Σχετικά με τις μετρήσεις κορυφής σελίδας και κορυφαίας θέσης

Οι μετρήσεις εμφάνισης στην κορυφή σελίδας και στην κορυφαία θέση είναι ένα σύνολο μετρήσεων ορατότητας. Οι μετρήσεις ορατότητας δίνουν μια εικόνα της θέσης των διαφημίσεών σας στη σελίδα.

Το ποσοστό εμφανίσεων στην κορυφαία θέση αναζήτησης "% εμφ. (κορυφ θέση)" και το ποσοστό εμφανίσεων στην κορυφή σελίδας αναζήτησης "% εμφανίσεων (κορυφή σελίδας)" δείχνουν τη θέση των διαφημίσεών σας στις σελίδες αποτελεσμάτων μηχανής αναζήτησης (SERP).

Σημείωση: Το μερίδιο εμφάνισης για Καμπάνιες ξενοδοχείων υπολογίζεται με βάση τη θέση όπου εμφανίζονται οι διαφημίσεις σας στη λειτουργική μονάδα κράτησης των Διαφημίσεων ξενοδοχείων. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το μερίδιο εμφάνισης για Καμπάνιες ξενοδοχείων.

Με το ποσοστό εμφανίσεων στην κορυφαία θέση αναζήτησης και το ποσοστό εμφανίσεων στην κορυφή σελίδας αναζήτησης, μπορείτε να κατανοήσετε αν οι διαφημίσεις σας είναι πιθανό να φτάσουν στην κορυφή της σελίδας (οπουδήποτε επάνω από τα αποτελέσματα οργανικής αναζήτησης) και στην κορυφαία θέση (η πρώτη διαφήμιση επάνω από τα αποτελέσματα οργανικής αναζήτησης) των σελίδων αποτελεσμάτων μηχανής αναζήτησης (SERP).

Σε αντίθεση με τη μέση θέση, αυτές οι μετρήσεις δεν δηλώνουν τη σειρά των διαφημίσεών σας σε σύγκριση με άλλες διαφημίσεις, αλλά την πραγματική τοποθεσία των διαφημίσεών σας στις σελίδες αποτελεσμάτων μηχανής αναζήτησης (SERP).

Σημείωση: Οι συνεργάτες αναζήτησης δεν ξεχωρίζουν μεταξύ εμφάνισης στην κορυφή της σελίδας και σε άλλα σημεία και δεν θα συμπεριλαμβάνονται στα δεδομένα τμηματοποίησης τοποθεσίας ή μεριδίου εμφάνισης.

Μετρήσεις σχετικά με τη θέση των διαφημίσεών σας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις μετρήσεις, για να κατανοήσετε μεταβολές στην αναλογία κλικ προς αριθμό εμφανίσεων (CTR), οι οποίες προκύπτουν από μια αλλαγή στην τοποθεσία των διαφημίσεών σας στη σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης. Σας προτείνουμε να μην χρησιμοποιείτε αυτές τις μετρήσεις ως στόχο για τον ορισμό των προσφορών σας, επειδή μερικές φορές μπορεί να μειώνονται καθώς οι προσφορές αυξάνονται. Αυτό συμβαίνει επειδή με υψηλότερες προσφορές ενδεχομένως μπορείτε να συμμετέχετε σε ανταγωνιστικότερες δημοπρασίες, με αποτέλεσμα να έχετε χαμηλή κατάταξη στη σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης.

Ποσοστό εμφανίσεων στην κορυφή σελίδας αναζήτησης

Το ποσοστό εμφανίσεων στην κορυφή σελίδας αναζήτησης "% εμφανίσεων (στην κορυφή σελίδας)" είναι το ποσοστό των εμφανίσεων διαφήμισης που προβάλλονται οπουδήποτε επάνω από τα αποτελέσματα οργανικής αναζήτησης.

Ποσοστό εμφανίσεων στην κορυφή σελίδας αναζήτησης = Εμφανίσεις στην κορυφή σελίδας/Εμφανίσεις

Ποσοστό εμφανίσεων στην κορυφαία θέση αναζήτησης

Το ποσοστό εμφανίσεων στην κορυφαία θέση αναζήτησης "% εμφ. (κορυφ. θέση)" είναι το ποσοστό των εμφανίσεων διαφήμισης που προβάλλονται ως η πρώτη διαφήμιση επάνω από τα αποτελέσματα οργανικής αναζήτησης.

Ποσοστό εμφανίσεων στην κορυφαία θέση αναζήτησης = Εμφανίσεις στην κορυφαία θέση/Εμφανίσεις

Μετρήσεις για τις οποίες μπορείτε να υποβάλλετε προσφορές με σκοπό τη βελτίωση της θέσης των διαφημίσεών σας


Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτές τις μετρήσεις ως στόχο για τον ορισμό της προσφοράς σας, αν θέλετε να αυξήσετε το ποσοστό των διαφημίσεών σας που εμφανίζονται στην κορυφή ή στην κορυφαία θέση της σελίδας αποτελεσμάτων αναζήτησης.

Μερίδιο εμφάνισης στην κορυφαία θέση αναζήτησης

Το μερίδιο εμφάνισης στην κορυφαία θέση αναζήτησης είναι ο αριθμός των εμφανίσεων που έχετε λάβει στην κορυφαία τοποθεσία (η πρώτη διαφήμιση επάνω από τα αποτελέσματα οργανικής αναζήτησης), διαιρεμένος με τον εκτιμώμενο αριθμό εμφανίσεων που μπορούσατε να λάβετε στην κορυφαία τοποθεσία.

Μερίδιο εμφάνισης στην κορυφαία θέση = Εμφανίσεις στην κορυφαία θέση/κατάλληλες εμφανίσεις στην κορυφαία θέση

Μερίδιο εμφάνισης στην κορυφή σελίδας αναζήτησης

Το μερίδιο εμφάνισης στην κορυφή σελίδας αναζήτησης αναφέρεται στις εμφανίσεις που έχετε λάβει στην κορυφαία τοποθεσία (οπουδήποτε επάνω από τα αποτελέσματα οργανικής αναζήτησης), σε σύγκριση με τον εκτιμώμενο αριθμό εμφανίσεων που μπορούσατε να λάβετε στην κορυφαία τοποθεσία.

Μερίδιο εμφάνισης στην κορυφή σελίδας αναζήτησης = Εμφανίσεις στην κορυφαία θέση/κατάλληλες εμφανίσεις στην κορυφαία θέση

Χαμένο μερίδιο εμφάνισης στην κορυφαία θέση αναζήτησης (προϋπολογισμός)

Το χαμένο μερίδιο εμφάνισης στην κορυφαία θέση αναζήτησης (προϋπολογισμός) υπολογίζει κατά προσέγγιση πόσο συχνά η διαφήμισή σας δεν εμφανίστηκε πρώτη επάνω από τα αποτελέσματα οργανικής αναζήτησης λόγω χαμηλού προϋπολογισμού.

Χαμένο μερίδιο εμφάνισης στην κορυφή σελίδας αναζήτησης (προϋπολογισμός)

Με το χαμένο μερίδιο εμφάνισης στην κορυφή σελίδας αναζήτησης (προϋπολογισμός), μπορείτε να κατανοήσετε πόσο συχνά η διαφήμισή σας δεν εμφανίστηκε οπουδήποτε επάνω από τα αποτελέσματα οργανικής αναζήτησης, λόγω χαμηλού προϋπολογισμού.

Χαμένο μερίδιο εμφάνισης στην κορυφαία θέση αναζήτησης (κατάταξη)

Το χαμένο μερίδιο εμφάνισης στην κορυφαία θέση αναζήτησης (κατάταξη) υπολογίζει κατά προσέγγιση πόσο συχνά η διαφήμισή σας δεν ήταν η πρώτη διαφήμιση που εμφανίστηκε επάνω από τα αποτελέσματα οργανικής αναζήτησης, λόγω χαμηλής κατάταξης διαφήμισης.

Χαμένο μερίδιο εμφάνισης στην κορυφή σελίδας αναζήτησης (κατάταξη)

Το χαμένο μερίδιο εμφάνισης στην κορυφή σελίδας αναζήτησης (κατάταξη) υπολογίζει κατά προσέγγιση πόσο συχνά η διαφήμισή σας δεν εμφανίστηκε οπουδήποτε επάνω από τα αποτελέσματα οργανικής αναζήτησης, λόγω χαμηλής κατάταξης διαφήμισης.

Σχόλια

Μπορείτε να υποβάλετε σχόλια σχετικά με αυτές τις μετρήσεις εδώ.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας

true
Drive Revenue with Optiscore

Want to improve account health and drive business goals? Learn from industry & Google experts on how to drive revenue with the help of Optimization Score & Auto Apply Recommendations.

Register Now

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού