Εμφανίσεις: Ορισμός

Η συχνότητα εμφάνισης της διαφήμισής σας. Μια εμφάνιση υπολογίζεται κάθε φορά που η διαφήμισή σας προβάλλεται σε μια σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης ή σε άλλο ιστότοπο του Δικτύου Google. Σημείωση: Αν η διαφήμιση ή οι λέξεις-κλειδιά δεν λαμβάνουν επαρκείς εμφανίσεις, διαβάστε το άρθρο Προβλήματα με εμφανίσεις που παρουσιάζουν διακυμάνσεις.

  • Κάθε φορά που η διαφήμισή σας εμφανίζεται στο Google ή στο Δίκτυο Google υπολογίζεται ως μία εμφάνιση.
  • Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εμφανίζεται μόνο μια ενότητα της διαφήμισής σας. Για παράδειγμα, στους Χάρτες Google, ενδέχεται να εμφανίζονται μόνο το όνομα και η τοποθεσία της επιχείρησής σας ή μόνο το όνομα της επιχείρησής σας και η πρώτη γραμμή του δημιουργικού σας.
  • Ορισμένες φορές, εμφανίζεται στον λογαριασμό σας η συντομογραφία Εμφ., η οποία δείχνει τον αριθμό εμφανίσεων της διαφήμισής σας.

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού