Jednoczesne używanie Firebase i Google Ads

Firebase to pakiet SDK Google, który jest zarazem narzędziem analitycznym. Aby importować konwersje Firebase do Google Ads, możesz połączyć z Google Ads usługę Google Analytics 4 lub projekt Firebase. Gdy to zrobisz, uzyskasz dostęp do zaawansowanych narzędzi, które pomagają w sprawdzaniu skuteczności kampanii Google Ads.

Z tego artykułu dowiesz się, jak jednocześnie używać Firebase i Google Ads, aby uzyskać pełny wgląd w skuteczność reklam i aplikacji.


Zalety

  • Konwersje Firebase możesz importować bez konieczności dodawania nowego kodu do aplikacji.
  • Możesz korzystać z list odbiorców Firebase utworzonych w usługach w Google Analytics 4 lub w projektach Firebase.

Jak to działa

Firebase to platforma mobilna, której można używać do szybkiego tworzenia aplikacji. Ułatwia też ona sprawdzanie ich skuteczności. Jeśli nie masz jeszcze konta Firebase, odwiedź Centrum pomocy Firebase lub witrynę dla deweloperów, aby dowiedzieć się więcej o korzystaniu z tej platformy.

Jeśli robisz pomiary konwersji na koncie menedżera lub chcesz, aby do list odbiorców Firebase miało dostęp wiele zarządzanych kont, musisz połączyć usługę w Google Analytics 4 lub projekt Firebase ze swoim kontem menedżera.

Połączenie kont umożliwi Ci przeglądanie danych z Google Ads w usłudze Google Analytics 4 lub w projekcie Firebase oraz używanie danych o konwersjach do śledzenia konwersji i remarketingu w Google Ads.

Śledzenie konwersji

Możesz importować konwersje z usługi w Google Analytics 4 lub z projektu Firebase, aby sprawdzać, jak Twoje inwestycje w Google Ads przyczyniają się do wzrostu liczby instalacji aplikacji, działań w niej itp. Możesz weryfikować skuteczność swoich reklam oraz wprowadzać zmiany na koncie, by usprawniać realizację celów związanych z aplikacją.

Po połączeniu kont możesz wybrać, które zdarzenia Firebase chcesz śledzić w Google Ads jako działania powodujące konwersję. Nie musisz dodawać do swojej aplikacji żadnego nowego kodu: śledzenie konwersji Google Ads skorzysta z zainstalowanego już przez Ciebie kodu platformy Firebase. Dowiedz się więcej o pomiarze konwersji w aplikacjach.

Web to App Connect

Śledzenie konwersji z aplikacji możesz też skonfigurować za pomocą narzędzi Web to App Connect. Gdy w interfejsie Web to App Connect skonfigurujesz śledzenie konwersji i precyzyjne linki, możesz zapewnić klientom płynne przechodzenie z reklamy internetowej do aplikacji i zwiększyć średnio 2-krotnie współczynniki konwersji w przypadku kliknięć reklam prowadzących do Twojej aplikacji w porównaniu z kliknięciami prowadzącymi do Twojej witryny mobilnej.

Ta zwiększona wygoda sprawia, że klienci mogą łatwiej wykonywać zamierzone działania, np. zakupy, rejestracje czy dodawanie produktów do koszyka. Dodatkowo w interfejsie Web to App Connect możesz śledzić te działania w aplikacji powodujące konwersję i otrzymywać rekomendacje dotyczące ulepszania kampanii.

Aby zacząć korzystać z Web to App Connect, wykonaj te 3 czynności:

  1. Na koncie Google Ads kliknij ikonę Narzędzia Tools Icon.
  2. W menu sekcji kliknij menu Planowanie.
  3. Kliknij Centrum reklam aplikacji. Otworzy się interfejs Web to App Connect.

Dowiedz się więcej o zwiększaniu liczby konwersji dzięki interfejsowi Web to App Connect.

Remarketing

Po połączeniu kont możesz używać w kampaniach Google Ads list odbiorców utworzonych w usłudze Google Analytics 4 lub w projekcie Firebase. Dostęp do tych list odbiorców będą mieć wszystkie połączone konta Google Ads. Więcej informacji o listach remarketingowych opartych na danych Firebase

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne