Jednoczesne używanie Firebase i Google Ads – informacje

Usługa Aplikacje + internet w Google Analytics występuje obecnie w wersji beta. Więcej informacji

Firebase to pakiet SDK Google, który jest zarazem narzędziem analitycznym. Aby importować konwersje Firebase do Google Ads, możesz połączyć z Google Ads usługę Aplikacje + internet w Google Analytics lub projekt Firebase. Po połączeniu usługi Aplikacje + internet w Google Analytics lub Firebase z Google Ads zyskasz dostęp do zaawansowanych narzędzi, które pomagają w sprawdzaniu skuteczności kampanii Google Ads.

W tym artykule znajdziesz informacje o tym, jak jednocześnie używać Firebase i Google Ads, by uzyskać pełny wgląd w skuteczność reklam i aplikacji. Linki do instrukcji konfigurowania obu usług znajdziesz poniżej w części „Jak to działa”.

Zalety

  • Możesz importować konwersje Firebase bez konieczności dodawania nowego kodu do aplikacji.
  • Możesz korzystać z list odbiorców Firebase utworzonych w usłudze Aplikacje + internet w Google Analytics lub w Firebase.

Jak to działa

Firebase to platforma mobilna, której można używać do szybkiego tworzenia aplikacji. Ułatwia też ona sprawdzanie ich skuteczności. Jeśli nie masz jeszcze konta Firebase, odwiedź Centrum pomocy Firebase lub witrynę Developers, by dowiedzieć się więcej o korzystaniu z tej platformy.

Jeśli robisz pomiary konwersji na koncie menedżera lub chcesz, by do list odbiorców Firebase miało dostęp wiele zarządzanych kont, musisz połączyć usługę Aplikacje + internet lub projekt Firebase ze swoim kontem menedżera.

Po połączeniu kont dane Google Ads będą widoczne w usłudze Aplikacje + internet lub w projekcie Firebase, a konwersje z tej usługi lub z tego projektu będą mogły służyć w Google Ads do śledzenie konwersjiremarketingu.

Śledzenie konwersji Firebase

Możesz importować konwersje z usługi Aplikacje + internet w Google Analytics lub z Firebase, by sprawdzać, jak Twoje inwestycje w Google Ads przyczyniają się do wzrostu liczby instalacji aplikacji, działań w niej itp. Możesz weryfikować skuteczność swoich reklam oraz wprowadzać zmiany na koncie, by usprawniać realizację celów związanych z aplikacją.

Po połączeniu kont możesz wybrać, które zdarzenia Firebase chcesz śledzić jako działania powodujące konwersję w Google Ads. Nie musisz dodawać do swojej aplikacji żadnego nowego kodu: śledzenie konwersji Google Ads skorzysta z zainstalowanego już przez Ciebie kodu platformy Firebase.

Aby dowiedzieć się, jak korzystać z Firebase do śledzenia konwersji Google Ads, przeczytaj artykuł Pomiar konwersji w aplikacjach mobilnych dzięki usłudze Aplikacje + internet w Google Analytics (za pomocą pakietu SDK Firebase).

Firebase a remarketing

Po połączeniu usługi Aplikacje + internet w Google Analytics lub Firebase z Google Ads możesz używać w kampaniach Google Ads list odbiorców utworzonych w usłudze Aplikacje + internet lub w Firebase. Usługę Aplikacje + internet w Google Analytics i projekt Firebase można połączyć z wieloma kontami Google Ads lub kontami menedżera. Każde konto Google Ads będzie mieć dostęp do list odbiorców utworzonych w usłudze Aplikacje + internet w Google Analytics lub w Firebase. Więcej informacji o listach remarketingowych opartych na danych Firebase

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem