Ορατότητα

Η ορατότητα αποτελεί μια εκτίμηση του βαθμού προβολής της διαφήμισης στη σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης. Μεταξύ των παραγόντων που επηρεάζουν την ορατότητα είναι οι εξής:

  • Θέση διαφήμισης: Οι διαφημίσεις σε υψηλότερες θέσεις έχουν μεγαλύτερη ορατότητα, επειδή οι χρήστες είναι πιο πιθανό να δουν τη διαφήμιση. Σε γενικές γραμμές, μια διαφήμιση θα λάβει περισσότερα κλικ, αν μεταβεί σε υψηλότερη θέση διαφήμισης.
  • Μορφές διαφήμισης: Οι διαφημίσεις με μορφές διαφήμισης διαθέτουν μεγαλύτερη ορατότητα σε σύγκριση με τις διαφημίσεις χωρίς μορφές διαφήμισης, επειδή σε γενικές γραμμές οι μορφές διαφήμισης προσελκύουν σε μεγαλύτερο βαθμό την προσοχή στη διαφήμιση και αυξάνουν τα κλικ που λαμβάνει.

Η ορατότητα μετράται κυρίως με τη μέση μεταβολή στις αναλογίες κλικ προς αριθμό εμφανίσεων (CTR) από την προσθήκη μορφών διαφήμισης ή τη μετακίνηση σε υψηλότερη θέση. Η μοναδική τιμή άλλων αλληλεπιδράσεων, όπως είναι μια κλήση από μια διαφήμιση κλικ-για-κλήση, μπορεί επίσης να συνεισφέρει στην ορατότητα.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας