Πολιτικές διαφημίσεων

Οδηγίες για τις διαφημίσεις, τις λέξεις-κλειδιά και τον ιστότοπό σας. Δεν θα επιτρέπεται η προβολή των διαφημίσεων που παραβιάζουν τις πολιτικές μας.

  • Επισκεφθείτε το Κέντρο πολιτικών του Google Ads για να διαβάσετε τις οδηγίες που ισχύουν για εσάς.
  • Οι πολιτικές διαφήμισης της Google έχουν σχεδιαστεί με τους εξής στόχους: την εξασφάλιση μιας καλής εμπειρίας για τα άτομα που βλέπουν τις διαφημίσεις μας, την επίτευξη των δικών σας διαφημιστικών στόχων και τη συμμόρφωση των διαφημίσεων με την ισχύουσα νομοθεσία στις χώρες όπου προβάλλονται.
  • Όλες οι διαφημίσεις περνούν από διαδικασία έγκρισης για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η καταλληλότητά τους για τους χρήστες. Κάθε φορά που δημιουργείτε μια νέα διαφήμιση ή κάνετε αλλαγές σε μια υπάρχουσα διαφήμιση, τότε αυτή υποβάλλεται αυτόματα για έλεγχο για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις πολιτικές διαφήμισης που ορίζουμε.
  • Οι διαφημίσεις που διαπιστώνουμε ότι παραβιάζουν αυτές τις πολιτικές θα έχουν την κατάσταση Απορρίφθηκε ή Σε αναστολή και δεν θα μπορούν να προβάλλονται όσο έχουν αυτήν την κατάσταση.

Σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας