Länka Optimize och Google Ads

I den här artikeln beskriver vi hur du länkar dina Google Ads- och Optimize-konton.

Om Google Optimize

Alla användare är unika, och din webbplats bör ta hänsyn till deras individuella smak. Med Google Optimize kan du köra webbplatsexperiment för att fastställa den optimala upplevelsen för varje användargrupp.

Läs mer om Google Optimize.

Integrera Google Ads med Optimize

Genom att integrera Google Ads med Google Optimize kan du enkelt inrikta experiment och personligt anpassade upplevelser på specifika annonser och sökord. Du kan anpassa dina befintliga webbsidor så att de matchar de enskilda användarnas avsikt utifrån kampanjen de klickade på eller sökorden som ledde till att annonsen visades.

Behörigheter

För att kunna länka Google Ads and Optimize behöver du ett Google-konto med administrativ åtkomst till Google Ads. 

Anvisningar

Steg 1: Länka Google Ads till Analytics

I det första steget ska du länka Google Ads till Analytics. Följ anvisningarna för Google Ads eller Analytics.

Steg 2: Aktivera delning med Optimize

När Google Ads och Analytics har länkats kan du aktivera Google Ads för Optimize. Välj ett alternativ nedan utifrån din kontotyp i Google Ads.

Alternativ 1 – enskilt konto i Google Ads

Så här aktiverar du delning med Optimize från ett enskilt konto i Google Ads:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen högst upp till höger i kontot.
 3. Klicka på Länkade konton under Konfiguration.
 4. Klicka på Detaljer under Google Analytics. 
 5. Aktivera Google Optimize-delning.

Google Optimize sharing switch

Alternativ 2 – Google Ads-förvaltarkonto

Så här aktiverar du Optimize-delning från ett Google Ads-förvaltarkonto:

 1. Logga in på ditt Google Ads-förvaltarkonto.
 2. Klicka på verktygsikonen högst upp till höger i kontot.
 3. Klicka på Länkade konton under Konfiguration.
 4. Klicka på Detaljer under Google Analytics. 
 5. Klicka på Aktivera delning med Google Optimize.

Turn on Google Optimize sharing for managed accounts screenshot

Om du aktiverar Optimize-delning för ett Google Ads-förvaltarkonto aktiveras funktionen för alla hanterade konton. Det enskilda kontot behåller kontrollen över Optimize-delning och funktionen kan justeras där.

När ett enskilt Google Ads-konto läggs till i en förvaltarhierarki behåller kontot sin inställning för Optimize-delning. Du kan aktivera Google Optimize-delning för alla nya Google Ads-konton genom att gå tillbaka till sidan med länkade Analytics-konton ovan.

Steg 3: Länka Optimize till Analytics

I det sista steget ska du verifiera att din Optimize-behållare är länkad till samma Analytics-egendom som du länkade till från Google Ads i steg 1. Detta görs vanligtvis när du konfigurerar en Optimize-behållare. Läs mer om hur du länkar Optimize till Analytics.

Inaktivera Optimize-delning

För att kunna inaktivera Optimize-delning måste du ha administrativ åtkomst till ett Google Ads-konto. 

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen högst upp till höger i kontot.
 3. Klicka på Länkade konton under Konfiguration.
 4. Klicka på Detaljer under Google Analytics. 
 5. Stäng av Aktivera Google Optimize-delning.

När du stänger av Optimize-delning slutar Optimize-experiment som är inriktade på annonser eller sökord från det berörda Google Ads-kontot att ta med nya användare. Medan ett berört experiment fortsätter att köras, räknas experimentsessioner fortfarande för användare som togs med i experimentet när delningen var aktiverad. I ett berört experiment visar inriktningskonfigurationen för Optimize inte längre namn på eller status för de inriktade Google Ads-enheterna.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt