Giới thiệu về việc sử dụng kết hợp Firebase và Google Ads

Thuộc tính Web và ứng dụng Google Analytics hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm. Tìm hiểu thêm

Firebase là bộ phát triển phần mềm ứng dụng (SDK) và công cụ phân tích của Google. Để nhập lượt chuyển đổi Firebase vào Google Ads, bạn có thể liên kết thuộc tính Web và ứng dụng Google Analytics hoặc dự án Firebase với Google Ads. Khi liên kết Web và ứng dụng Google Analytics hoặc Firebase với Google Ads, bạn sẽ có quyền truy cập vào các công cụ mạnh mẽ giúp bạn xem mức độ hiệu quả của các chiến dịch Google Ads.

Bài viết này trình bày thông tin tổng quan về cách bạn có thể sử dụng Firebase với Google Ads để có thông tin chi tiết về hiệu quả hoạt động của quảng cáo và ứng dụng của mình. Bạn sẽ tìm thấy các đường dẫn liên kết đến hướng dẫn thiết lập xuyên suốt mục “Cách hoạt động" dưới đây.

Lợi ích

  • Nhập lượt chuyển đổi Firebase mà không cần thêm mã mới vào ứng dụng của bạn.
  • Sử dụng đối tượng Firebase đã tạo trong Web và ứng dụng Google Analytics hoặc Firebase.

Cách thức hoạt động

Firebase là nền tảng trên thiết bị di động mà bạn có thể sử dụng để nhanh chóng phát triển ứng dụng. Firebase giúp bạn có thể xem hiệu quả hoạt động của ứng dụng một cách dễ dàng. Nếu chưa có tài khoản Firebase, bạn có thể tìm hiểu thêm về cách bắt đầu với Firebase trong trung tâm trợ giúp Firebase và trên Trang web dành cho nhà phát triển.

Nếu bạn đo lường lượt chuyển đổi thông qua tài khoản người quản lý hoặc muốn nhiều tài khoản được quản lý có quyền truy cập vào đối tượng Firebase, thì bạn nên liên kết thuộc tính Web và ứng dụng hoặc dự án Firebase vào tài khoản người quản lý của mình.

Sau khi tài khoản của bạn được liên kết, bạn có thể thấy dữ liệu Google Ads trong thuộc tính Web và ứng dụng hoặc dự án Firebase và bạn sẽ có thể sử dụng lượt chuyển đổi cho tính năng theo dõi lượt chuyển đổitiếp thị lại trong Google Ads.

Theo dõi lượt chuyển đổi Firebase

Bạn có thể nhập lượt chuyển đổi từ Web và ứng dụng Google Analytics hoặc Firebase để xem cách các hoạt động đầu tư vào Google Ads của bạn đang thúc đẩy lượt cài đặt ứng dụng, hành động trong ứng dụng và các chỉ số khác như thế nào. Bạn có thể tìm hiểu hiệu quả hoạt động của quảng cáo và sau đó thực hiện các thay đổi trong tài khoản để giúp thúc đẩy những mục tiêu này nhiều hơn cho ứng dụng của bạn.

Sau khi liên kết các tài khoản, bạn có thể chọn sự kiện Firebase sẽ theo dõi dưới dạng hành động chuyển đổi trong Google Ads. Bạn không cần phải thêm bất kỳ mã mới nào vào ứng dụng của mình. Tính năng theo dõi lượt chuyển đổi của Google Ads sẽ sử dụng mã mà bạn đã cài đặt cho Firebase.

Để tìm hiểu cách sử dụng Firebase trong tính theo dõi lượt chuyển đổi của Google Ads, bạn hãy xem cách Đo lường lượt chuyển đổi ứng dụng dành cho thiết bị di động bằng Web và ứng dụng Google Analytics (thông qua SDK Firebase).

Firebase và tính năng tiếp thị lại

Nếu đã liên kết Web và ứng dụng Google Analytics hoặc Firebase với Google Ads, bạn có thể sử dụng đối tượng đã tạo trong Web và ứng dụng Google Analytics hoặc Firebase cho các chiến dịch Google Ads. Một thuộc tính Web và ứng dụng Google Analytics hoặc dự án Firebase có thể kết nối với nhiều tài khoản Google Ads hoặc tài khoản người quản lý. Mỗi tài khoản Google Ads sẽ có quyền truy cập vào các đối tượng đã tạo trong Web và ứng dụng Google Analytics hoặc Firebase. Tìm hiểu thêm về danh sách tiếp thị lại sử dụng dữ liệu Firebase

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố