Jednoczesne używanie Firebase i Google Ads – informacje

Firebase to pakiet SDK Google, który jest zarazem narzędziem analitycznym. Po połączeniu Firebase i Google Ads uzyskujesz dostęp do zaawansowanych narzędzi, które ułatwiają monitorowanie kampanii Google Ads.

W tym artykule znajdziesz informacje o tym, jak jednocześnie używać Firebase i Google Ads, by uzyskać pełny wgląd w skuteczność reklam i aplikacji. Linki do instrukcji konfigurowania obu usług znajdziesz poniżej w części „Jak to działa”.

Korzyści

  • Importowanie konwersji z Firebase bez konieczności dodawania nowego kodu do aplikacji.

  • Korzystanie z grup odbiorców utworzonych w Firebase.

Jak to działa

Firebase to platforma mobilna, której można używać do szybkiego tworzenia aplikacji. Google Analytics dla Firebase ułatwia sprawdzanie ich skuteczności. Jeśli nie masz jeszcze konta Firebase, odwiedź Centrum pomocy Firebase lub witrynę Developers, by dowiedzieć się więcej o korzystaniu z tej platformy.

Jeśli chcesz połączyć projekty Firebase z Google Ads, Twoje konto Google musi być administratorem konta Google Ads oraz właścicielem projektu Firebase. Jeśli śledzisz konwersje na koncie menedżera lub chcesz, by do grup odbiorców Firebase miało dostęp wiele zarządzanych kont, musisz połączyć Firebase ze swoim kontem menedżera.  Instrukcje łączenia kont Firebase i Google Ads znajdziesz tutaj.

Połączenie kont umożliwi Ci przeglądanie danych Google Ads w Firebase oraz używanie danych Firebase do śledzenia konwersjiremarketingu w Google Ads.

Firebase a śledzenie konwersji

Możesz importować konwersje z Firebase, by sprawdzać, jak Twoje inwestycje w Google Ads wpływają na instalowanie aplikacji, wykonywanie w niej działań przez użytkowników i inne czynności. Możesz weryfikować skuteczność swoich reklam oraz wprowadzać zmiany na koncie, by usprawnić realizację celów związanych z aplikacją.

Po połączeniu kont możesz wybrać, które zdarzenia Firebase chcesz śledzić jako działania powodujące konwersję w Google Ads. Nie musisz dodawać do aplikacji nowego kodu. Śledzenie konwersji Google Ads korzysta z zainstalowanego już kodu platformy Firebase.

Więcej o śledzeniu konwersji Google Ads z użyciem Firebase dowiesz się z artykułu Śledzenie konwersji w aplikacjach mobilnych za pomocą Firebase.

Firebase a remarketing

Po połączeniu Firebase z Google Ads możesz korzystać w kampaniach Google Ads z grup odbiorców utworzonych w Firebase. Projekt Firebase można połączyć z wieloma kontami Google Ads lub kontami menedżera. Każde konto Google Ads będzie mieć dostęp do grup odbiorców utworzonych w Firebase. Więcej informacji o listach remarketingowych opartych na danych Firebase

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem