Parametr adresy URL

Umožňuje předávat informace o kliknutí prostřednictvím adresy URL.

Jestliže do adres URL vložíte parametry adresy URL, budou vaše adresy URL měřit informace o kliknutí. Parametry adresy URL sestávají z klíče a hodnoty, které jsou odděleny znaménkem rovná se (=). Jednotlivé parametry jsou spojeny znakem &. První parametr je v adrese URL vždy umístěn za otazníkem, například http://example.com?product=1234&utm_source=google

 

měřicí šabloně nebo vlastním parametru reklamy můžete využít dva typy parametrů adresy URL:

  1. Parametry upravující obsah předávají informace na vstupní stránku a musí být nastaveny výhradně v cílové adrese URL. Například adresa http://example.com?productid=1234 nasměruje uživatele na vašem webu přímo na stránku produktu 1234.
  2. Měřicí parametry předávají do měřicí šablony informace o kliknutí pro váš účet, kampaň nebo reklamní sestavu. Měřicí parametry se dále rozdělují na dva typy:
    • Vlastní parametry představují určitou hodnotu, kterou si inzerent nastaví v měřicí šabloně. Ve vlastních parametrech své kampaně můžete například definovat {_campaign}=branding nebo {_campaign}=leads a nastavit měřicí šablonu své kampaně na {lpurl}?source_campaign={_campaign} Další informace
    • Parametry funkce ValueTrack v parametru adresy URL představují hodnotu parametru (například „{network}“ v parametru adresy URL „network={network}“). Parametr {network} v adrese URL vstupní stránky reklamy zaznamenává síť, ze které kliknutí pocházejí (Vyhledávací síť nebo Obsahová síť). Další informace

Parametry adresy URL s kotvami a fragmenty AJAX

Bez ohledu na to, zda k měření používáte cílovou adresu URL, měřicí šablonu, nebo jiný parametr adresy URL, je dobré si uvědomit, jaký vliv mají na vaše adresy URL kotvy (#) a fragmenty AJAX (#!). Pokud kotvu nebo fragment AJAX použijete v cílové adrese URL a vaše měřicí šablona připojí na konec této adresy další parametry, budete muset všechny tyto měřicí parametry do cílové adresy URL přidat. V ideálním případě by tyto parametry měly být ve vaší cílové adrese URL vloženy za značku {ignore}. Vždy, když během procházení použijete parametr {ignore} v cílové adrese URL, která obsahuje # nebo #!, bude Google Ads všechny údaje mezi parametrem {ignore}nebo #! považovat za údaje o sledování. 

Příklad

Cílová adresa URL: http://site.com?{ignore}param=1&tracking=1&device={device}#anchor

Měřicí šablona: http://redirect.com?url={unescapedlpurl}

 

Související odkazy

Správa měření a přesměrování v možnostech adresy URL

Měření kliknutí pomocí funkce ValueTrack

Zkouška vstupní stránky

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory