Παράθυρο μετατροπής μετά από προβολή διαφήμισης: Ορισμός

Η χρονική περίοδος μετά από μια εμφάνιση κατά τη διάρκεια της οποίας θα καταγραφεί μια μετατροπή μετά από προβολή διαφήμισης. Οι μετατροπές μετά από προβολή διαφήμισης λαμβάνουν χώρα μετά από μια εμφάνιση διαφήμισης, αν ο χρήστης δεν αλληλεπιδράσει με τη διαφήμιση και, στη συνέχεια, πραγματοποιήσει μετατροπή.

Μπορείτε να ορίσετε το παράθυρο μετατροπής μετά από προβολή διαφήμισης κατά τη δημιουργία ή την επεξεργασία ενεργειών μετατροπής. Για παράδειγμα, αν επιλέξετε 30 ημέρες για μια ενέργεια μετατροπής, τότε παρακολουθούνται οι μετατροπές μετά από προβολή διαφήμισης που θα πραγματοποιηθούν εντός 30 ημερών από μια εμφάνιση. Ένα μεγαλύτερο παράθυρο μετατροπής μετά από προβολή διαφήμισης αυξάνει συνήθως τον αριθμό μετατροπών μετά από προβολή διαφήμισης που καταγράφει το Google Ads.

Μάθετε περισσότερα

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας

true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
false
true
true
73067