Αυτοματοποιημένη στρατηγική προσφοράς: Ορισμός

Μια στρατηγική υποβολής προσφορών που χρησιμοποιεί η τεχνολογία Google AI για να ορίσει προσφορές για τις διαφημίσεις σας με βάση τις πιθανότητες των συγκεκριμένων διαφημίσεων να αποφέρουν κλικ ή μετατροπές. Κάθε τύπος αυτόματης στρατηγικής υποβολής προσφορών έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να σας βοηθήσει να επιτύχετε έναν συγκεκριμένο στόχο για την επιχείρησή σας.

  • Η αυτόματη υποβολή προσφορών απαλλάσει από τη διεκπεραίωση των πιο απαιτητικών εργασιών και την αβεβαιότητα σχετικά με τη ρύθμιση των προσφορών, ώστε να επιτύχετε τους στόχους απόδοσης που έχετε θέσει. Σε αντίθεση με τη Μη αυτόματη υποβολή προσφορών CPC, δεν χρειάζεται να ενημερώσετε μη αυτόματα τις προσφορές για συγκεκριμένες ομάδες διαφημίσεων ή λέξεις-κλειδιά.
  • Διάφοροι τύποι στρατηγικών αυτόματης υποβολής προσφορών μπορούν να σας βοηθήσουν να αυξήσετε τα κλικ, την προβολή στα αποτελέσματα αναζήτησης, τις μετατροπές ή την αξία μετατροπής.
  • Οι στρατηγικές Έξυπνης υποβολής προσφορών είναι στρατηγικές αυτόματης υποβολής προσφορών με βάσει τις μετατροπές ή την αξία που ορίζουν μοναδικές προσφορές για κάθε δημοπρασία, με βάση τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες κατά τη δημοπρασία. Σε αυτές τις πληροφορίες περιλαμβάνονται η ώρα της ημέρας, η συγκεκριμένη διαφήμιση που εμφανίζεται ή η συσκευή, η τοποθεσία, το πρόγραμμα περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα του χρήστη.
  • Οι στρατηγικές αυτόματης υποβολής προσφορών μαθαίνουν στην πορεία, χρησιμοποιώντας πληροφορίες σχετικά με την απόδοση κάποιας προσφοράς για την ενημέρωση μελλοντικών προσφορών.
  • Μπορείτε να ορίσετε μια στρατηγική αυτόματης υποβολής προσφορών σε επίπεδο χαρτοφυλακίου για πολλές καμπάνιες ή μια βασική στρατηγική υποβολής προσφορών σε επίπεδο καμπάνιας.

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού