Σχετικά με τις παραμέτρους URL

Η παράμετρος URL είναι ένας τρόπος μεταβίβασης πληροφοριών σχετικά με ένα κλικ μέσω του URL.

Μπορείτε να εισαγάγετε παραμέτρους URL στα URL, έτσι ώστε τα URL να παρακολουθούν πληροφορίες σχετικά με κάποιο κλικ. Οι παράμετροι URL αποτελούνται από ένα κλειδί και μια τιμή, τα οποία διαχωρίζονται με το σύμβολο ίσον (=) και συνδέονται με το συμπλεκτικό σύμβολο (&). Η πρώτη παράμετρος εμφανίζεται πάντα μετά από ένα αγγλικό ερωτηματικό στο URL. Για παράδειγμα, http://example.com?product=1234&utm_source=google

Πώς λειτουργούν οι παράμετροι URL

Υπάρχουν δύο τύποι παραμέτρων URL που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο πρότυπο παρακολούθησης ή στην προσαρμοσμένη παράμετρο:

  1. Οι παράμετροι τροποποίησης περιεχομένου μεταβιβάζουν πληροφορίες στη σελίδα προορισμού και απαιτείται να ορίζονται αποκλειστικά στο τελικό URL. Για παράδειγμα, το http://example.com?productid=1234 θα έστελνε τον χρήστη απευθείας στη σελίδα του προϊόντος 1234 στον ιστότοπό σας.
  2. Οι παράμετροι παρακολούθησης μεταβιβάζουν πληροφορίες σχετικά με τον κλικ στον λογαριασμό, στην καμπάνια ή στην ομάδα διαφημίσεων που ορίζεται στο πρότυπο παρακολούθησης. Υπάρχουν δύο τύποι παραμέτρων παρακολούθησης:

Παράμετροι URL με αγκυρώσεις και τμήματα AJAX

Είτε χρησιμοποιείτε το τελικό URL, το πρότυπο παρακολούθησης ή άλλη παράμετρο URL για παρακολούθηση, είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη την επίδραση που έχουν οι αγκυρώσεις (#) και τα τμήματα AJAX (#!) στα URL. Αν χρησιμοποιήσετε μια αγκύρωση ή ένα τμήμα AJAX στο τελικό URL και το πρότυπο παρακολούθησης προσαρτήσει επιπλέον παραμέτρους στο τέλος του τελικού URL, τότε πρέπει να τοποθετήσετε όλες τις παραμέτρους παρακολούθησης στο τελικό URL. Ιδανικά, αυτές οι παράμετροι θα επισημαίνονται με ετικέτα {ignore} στο τελικό URL. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την παράμετρο {ignore} σε ένα τελικό URL που περιέχει ένα # ή ένα #! κατά τη διάρκεια ανιχνεύσεων, το Google Ads θα θεωρεί οποιοδήποτε στοιχείο μεταξύ της παραμέτρου {ignore} και του στοιχείου # ή #! ως πληροφορίες παρακολούθησης.

Παράδειγμα

Τελικό URL: http://site.com?{ignore}param=1&tracking=1&device={device}#anchor

Πρότυπο παρακολούθησης: http://redirect.com?url={unescapedlpurl}

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας

true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
73067
false