Οδηγός μελέτης για την αξιολόγηση Διαφημίσεων για κινητές συσκευές

Παρακολούθηση μετατροπών εφαρμογής με το Firebase

Αφού συνδέσετε τον λογαριασμό Google Ads με τον λογαριασμό Firebase, θα μπορείτε να εισάγετε μετατροπές από το Firebase, για να βλέπετε σε ποιο βαθμό οι διαφημιστικές σας καμπάνιες αυξάνουν τις εγκαταστάσεις εφαρμογής και τις ενέργειες εντός εφαρμογής για εφαρμογές Android ή iOS. 

Σε αυτό το άρθρο περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες που απαιτούνται για την εισαγωγή μετατροπών από το Firebase και, στη συνέχεια, επεξηγούνται οι οδηγίες ρύθμισης.

Πριν ξεκινήσετε

Για να μπορείτε να εισάγετε τις μετατροπές σας από το Firebase, απαιτούνται διάφορα στοιχεία για τη ρύθμιση της παρακολούθησης, όπως τα εξής:

 • ένα έργο Firebase: Ο Λογαριασμός Google που χρησιμοποιείτε στο Google Ads θα πρέπει να είναι κάτοχος ενός έργου Firebase. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την έναρξη χρήσης του Firebase.
 • εγκατάσταση του SDK του Firebase στις εφαρμογές σας: Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το SDK του Firebase στις εφαρμογές σας.
 • σύνδεση του Firebase με το Google Ads: Θα πρέπει να συνδέσετε τουλάχιστον ένα έργο Firebase με τον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 • να έχουν ρυθμιστεί συμβάντα μετατροπών στο Firebase: Μπορείτε να εισάγετε οποιοδήποτε συμβάν που έχει ρυθμιστεί ως συμβάν μετατροπής στο Firebase. Τα πρώτα ανοίγματα, οι αγορές εντός εφαρμογής και τα συμβάντα ηλεκτρονικού εμπορίου είναι αυτόματα ενεργοποιημένα ως συμβάντα μετατροπών. Για να παρακολουθούνται και άλλα συμβάντα ως μετατροπές, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε αυτά τα συμβάντα ως μετατροπές στο Firebase. Μπορείτε να έχετε έως 15 συμβάντα μετατροπών ανά εφαρμογή στο Firebase.
 • Αναγνωριστικό του app store που να έχει καταχωριστεί για εφαρμογές iOS στο Firebase: Εάν δεν έχετε καταχωρίσει το αναγνωριστικό του Apple app store για τα έργα iOS, δεν θα βλέπετε συμβάντα μετατροπών για αυτά τα έργα στο Google Ads. Για να προσθέσετε ένα αναγνωριστικό του app store, ανοίξτε το Firebase, βρείτε την εφαρμογή iOS στην οθόνη Επισκόπηση και επιλέξτε Διαχείριση από το μενού με τρεις κουκκίδες.

Εάν χρησιμοποιείτε την επιλογή Παρακολούθηση μετατροπής μεταξύ λογαριασμών για να παρακολουθείτε τις μετατροπές σε έναν λογαριασμό υπευθύνου, θα πρέπει να συνδέσετε το Firebase με τον λογαριασμό υπευθύνου και να πραγματοποιήσετε εισαγωγή των μετατροπών εκεί.

Οδηγίες

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων , στην επάνω δεξιά γωνία του λογαριασμού σας.
 3. Στην ενότητα με την ετικέτα "Μέτρηση", κάντε κλικ στην επιλογή Μετατροπές.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί "συν" .
 5. Επιλέξτε το στοιχείο Εφαρμογή από τη λίστα τύπων μετατροπών.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί για το Firebase και κατόπιν στην επιλογή Συνέχεια.
 7. Επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα από κάθε συμβάν που θα θέλατε να εισαγάγετε και κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή και συνέχεια.
 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος.
 9. Τώρα θα μπορείτε να δείτε το συμβάν μετατροπής Firebase στον πίνακα "Ενέργειες μετατροπής". Κάντε κλικ στο όνομα του συμβάντος, για να δείτε λεπτομέρειες και για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις ενεργειών μετατροπής.
 

Ρυθμίσεις για πρώτα ανοίγματα

 • Όνομα: Εισαγάγετε ένα όνομα για την ενέργεια μετατροπής που θέλετε να παρακολουθήσετε. Έτσι θα μπορέσετε να αναγνωρίσετε αυτήν την ενέργεια μετατροπής αργότερα στις αναφορές μετατροπών. 

 • Αξία: Εισαγάγετε μια αξία για κάθε εγκατάσταση ή επιλέξτε Να μην εκχωρηθεί αξία, αν προτιμάτε να μην παρακολουθείται. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις τιμές μετατροπής.

 • Συμπερίληψη στις Μετατροπές: Καταργήστε την επιλογή αυτής της ρύθμισης (που είναι προεπιλεγμένη στο iOS αλλά δεν είναι προεπιλεγμένη στο Android), αν δεν θέλετε να συμπεριλαμβάνονται δεδομένα για αυτήν την ενέργεια μετατροπής στη στήλη Μετατροπές των αναφορών (ή στις αυτοματοποιημένες στρατηγικές προσφοράς όπου χρησιμοποιείται αυτή η στήλη). Μπορείτε να καταργήσετε την επιλογή αυτής της ρύθμισης, εάν χρησιμοποιείτε στρατηγική αυτόματης υποβολής προσφορών για βελτιστοποίηση των μετατροπών και θέλετε να επιλέξετε ποιες ενέργειες μετατροπών θέλετε να συμπεριληφθούν σε αυτήν τη στρατηγική προσφορών. Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνετε μόνο μία ενέργεια μετατροπής ανά συμβάν και ανά εφαρμογή, προκειμένου να μην υπολογίζονται διπλότυπες μετατροπές. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη ρύθμιση Συμπερίληψη στη στήλη Μετατροπές.

Σημείωση: Το πρώτο ανοιχτό συμβάν πρέπει να είναι το ένα συμβάν μετατροπής ανά εφαρμογή που έχετε ορίσει ως "ναι".

Ρυθμίσεις για τις αγορές εντός εφαρμογής με αυτόματη παρακολούθηση

 • Όνομα: Εισαγάγετε ένα όνομα για την ενέργεια μετατροπής που θέλετε να παρακολουθήσετε. Έτσι θα μπορέσετε να αναγνωρίσετε αυτήν την ενέργεια μετατροπής αργότερα στις αναφορές μετατροπών.
 • Μέτρηση: Επιλέξτε αν θέλετε να μετράτε κάθε μετατροπή ή μία μετατροπή ανά κλικ σε διαφήμιση. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη μέτρηση μετατροπών.
 • Παράθυρο μετατροπής: Επιλέξτε για ποιο χρονικό διάστημα μετά από ένα κλικ χρήστη στη διαφήμιση θα παρακολουθούνται οι μετατροπές. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα παράθυρα μετατροπών.
 • Συμπερίληψη στη στήλη Μετατροπές: Καταργήστε αυτήν τη ρύθμιση (ενεργοποιημένη από προεπιλογή) εάν δεν θέλετε να συμπεριληφθούν δεδομένα από αυτήν την ενέργεια μετατροπής στη στήλη αναφορών Μετατροπές. Ίσως είναι καλό να καταργήσετε αυτήν τη ρύθμιση, αν χρησιμοποιείτε μια αυτοματοποιημένη στρατηγική προσφοράς για τη βελτιστοποίηση των μετατροπών και δεν θέλετε να συμπεριλάβετε αυτήν τη συγκεκριμένη ενέργεια μετατροπής στη στρατηγική προσφορών. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη ρύθμιση Συμπερίληψη στη στήλη Μετατροπές.

Σημείωση: Οι αγορές εντός εφαρμογής με αυτόματη παρακολούθηση παρακολουθούνται από προεπιλογή στο Firebase. Όλες οι υπόλοιπες ενέργειες μετατροπής παρακολουθούνται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις σας. Αυτό όμως απαιτεί μη αυτόματη εφαρμογή.

Ρυθμίσεις για όλες τις υπόλοιπες ενέργειες μετατροπής (συμπεριλαμβανομένων των συμβάντων ηλεκτρονικού εμπορίου)

 • Όνομα: Εισαγάγετε ένα όνομα για την ενέργεια μετατροπής που θέλετε να παρακολουθήσετε. Έτσι θα μπορέσετε να αναγνωρίσετε αυτήν την ενέργεια μετατροπής αργότερα στις αναφορές μετατροπών.
 • Αξία: Η αξία για κάθε συμβάν μετατροπής παρακολουθείται στο Firebase και θα εισαχθεί αυτόματα στο Google Ads. Μπορείτε, επίσης, να εισαγάγετε μια προεπιλεγμένη αξία στο Google Ads. Έχετε υπόψη ότι στο Firebase πρέπει να στείλετε την αξία ως αριθμό, προκειμένου να αναφέρονται μετατροπές στο Google Ads. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις τιμές μετατροπής.
 • Μέτρηση: Επιλέξτε εάν θα μετράται η καθεμία ή μία μετατροπή ανά κλικ σε διαφήμιση. Η επιλογή Καθεμία είναι η καλύτερη για τις πωλήσεις. Η επιλογή Μία είναι καλύτερη για τους δυνητικούς πελάτες. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη μέτρηση μετατροπών.
 • Παράθυρο μετατροπής: Επιλέξτε για ποιο χρονικό διάστημα μετά από ένα κλικ χρήστη στη διαφήμιση θα παρακολουθούνται οι μετατροπές. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα παράθυρα μετατροπών.
 • Κατηγορία: Επιλέξτε την κατηγορία που περιγράφει με τον καλύτερο τρόπο τη μετατροπή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την κατηγορία, για να τμηματοποιήσετε τις αναφορές μετατροπών.
 • Συμπερίληψη στη στήλη Μετατροπές: Καταργήστε αυτήν τη ρύθμιση (ενεργοποιημένη από προεπιλογή) εάν δεν θέλετε να συμπεριληφθούν δεδομένα από αυτήν την ενέργεια μετατροπής στη στήλη αναφορών Μετατροπές. Ίσως είναι καλό να καταργήσετε αυτήν τη ρύθμιση, αν χρησιμοποιείτε μια στρατηγική αυτόματης υποβολής προσφορών για τη βελτιστοποίηση των μετατροπών και δεν θέλετε να συμπεριλάβετε αυτήν τη συγκεκριμένη ενέργεια μετατροπής στη στρατηγική προσφορών. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη ρύθμιση Συμπερίληψη στη στήλη Μετατροπές.

Σχετικά με τις διπλότυπες μετατροπές

Εάν έχετε πολλαπλές ενέργειες μετατροπών εφαρμογών που φαίνονται να παρακολουθούν εγκαταστάσεις εφαρμογής για την ίδια εφαρμογή, τότε θα εμφανιστεί μια ειδοποίηση στη ρύθμιση Συμπερίληψη στη στήλη Μετατροπές για τις ενέργειες μετατροπών σας. Εάν οι ενέργειες αυτές παρακολουθούν την ίδια έκδοση της εφαρμογής σας, συνιστάται να αποεπιλέξετε το στοιχείο Συμπερίληψη στη στήλη Μετατροπές για όλες τις ενέργειες μετατροπής εκτός από μία. Με αυτόν τον τρόπο, το Google Ads θα μετράει μόνο μία μετατροπή ανά εγκατάσταση εφαρμογής στη στήλη Μετατροπές. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν χρησιμοποιείτε μια στρατηγική αυτόματης υποβολής προσφορών για βελτιστοποίηση των μετατροπών: Θα σας βοηθήσει να αποφύγετε την υποβολή προσφορών για δύο μετατροπές κατά την ίδια εγκατάσταση εφαρμογής.

Εάν ο κώδικας για τις δύο ενέργειες μετατροπών είναι εγκατεστημένος σε διαφορετικές εκδόσεις της εφαρμογής σας, δεν είναι απαραίτητο να καταργήσετε τη μία από αυτές από τη στήλη Μετατροπές. Εάν πραγματοποιείτε μετάβαση από το SDK του Google Ads στο Firebase, δείτε την παρακάτω σημείωση.

Σημείωση: Λόγω περιορισμένης ορατότητας, στο Google Ads δεν θα υποβάλλονται αναφορές για τις μετατροπές που αφορούν σε καμπάνιες iOS για το Δίκτυο αναζήτησης.

Σημείωση: Μετάβαση από το SDK του Google Ads στο Firebase

Αν προς το παρόν χρησιμοποιείτε το SDK του Google Ads, σας προτείνουμε να μεταβείτε στο Firebase, καθώς πρόκειται για τη λύση που προτείνει η Google για την παρακολούθηση μετατροπών. Δείτε τι πρέπει να κάνετε, για να εγκαταστήσετε τον νέο κώδικα μετατροπής:

Όπως αναφέραμε παραπάνω, προσθέστε το SDK του Firebase και καταργήστε το SDK του Google Ads από μια νέα έκδοση της εφαρμογής σας. Στη στήλη Μετατροπές μπορείτε να συμπεριλάβετε ενέργειες μετατροπής τόσο από το Firebase όσο και από το SDK του Google Ads. Η παλαιότερη ενέργεια μετατροπής θα συνεχίσει να μετράει μετατροπές για την προηγούμενη έκδοση της εφαρμογής σας, ενώ η ενέργεια μετατροπής του Firebase θα μετρά μετατροπές για τη νέα έκδοση της εφαρμογής σας.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας