Firebase

За собствености в Google Анализ 4 и проекти във Firebase в профила си в Google Ads можете да импортирате реализации от мрежата и приложения, транзакции и аудитории за ремаркетинг, изградени в Google Анализ.

Преди да започнете

 • Уверете се, че в собствеността си в Google Анализ 4 или проекта си във Firebase имате необходимите разрешения за преглед на ниво изглед на собственост.
 • Свързване на собственост в Google Анализ 4 или проект във Firebase с профил в Google Ads.
 • Можете да намерите списъци с аудитории и посещения с маркер за собственостите в Google Анализ 4 и проектите във Firebase в картата „Google Анализ (GA4) и Firebase“ в „Източници на аудитории“.
 • Динамичният ремаркетинг за мрежата не се поддържа от собствености в Google Анализ 4.

Инструкции

 1. Кликнете върху иконата за инструменти Google Ads | tools [Icon] в горния десен ъгъл на екрана.
 2. Под „Споделена библиотека“ кликнете върху Мениджър на аудитории.
 3. В лявото странично меню кликнете върху Източници на аудитории.
 4. В картата „Google Анализ (GA4) и Firebase“ кликнете върху Свързване с Google Анализ (GA4) и Firebase
 5. Кликнете върху Свързване до всички собствености или проекти, които искате да добавите в профила си в Google Ads.
 6. За да добавите още собствености или проекти, кликнете върху Активиране на аудиториите в картата „Google Анализ (GA4) и Firebase“.

YouTube

Извършвайте ремаркетинг спрямо хората, които се ангажират с канала Ви, проследявайте действията на хората, след като гледат видеореклами, и стимулирайте кликвания с помощта на наслагвания с подканваща фраза.

Научете как да свържете каналите си в YouTube с Google Ads.

Пускане

Създавайте списъци за ремаркетинг въз основа на настоящите потребители на приложението и проследявайте покупките в него като реализации, за да видите кои реклами стимулират действия.

Научете как да свържете Google Play и Google Ads.

Анализ на приложения

Свържете към профила си в Google Ads външен доставчик на анализ на приложения или собствен комплект за разработване на софтуер (SDK).
Забележка: Ако искате да използвате Firebase като източник на аудитории, вижте секцията „Приложения + уеб в Google Анализ и Firebase“.

Инструкции

 1. Кликнете върху иконата за инструменти Google Ads | tools [Icon] в горния десен ъгъл на екрана.
 2. Под „Споделена библиотека“ кликнете върху Мениджър на аудитории.
 3. В лявото странично меню кликнете върху Източници на аудитории.
 4. В картата на Анализ на приложения кликнете върху Настройка.
 5. Определете какви данни да събира източникът Ви:
  • „Събиране на стандартните данни, налични от този източник“ – събира общи данни за посещенията на сайта.
  • „Събиране на конкретни атрибути или параметри с цел персонализиране на рекламите“ – приспособява рекламите Ви въз основа на емисия и на активността на потребителите.
   • Тази опция е известна още като „динамичен ремаркетинг“ и Ви дава възможност да показвате реклами на хората от списъците си за ремаркетинг въз основа на активността им.
 6. Определете дали искате „Включване на параметъра „идентификатор на потребителя“ в маркера“. Ако е така, поставете отметка в квадратчето. Ако не, оставете го без отметка.
  • Ако потребителите влизат в уебсайта Ви с данни за вход, този параметър ще събира идентификаторите на потребителите от списъка Ви за ремаркетинг, за да можете да показвате по-персонализирани реклами.
 7. Ако сте избрали „Събиране на стандартните данни, налични от този източник“, преминете към стъпка 9.
 8. Ако сте избрали „Събиране на конкретни атрибути или параметри с цел персонализиране на рекламите“:
  1. Изберете тип бизнес.
   • Типът бизнес се използва, за да сигнализира на маркерите Ви да събират специфична за типа на бизнеса Ви информация за активността в уебсайта или приложението Ви. Ако не е посочен тип бизнес, изберете „Друго (персонализирана опция)“.
  2. Изберете кои параметри искате да проследявате.
 9. Кликнете върху Създаване и продължаване.
 10. Инсталирайте комплект за разработване на софтуер (SDK).
 11. Създайте емисия за персонализиране на рекламите (ако сте избрали „Събиране на конкретни атрибути или параметри с цел персонализиране на рекламите“).

Данни за клиенти

Използвайте маркетингови данни, за да достигате до клиентите си, докато сърфират в продукти на Google, като Google Търсене, YouTube или Gmail. Научете повече на Качване на файлове с данни и управление на аудиториите Ви от „Списъци с клиенти“.

Инструкции

 1. Кликнете върху иконата за инструменти Google Ads | tools [Icon] в горния десен ъгъл на екрана.
 2. Под „Споделена библиотека“ кликнете върху Мениджър на аудитории.
 3. От страничното меню вляво кликнете върху Списъци с аудитории.
 4. Кликнете върху бутона със знак плюс , за да създадете нов списък с аудитории.
 5. Изберете „Списък с клиенти“.
 6. Изберете дали да качите файл с данни като неформатиран текст, или файл с хеширани данни.
  1. Ако изберете неформатиран текст, поверителните данни за клиенти във файла Ви ще бъдат хеширани в компютъра Ви, използвайки алгоритъма SHA256, преди да бъдат изпратени по сигурен начин до сървърите на Google.
  2. Ако решите да хеширате данните си, уверете се, че отговарят на изискванията, посочени в раздела за изискванията за качване на файл с данни в тази статия.
 7. Изберете файла си.
 8. Ако сте съгласни, поставете отметка в квадратчето „Тези данни се събират и споделят с Google в съответствие с правилата на Google.“
 9. Задайте продължителност на членството. По подразбиране е неограничена, но можете да зададете персонализирано ограничение.
 10. Кликнете върху Запазване.
 11. Можете да видите как напредва качването на файла Ви с данни в „Списъци с аудитории“. Завършването на този процес може да отнеме до 48 часа.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си