Παράμετρος URL

Ένας τρόπος για να μεταφέρετε πληροφορίες σχετικά με κάποιο κλικ είναι μέσω του URL.

Μπορείτε να εισαγάγετε παραμέτρους URL στα URL σας, έτσι ώστε τα URL να παρακολουθούν πληροφορίες σχετικά με κάποιο κλικ. Οι παράμετροι URL αποτελούνται από ένα κλειδί και μια τιμή, τα οποία διαχωρίζονται με σύμβολο "ίσον" (=) και συνδέονται με το συμπλεκτικό σύμβολο (&). Η πρώτη παράμετρος εμφανίζεται πάντα μετά από ένα ερωτηματικό στο URL. Για παράδειγμα, http://example.com?product=1234&utm_source=google

 

Υπάρχουν δύο τύποι παραμέτρων URL που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο  πρότυπο παρακολούθησης ή στην προσαρμοσμένη παράμετρο μιας διαφήμισης:

  1. Οι παράμετροι τροποποίησης περιεχομένου μεταβιβάζουν πληροφορίες στη σελίδα προορισμού και απαιτείται να ορίζονται αποκλειστικά στο τελικό URL. Για παράδειγμα, το URL http://example.com?productid=1234 θα έστελνε κάποιον χρήστη απευθείας στη σελίδα του προϊόντος 1234 στον ιστότοπό σας.
  2. Οι παράμετροι παρακολούθησης μεταβιβάζουν πληροφορίες σχετικά με το κλικ στον λογαριασμό, την καμπάνια ή την ομάδα διαφημίσεων που ορίζεται στο πρότυπο παρακολούθησης. Υπάρχουν δύο τύποι παραμέτρων παρακολούθησης:
    • Οι προσαρμοσμένες παράμετροι αντιπροσωπεύουν μια τιμή καθοριζόμενη από τον διαφημιζόμενο η οποία μπορεί να οριστεί στο πρότυπο παρακολούθησης. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσδιορίσετε τις τιμές {_campaign}=branding ή {_campaign}=leads στις προσαρμοσμένες παραμέτρους της καμπάνιας σας και να ορίσετε το πρότυπο παρακολούθησης του λογαριασμού σε {lpurl}?source_campaign={_campaign} Μάθετε περισσότερα
    • Οι παράμετροι ValueTrack αντιπροσωπεύουν την τιμή σε μια παράμετρο URL (π.χ. την τιμή "{network}" στην παράμετρο URL "network={network}"). Η παράμετρος {network} θα καταγράψει το δίκτυο από το οποίο προήλθε το κλικ (Δίκτυο αναζήτησης ή Δίκτυο εμφάνισης) στο URL σελίδας προορισμού της διαφήμισής σας. Μάθετε περισσότερα

Παράμετροι URL με αγκυρώσεις και τμήματα AJAX

Είτε χρησιμοποιείτε το τελικό URL, το πρότυπο παρακολούθησης είτε κάποια άλλη παράμετρο URL για την παρακολούθηση, είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη τις επιπτώσεις που έχουν οι αγκυρώσεις (#) και τα τμήματα AJAX (#!) στα URL σας. Αν χρησιμοποιείτε μια αγκύρωση ή ένα τμήμα AJAX στο τελικό URL και το πρότυπο παρακολούθησης προσαρτά επιπλέον παραμέτρους στο τέλος του τελικού URL, τότε πρέπει να τοποθετήσετε όλες τις παραμέτρους παρακολούθησης στο τελικό URL. Στην ιδανική περίπτωση, αυτές οι παράμετροι θα βρίσκονται πίσω από μια ετικέτα {ignore} στο τελικό URL. Όποτε χρησιμοποιείτε την παράμετρο {ignore} σε ένα τελικό URL που περιέχει τα τμήματα # ή #!  κατά τη διάρκεια ανιχνεύσεων, το Google Ads θα θεωρεί οποιοδήποτε στοιχείο που βρίσκεται μεταξύ της παραμέτρου {ignore} και των στοιχείων ή #! ως πληροφορία παρακολούθησης. 

Παράδειγμα

Τελικό URL: http://site.com?{ignore}param=1&tracking=1&device={device}#anchor

Πρότυπο παρακολούθησης: http://redirect.com?url={unescapedlpurl}

 

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διαχείριση της παρακολούθησης και των ανακατευθύνσεων στις επιλογές URL

Παρακολούθηση κλικ με το ValueTrack

Δοκιμή της σελίδας προορισμού

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας