Klientu atbilstība

Šī politika attiecas uz reklāmdevējiem, kuri izmanto klientu atbilstības funkciju meklēšanas tīkla, reklāmas tīkla, YouTube vai Gmail kampaņām.

Prasības klientu atbilstības funkcijas izmantošanai

Klientu atbilstības funkcija nav pieejama visiem reklāmdevējiem. Lai varētu izmantot klientu atbilstības funkciju, jūsu kontam ir jāatbilst šādām prasībām:
 • pozitīva politiku atbilstības nodrošināšanas vēsture;
 • laba maksājumu vēsture;
 • vismaz 90 dienu vēsture programmā Google Ads;
 • kopējie tēriņi kopš darbības sākuma pārsniedz 50 000 ASV dolāru. Reklāmdevējiem, kuru kontos tiek lietotas citas valūtas, tēriņu apmērs tiks konvertēts ASV dolāros, izmantojot vidējo mēneša valūtas maiņas kursu attiecīgajai valūtai.

Ja vēlaties sākt izmantot klientu atbilstības funkciju un atbilstat iepriekš norādītajām prasībām, jums jāsazinās ar piešķirto konta pārzini un jāpieprasa piekļuve klientu atbilstības funkcijai.

Ja nekad neesat izmantojis klientu atbilstības funkciju un jums nav piešķirts konta pārzinis, jūsu konts pašlaik nav piemērots klientu atbilstības funkcijas izmantošanai (pat ja atbilstat iepriekš norādītajām prasībām). Turpmāk reklāmdevējiem, kuri atbilst šīm prasībām un vēlas pieprasīt piekļuvi klientu atbilstības funkcijai, mēs piedāvāsim veikt pieteikšanās procesu. Kad pieteikšanās process būs pieejams, mēs sniegsim paziņojumu.

Klientu datu apkopošana

Izmantojot klientu atbilstības funkciju, varat augšupielādēt tikai to klientu informāciju, ko esat apkopojis kā pirmā puse, t.i., no savām tīmekļa vietnēm, lietotnēm, veikaliem ar fizisku atrašanās vietu vai citās situācijās, kurās lietotāji atklājuši savu informāciju tieši jums.

Piemēri

 • Jūs apkopojāt tā klienta informāciju, kurš iegādājās preci jūsu tīmekļa vietnē.
 • Jūs apkopojāt tā klienta informāciju, kurš reģistrējās mārketinga ziņojumu saņemšanai no jūsu lietotnēm.
 • Jūs apkopojāt tā klienta informāciju, kurš reģistrējās lojalitātes programmai jūsu veikalā ar fizisku atrašanās vietu.

Jums ir jāveic arī tālāk norādītās darbības.

 • Jums savā konfidencialitātes politikā ir jānorāda, ka atklājat klientu informāciju trešajām pusēm, lai tās sniegtu pakalpojumus jūsu vārdā. Jums ir jābūt saņemtai piekrišanai atklāt šādu informāciju, ja tā ir noteikts juridiskajās prasībās.
 • Klientu datu augšupielādei jāizmanto tikai Google apstiprinātā API vai saskarne.
 • Jānodrošina atbilstība visiem piemērojamajiem tiesību aktiem un noteikumiem, tostarp visiem atbilstošajiem pašregulējošajiem vai nozares kodeksiem.

Papildu prasības

Jums ir aizliegts veikt šādas darbības:

 • rādīt reklāmas, ar kurām tiek apkopota personu identificējoša informācija, izņemot Gmail reklāmas ar HTML veidlapām, kas atbilst Gmail reklāmu politikai;
 • augšupielādēt informāciju par klientiem, kuri nav sasnieguši 13 gadu vecumu, vai informāciju, kas apkopota no vietnēm vai lietotnēm, kuras paredzētas bērniem līdz 13 gadu vecumam (neieskaitot);
 • veidot reklāmu saturu, kas netieši norāda uz to, ka jūs zināt personu identificējošu vai sensitīvu informāciju par klientiem (plašāku informāciju skatiet tālāk);
 • izmantot klientu sarakstu, kurā ir atlasīta pārāk šaura vai specifiska mērķauditorija; piemēram, jūs nedrīkstat apvienot klientu sarakstu ar citiem mērķauditorijas atlases kritērijiem (piemēram, ģeogrāfiskajiem ierobežojumiem), ja tādējādi tiek radīta reklāma, kuras mērķauditorija ir samērā neliels lietotāju skaits;
 • kampaņā, kurā tiek izmantota klientu atbilstības funkcija, reklamēt ar sensitīvu informāciju saistītus produktus, piemēram, farmaceitiskus produktus (plašāku informāciju skatiet tālāk);
 • rādīt reklāmas, kas ir aizliegtas saskaņā ar Google Ads politikām.

Ja piedalāties klientu atbilstības funkcijas beta versijas programmā, sazinieties ar saviem Google Ads pārstāvjiem vai Google Ads klientu atbalsta dienestu, lai iegūtu plašāku informāciju par konkrētām šīs beta versijas prasībām.

Sensitīvas informācijas izmantošanas ierobežojumi

Sensitīvu informāciju par klientiem nedrīkst izmantot klientu atbilstības kampaņās vai reklāmās. Turklāt jūs nedrīkstat izmantot datus no savām klientu atbilstības kampaņām, lai identificētu sensitīvu informāciju par klientiem.

Sensitīva informācija ietver:

 • interesi par pieaugušajiem paredzētām darbībām vai to veikšanu (piemēram, par alkoholu, azartspēlēm, pieaugušajiem paredzētiem iepazīšanās pakalpojumiem, pornogrāfiju u.c.);
 • informāciju par seksuālo uzvedību vai orientāciju, piemēram, ja šī informācija ir izsecināma, jo lietotājs ir apmeklējis konkrētu vietni;
 • informāciju par rasi vai etnisko izcelsmi, piemēram, no vietnēm vai lietotnēm, kurās tiek apkopota apstiprināta informācija par apmeklētāju rasi vai etnisko piederību;
 • informāciju par politisko piederību, piemēram, informāciju, kas norāda uz lietotāja politiskajiem uzskatiem vai politisko ideoloģiju;
 • informāciju par piederību arodbiedrībām vai to atbalstu, piemēram, datus par to, ka lietotājs ir apmeklējis arodbiedrības vietni vai lietotni;
 • informāciju par ticību vai reliģiskajiem uzskatiem, piemēram, no vietnēm vai lietotnēm, kurās tiek apkopota apstiprināta informācija par lietotāju ticību vai reliģiskajiem uzskatiem;
 • informāciju par negatīvu finanšu stāvokli vai situāciju, piemēram, datus, kas liecina par lietotāja zemo kredītreitingu vai lieliem parādiem;
 • informāciju par veselības stāvokli vai slimības vēsturi, piemēram, no vietnēm vai lietotnēm, kas ir paredzētas konkrētai ar veselību saistītai grupai;
 • bērna statusu (jaunāks par 13 gadiem);
 • informāciju par nozieguma izdarīšanu vai apsūdzību nozieguma izdarīšanā, piemēram, informāciju, kas liecina par lietotāja sodāmību;
 • informāciju par laulības šķiršanu vai kopdzīves pārtraukšanu, piemēram, no vietnēm vai lietotnēm, kas paredzētas juristiem vai laulību konsultantiem.

Politiku neievērošanas sekas

 • Atbilstības pārskatīšana. Mēs jebkurā brīdī varam pārbaudīt, vai jūsu uzņēmums ievēro politiku par klientu atbilstību. Ja sazināmies ar jums un pieprasām informāciju par atbilstību, jums ir savlaicīgi jāatbild un ātri jāveic nepieciešamās korektīvās darbības atbilstoši mūsu politikām. Ja jums ir pārziņa konts, mēs varam arī sazināties ar jūsu pārvaldītajiem kontiem, lai pārbaudītu atbilstību politikai.
 • Paziņojums par neatbilstību. Ja uzskatīsim, ka esat pārkāpis politiku par klientu atbilstību, mēs ar jums sazināsimies, lai pieprasītu korektīvu darbību veikšanu. Ja atvēlētajā laika periodā nebūsiet veicis norādītās darbības, jums var tikt liegta iespēja izmantot klientu atbilstības funkciju vai var tikt apturēta jūsu piekļuve Google Ads kontiem. Nopietnu vai atkārtotu pārkāpumu gadījumā nekavējoties un bez brīdinājuma var tikt apturēta jūsu konta darbība. Uzziniet vairāk par kontiem, kuru darbība ir apturēta.

Vai nepieciešama palīdzība?

Ja jums ir jautājumi par šo politiku, informējiet mūs.
Sazināties ar Google Ads atbalsta dienestu
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.