Zásady inzerce

Pokyny pro reklamy, klíčová slova a weby. Reklamy, které naše zásady porušují, se nebudou moci zobrazovat.

  • Zásady, kterými je třeba se řídit, naleznete v centru zásad Google Ads.
  • Zásady inzerce společnosti Google slouží k zajištění vhodného prostředí pro uživatele, kterým se reklamy zobrazují. Pomáhají k úspěchu vašich reklam a zaručují, že reklamy vyhovují platným zákonům cílových zemí.
  • Všechny reklamy prochází schvalovacím procesem. Ten slouží ke kontrole, zda jsou reklamy bezpečné a vhodné pro uživatele. Pokaždé, když vytvoříte novou reklamu nebo upravíte stávající reklamu, je tato reklama automaticky odeslána ke kontrole, při které ověříme, zda reklama splňuje naše zásady inzerce.
  • Reklamy, které tyto zásady nesplňují, budou označeny stavem Zamítnuto nebo Pozastaveno. V tomto stavu se nebudou moci zobrazovat.

Proces schvalování reklam

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory