Οδηγός μελέτης για την αξιολόγηση Διαφημίσεων για κινητές συσκευές

Παρακολούθηση μετατροπών εφαρμογής με το Firebase

Αφού συνδέσετε τον λογαριασμό Google Ads με τον λογαριασμό Firebase, θα μπορείτε να εισάγετε μετατροπές από το Firebase, για να βλέπετε σε ποιο βαθμό οι διαφημιστικές σας καμπάνιες αυξάνουν τις εγκαταστάσεις εφαρμογής και τις ενέργειες εντός εφαρμογής για εφαρμογές Android ή iOS. 

Σε αυτό το άρθρο περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες που απαιτούνται για την εισαγωγή μετατροπών από το Firebase και, στη συνέχεια, επεξηγούνται οι οδηγίες ρύθμισης.

Πριν ξεκινήσετε

Για να μπορείτε να εισάγετε τις μετατροπές σας από το Firebase, απαιτούνται διάφορα στοιχεία για τη ρύθμιση της παρακολούθησης, όπως τα εξής:

 • Έργο Firebase: Ο Λογαριασμός Google που χρησιμοποιείτε στο Google Ads θα πρέπει να είναι κάτοχος ενός έργου Firebase. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την έναρξη χρήσης του Firebase.
 • Εγκατάσταση του SDK του Firebase στις εφαρμογές σας: Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το SDK του Firebase στις εφαρμογές σας.
 • Σύνδεση του Firebase με το Google Ads: Θα πρέπει να συνδέσετε τουλάχιστον ένα έργο Firebase με τον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 • Να έχουν ρυθμιστεί συμβάντα μετατροπών στο Firebase: Μπορείτε να εισάγετε οποιοδήποτε συμβάν που έχει ρυθμιστεί ως συμβάν μετατροπής στο Firebase. Τα πρώτα ανοίγματα, οι αγορές εντός εφαρμογής και τα συμβάντα ηλεκτρονικού εμπορίου είναι αυτόματα ενεργοποιημένα ως συμβάντα μετατροπών. Για να παρακολουθούνται και άλλα συμβάντα ως μετατροπές, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε αυτά τα συμβάντα ως μετατροπές στο Firebase. Μπορείτε να έχετε έως 15 συμβάντα μετατροπών ανά εφαρμογή στο Firebase.
 • Αναγνωριστικό του app store που να έχει καταχωριστεί για εφαρμογές iOS στο Firebase: Εάν δεν έχετε καταχωρίσει το αναγνωριστικό του Apple app store για τα έργα iOS, δεν θα βλέπετε συμβάντα μετατροπών για αυτά τα έργα στο Google Ads. Για να προσθέσετε ένα αναγνωριστικό του app store, ανοίξτε το Firebase, βρείτε την εφαρμογή iOS στην οθόνη Επισκόπηση και επιλέξτε Διαχείριση από το μενού με τρεις κουκκίδες.

Εάν χρησιμοποιείτε την επιλογή παρακολούθηση μετατροπής μεταξύ λογαριασμών για να παρακολουθείτε τις μετατροπές σε έναν λογαριασμό υπευθύνου, θα πρέπει να συνδέσετε το Firebase με τον λογαριασμό υπευθύνου και να πραγματοποιήσετε εισαγωγή των μετατροπών εκεί.

Οδηγίες

Η νέα εμπειρία στο Google Ads αποτελεί πλέον τον αποκλειστικό τρόπο διαχείρισης λογαριασμού για τους περισσότερους χρήστες. Αν εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε την προηγούμενη εμπειρία στο AdWords, επιλέξτε Προηγούμενη παρακάτω. Μάθετε περισσότερα

Πώς να εισαγάγετε ενέργειες μετατροπών από το Firebase

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο AdWords.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Εργαλεία και επιλέξτε Μετατροπές από το αναπτυσσόμενο μενού.
 3. Στο μενού που βρίσκεται στα αριστερά, επιλέξτε Firebase.
 4. Θα εμφανιστεί τώρα μια οθόνη με ρυθμίσεις και τα συμβάντα μετατροπών σας στο Firebase. Εάν δεν δείτε αυτήν την οθόνη, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει το Firebase με το AdWords.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Απόδοση Firebase. Σε αυτήν τη ρύθμιση μπορείτε να επιλέξετε πότε θα γίνεται αναφορά μιας μετατροπής στο AdWords, εάν έχουν υπάρξει κλικ σε διαφημίσεις από πολλά δίκτυα διαφημίσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε παρακάτω στην ενότητα Πληροφορίες για την απόδοση Firebase. Ορίστε μια επιλογή (ή αφήστε την προεπιλεγμένη) και κάντε κλικ στην Αποθήκευση.
 6. Κάτω από την επιλογή "Εισαγωγή συμβάντων μετατροπής Firebase", θα δείτε έναν πίνακα όπου εμφανίζονται τα συμβάντα Firebase που μπορείτε να εισαγάγετε. Εάν δεν βλέπετε εκεί όλα τα συμβάντα μετατροπών Firebase, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τα έργα Firebase για τα συμβάντα που θέλετε να εισαγάγετε.
 7. Επιλέξτε τα συμβάντα μετατροπών που θέλετε να εισαγάγετε.
 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

Έχετε πλέον εισαγάγει τα συμβάντα μετατροπών σας και θα παρακολουθούνται ως ενέργειες μετατροπών στο AdWords. Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις γαι τις νέες ενέργειες μετατροπών σας, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

Πώς να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις των ενεργειών μετατροπής σας

Αφού έχετε πλέον εισαγάγει τα συμβάντα μετατροπών, θα παρατίθενται ως ενέργειες μετατροπών στον πίνακα "Ενέργειες μετατροπής".

 1. Στον πίνακα "Ενέργειες μετατροπής" (εάν δεν είστε ήδη εκεί, κάντε κλικ στην καρτέλα Εργαλεία και επιλέξτε Μετατροπές) κάντε κλικ στο όνομα της ενέργειας μετατροπής του Firebase που θέλετε να επεξεργαστείτε.
 2. Θα εμφανιστεί μια σελίδα με τις τρέχουσες ρυθμίσεις για αυτήν την ενέργεια μετατροπής. Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία ρυθμίσεων.
 3. Κάνετε τις αλλαγές που θέλετε. (Δείτε παρακάτω τις αλλαγές ρυθμίσεων που μπορείτε να πραγματοποιήσετε σε κάθε τύπο ενέργειας μετατροπής.) Κατόπιν, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Για ορισμένες ρυθμίσεις μπορεί να δείτε μια ειδοποίηση ότι οι ρυθμίσεις σας είναι διαφορετικές στο Firebase από ό,τι στο AdWords. Είναι εντάξει να έχετε διαφορετικές ρυθμίσεις σε κάθε προϊόν, αλλά λάβετε υπόψη ότι τα δεδομένα μετατροπών που αναφέρονται στο AdWords και στο Firebase ενδέχεται να διαφέρουν.

Οι ρυθμίσεις που μπορείτε να επεξεργαστείτε διαφέρουν ανάλογα με το εάν παρακολουθείτε πρώτα ανοίγματα, αυτόματα παρακολουθούμενες αγορές εντός εφαρμογής ή άλλα συμβάντα. Δείτε παρακάτω τη λίστα ρυθμίσεων για το καθένα. 

Ρυθμίσεις για πρώτα ανοίγματα

 • Όνομα: Εισαγάγετε ένα όνομα για την ενέργεια μετατροπής που θέλετε να παρακολουθήσετε. Έτσι θα μπορέσετε να αναγνωρίσετε αυτήν την ενέργεια μετατροπής αργότερα στις αναφορές μετατροπών. 

 • Αξία: Εισαγάγετε μια αξία για κάθε εγκατάσταση ή επιλέξτε "Να μην εκχωρηθεί αξία", αν προτιμάτε να μην παρακολουθείται. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις τιμές μετατροπής.

 • Να συμπεριληφθεί στις "Μετατροπές": Καταργήστε την επιλογή αυτής της ρύθμισης (που είναι προεπιλεγμένη στο iOS αλλά δεν είναι προεπιλεγμένη στο Android), αν δεν θέλετε να συμπεριλαμβάνονται δεδομένα για αυτήν την ενέργεια μετατροπής στη στήλη "Μετατροπές" των αναφορών (ή στις αυτοματοποιημένες στρατηγικές προσφοράς όπου χρησιμοποιείται αυτή η στήλη). Μπορείτε να καταργήσετε την επιλογή αυτής της ρύθμισης, εάν χρησιμοποιείτε αυτοματοποιημένη στρατηγική προσφοράς για βελτιστοποίηση των μετατροπών και θέλετε να επιλέξετε ποιες ενέργειες μετατροπών θέλετε να συμπεριληφθούν σε αυτήν τη στρατηγική προσφοράς. Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνετε μόνο μία ενέργεια μετατροπής ανά συμβάν και ανά εφαρμογή, προκειμένου να μην υπολογίζονται διπλότυπες μετατροπές. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη ρύθμιση Συμπερίληψη στη στήλη "Μετατροπές".

Σημείωση: Το πρώτο ανοιχτό συμβάν πρέπει να είναι το ένα συμβάν μετατροπής ανά εφαρμογή που έχετε ορίσει ως "ναι".

Ρυθμίσεις για τις αγορές εντός εφαρμογής με αυτόματη παρακολούθηση

 • Όνομα: Εισαγάγετε ένα όνομα για την ενέργεια μετατροπής που θέλετε να παρακολουθήσετε. Έτσι θα μπορέσετε να αναγνωρίσετε αυτήν την ενέργεια μετατροπής αργότερα στις αναφορές μετατροπών.
 • Μέτρηση: Επιλέξτε αν θέλετε να μετράτε κάθε μετατροπή ή μία μετατροπή ανά κλικ σε διαφήμιση. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη μέτρηση μετατροπών.
 • Παράθυρο μετατροπής: Επιλέξτε για ποιο χρονικό διάστημα μετά από ένα κλικ χρήστη στη διαφήμιση θα παρακολουθούνται οι μετατροπές. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα παράθυρα μετατροπών.
 • Συμπερίληψη στη στήλη "Μετατροπές": Καταργήστε αυτήν τη ρύθμιση (ενεργοποιημένη από προεπιλογή) εάν δεν θέλετε να συμπεριληφθούν δεδομένα από αυτήν την ενέργεια μετατροπής στη στήλη αναφορών "Μετατροπές". Ίσως είναι καλό να καταργήσετε αυτήν τη ρύθμιση, αν χρησιμοποιείτε μια αυτοματοποιημένη στρατηγική προσφοράς για τη βελτιστοποίηση των μετατροπών και δεν θέλετε να συμπεριλάβετε αυτήν τη συγκεκριμένη ενέργεια μετατροπής στη στρατηγική προσφορών. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη ρύθμιση Συμπερίληψη στη στήλη "Μετατροπές".

Σημείωση: Οι αγορές εντός εφαρμογής με αυτόματη παρακολούθηση παρακολουθούνται από προεπιλογή στο Firebase. Όλες οι υπόλοιπες ενέργειες μετατροπής παρακολουθούνται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις σας. Αυτό όμως απαιτεί μη αυτόματη εφαρμογή.

Ρυθμίσεις για όλες τις υπόλοιπες ενέργειες μετατροπής (συμπεριλαμβανομένων των συμβάντων ηλεκτρονικού εμπορίου)

 • Όνομα: Εισαγάγετε ένα όνομα για την ενέργεια μετατροπής που θέλετε να παρακολουθήσετε. Έτσι θα μπορέσετε να αναγνωρίσετε αυτήν την ενέργεια μετατροπής αργότερα στις αναφορές μετατροπών.
 • Αξία: Η αξία για κάθε συμβάν μετατροπής παρακολουθείται στο Firebase και θα εισαχθεί αυτόματα στο Google Ads. Μπορείτε, επίσης, να εισαγάγετε μια προεπιλεγμένη αξία στο Google Ads. Έχετε υπόψη ότι στο Firebase πρέπει να στείλετε την αξία ως αριθμό, προκειμένου να αναφέρονται μετατροπές στο Google Ads. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις τιμές μετατροπής.
 • Πλήθος: Επιλέξτε εάν θα μετράται η καθεμία ή μία μετατροπή ανά κλικ σε διαφήμιση. Η επιλογή "Καθεμία" είναι η καλύτερη για τις πωλήσεις. Η επιλογή "Μία" είναι καλύτερη για τους δυνητικούς πελάτες. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη μέτρηση μετατροπών.
 • Παράθυρο μετατροπής: Επιλέξτε για ποιο χρονικό διάστημα μετά από ένα κλικ χρήστη στη διαφήμιση θα παρακολουθούνται οι μετατροπές. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα παράθυρα μετατροπών.
 • Κατηγορία: Επιλέξτε την κατηγορία που περιγράφει με τον καλύτερο τρόπο τη μετατροπή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την κατηγορία, για να τμηματοποιήσετε τις αναφορές μετατροπών.
 • Συμπερίληψη στη στήλη "Μετατροπές": Καταργήστε αυτήν τη ρύθμιση (ενεργοποιημένη από προεπιλογή) εάν δεν θέλετε να συμπεριληφθούν δεδομένα από αυτήν την ενέργεια μετατροπής στη στήλη αναφορών "Μετατροπές". Ίσως είναι καλό να καταργήσετε αυτήν τη ρύθμιση, αν χρησιμοποιείτε μια αυτοματοποιημένη στρατηγική προσφοράς για τη βελτιστοποίηση των μετατροπών και δεν θέλετε να συμπεριλάβετε αυτήν τη συγκεκριμένη ενέργεια μετατροπής στη στρατηγική προσφορών. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη ρύθμιση Συμπερίληψη στη στήλη "Μετατροπές".

Σχετικά με την απόδοση Firebase

Αν χρησιμοποιείτε πολλά δίκτυα διαφημίσεων για να διαφημίσετε την εφαρμογή σας, τότε οι αναφορές απόδοσης του Firebase θα αποδίδουν εύσημα και σε άλλα δίκτυα για τις μετατροπές σας, εφόσον έχετε διαμορφώσει τα δίκτυα στην ενότητα Ρυθμίσεις δικτύου στη διεπαφή χρήστη. Το Google Ads θα αναφέρει μόνο τις μετατροπές που περιλαμβάνουν κλικ σε μια διαφήμιση. Με τη ρύθμιση Απόδοση Firebase, μπορείτε να καθορίσετε περαιτέρω τις μετατροπές για τις οποίες μπορεί να λαμβάνει εύσημα το Google Ads και οι οποίες, κατά συνέπεια, θα εμφανίζονται στην ενότητα αναφορών του Google Ads. Υπάρχουν δύο επιλογές:

 • Αναφορά όλων των μετατροπών με κλικ του Google Ads, ακόμα και αν υπάρχουν μεταγενέστερα κλικ σε άλλα δίκτυα διαφημίσεων. Διαλέξτε αυτήν την επιλογή, αν θέλετε να υποβάλλεται αναφορά για κάθε μετατροπή που περιλαμβάνει κλικ στο Google Ads. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη επιλογή, επειδή με αυτόν τον τρόπο βλέπετε κάθε μετατροπή στην οποία έχουν εμπλακεί οι καμπάνιες σας στο Google Ads.
 • Αναφορά μόνο των μετατροπών στις οποίες το τελευταίο κλικ πραγματοποιήθηκε σε μια διαφήμιση. Διαλέξτε αυτήν την επιλογή, αν δεν θέλετε το Google Ads να αναφέρει μετατροπές στις οποίες το τελευταίο κλικ πραγματοποιήθηκε σε διαφήμιση άλλου δικτύου διαφημίσεων, παρόλο που είχαν πραγματοποιηθεί κλικ στο Google Ads νωρίτερα, στη διαδρομή του πελάτη προς τη μετατροπή. Σε αυτήν την επιλογή, τα εύσημα για τη μετατροπή θα αποδοθούν στο δίκτυο διαφημίσεων που έλαβε το τελευταίο κλικ από τον χρήστη.

Σχετικά με τις διπλότυπες μετατροπές

Εάν έχετε πολλαπλές ενέργειες μετατροπών εφαρμογών που φαίνονται να παρακολουθούν εγκαταστάσεις εφαρμογής για την ίδια εφαρμογή, τότε θα εμφανιστεί μια ειδοποίηση στη ρύθμιση Συμπερίληψη στη στήλη "Μετατροπές" για τις ενέργειες μετατροπών σας. Εάν οι ενέργειες αυτές παρακολουθούν την ίδια έκδοση της εφαρμογής σας, συνιστάται να αποεπιλέξετε το στοιχείο "Συμπερίληψη στη στήλη 'Μετατροπές'" για όλες τις ενέργειες μετατροπής εκτός από μία. Με αυτόν τον τρόπο, το Google Ads θα μετράει μόνο μία μετατροπή ανά εγκατάσταση εφαρμογής στη στήλη "Μετατροπές". Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν χρησιμοποιείτε μια αυτόματη στρατηγική προσφοράς για βελτιστοποίηση των μετατροπών: Θα σας βοηθήσει να αποφύγετε την υποβολή προσφορών για δύο μετατροπές κατά την ίδια εγκατάσταση εφαρμογής.

Εάν ο κώδικας για τις δύο ενέργειες μετατροπών είναι εγκατεστημένος σε διαφορετικές εκδόσεις της εφαρμογής σας, δεν είναι απαραίτητο να καταργήσετε τη μία από αυτές από τη στήλη Μετατροπές. Εάν πραγματοποιείτε μετάβαση από το SDK του Google Ads στο Firebase, δείτε την παρακάτω σημείωση.

Σημείωση: Λόγω περιορισμένης προβολής, στο Google Ads δεν θα υποβάλλονται αναφορές για τις μετατροπές που αφορούν σε καμπάνιες iOS για το Δίκτυο αναζήτησης.

Σημείωση: Μετάβαση από το SDK του Google Ads στο Firebase

Αν προς το παρόν χρησιμοποιείτε το SDK του Google Ads, σας προτείνουμε να μεταβείτε στο Firebase, καθώς πρόκειται για τη λύση που προτείνει η Google για την παρακολούθηση μετατροπών. Δείτε τι πρέπει να κάνετε, για να εγκαταστήσετε τον νέο κώδικα μετατροπής:

Όπως αναφέραμε παραπάνω, προσθέστε το SDK του Firebase και καταργήστε το SDK του Google Ads από μια νέα έκδοση της εφαρμογής σας. Στη στήλη Μετατροπές μπορείτε να συμπεριλάβετε ενέργειες μετατροπής τόσο από το Firebase όσο και από το SDK του Google Ads. Η παλαιότερη ενέργεια μετατροπής θα συνεχίσει να μετράει μετατροπές για την προηγούμενη έκδοση της εφαρμογής σας, ενώ η ενέργεια μετατροπής του Firebase θα μετρά μετατροπές για τη νέα έκδοση της εφαρμογής σας.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Προηγούμενη Νέα