Mở rộng doanh nghiệp của bạn ra toàn cầu: Các phương pháp hay nhất của Google

Khám phá các cơ hội của bạn ở nước ngoài


Ngay từ bước đầu xuất khẩu sang một thị trường mới, bạn sẽ muốn khảo sát tổng quan. Hướng dẫn này trình bày các phương pháp hay nhất để tìm kiếm các cơ hội trên phạm vi quốc tế. 

Giới thiệu

Thế giới chưa khi nào được kết nối hơn. Trong thời đại kỹ thuật số, bạn có thể kết nối trên toàn cầu ngay lập tức. Việc mở rộng doanh nghiệp của mình sang các quốc gia mới mở ra những cơ hội và thách thức mới cho tài khoản Google Ads của bạn. Hướng dẫn này cung cấp các phương pháp hay nhất về xuất khẩu doanh nghiệp của bạn sang các quốc gia mới trực tuyến. Đó là về cách làm xác định các cơ hội ở nước ngoài và tận dụng chúng trong Google Ads.

Việc phát triển ra toàn cầu bắt đầu bằng một bước duy nhất. Ngay từ bước đầu xuất khẩu sang một thị trường mới, bạn sẽ muốn khảo sát tổng quan và quyết định hướng bạn sẽ tiến tới trước tiên.

Nghiên cứu các cơ hội thị trường ở nước ngoài để hiểu tiềm năng của bạn.

Khách hàng ở nước ngoài quan tâm đến những gì bạn đang bán. Họ đang tìm kiếm sản phẩm của bạn, nghiên cứu về những gì bạn cung cấp và tìm kiếm những loại sản phẩm bạn có. Sự quan tâm tồn tại, nhưng những câu hỏi quan trọng vẫn còn. Sự quan tâm ngoài đó ở mức độ nào? Và ở đâu có nhiều người quan tâm nhất?

Google cung cấp nhiều công cụ có thể giúp bạn trả lời những câu hỏi này:

Thông tin chi tiết từ chính trang web và tài khoản của bạn: để hiểu cách bạn có thể kết nối với người dùng dựa vào những gì bạn đã làm

Xu hướng tiếp thị chung: để giúp hiểu cách các thị trường khác nhau hoạt động trực tuyến cũng như cách điều đó phù hợp với những gì bạn muốn đạt được những gì bạn thực tế có thể thực hiện

Xu hướng văn hóa: để giúp hiểu các thị trường khác nhau quan tâm tới những gì và những gì họ đáp lại

Các công cụ này sẽ giúp bạn đánh giá tiềm năng của mình trên toàn bộ Tìm kiếm, Hiển thị và Video. Sau đó, bạn có thể tạo danh sách các thị trường mới hứa hẹn nhất với bạn.

Xác định các điều kiện xuất khẩu chung trong bất kỳ thị trường mới nào.

Sau khi bạn đã xác định được danh sách các thị trường mới phù hợp với những gì bạn cung cấp, bước tiếp theo là xác định cơ hội nào trong những cơ hội này sẽ dễ tiếp cận nhất với bạn. Điều kiện cụ thể của một thị trường nhất định có thể khiến cho những cơ hội này có thể hành động nhiều hơn hoặc ít hơn. Hãy xem xét luật pháp địa phương, sự phổ biến của các phương thức thanh toán khác nhau, thuế, hải quan, vận chuyển quốc tế và bảo hiểm. Bạn cũng nên đánh giá những sản phẩm Google Ads có sẵn tại quốc gia đó.

Mỗi lĩnh vực này sẽ là một sự cân nhắc quan trọng khi bạn mở rộng ra toàn cầu. Tùy thuộc vào mức độ khó của mỗi bước trong quy trình này, một số cơ hội bạn đã xác định trước đó có thể cần phải được tạm dừng cho đến khi bạn có thêm nguồn lực để vượt qua mọi trở ngại.

Mẹo

Market Finder có thể là một công cụ có giá trị khi bạn xem xét tính khả thi của những cơ hội khác nhau mà bạn đang đánh giá.

 

Đăng ký nhận bản tin Các phương pháp hay nhất để nhận các mẹo nâng cao và cập nhật Google Ads ngay trong hộp thư đến của bạn.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?