Μέτρηση μετατροπών εφαρμογής από ιδιοκτησίες Google Analytics 4

Αφού συνδέσετε τον λογαριασμό σας Google Ads με ιδιοκτησίες Google Analytics 4 (πρώην ιδιοκτησίες εφαρμογής + ιστού), μπορείτε να εισαγάγετε μετατροπές από τις ιδιοκτησίες Google Analytics 4 (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συλλέγονται μέσω του SDK του Firebase), για να δείτε πώς οι καμπάνιες αυξάνουν τις εγκαταστάσεις εφαρμογών και τις ενέργειες εντός εφαρμογής για τις εφαρμογές Android ή iOS.

Σε αυτό το άρθρο, θα μάθετε πώς μπορείτε να εισαγάγετε και να ρυθμίσετε συμβάντα μετατροπής εφαρμογής από ιδιοκτησίες Google Analytics 4 στο Google Ads.

Για βοήθεια σχετικά με τις μετατροπές ιστού, ανατρέξτε στο άρθρο Μέτρηση μετατροπών ιστού από ιδιοκτησίες Google Analytics 4.

Προτού ξεκινήσετε

Προτού αρχίσετε την εισαγωγή των μετατροπών εφαρμογής, απαιτούνται διάφορα στοιχεία για τη ρύθμιση της μέτρησης.

Αν χρησιμοποιείτε μια ιδιοκτησία Google Analytics 4

Αν χρησιμοποιείτε ένα έργο Firebase

 • Ένα έργο Firebase: Ο Λογαριασμός Google που χρησιμοποιείτε στο Google Ads θα πρέπει να είναι κάτοχος ενός έργου Firebase. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την έναρξη χρήσης του Firebase.
 • Το SDK του Firebase που έχει εγκατασταθεί στις εφαρμογές σας: Μάθετε σχετικά με τον τρόπο χρήσης του SDK του Firebase στις εφαρμογές σας.
 • Σύνδεση ενός έργου Firebase με το Google Ads: Θα χρειαστείτε τουλάχιστον ένα έργο Firebase, το οποίο να είναι συνδεδεμένο με τον λογαριασμό σας Google Ads.
 • Να έχουν ρυθμιστεί συμβάντα μετατροπής στο Firebase: Μπορείτε να εισάγετε οποιοδήποτε συμβάν που έχει ρυθμιστεί ως συμβάν μετατροπής στο Firebase. Τα συμβάντα πρώτου ανοίγματος, αγοράς εντός εφαρμογής και ηλεκτρονικού εμπορίου είναι αυτόματα ενεργοποιημένα ως συμβάντα μετατροπής. Για να παρακολουθούνται και άλλα συμβάντα ως μετατροπές, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε αυτά τα συμβάντα ως μετατροπές στο Firebase. Μπορείτε να έχετε έως 15 συμβάντα μετατροπών ανά εφαρμογή στο Firebase.
 • Αναγνωριστικό του app store που να έχει καταχωριστεί για εφαρμογές iOS στο Firebase: Εάν δεν έχετε καταχωρίσει το αναγνωριστικό του Apple app store για τα έργα iOS, δεν θα βλέπετε συμβάντα μετατροπών για αυτά τα έργα στο Google Ads. Για να προσθέσετε ένα αναγνωριστικό του app store, ανοίξτε το Firebase, βρείτε την εφαρμογή iOS στην οθόνη Επισκόπηση και επιλέξτε Διαχείριση από το μενού με τρεις κουκκίδες.

Αν χρησιμοποιείτε την παρακολούθηση μετατροπής μεταξύ λογαριασμών για τη μέτρηση των μετατροπών σε λογαριασμό υπευθύνου, θα χρειαστεί να συνδέσετε την ιδιοκτησία Google Analytics 4 ή το έργο Firebase με τον λογαριασμό υπευθύνου και, στη συνέχεια, να εισαγάγετε τις μετατροπές στον λογαριασμό υπευθύνου.

Οδηγίες

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό Google Ads.
 2. Στην επάνω δεξιά γωνία του λογαριασμού σας, κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων Google Ads | εργαλεία [εικονίδιο].
 3. Στην ενότητα Μέτρηση, κάντε κλικ στην επιλογή Μετατροπές.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί συν .
 5. Επιλέξτε το στοιχείο Εφαρμογή από τη λίστα τύπων μετατροπών.
  Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε μετατροπές εφαρμογής, επιλέγοντας το στοιχείο Εισαγωγή από τη λίστα τύπων μετατροπής και, στη συνέχεια, το στοιχείο Google Analytics (GA4) > Εφαρμογή.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί για το Google Analytics (GA4) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια.
 7. Επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα σε ένα συμβάν μετατροπής εφαρμογής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή και συνέχεια.
 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος.

Το συμβάν μετατροπής εφαρμογής θα εμφανίζεται πλέον στον πίνακα Ενέργειες μετατροπής. Κάντε κλικ στο όνομα του συμβάντος, για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες και για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις ενεργειών μετατροπής.

Μπορείτε, επίσης, να δημιουργήσετε αναφορά για τις μετατροπές εφαρμογής, αν μεταβείτε στον πίνακα Καμπάνιες και, στη συνέχεια, κάνετε κλικ στο εικονίδιο τμήματος > Πηγή μετατροπής. Οι μετατροπές εφαρμογής θα εμφανίζονται στη σειρά Firebase, όταν προσθέτετε το τμήμα Πηγή μετατροπής.
 

Ρυθμίσεις για πρώτα ανοίγματα

 • Όνομα: Καταχωρίστε ένα όνομα για την ενέργεια μετατροπής που θέλετε να μετρήσετε. Έτσι θα μπορέσετε να αναγνωρίσετε αυτήν την ενέργεια μετατροπής αργότερα στις αναφορές μετατροπών.
 • Αξία: Εισαγάγετε μια αξία για κάθε εγκατάσταση ή επιλέξτε Να μην αντιστοιχιστεί τιμή, αν προτιμάτε να μην μετράτε την αξία. Αυτές οι αξίες ενδέχεται να επηρεάσουν τις καμπάνιες tROAS. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις αξίες μετατροπής.
 • Συμπερίληψη στη στήλη Μετατροπές:
  • Για τις Καμπάνιες εφαρμογών: Όλες οι Καμπάνιες εφαρμογών παραβλέπουν αυτήν τη ρύθμιση και θα χρησιμοποιούν πάντα το πρώτο άνοιγμα που ορίζεται για κάθε καμπάνια. Αυτό μπορείτε να το δείτε στη σελίδα ρυθμίσεων της καμπάνιας.
  • Για καμπάνιες ιστού: Καταργήστε την επιλογή αυτής της ρύθμισης (ενεργοποιημένη από προεπιλογή για iOS, απενεργοποιημένη από προεπιλογή για Android), αν δεν θέλετε να συμπεριλαμβάνονται δεδομένα για τη συγκεκριμένη ενέργεια μετατροπής στη στήλη αναφορών Μετατροπές (ή στις στρατηγικές αυτόματης υποβολής προσφορών που χρησιμοποιούν αυτήν τη στήλη). Μπορείτε να καταργήσετε την επιλογή αυτής της ρύθμισης, αν χρησιμοποιείτε στρατηγική αυτόματης υποβολής προσφορών για βελτιστοποίηση των μετατροπών και θέλετε να επιλέξετε τις ενέργειες μετατροπής που θα συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν τη στρατηγική υποβολής προσφορών. Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνετε μόνο μία ενέργεια μετατροπής ανά συμβάν και ανά εφαρμογή, προκειμένου να μην μετριούνται διπλότυπες μετατροπές.
  • Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη ρύθμιση Συμπερίληψη στη στήλη Μετατροπές.

Ρυθμίσεις για αγορές εντός εφαρμογής

 • Όνομα: Καταχωρίστε ένα όνομα για την ενέργεια μετατροπής που θέλετε να μετρήσετε. Έτσι θα μπορέσετε να αναγνωρίσετε αυτήν την ενέργεια μετατροπής αργότερα στις αναφορές μετατροπών.
 • Μέτρηση: Επιλέξτε αν θέλετε να μετράτε κάθε μετατροπή ή μία μετατροπή ανά κλικ σε διαφήμιση. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη μέτρηση μετατροπών.
 • Παράθυρο μετατροπής: Επιλέξτε για ποιο χρονικό διάστημα μετά από ένα κλικ χρήστη στη διαφήμιση θα μετριούνται οι μετατροπές. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα παράθυρα μετατροπών.
 • Συμπερίληψη στη στήλη Μετατροπές: Καταργήστε αυτήν τη ρύθμιση (ενεργοποιημένη από προεπιλογή) εάν δεν θέλετε να συμπεριληφθούν δεδομένα από αυτήν την ενέργεια μετατροπής στη στήλη αναφορών Μετατροπές. Ίσως είναι καλό να καταργήσετε αυτήν τη ρύθμιση, αν χρησιμοποιείτε μια στρατηγική αυτόματης υποβολής προσφορών για βελτιστοποίηση για μετατροπές και δεν θέλετε να συμπεριλάβετε αυτήν τη συγκεκριμένη ενέργεια μετατροπής στη στρατηγική υποβολής προσφορών. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη ρύθμιση Συμπερίληψη στη στήλη Μετατροπές.
Οι αγορές εντός εφαρμογής που μετριούνται αυτόματα μετριούνται από προεπιλογή στις ιδιοκτησίες Google Analytics 4. Όλες οι υπόλοιπες ενέργειες μετατροπής μετριούνται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις σας. Αυτό όμως απαιτεί μη αυτόματη υλοποίηση.

Ρυθμίσεις για όλες τις υπόλοιπες ενέργειες μετατροπής (συμπεριλαμβανομένων των συμβάντων ηλεκτρονικού εμπορίου)

 • Όνομα: Καταχωρίστε ένα όνομα για την ενέργεια μετατροπής που θέλετε να μετρήσετε. Έτσι θα μπορέσετε να αναγνωρίσετε αυτήν την ενέργεια μετατροπής αργότερα στις αναφορές μετατροπών.
 • Αξία: Η αξία κάθε συμβάντος μετατροπής μετράται σε μια ιδιοκτησία Google Analytics 4 και θα γίνεται αυτόματη εισαγωγή της στο Google Ads. Μπορείτε, επίσης, να ορίσετε μια προεπιλεγμένη αξία στο Google Ads. Έχετε υπόψη ότι πρέπει να στείλετε την αξία ως αριθμό, προκειμένου να αναφέρονται μετατροπές στο Google Ads. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις αξίες μετατροπής.
 • Μέτρηση: Επιλέξτε αν θέλετε να μετράτε κάθε μετατροπή ή μία μετατροπή ανά κλικ σε διαφήμιση. Η επιλογή Όλες είναι καλύτερη για τις πωλήσεις, ενώ η επιλογή Μία είναι καλύτερη για τους δυνητικούς πελάτες. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη μέτρηση μετατροπών.
 • Παράθυρο μετατροπής: Επιλέξτε για ποιο χρονικό διάστημα μετά από ένα κλικ χρήστη στη διαφήμιση θα μετριούνται οι μετατροπές. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα παράθυρα μετατροπών.
 • Κατηγορία: Επιλέξτε την κατηγορία που περιγράφει με τον καλύτερο τρόπο τη μετατροπή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την κατηγορία, για να τμηματοποιήσετε τις αναφορές μετατροπών. Σημείωση: Οι καμπάνιες ξενοδοχείου απαιτούν την κατηγορία Αγορά, για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην υποβολή προσφορών.
 • Συμπερίληψη στη στήλη Μετατροπές: Καταργήστε αυτήν τη ρύθμιση (ενεργοποιημένη από προεπιλογή) εάν δεν θέλετε να συμπεριληφθούν δεδομένα από αυτήν την ενέργεια μετατροπής στη στήλη αναφορών Μετατροπές. Ίσως είναι καλό να καταργήσετε αυτήν τη ρύθμιση, αν χρησιμοποιείτε μια στρατηγική αυτόματης υποβολής προσφορών για βελτιστοποίηση για μετατροπές και δεν θέλετε να συμπεριλάβετε αυτήν τη συγκεκριμένη ενέργεια μετατροπής στη στρατηγική υποβολής προσφορών. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη ρύθμιση Συμπερίληψη στη στήλη Μετατροπές.

Σχετικά με τις διπλότυπες μετατροπές

 • Για τις Καμπάνιες εφαρμογών: Όλες οι καμπάνιες εφαρμογών θα παραβλέπουν τη ρύθμιση Συμπερίληψη στη στήλη Μετατροπές και θα χρησιμοποιούν πάντα το πρώτο άνοιγμα που ορίζεται για κάθε καμπάνια. Αυτό μπορείτε να το δείτε στη σελίδα ρυθμίσεων της καμπάνιας. Εφόσον έχει επιλεγεί μόνο ένα πρώτο άνοιγμα για μια Καμπάνια εφαρμογών, η καμπάνια δεν θα μετράει διπλότυπες μετατροπές.
 • Για καμπάνιες ιστού: Αν έχετε πολλές ενέργειες μετατροπής εφαρμογής που φαίνεται να μετρούν εγκαταστάσεις εφαρμογής για την ίδια εφαρμογή, τότε θα εμφανιστεί μια ειδοποίηση στη ρύθμιση Συμπερίληψη στη στήλη Μετατροπές για τις ενέργειες μετατροπής. Αν οι ενέργειες αυτές μετρούν την ίδια έκδοση της εφαρμογής, προτείνεται να καταργήσετε την επιλογή της ρύθμισης Συμπερίληψη στη στήλη Μετατροπές για όλες τις ενέργειες μετατροπής εκτός από μία. Με αυτόν τον τρόπο, το Google Ads θα μετράει μόνο μία μετατροπή ανά εγκατάσταση εφαρμογής στη στήλη Μετατροπές. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν χρησιμοποιείτε μια στρατηγική αυτόματης υποβολής προσφορών για βελτιστοποίηση των μετατροπών: Θα σας βοηθήσει να αποφύγετε την υποβολή προσφορών για δύο μετατροπές κατά την ίδια εγκατάσταση εφαρμογής.

Εάν ο κώδικας για τις δύο ενέργειες μετατροπών είναι εγκατεστημένος σε διαφορετικές εκδόσεις της εφαρμογής σας, δεν είναι απαραίτητο να καταργήσετε τη μία από αυτές από τη στήλη Μετατροπές. Εάν πραγματοποιείτε μετάβαση από το SDK του Google Ads στο Firebase, δείτε την παρακάτω σημείωση.

Λόγω περιορισμένης ορατότητας, στο Google Ads δεν θα αναφέρονται μετατροπές που αφορούν σε καμπάνιες iOS για το δίκτυο αναζήτησης.

Μετάβαση από το SDK του Google Ads στο Firebase

Αν προς το παρόν χρησιμοποιείτε το SDK του Google Ads, σας προτείνουμε να μεταβείτε στο Firebase, καθώς πρόκειται για τη λύση που προτείνει η Google για την παρακολούθηση μετατροπών. Δείτε τι πρέπει να κάνετε, για να εγκαταστήσετε τον νέο κώδικα μετατροπής:

Όπως αναφέραμε παραπάνω, προσθέστε το SDK του Firebase και καταργήστε το SDK του Google Ads από μια νέα έκδοση της εφαρμογής σας. Μπορείτε να συμπεριλάβετε τις ενέργειες μετατροπής και του SDK του Firebase και του SDK του Google Ads στη στήλη Μετατροπές. Η παλαιότερη ενέργεια μετατροπής θα συνεχίσει να μετράει μετατροπές για την προηγούμενη έκδοση της εφαρμογής σας, ενώ η ενέργεια μετατροπής του Firebase θα μετρά μετατροπές για τη νέα έκδοση της εφαρμογής σας.

Παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα;

Επίλυση προβλήματος σύνδεσης

Αν χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια με το Google Analytics στο Google Ads, επικοινωνήστε μαζί μας.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
73067
false