Studievejledning til Mobile Advertising-vurdering

Spor appkonverteringer med Firebase

Når du har linket dine Google Ads- og Firebase-konti, kan du importere konverteringer fra Firebase og se, hvordan dine annoncekampagner genererer appinstallationer og handlinger i appen for dine Android- eller iOS-apps. 

I denne artikel kan du læse om, hvad du skal gøre, før du kan importere konverteringer fra Firebase, og du får også en konfigurationsvejledning.

Før du begynder

Før du kan konfigurere sporing og importere konverteringer fra Firebase, er der en række krav, der skal være opfyldt, heriblandt følgende:

Hvis du bruger konverteringssporing på tværs af konti til at spore konverteringer på en managerkonto, skal du linke Firebase til managerkontoen og importere konverteringerne der.

Vejledning

De fleste brugere administrerer nu deres konti via den nye Google Ads-oplevelse. Hvis du stadig bruger den forrige AdWords-oplevelse, skal du vælge Forrige nedenfor. Få flere oplysninger

Sådan importerer du konverteringshandlinger fra Firebase

 1. Log ind på din AdWords-konto.
 2. Klik på fanen Værktøjer, og vælg Konverteringer i rullemenuen.
 3. Vælg Firebase i menuen til venstre.
 4. Du skulle nu kunne se et skærmbillede med indstillinger og dine Firebase-konverteringshændelser. Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontrollere, om du har linket Firebase og AdWords.
 5. Klik på Firebase-tilskrivning. Med denne indstilling kan du vælge, hvornår der skal rapporteres en konvertering i AdWords, hvis der er blevet klikket på annoncer fra flere annoncenetværk. Få flere oplysninger i Om Firebase-tilskrivning nedenfor. Vælg en mulighed (eller brug standarden), og klik på Gem.
 6. Under "Importér Firebase-konverteringshændelser" kan du se en tabel med de Firebase-hændelser, som du kan importere. Hvis du ikke kan se alle dine Firebase-konverteringshændelser her, skal du kontrollere, om du har linket Firebase-projekterne for de hændelser, du vil importere.
 7. Vælg de konverteringshændelser, som du vil importere.
 8. Klik på Importér.

Du har nu importeret dine konverteringshændelser, og de vil blive sporet som konverteringshandlinger i AdWords. Du kan redigere indstillingerne for dine nye konverteringshandlinger ved at følge vejledningen nedenfor.

Sådan redigerer du dine indstillinger for konverteringshandlinger

Nu hvor du har importeret konverteringshændelser, angives de som konverteringshandlinger i tabellen "Konverteringshandlinger".

 1. I tabellen "Konverteringshandlinger" (hvis du ikke allerede er der, kan du klikke på fanen Værktøjer og vælge Konverteringer) klikker du på navnet på den Firebase-konverteringshandling, som du vil redigere.
 2. Herefter vil du se en side med de aktuelle indstillinger for denne konverteringshandling. Klik på Rediger indstillinger.
 3. Foretag de ønskede ændringer. (Herunder kan du se de indstillinger, som du kan redigere for hver enkelt type af konverteringshandling). Klik derefter på Gem.

For nogle indstillinger ser du muligvis en underretning om, at dine indstillinger er forskellige i Firebase og AdWords. Du kan godt have forskellige indstillinger i hvert produkt, men vær opmærksom på, at de konverteringsdata, som rapporteres i AdWords og Firebase, kan være forskellige.

De indstillinger, du kan redigere, varierer, afhængigt af om du sporer første åbninger, køb i appen, der spores automatisk, eller andre hændelser. Se listen over indstillinger for hver enkelt mulighed nedenfor. 

Indstillinger for første åbninger

 • Navn: Angiv et navn på den konverteringshandling, du vil spore. Det gør det lettere at genkende konverteringshandlingen senere, når den vises i konverteringsrapporter. 

 • Værdi: Angiv en værdi for hver installation, eller vælg "Tildel ikke en værdi", hvis du ikke ønsker at spore installationer. Få flere oplysninger om konverteringsværdier.

 • Medtag i "Konverteringer": Fjern markeringen af denne indstilling (som standard valgt for iOS, som standard ikke valgt for Android), hvis du ikke ønsker at medtage data for denne konverteringshandling i rapporteringskolonnen "Konverteringer" (eller automatiske budstrategier, der bruger denne kolonne). Du kan fjerne markeringen af denne indstilling, hvis du bruger en automatisk budstrategi til at optimere til konverteringer, og du vil vælge, hvilke konverteringshandlinger der skal medtages i denne budstrategi. Du bør kun medtage én konverteringshandling pr. hændelse pr. app for at undgå at tælle dublerede konverteringer. Få flere oplysninger om "Medtag i 'Konverteringer'".

Bemærk! Den første åbne hændelse skal være den ene konverteringshændelse pr. app, som du angiver til ja.

Indstillinger for køb i appen, der spores automatisk

 • Navn: Angiv et navn på den konverteringshandling, du vil spore. Det gør det lettere at genkende konverteringshandlingen senere, når den vises i konverteringsrapporter.
 • Optælling: Vælg, om alle konverteringer skal tælles, eller én konvertering pr. annonceklik skal tælles. Få flere oplysninger om optælling af konverteringer.
 • Konverteringsperiode: Vælg, hvor længe der skal spores konverteringer efter et annonceklik. Få flere oplysninger om konverteringsperioder.
 • Medtag i "Konverteringer": Fjern markeringen af denne indstilling (valgt som standard), hvis du ikke vil medtage data for denne konverteringshandling i rapporteringskolonnen "Konverteringer". Hvis du bruger en automatisk budstrategi til at optimere for konverteringer og ikke ønsker at medtage denne konkrete konverteringshandling i din budstrategi, kan det være en god idé at vælge denne indstilling. Få flere oplysninger om "Medtag i 'Konverteringer'".

Bemærk! Køb i appen, der spores automatisk, spores som standard i Firebase. Alle andre konverteringshandlinger kan spores i henhold til dine indstillinger, men det kræver manuel implementering.

Indstillinger for alle andre konverteringshandlinger (herunder e-handelshændelser)

 • Navn: Angiv et navn på den konverteringshandling, du vil spore. Det gør det lettere at genkende konverteringshandlingen senere, når den vises i konverteringsrapporter.
 • Værdi: Hver konverteringshændelses værdi spores i Firebase og importeres automatisk i Google Ads. Du kan også angive en standardværdi i Google Ads. Husk! I Firebase skal du sende værdien som et tal for at kunne rapportere konverteringer i Google Ads. Få flere oplysninger om konverteringsværdier.
 • Optælling: Vælg, om du ønsker at tælle alle konverteringer eller én konvertering pr. annonceklik. "Alle" er mest velegnet til salg, og "Én" er mest velegnet til kundeemner. Få flere oplysninger om optælling af konverteringer.
 • Konverteringsperiode: Vælg, hvor længe der skal spores konverteringer efter et annonceklik. Få flere oplysninger om konverteringsperioder.
 • Kategori: Vælg den kategori, der bedst beskriver din konvertering. Du kan bruge denne kategori til at segmentere dine konverteringsrapporter.
 • Medtag i "Konverteringer": Fjern markeringen af denne indstilling (valgt som standard), hvis du ikke vil medtage data for denne konverteringshandling i rapporteringskolonnen "Konverteringer". Hvis du bruger en automatisk budstrategi til at optimere for konverteringer og ikke ønsker at medtage denne konkrete konverteringshandling i din budstrategi, kan det være en god idé at vælge denne indstilling. Få flere oplysninger om "Medtag i 'Konverteringer'".

Om Firebase-tilskrivning

Hvis du annoncerer for din app via flere annoncenetværk, krediteres andre netværk også for dine konverteringer i Firebases tilskrivningsrapportering, hvis du har konfigureret netværkene under Netværksindstillinger på brugerfladen. I Google Ads rapporteres der kun konverteringer, som har involveret et klik på en annonce. Indstillingen "Firebase-tilskrivning" giver dig også mulighed for at definere, hvilke konverteringer der skal krediteres Google Ads, og det kan du derefter se i sektionen Google Ads-rapportering. Der er to muligheder:

 • Rapportér alle konverteringer med et Google Ads-klik, selvom der er senere klik på andre annoncenetværk. Vælg denne mulighed, hvis du vil rapportere alle konverteringer, der har involveret et Google Ads-klik. Dette er standardindstillingen, for det betyder, at du får vist alle de konverteringer, hvor dine Google Ads-kampagner har spillet en rolle.
 • Rapportér kun konverteringer, hvor det sidste klik var på en annonce. Vælg denne mulighed, hvis du ikke ønsker, at Google Ads skal rapportere konverteringer, hvor det sidste klik var på en annonce fra et andet annoncenetværk, uanset om der har været Google Ads-klik tidligere på kundens konverteringssti. Hvis du vælger denne mulighed, krediteres konverteringen det annoncenetværk, som brugerens sidste klik blev foretaget på.

Om dublerede konverteringer

Hvis du har flere appkonverteringshandlinger, der ser ud til at spore appinstallationer for den samme app, så vil du se en advarsel i indstillingen Medtag i "Konverteringer" for dine konverteringshandlinger. Hvis disse bruges til sporing af den samme version af din app, anbefales det, at du fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet "Medtag i 'Konverteringer'" for samtlige konverteringshandlinger undtagen én. På den måde tæller Google Ads kun én konvertering pr. appinstallation i kolonnen "Konverteringer". Det er især vigtigt, hvis du bruger en automatisk budstrategi for at optimere til konverteringer, da det er med til at forhindre, at du byder på to konverteringer for samme appinstallation.

Hvis koden for de to konverteringshandlinger er installeret i forskellige versioner af din app, behøver du ikke fjerne den ene fra kolonnen "Konverteringer". Se bemærkningen nedenfor, hvis du vil bruge Firebase i stedet for Google Ads-SDK'et.

Bemærk! På grund af begrænset synlighed rapporteres der ikke konverteringer for iOS-søgekampagner i Google Ads.

Bemærk! Overgang fra Google Ads-SDK'et til Firebase

Hvis du i øjeblikket bruger Google Ads-SDK'et, anbefales det, at du skifter til Firebase, da dette er Googles anbefalede løsning til konverteringssporing. Sådan installerer du den nye konverteringskode:

Som nævnt ovenfor skal du tilføje Firebase-SDK’et og fjerne Google Ads-SDK’et fra en ny version af din app. Du kan medtage konverteringshandlingerne for både Firebase- og Google Ads-SDK'et i kolonnen "Konverteringer". Den gamle konverteringshandling bruges fortsat til at tælle konverteringer for den forrige version af din app, mens Firebase-konverteringshandlingen bruges til at tælle konverteringer for den nye version af din app.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?
Gamle Nye

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet