Cách sử dụng kết hợp Firebase và Google Ads

Firebase là bộ phát triển phần mềm ứng dụng (SDK) và công cụ phân tích của Google. Để nhập lượt chuyển đổi Firebase vào Google Ads, bạn có thể liên kết thuộc tính Google Analytics 4 hoặc dự án Firebase với Google Ads. Khi liên kết thuộc tính Google Analytics 4 hoặc dự án Firebase với Google Ads, bạn sẽ có quyền truy cập vào các công cụ mạnh mẽ giúp bạn xem hiệu quả hoạt động của các chiến dịch Google Ads của mình.

Bài viết này trình bày thông tin tổng quan về cách bạn có thể sử dụng Firebase với Google Ads để có thông tin chi tiết về hiệu quả hoạt động của quảng cáo và ứng dụng của mình.

Lợi ích

  • Nhập lượt chuyển đổi Firebase mà không cần thêm mã mới vào ứng dụng của bạn.
  • Sử dụng đối tượng Firebase bạn đã tạo trong thuộc tính Google Analytics 4 hoặc dự án Firebase.

Cách hoạt động

Firebase là nền tảng trên thiết bị di động mà bạn có thể sử dụng để nhanh chóng phát triển ứng dụng. Firebase giúp bạn dễ dàng xem hiệu quả hoạt động của ứng dụng. Nếu chưa có tài khoản Firebase, bạn có thể tìm hiểu thêm trong Trung tâm trợ giúp Firebase và trên Trang web dành cho nhà phát triển.

Nếu bạn đo lường lượt chuyển đổi thông qua tài khoản người quản lý hoặc nếu muốn nhiều tài khoản được quản lý có quyền truy cập vào các đối tượng Firebase, bạn nên liên kết thuộc tính Google Analytics 4 hoặc dự án Firebase với tài khoản người quản lý.

Khi các tài khoản đã liên kết, bạn có thể thấy dữ liệu Google Ads trong thuộc tính Google Analytics 4 hoặc dự án Firebase và bạn sẽ có thể sử dụng lượt chuyển đổi cho tính năng theo dõi lượt chuyển đổi và tính năng tiếp thị lại trong Google Ads.

Theo dõi lượt chuyển đổi

Bạn có thể nhập lượt chuyển đổi từ thuộc tính Google Analytics 4 hoặc dự án Firebase để xem cách các khoản đầu tư vào Google Ads của bạn thúc đẩy lượt cài đặt ứng dụng, hành động trong ứng dụng và các chỉ số khác. Bạn có thể tìm hiểu hiệu quả hoạt động của quảng cáo và sau đó thực hiện các thay đổi trong tài khoản để giúp thúc đẩy những mục tiêu này nhiều hơn cho ứng dụng của bạn.

Sau khi liên kết các tài khoản, bạn có thể chọn sự kiện Firebase sẽ theo dõi dưới dạng hành động chuyển đổi trong Google Ads. Bạn không cần phải thêm bất kỳ mã mới nào vào ứng dụng của mình. Tính năng theo dõi lượt chuyển đổi của Google Ads sẽ sử dụng mã mà bạn đã cài đặt cho Firebase. Tìm hiểu cách đo lường lượt chuyển đổi trong ứng dụng.

Tiếp thị lại

Sau khi liên kết, bạn có thể sử dụng đối tượng đã tạo trong thuộc tính Google Analytics 4 hoặc dự án Firebase cho chiến dịch Google Ads của mình. Mỗi tài khoản Google Ads mà bạn liên kết sẽ có quyền truy cập vào các đối tượng đó. Tìm hiểu thêm về danh sách tiếp thị lại sử dụng dữ liệu Firebase.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false