Αρνητική αντιστοίχιση φράσης: Ορισμός

Μια ρύθμιση λέξης-κλειδιού που σας επιτρέπει να εξαιρείτε τη διαφήμισή σας για αναζητήσεις που περιλαμβάνουν τη φράση λέξεων-κλειδιών ακριβούς αντιστοίχισης. Οι αναζητήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν επιπλέον λέξεις και η διαφήμιση δεν θα εμφανίζεται εφόσον οι λέξεις-κλειδιά περιλαμβάνονται στην αναζήτηση με την ίδια σειρά.

Μάθετε περισσότερα

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;