Μέγιστη προσφορά CPC: Ορισμός

Μια προσφορά που ορίζετε, για να καθορίσετε το υψηλότερο ποσό που προτίθεστε να καταβάλετε για ένα κλικ στη διαφήμισή σας.

Max CPC bid
  • Εάν κάποιος κάνει κλικ στη διαφήμισή σας, αυτό το κλικ δεν θα σας κοστίσει περισσότερα από ό,τι η μέγιστη προσφορά κόστους ανά κλικ (ή "μέγ. CPC") που έχετε ορίσει. Για παράδειγμα, εάν ορίσετε μια μέγ. προσφορά CPC 2 €, δεν θα πληρώσετε ποτέ περισσότερα από 2 € για κάθε κλικ στη διαφήμισή σας. Το πραγματικό ποσό που πληρώνετε ονομάζεται πραγματικό CPC και εμφανίζεται στη στήλη "Μέσο CPC" του λογαριασμού σας.
  • Σε γενικές γραμμές, μια υψηλότερη προσφορά επιτρέπει την εμφάνιση της διαφήμισής σας σε μια υψηλότερη θέση διαφήμισης στη σελίδα.
  • Θα επιλέξετε μη αυτόματη υποβολή προσφορών (επιλέγετε εσείς τα ποσά προσφοράς) ή αυτόματη υποβολή προσφορών (ορίζετε έναν μέσο ημερήσιο προϋπολογισμό στόχο και το σύστημα Google Ads προσαρμόζει αυτόματα τις μέγιστες προσφορές CPC για λογαριασμό σας, με στόχο την εξασφάλιση όσο το δυνατόν περισσότερων κλικ εντός του συγκεκριμένου προϋπολογισμού). Με τη μη αυτόματη υποβολή προσφοράς, θα ορίσετε μία μέγιστη προσφορά CPC για μια ολόκληρη ομάδα διαφημίσεων, αλλά μπορείτε επίσης να ορίσετε διαφορετικές προσφορές για μεμονωμένες λέξεις-κλειδιά.

Όταν ξεπεραστεί το μέγιστο CPC:

Εάν χρησιμοποιείτε τις ακόλουθες λειτουργίες, η πραγματική προσφορά σας μπορεί να είναι υψηλότερη από τη Μέγ. προσφορά CPC που έχετε ορίσει:

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού