Σχετικά με τις μετρήσεις κορυφής σελίδας και κορυφαίας θέσης

Οι μετρήσεις κορυφής σελίδας και κορυφαίας θέσης είναι ένα σύνολο μετρήσεων ορατότητας. Οι μετρήσεις ορατότητας δίνουν μια εικόνα της θέσης των διαφημίσεών σας στη σελίδα.

Το ποσοστό εμφάνισης στην κορυφή σελίδας αναζήτησης "% εμφανίσεων (κορυφή σελίδας)" και το ποσοστό εμφάνισης στην κορυφαία θέση αναζήτησης "% εμφανίσεων (κορυφαία θέση)" δείχνουν την τοποθέτηση των διαφημίσεών σας στις σελίδες αποτελεσμάτων μηχανής αναζήτησης (SERP).

Σημείωση: Το μερίδιο εμφάνισης για Καμπάνιες ξενοδοχείων υπολογίζεται με βάση τη θέση όπου εμφανίζονται οι διαφημίσεις σας στη λειτουργική μονάδα κράτησης των Διαφημίσεων ξενοδοχείων. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το μερίδιο εμφάνισης για Καμπάνιες ξενοδοχείων.

Χάρη στο μερίδιο εμφάνισης στην κορυφή σελίδας αναζήτησης και στο μερίδιο εμφάνισης στην κορυφαία θέση αναζήτησης, μπορείτε να κατανοήσετε τις ευκαιρίες βελτίωσης της ενεργοποίησης των διαφημίσεών σας μεταξύ των διαφημίσεων στην κορυφή σελίδας ή στην πρώτη θέση μεταξύ των διαφημίσεων στην κορυφή σελίδας.

Σε αντίθεση με τη μέση θέση, αυτές οι μετρήσεις δεν αντικατοπτρίζουν τη σειρά των διαφημίσεών σας σε σύγκριση με άλλες διαφημίσεις, αλλά την πραγματική τοποθέτηση των διαφημίσεών σας στις σελίδες αποτελεσμάτων μηχανής αναζήτησης (SERP).

Σημείωση: Οι συνεργάτες αναζήτησης δεν κάνουν τη διάκριση "Σύγκριση επάνω μέρους με άλλα" και δεν θα συμπεριλαμβάνονται στα δεδομένα τμηματοποίησης τοποθεσίας ή μεριδίου εμφάνισης.

Μετρήσεις σχετικά με την τοποθεσία των διαφημίσεών σας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις μετρήσεις, για να κατανοήσετε μεταβολές στην αναλογία κλικ προς αριθμό εμφανίσεων (CTR), οι οποίες προκύπτουν από μια αλλαγή στην τοποθεσία των διαφημίσεών σας στη σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης. Σας προτείνουμε να μην χρησιμοποιείτε αυτές τις μετρήσεις ως στόχο για τον ορισμό των προσφορών σας, επειδή μερικές φορές μπορεί να μειώνονται καθώς οι προσφορές αυξάνονται. Αυτό συμβαίνει επειδή με υψηλότερες προσφορές ενδεχομένως μπορείτε να συμμετέχετε σε ανταγωνιστικότερες δημοπρασίες, με αποτέλεσμα να έχετε χαμηλή κατάταξη στη σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης.

Ποσοστό εμφάνισης στην κορυφή σελίδας αναζήτησης

Το ποσοστό εμφάνισης στην κορυφή σελίδας αναζήτησης "% εμφανίσεων (κορυφή σελίδας)" είναι το ποσοστό των εμφανίσεων διαφήμισης που προβάλλονται μεταξύ των διαφημίσεων στην κορυφή σελίδας.

Ποσοστό εμφάνισης στην κορυφή σελίδας αναζήτησης = Εμφανίσεις στην κορυφή σελίδας/Εμφανίσεις

Ποσοστό εμφάνισης στην κορυφαία θέση αναζήτησης

Το ποσοστό εμφάνισης στην κορυφαία θέση αναζήτησης "% εμφανίσεων (κορυφαία θέση)" είναι το ποσοστό των εμφανίσεων διαφήμισης που προβάλλονται ως η πρώτη διαφήμιση μεταξύ των διαφημίσεων στην κορυφή σελίδας.

Ποσοστό εμφάνισης στην κορυφαία θέση αναζήτησης = Εμφανίσεις στην κορυφαία θέση/Εμφανίσεις

Μετρήσεις για τις οποίες μπορείτε να υποβάλλετε προσφορές με σκοπό τη βελτίωση της τοποθέτησης των διαφημίσεών σας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις μετρήσεις ως στόχο για τον ορισμό της προσφοράς σας, αν θέλετε να αυξήσετε το ποσοστό των διαφημίσεών σας που εμφανίζονται οπουδήποτε μεταξύ των διαφημίσεων στην κορυφή σελίδας ή στην πρώτη θέση μεταξύ των διαφημίσεων στην κορυφή σελίδας.

Μερίδιο εμφάνισης στην κορυφή σελίδας αναζήτησης

Το μερίδιο εμφάνισης στην κορυφή σελίδας αναζήτησης είναι οι εμφανίσεις που έχετε λάβει μεταξύ των διαφημίσεων στην κορυφή σελίδας, διαιρεμένες με τον εκτιμώμενο αριθμό εμφανίσεων για τη λήψη των οποίων πληρούσατε τις προϋποθέσεις μεταξύ των διαφημίσεων στην κορυφή σελίδας.

Μερίδιο εμφάνισης στην κορυφή σελίδας αναζήτησης = Εμφανίσεις στην κορυφή σελίδας/κατάλληλες εμφανίσεις στην κορυφή σελίδας

Μερίδιο εμφάνισης στην κορυφαία θέση αναζήτησης

Το μερίδιο εμφάνισης στην κορυφαία θέση αναζήτησης "Μερ. εμφάνισης στην κορυφαία θέση αναζήτησης" είναι οι εμφανίσεις που έχετε λάβει στην κορυφαία θέση (η πρώτη διαφήμιση μεταξύ των διαφημίσεων στην κορυφή σελίδας), διαιρεμένες με τον εκτιμώμενο αριθμό εμφανίσεων για τη λήψη των οποίων πληρούσατε τις προϋποθέσεις μεταξύ των διαφημίσεων στην κορυφή σελίδας.

Μερίδιο εμφάνισης στην κορυφαία θέση = Εμφανίσεις στην κορυφαία θέση/κατάλληλες εμφανίσεις στην κορυφαία θέση

Χαμένο μερίδιο εμφάνισης στην κορυφαία θέση αναζήτησης (προϋπολογισμός)

Το χαμένο μερίδιο εμφάνισης στην κορυφαία θέση αναζήτησης (προϋπολογισμός) εκτιμά κατά προσέγγιση πόσο συχνά η διαφήμισή σας δεν εμφανίστηκε πρώτη μεταξύ των διαφημίσεων στην κορυφή σελίδας λόγω χαμηλού προϋπολογισμού.

Χαμένο μερίδιο εμφάνισης στην κορυφή σελίδας αναζήτησης (προϋπολογισμός)

Με το χαμένο μερίδιο εμφάνισης στην κορυφή σελίδας αναζήτησης (προϋπολογισμός), μπορείτε να κατανοήσετε πόσο συχνά η διαφήμισή σας δεν εμφανίστηκε οπουδήποτε μεταξύ των διαφημίσεων στην κορυφή σελίδας λόγω χαμηλού προϋπολογισμού.

Χαμένο μερίδιο εμφάνισης στην κορυφαία θέση αναζήτησης (κατάταξη)

Το χαμένο μερίδιο εμφάνισης στην κορυφαία θέση αναζήτησης (κατάταξη) εκτιμά κατά προσέγγιση πόσο συχνά η διαφήμισή σας δεν ήταν η πρώτη διαφήμιση μεταξύ των διαφημίσεων στην κορυφή σελίδας λόγω χαμηλής κατάταξης διαφήμισης.

Χαμένο μερίδιο εμφάνισης στην κορυφή σελίδας αναζήτησης (κατάταξη)

Το χαμένο μερίδιο εμφάνισης στην κορυφή σελίδας αναζήτησης (κατάταξη) εκτιμά κατά προσέγγιση πόσο συχνά η διαφήμισή σας δεν εμφανίστηκε οπουδήποτε μεταξύ των διαφημίσεων στην κορυφή σελίδας λόγω χαμηλής κατάταξης διαφήμισης.

Σχόλια

Μπορείτε να υποβάλετε σχόλια σχετικά με αυτές τις μετρήσεις εδώ.

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού