Knytt sammen Optimize og Google Ads

I denne artikkelen forklarer vi hvordan du knytter sammen Google Ads- og Optimize-kontoer.

Om Google Optimize

Hver bruker er unik, og nettstedet ditt bør svare til hver enkelt brukers individuelle smak. Med Google Optimize kan du kjøre nettstedseksperimenter for å finne den optimale opplevelsen for de ulike brukergruppene.

Finn ut mer om Google Optimize.

Integrering av Google Ads med Optimize

Når du integrerer Google Ads med Google Optimize, kan du enkelt målrette eksperimenter og personlig tilpassede opplevelser mot spesifikke annonser og søkeord. Du kan tilpasse de nåværende nettsidene dine slik at de samsvarer med de ulike brukernes intensjoner ut fra kampanjen de klikket på, eller søkeordene som utløste annonsen.

Tillatelser

For å knytte sammen Google Ads og Optimize må du ha en Google-konto med administratortilgang til Google Ads. 

Veiledning

Trinn 1: Knytt sammen Google Ads og Analytics

Det første trinnet er å knytte sammen Google Ads og Analytics. Følg instruksjonene for Google Ads eller Analytics.

Trinn 2: Aktivér Optimize-deling

Når Google Ads og Analytics er knyttet sammen, kan du aktivere Google Ads for Optimize. Velg et alternativ nedenfor basert på Google Ads-kontotypen din.

Alternativ 1 – personlig Google Ads-konto

For å aktivere Optimize-deling fra en personlig Google Ads-konto følger du denne fremgangsmåten:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet øverst til høyre i kontoen din.
 3. Klikk på Tilknyttede kontoer under Konfigurasjon.
 4. Klikk på Detaljer under Google Analytics. 
 5. Slå på Google Optimize-deling.

Google Optimize sharing switch

Alternativ 2 – Google Ads-managerkonto

For å aktivere Optimize-deling fra en Google Ads-managerkonto følger du denne fremgangsmåten:

 1. Logg på Google Ads-managerkontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet øverst til høyre i kontoen din.
 3. Klikk på Tilknyttede kontoer under Konfigurasjon.
 4. Klikk på Detaljer under Google Analytics. 
 5. Klikk på Slå på Google Optimize-deling.

Turn on Google Optimize sharing for managed accounts screenshot

Når du aktiverer Optimize-deling for en Google Ads-managerkonto, aktiveres dette for alle administrerte kontoer. Det er de enkelte kontoene som beholder kontrollen over Optimize-delingen, som da kan justeres der.

Når en enkeltstående Google Ads-konto legges til et managerhierarki, beholder den sine egne innstillinger for Optimize-deling. Du kan aktivere Google Optimize-deling for de nye Google Ads-kontoene ved å gå tilbake til siden for tilknyttede Analytics-kontoer ovenfor.

Trinn 3: Knytt sammen Optimize og Analytics

Det siste trinnet er å bekrefte at Optimize-beholderen din er knyttet til samme Analytics-område som du tilknyttet fra Google Ads i trinn 1. Dette gjøres vanligvis når du konfigurerer en Optimize-beholder. Finn ut mer om å knytte sammen Optimize og Analytics.

Deaktiver Optimize-deling

Du ha administratortilgang til en Google Ads-konto for å deaktivere Optimize-deling. 

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet øverst til høyre i kontoen din.
 3. Klikk på Tilknyttede kontoer under Konfigurasjon.
 4. Klikk på Detaljer under Google Analytics. 
 5. Slå av «Aktivér Google Optimize-deling».

Når du slår av Optimize-deling, inneholder ikke lenger Optimize-eksperimenter som er målrettet mot annonser eller søkeord fra den berørte Google Ads-kontoen, nye brukere. Mens berørte eksperimenter fortsetter å kjøre, telles fortsatt eksperimentøkter for brukerne som først ble tatt med i det enkelte eksperimentet da delingen ble slått på. Navnene på eller statusene for de målrettede Google Ads-enhetene vises ikke lenger i målrettingskonfigurasjonen for berørte eksperimenter i Optimize.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt