Offline transacties uploaden

Als u 'Winkelverkoop (direct uploaden)' heeft ingesteld als conversietype, kunt u offline transacties uploaden naar Google.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u gegevens over offline transacties en gebeurtenissen instelt en uploadt naar Google Ads.

Hoe het werkt

U moet de gegevens voor offline transacties/gebeurtenissen zo instellen dat deze worden geüpload naar Google. U kunt transactiegegevens rechtstreeks in Google Ads uploaden of samenwerken met externe partners. Vraag uw accountvertegenwoordiger naar de mogelijkheden voor externe gegevenspartners om uw offline conversies bij te houden. 

Instructies

Volg de onderstaande instructies om uw gegevens voor offline transacties/gebeurtenissen in te stellen. U kunt klantgerelateerde privégegevens uploaden die u al heeft gehasht met het SHA-256-algoritme of u kunt privégegevens van uw klanten als platte tekst uploaden via eenmalige csv-uploads in de Google Ads-interface. Deze gegevens worden automatisch gehasht met hetzelfde SHA-256-algoritme. Dit algoritme is de branchenorm voor eenrichtingshashing.

Aandachtspunt

U hoeft niet alle typen gegevens op te geven die te maken hebben met klantinformatie (4b-4h). U kunt uw overeenkomstpercentages echter verhogen als u zo veel mogelijk gegevens opgeeft.

Platte, niet-gehashte tekst uploaden

 1. Download de csv-template voor het uploaden van conversies. (Opmerking: Hashing aan clientzijde wordt niet ondersteund voor uploads in Excel en Google Spreadsheets) Zorg ervoor dat u de rij die begint met Email niet verwijdert, anders mislukt de import.
  1. Zorg ervoor dat uw gegevens geen extra kolommen of niet in de template vereiste informatie bevatten.
  2. Geef beide parameters op:
   • Loyaliteitspercentage: Dit is het deel van de totale verkoop dat aan uw loyaliteitsprogramma voor klanten kan worden toegeschreven. Deze waarde moet groter dan 0 zijn en mag maximaal 1 zijn (0 is uitgesloten).
   • Transactie-uploadratio: Dit is de verhouding tussen de verkopen die u uploadt en de totale verkoop die u aan een klant kunt toeschrijven. Deze waarde moet tussen 0 en 1 liggen. Als u bijvoorbeeld de helft van de verkopen uploadt die u aan een klant kunt toeschrijven, is de transactie-uploadratio 0,5 of 50% (0 is uitgesloten).
 2. Kies hoe u uw tijdzone in het bestand wilt invoeren:
  1. Als al uw conversietijden betrekking hebben op dezelfde tijdzone, hoeft u de tijdzone maar één keer in te stellen. Dit doet u in de rij 'Parameters'.
  2. Als uw conversietijden betrekking hebben op verschillende tijdzones, voegt u aan elke conversietijd een tijdzone toe via de kolom 'Conversion Time'. Lees de instructies en bekijk de tabel onder 'Conversion Time' in stap 4 hieronder. Als u geen tijdzone opgeeft in de rij 'Parameters', geeft u het loyaliteitspercentage en de transactie-uploadratio op in de rij 'Parameters'.
  3. U kunt ook een tijdzone opgeven in zowel de rij 'Parameters' als bij 'Conversion Time'. Er wordt dan eerst gekeken naar de conversietijd. Is er bij een conversie geen tijdzone aangegeven, dan wordt de waarde uit de rij 'Parameters' gebruikt.
 3. Gebruik een van de volgende notaties om de tijdzone in te voeren:
  1. Geef uw tijdzone-ID op. Deze vindt u in deze lijst. Het voordeel van deze methode is dat u fouten vermijdt die te maken hebben met de overgang naar zomertijd of wintertijd.
  2. Geef de afwijking ten opzichte van GMT op. Voer hiervoor een + of - in, gevolgd door het tijdsverschil (bestaande uit vier cijfers). De afwijking voor Amsterdam is bijvoorbeeld +0100 en voor New York -0500. Als u Greenwich Mean Time gebruikt, voert u +0000 in.
 4. Voeg vervolgens voor elke offline transactie een nieuwe rij toe en vul de kolommen als volgt in:
  1. Email:
   • De e-mailadressen worden in Google Ads automatisch gehasht met SHA-256 wanneer de gegevens worden verzonden.
   • U kunt tot drie e-mailadressen opgeven. Afhankelijk van hoeveel e-mailadressen u opgeeft, heeft u maximaal drie kolommen met de naam Email.
   • Gebruik alleen kleine letters.
   • Verwijder eventuele extra spaties voor, na of in het e-mailadres.
   • Verwijder punten voor het @-teken.
   • Voorbeelden: gebruiker1@gmail.com, gebruiker2@yahoo.com, gebruiker3@googlemail.com
  2. Phone Number:
   • Het telefoonnummer wordt in Google Ads automatisch gehasht met SHA-256 wanneer de gegevens worden verzonden.
   • U kunt tot drie telefoonnummers opgeven. Afhankelijk van hoeveel telefoonnummers (of verschillende notaties) u opgeeft, heeft u maximaal drie kolommen met de naam 'Phone Number'.
   • Telefoonnummers moeten worden genoteerd volgens de E.164-norm. Ze moeten als volgt zijn opgebouwd: eerst het voorvoegsel '+', vervolgens de landcode en daarna het abonneenummer (dat eventueel een nationale bestemmingscode of een netnummer kan bevatten).
   • Voorbeelden: +12038271234, +442071838750.
  3. First Name:
   • De voornaam wordt in Google Ads automatisch gehasht met SHA-256 wanneer de gegevens worden verzonden.
   • Gebruik alleen kleine letters.
   • Accenten zijn toegestaan.
   • Verwijder eventuele extra spaties voor, na of in de naam.
   • Voorbeelden: tom, renée, marie-louise, john
  4. Last Name:
   • De achternaam wordt in Google Ads automatisch gehasht met SHA-256 wanneer de gegevens worden verzonden.
   • Accenten zijn toegestaan.
   • Verwijder eventuele extra spaties voor, na of in de naam.
   • Voorbeelden: janssen, jongeneel-versluis
  5. City:
   • De naam van de stad wordt niet gehasht.
   • Gebruik alleen kleine letters.
   • Accenten zijn toegestaan.
   • Voorbeelden: den haag, amsterdam, ohé en laak, 's-hertogenbosch
  6. State:
   • De namen van de staten of provincies worden niet gehasht.
   • Gebruik alleen kleine letters.
   • Tweeletterige afkortingen voor Amerikaanse staten worden ook geaccepteerd (deze mogen wel in hoofdletters worden geschreven).
   • Voorbeelden: CA, californië, groningen, noord-holland
  7. Zip Code:
   • De postcode wordt niet gehasht.
   • We accepteren Amerikaanse en internationale postcodes.
   • Met betrekking tot de VS:
    1. Postcodes met vijf cijfers zijn toegestaan.
    2. Ook postcodes met vijf cijfers gevolgd door een viercijferige toevoeging zijn toegestaan. Gebruik van deze codes kan uw overeenkomstpercentage verhogen.
   • Met betrekking tot alle overige landen:
    1. Laat toevoegingen na de postcode weg.
   • Voorbeelden: 94109, 94109-1234, 9999 XX, W1J 0BH
  8. Country:
   • De landnaam wordt niet gehasht.
   • Gebruik een tweeletterige landcode conform de ISO-norm.
   • Neem altijd een landcode op, zelfs als al uw klantgegevens betrekking hebben op hetzelfde land.
   • Voorbeelden: US, DE, FR, AU, JP
  9. Conversion Name: De naam van de conversieactie waarvoor u deze conversie wilt importeren. Zorg ervoor dat u exact dezelfde spelling en hoofdletters gebruikt als voor de conversieactie in uw Google Ads-account.
  10. Conversion Time: De datum en het tijdstip waarop de conversie heeft plaatsgevonden. De tabel hieronder bevat een lijst met toegestane datumnotaties (bijvoorbeeld MM/dd/jjjj UU:mm:ss). U kunt een tijdzone aan de conversietijd toevoegen in een van de vier laatstgenoemde notaties. Vervang hierbij '+z' door het aantal uren verschil met GMT. U geeft dit aan met + of - en het tijdsverschil in vier cijfers. De afwijking voor Amsterdam is bijvoorbeeld +0100 en voor New York -0500. U kunt ook 'zzzz' vervangen door uw tijdzone-ID. Deze vindt u in deze lijst.
   Notatie Voorbeelden
   MM/dd/jjjj uu:mm:ss aa 08/14/2012 5:01:54 PM
   MMM dd,jjjj uu:mm:ss aa Aug 14, 2012 5:01:54 PM
   MM/dd/jjjj UU:mm:ss 08/14/2012 17:01:54
   jjjj-MM-dd UU:mm:ss 2012-08-14 13:00:00
   jjjj-MM-ddTUU:mm:ss 2012-08-14T13:00:00
   jjjj-MM-dd UU:mm:ss+z 2012-08-14 13:00:00+0500
   jjjj-MM-ddTUU:mm:ss+z 2012-08-14T13:00:00-0100
   jjjj-MM-dd UU:mm:ss zzzz 2012-08-14 13:00:00 America/Los_Angeles
   jjjj-MM-ddTUU:mm:ss zzzz 2012-08-14T13:00:00 America/Los_Angeles

    

  11. Conversion Value: Een getal dat de waarde aangeeft die u aan de conversie toekent (alleen positieve getallen worden geaccepteerd).
  12. Conversion Currency (optioneel veld): De valuta van uw conversiewaarde. U gebruikt dit veld als u conversiewaarden in meer dan één valuta rapporteert of wanneer u meerdere accounts heeft die worden gefactureerd in verschillende valuta's. Gebruik ISO 4217-valutacodes van drie tekens, zoals USD voor Amerikaanse dollar en JPY voor Japanse yen.

Gehashte gegevens uploaden

 1. Download de template voor het uploaden van conversies (download: Excel, csv of Google Spreadsheets). Zorg ervoor dat u de rij die begint met Email niet verwijdert, anders mislukt de import.
  1. Zorg ervoor dat uw gegevens geen extra kolommen of niet in de template vereiste informatie bevatten.
  2. Geef beide parameters op:
   • Loyaliteitspercentage: Dit is het deel van de totale verkoop dat aan uw loyaliteitsprogramma voor klanten kan worden toegeschreven. Deze waarde moet groter dan 0 zijn en mag maximaal 1 zijn (0 is uitgesloten).
   • Transactie-uploadratio: Dit is de verhouding tussen de verkopen die u uploadt en de totale verkoop die u aan een klant kunt toeschrijven. Deze waarde moet tussen 0 en 1 liggen. Als u bijvoorbeeld de helft van de verkopen uploadt die u aan een klant kunt toeschrijven, is de transactie-uploadratio 0,5 of 50%.
 2. Kies hoe u uw tijdzone in het bestand wilt invoeren:
  1. Als al uw conversietijden betrekking hebben op dezelfde tijdzone, hoeft u de tijdzone maar één keer in te stellen. Dit doet u in de rij 'Parameters'.
  2. Als uw conversietijden betrekking hebben op verschillende tijdzones, voegt u aan elke conversietijd een tijdzone toe via de kolom 'Conversion Time'. Lees de instructies en bekijk de tabel onder 'Conversion Time' in stap 4 hieronder. Als u geen tijdzone opgeeft in de rij 'Parameters', geeft u het loyaliteitspercentage en de transactie-uploadratio op in de rij 'Parameters'.
  3. U kunt ook een tijdzone opgeven in zowel de rij 'Parameters' als bij 'Conversion Time'. Er wordt dan eerst gekeken naar de conversietijd. Is er bij een conversie geen tijdzone aangegeven, dan wordt de waarde uit de rij 'Parameters' gebruikt.
 3. Gebruik een van de volgende notaties om de tijdzone in te voeren:
  1. Geef uw tijdzone-ID op. Deze vindt u in deze lijst. Het voordeel van deze methode is dat u fouten vermijdt die te maken hebben met de overgang naar zomertijd of wintertijd.
  2. Geef de afwijking ten opzichte van GMT op. Voer hiervoor een + of - in, gevolgd door het tijdsverschil (bestaande uit vier cijfers). De afwijking voor Amsterdam is bijvoorbeeld +0100 en voor New York -0500. Als u Greenwich Mean Time gebruikt, voert u +0000 in.
 4. Voeg vervolgens voor elke offline transactie een nieuwe rij toe en vul de kolommen als volgt in:
  1. Email:
   • De e-mailadressen moeten worden gehasht met SHA-256.
   • U kunt tot drie e-mailadressen opgeven. Afhankelijk van hoeveel e-mailadressen u opgeeft, heeft u maximaal drie kolommen met de naam Email.
   • Gebruik alleen kleine letters.
   • Verwijder eventuele extra spaties voor, na of in het e-mailadres.
   • Verwijder punten voor het @-teken.
   • Voorbeelden: gebruiker1@gmail.com, gebruiker2@yahoo.com, gebruiker3@googlemail.com
  2. Phone Number:
   • Het telefoonnummer moet worden gehasht met SHA-256.
   • U kunt tot drie telefoonnummers opgeven. Afhankelijk van hoeveel telefoonnummers (of verschillende notaties) u opgeeft, heeft u maximaal drie kolommen met de naam 'Phone Number'.
   • Telefoonnummers moeten worden genoteerd volgens de E.164-norm. Ze moeten als volgt zijn opgebouwd: eerst het voorvoegsel '+', vervolgens de landcode en daarna het abonneenummer (dat eventueel een nationale bestemmingscode of een netnummer kan bevatten).
   • Voorbeelden: +12038271234, +442071838750.
  3. First Name:
   • De voornaam moet worden gehasht met SHA-256.
   • Gebruik alleen kleine letters.
   • Accenten zijn toegestaan.
   • Verwijder eventuele extra spaties voor, na of in de naam.
   • Voorbeelden: tom, renée, marie-louise, john
  4. Last Name:
   • De achternaam moet worden gehasht met SHA-256.
   • Accenten zijn toegestaan.
   • Verwijder eventuele extra spaties voor, na of in de naam.
   • Voorbeelden: janssen, jongeneel-versluis
  5. City:
   • De naam van de stad mag niet worden gehasht.
   • Gebruik alleen kleine letters.
   • Accenten zijn toegestaan.
   • Voorbeelden: den haag, amsterdam, ohé en laak, 's-hertogenbosch
  6. State:
   • De naam van de staat of provincie mag niet worden gehasht.
   • Gebruik alleen kleine letters.
   • Tweeletterige afkortingen voor Amerikaanse staten worden ook geaccepteerd (deze mogen wel in hoofdletters worden geschreven).
   • Voorbeelden: CA, californië, groningen, noord-holland
  7. Zip Code:
   • De postcode mag niet worden gehasht.
   • We accepteren Amerikaanse en internationale postcodes.
   • Met betrekking tot de VS:
    1. Postcodes met vijf cijfers zijn toegestaan.
    2. Ook postcodes met vijf cijfers gevolgd door een viercijferige toevoeging zijn toegestaan. Gebruik van deze codes kan uw overeenkomstpercentage verhogen.
   • Met betrekking tot alle overige landen:
    1. Laat toevoegingen na de postcode weg.
   • Voorbeelden: 94109, 94109-1234, 9999 XX, W1J 0BH
  8. Country:
   • De landnaam mag niet worden gehasht.
   • Gebruik een tweeletterige landcode conform de ISO-norm.
   • Neem altijd een landcode op, zelfs als al uw klantgegevens betrekking hebben op hetzelfde land.
   • Voorbeelden: US, DE, FR, AU, JP
  9. Conversion Name: De naam van de conversieactie waarvoor u deze conversie wilt importeren. Zorg ervoor dat u exact dezelfde spelling en hoofdletters gebruikt als voor de conversieactie in uw Google Ads-account.
  10. Conversion Time: De datum en het tijdstip waarop de conversie heeft plaatsgevonden. De tabel hieronder bevat een lijst met toegestane datumnotaties (bijvoorbeeld MM/dd/jjjj UU:mm:ss). U kunt een tijdzone aan de conversietijd toevoegen in een van de vier laatstgenoemde notaties. Vervang hierbij '+z' door het aantal uren verschil met GMT. U geeft dit aan met + of - en het tijdsverschil in vier cijfers. De afwijking voor Amsterdam is bijvoorbeeld +0100 en voor New York -0500. U kunt ook 'zzzz' vervangen door uw tijdzone-ID. Deze vindt u in deze lijst.
   Notatie Voorbeelden
   MM/dd/jjjj uu:mm:ss aa 08/14/2012 5:01:54 PM
   MMM dd,jjjj uu:mm:ss aa Aug 14, 2012 5:01:54 PM
   MM/dd/jjjj UU:mm:ss 08/14/2012 17:01:54
   jjjj-MM-dd UU:mm:ss 2012-08-14 13:00:00
   jjjj-MM-ddTUU:mm:ss 2012-08-14T13:00:00
   jjjj-MM-dd UU:mm:ss+z 2012-08-14 13:00:00+0500
   jjjj-MM-ddTUU:mm:ss+z 2012-08-14T13:00:00-0100
   jjjj-MM-dd UU:mm:ss zzzz 2012-08-14 13:00:00 America/Los_Angeles
   jjjj-MM-ddTUU:mm:ss zzzz 2012-08-14T13:00:00 America/Los_Angeles

    

  11. Conversion Value: Een getal dat de waarde aangeeft die u aan de conversie toekent (alleen positieve getallen worden geaccepteerd).
  12. Conversion Currency (optioneel veld): De valuta van uw conversiewaarde. U gebruikt dit veld als u conversiewaarden in meer dan één valuta rapporteert of wanneer u meerdere accounts heeft die worden gefactureerd in verschillende valuta's. Gebruik ISO 4217-valutacodes van drie tekens, zoals USD voor Amerikaanse dollar en JPY voor Japanse yen.

Gegevens voor offline gebeurtenissen uploaden

Als u uw offline conversies in Google Ads wilt importeren, moet u uw conversiebestand uploaden naar uw Google Ads-account of uw manageraccount (Mijn Klantencentrum).

Belangrijk: Nadat u een nieuwe conversieactie heeft gemaakt, moet u vier tot zes uur wachten voordat u conversies voor die conversieactie uploadt. Als u gedurende de eerste vier tot zes uur conversies uploadt, wordt er een foutmelding weergegeven en moet u uw conversies opnieuw uploaden.

Eenmalige upload

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik rechtsboven in uw account op het gereedschapspictogram .
 3. Klik onder 'Meting' op Conversies.
 4. Klik in het paginamenu op Uploads.
 5. Klik op de plusknop .
 6. Klik op Templates bekijken om de template te downloaden die past bij het type conversie dat u wilt importeren. U kunt Excel, CSV of Google Spreadsheets kiezen om conversies van klikken, oproepen of winkelverkopen te uploaden.
 7. Klik op Gereed.
 8. Selecteer de bron die u wilt gebruiken om te uploaden: Een bestand uploaden, Google Spreadsheets, HTTPS of SFTP.
  1. Als u Een bestand uploaden of Google Spreadsheets kiest, klikt u op Bestand kiezen om het bestand te selecteren dat u wilt uploaden.
  2. Als u HTTPS of SFTP kiest, geeft u de bestands-URL, de gebruikersnaam en het wachtwoord voor toegang tot het bestand op.
 9. Klik op de knop Uploaden en voorbeeld weergeven of Uploaden en toepassen.
  1. Als u op 'Uploaden en voorbeeld weergeven' klikt, ziet u een voorbeeld met het aantal geüploade rijen en hoeveel fouten er zijn opgetreden. Wanneer u tevreden bent met uw gegevens, klikt u op Bestand toepassen. Op deze manier start de verwerking nadat alle regels zijn geüpload. (Houd er rekening mee dat u deze handeling na dit punt niet meer ongedaan kunt maken.)
  2. Als u op 'Uploaden en toepassen' klikt, wordt de verwerking gestart nadat alle rijen zijn geüpload.
 10. Als u meer informatie wilt over de uploadstatus (inclusief eventuele fouten die bij de upload zijn opgetreden), klikt u op de links in de kolom Resultaten.

Geplande upload

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik rechtsboven in uw account op het gereedschapspictogram .
 3. Klik onder 'Meting' op Conversies.
 4. Klik in het paginamenu op Uploads.
 5. Klik op Planningen.
 6. Klik op de plusknop .
 7. Selecteer de bron die u wilt gebruiken om te uploaden: Google Spreadsheets, HTTPS of SFTP.
  1. Als u Google Spreadsheets kiest, klikt u op Bestand kiezen om het bestand te selecteren dat u wilt uploaden.
  2. Als u HTTPS of SFTP kiest, geeft u de bestands-URL, de gebruikersnaam en het wachtwoord voor toegang tot het bestand op.
 8. Stel een planning in door de frequentie en tijd te kiezen voor het uitvoeren van uw uploads. U kunt wekelijkse of dagelijkse uploads plannen voor elk gewenst moment van de dag.
 9. Klik op Opslaan en voorbeeld weergeven om de planning op te slaan.
 10. De opgeslagen planning wordt weergegeven in de tabel. Als u een planning wilt bewerken, onderbreken of verwijderen, gaat u naar de kolom Acties en klikt u op Opties. Selecteer Bewerken, Onderbreken of Verwijderen.
 11. Nadat u wijzigingen heeft aangebracht, klikt u op Opslaan en voorbeeld weergeven. Als u een planning verwijdert, bevestigt u dat u deze wilt verwijderen door op Verwijderen te klikken.

De Google Ads API (AdWords API) gebruiken

Accounteigenaren of -beheerders kunnen ook de Google Ads API (AdWords API) gebruiken om gegevensbestanden te uploaden en hun conversies voor 'Winkelverkoop (direct uploaden)' te beheren. Adverteerders kunnen via de API conversieacties maken, een gegevensbestand uploaden of configuraties bewerken. Meer informatie over de Google Ads API (AdWords API).

Aanvullende richtlijnen

Klik op de gedeelten hieronder voor richtlijnen voor het importeren van uw transacties.

Uw uploads timen

Offline transacties die meer dan negentig dagen na de transactiedatum zijn geüpload, worden niet in Google Ads geïmporteerd. Dit betekent dat ze niet in uw conversiestatistieken worden weergegeven.

Dezelfde transactie meerdere keren uploaden

Dezelfde transactie wordt slechts één keer geïmporteerd. Als u een transactie met dezelfde combinatie van klantinformatie, conversienaam, conversiewaarde, datum en tijd uploadt, wordt deze door Google Ads dan ook genegeerd om dubbele conversies te voorkomen.

De status van uw upload bekijken

Nadat uw bestand is geüpload, ziet u bovenaan de tabel een nieuwe vermelding voor dat bestand. Controleer de kolom Status om te bekijken of uw taak is voltooid. Het kan enkele minuten duren voordat een bestand is geïmporteerd. Als het importeren is voltooid, ziet u in de statuskolom een samenvatting met de volgende updates:

Status Details
Voorbeeld bekijken... Als u op Uploaden en voorbeeld weergeven klikt, ziet u een voorbeeld van de geüploade records. Als u de records wilt verwerken, klikt u op het dropdownmenu Actie en selecteert u Toepassen. Houd er rekening mee dat u deze handeling hierna niet meer ongedaan kunt maken.
Verwerken... Als u op Toepassen of Uploaden en toepassen klikt, verwerken we uw geüploade records.
Klaar om toe te passen Het bestand is geüpload en u kunt op Toepassen klikken om het te verwerken.
Toegepast Uw bestand is verwerkt en er zijn conversies toegevoegd aan uw account.
Mislukt Er zijn fouten opgetreden voorafgaand aan de verwerking van uw bestand of het aantal gekoppelde records na de verwerking was laag.

Wat te doen als er fouten zijn

Soms treedt er een probleem op waardoor het bestand niet volledig wordt verwerkt. Als dit gebeurt, kunt u de problemen met uw bestand als volgt oplossen:

 1. Klik op de links in de kolom Resultaten als u meer informatie wilt over de uploadstatus (inclusief eventuele fouten die bij de upload zijn opgetreden). Deze links zijn vanaf het moment van uploaden drie dagen beschikbaar.
 2. Zoek in de kolom Status de rijen die zijn gemarkeerd met een fout. De kolom Wijziging bevat het rijnummer, waarmee u de overeenkomstige rij in uw transactiebestand kunt identificeren.
 3. Maak de noodzakelijke correcties in uw bestand, sla het op en upload het opnieuw. U kunt het hele bestand opnieuw uploaden, inclusief de vorige wijzigingen. Google Ads negeert alle rijen die al eerder zijn geïmporteerd. 

De geïmporteerde conversies weergeven in Google Ads

Het kan tot 48 uur duren voordat uw conversiestatistieken in uw Google Ads-account worden weergegeven. Conversies voor 'Winkelverkoop (direct uploaden)' worden toegevoegd aan de kolom 'Alle conversies' van uw campagnerapporten. Voeg deze kolom toe aan uw rapporten als u dit nog niet heeft gedaan:

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik in het paginamenu aan de linkerkant op Campagnes.
 3. Klik op het kolommenpictogram Kolommen boven de tabel met statistieken.
 4. Selecteer Kolommen aanpassen in het dropdownmenu.
 5. Klik onder 'Statistieken selecteren' op Conversies.
 6. Selecteer Alle conv. door op het pijltje te klikken.

De kolom 'Alle conversies' wordt nu weergegeven in uw rapporten. Conversies voor 'Winkelverkoop (direct uploaden)' zijn beschikbaar op campagne-, advertentiegroep- en zoekwoordniveau en kunnen worden gesegmenteerd op apparaat. Als u winkelverkopen apart wilt bekijken, los van andere conversies zoals websiteacties of oproepen, segmenteert u de kolommen aan de hand van de onderstaande instructies. Voordat u hieraan begint, moet u de kolom 'Alle conversies' aan uw rapporten toevoegen.

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik in het paginamenu aan de linkerkant op Campagnes.
 3. Klik op het segmenteerpictogram Segment. Selecteer Conversies en vervolgens Naam van conversie.
 4. Er worden nu regels weergegeven met gegevens per conversieactie. Zoek de regel op voor de conversieactie voor 'Winkelverkoop (direct uploaden)' om de gegevens over winkelverkopen te bekijken.

Als u winkelverkopen in een aparte kolom wilt weergeven zonder uw campagnes te segmenteren, kunt u aan de hand van de onderstaande instructies ook een aangepaste kolom toevoegen. Voordat u hieraan begint, moet u de kolom 'Alle conversies' aan uw rapporten toevoegen.

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik in het paginamenu aan de linkerkant op Campagnes.
 3. Klik op het kolommenpictogram Kolommen en selecteer vervolgens Kolommen aanpassen.
 4. Selecteer aan de linkerkant de categorie 'Aangepaste kolommen'.
  1. Als u niet eerder een aangepaste kolom heeft gemaakt, krijgt u een dialoogvenster te zien.
  2. Als u eerder een aangepaste kolom heeft gemaakt, klikt u op +Kolom.
 5. Geef in het veld 'Naam van kolom' de naam van uw nieuwe kolom op. Deze naam wordt weergegeven in de kolomkop.
 6. Geef in het veld 'Kolombeschrijving' een beschrijving van uw kolom op. De tekst die u hier opgeeft, wordt weergegeven wanneer u de muisaanwijzer op de ? naast de naam van de kolom plaatst.
 7. Klik op het menu Statistiek en selecteer Conversies. Selecteer vervolgens Alle conv
 8. Klik in onderstaande lijst op Conversies en selecteer vervolgens Naam van conversie
 9. Selecteer onder 'Geselecteerd segment' de bron 'Winkelverkopen (direct uploaden)'. 
 10. Klik op Opslaan. De nieuwe aangepaste kolom wordt automatisch aan uw kolommen toegevoegd.
 11. Klik op Toepassen om uw kolomaanpassing toe te passen op uw gegevenstabel.

Opmerking: Als u meerdere conversieacties voor 'Winkelverkoop (direct uploaden)' heeft, kunt u op conversienamen segmenteren nadat u de aangepaste kolom heeft gemaakt.

Transacties voor meerdere accounts uploaden uit één bestand

Hiervoor moeten alle relevante accounts vanuit een gedeeld Mijn Klantencentrum-manageraccount zijn gekoppeld. U uploadt uw bestanden naar dit manageraccount.

 • Als conversies bijhouden voor meerdere accounts is ingeschakeld: Maak uw geïmporteerde conversieacties op het niveau van het manageraccount en zorg ervoor dat alle afzonderlijke beheerde accounts het manageraccount gebruiken als 'conversieaccount'. Alle accounts die door de manager worden beheerd en die het manageraccount als conversieaccount gebruiken, worden gebruikt om te koppelen wanneer u transacties uploadt naar het manageraccount.
 • Als sommige accounts het manageraccount niet als conversieaccount gebruiken: Maak conversieacties voor winkelverkopen voor elk van deze accounts en importeer transacties afzonderlijk naar deze accounts. Houd er rekening mee dat conversies voor winkelverkopen in dit geval niet worden gededupliceerd voor de accounts die geen conversies bijhouden voor meerdere accounts.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen