Oproepconversies importeren

Als u veel zaken doet via de telefoon, wilt u waarschijnlijk bijhouden wanneer Google Ads-advertenties leiden tot telefoontjes, en wanneer die telefoontjes leiden tot een verkoop en andere waardevolle acties van klanten. Als u oproepconversies importeert in Google Ads, kunt u bijhouden hoe uw advertenties uw belangrijkste oproepen genereren.

In dit artikel wordt beschreven hoe u het importeren van oproepconversies instelt en hoe u ze kunt importeren in uw account. Bekijk ons artikel Over het importeren van oproepconversies voor meer achtergrondinformatie over het importeren van oproepconversies.

Voordat u begint

Als u deze manier van conversies bijhouden wilt gebruiken, moet u:

 • Oproepen kunnen ontvangen in een geschikt land: Voor deze manier van conversies bijhouden zijn Google-doorschakelnummers vereist, die momenteel beschikbaar zijn in deze landen. Hoewel Google-doorschakelnummers wel beschikbaar zijn in India en Japan, is het in deze landen niet mogelijk om oproepconversies te importeren.
 • Oproepextensies of alleen bellen-advertenties hebben: U kunt uw oproepextensie of alleen bellen-advertentie configureren voordat of nadat u uw conversieactie heeft geconfigureerd. De vereisten verschillen afhankelijk van of u oproepen via uw advertenties, via een nummer op uw website of beide wilt bijhouden. Zorg ervoor dat u voldoet aan de vereisten voor de typen oproepconversies die worden opgenomen in uw import:
  • Telefoongesprekken via advertenties: u heeft ten minste één oproepextensie of alleen bellen-advertentie met een Google-doorschakelnummer nodig.
  • Oproepen via uw website: u moet ten minste één oproepextensie hebben toegepast op de campagne die u wilt bijhouden.
 • Beschikken over een systeem voor het bijhouden van oproepgegevens: Als u oproepconversies wilt importeren, moet u oproepgegevens bijhouden zoals het telefoonnummer van de beller en de begintijd van de oproep, (bekijk hier alle gegevens die u gaat bijhouden). Ook moet u bijhouden wanneer oproepen tot conversies leiden, zoals een verkoop. Hiervoor kunt u het best een Customer Relationship Management-systeem (CRM) gebruiken. Als dit voor uw bedrijf niet mogelijk is, bekijk dan de andere typen oproepconversies die Google Ads biedt.

U kunt ook de Google Ads API gebruiken voor meer flexibiliteit bij het koppelen van oproepen aan conversies.

Instructies

Klik op de onderstaande links voor instructies om het importeren van oproepconversies in te stellen. In sommige gevallen zijn er verschillende instructies, afhankelijk van of u telefoongesprekken via advertenties of oproepen via een telefoonnummer op uw website wilt bijhouden. Volg de instructies voor alle soorten oproepen die u wilt opnemen in uw import.

De meeste gebruikers kunnen nu uitsluitend hun accounts beheren met het nieuwe, verbeterde Google Ads. Als u nog steeds de vorige AdWords-versie gebruikt, kiest u hieronder VorigeMeer informatie

Stap 1: Stel een conversieactie in AdWords in
 1. Log in op uw AdWords-account.
 2. Klik op het tabblad Tools en selecteer Conversies in het dropdownmenu.
  Selecteer de optie Conversies in het menu
 3. Klik op de knop + Conversie.
  Nieuwe conversieactie
 4. Selecteer de optie Importeren.
 5. Selecteer Conversies via oproepen. Klik op Doorgaan.
 6. Klik op Naam. Geef een naam op voor de conversie die u wilt bijhouden. U kunt bijvoorbeeld een naam als 'Verkoopoproepen' gebruiken. Het is belangrijk dat u de exacte naam en spelling onthoudt, omdat u deze naam later moet opgeven wanneer u de informatie over oproepconversies uploadt. Klik op Gereed.
 7. Klik op Waarde. Geef aan of elke conversie dezelfde waarde heeft of verschillende waarden (bijvoorbeeld bij de aankoop van producten met verschillende prijzen). Selecteer 'Geen waarde toewijzen' als u dit niet wilt bijhouden. Als u verschillende waarden selecteert, moet u deze waarden opnemen in uw importbestand. Klik op Gereed.
 8. Klik op Aantal. Selecteer of u elke of één conversie per advertentieklik wilt tellen. 'Elke' is de beste instelling voor verkopen, 'één' is de beste voor leads. Klik op Gereed.
 9. Klik op Conversieperiode. Selecteer een conversieperiode (hoe lang u na een advertentieklik of -vertoning conversies wilt bijhouden) voor deze conversieactie. U kunt een periode tussen 1 en 90 dagen selecteren. Klik op Gereed.
 10. Klik op Categorie. Selecteer de categorie die het best bij uw conversie past. De keuze die u hier maakt, wordt gebruikt om uw conversierapporten te segmenteren. Dit kunt u achteraf altijd wijzigen. Klik op Gereed.
 11. (Geavanceerd) Klik op Opnemen in Conversies.Schakel deze instelling (die standaard is ingeschakeld) uit als u de gegevens die aan deze conversieactie zijn gerelateerd, niet wilt opnemen in de rapportkolom Conversies. Als u deze instelling uitschakelt, worden gegevens nog steeds opgenomen in de kolom 'Alle conversies'.

  Deze instelling is handig als u een geautomatiseerde biedstrategie gebruikt voor optimalisatie van conversies en u deze specifieke conversieactie niet in uw biedstrategie wilt opnemen. Meer informatie over de instelling 'Opnemen in Conversies'. Klik op Gereed.

  Houd rekening met het volgende

  Als u andere conversieacties heeft waarmee dezelfde oproepen worden bijgehouden (als u bijvoorbeeld al een conversieactie heeft waarmee telefoongesprekken via advertenties worden bijgehouden, en u dezelfde oproepen wilt bijhouden met uw conversieactie voor het importeren van oproepen), moet u slechts een van deze conversieacties opnemen in de kolom Conversies. Als u beide opneemt, heeft dit tot gevolg dat er twee conversies worden geteld voor elke oproep en, als u uw biedingen optimaliseert voor conversies, dat u biedt voor twee conversies voor elke oproep.

  We raden u aan de instelling 'Opnemen in Conversies' in te schakelen voor uw conversieactie voor het importeren van oproepen en de instelling uit te schakelen voor andere conversieacties waarmee dezelfde oproepen worden bijgehouden.

 12. Klik op Opslaan en doorgaan. Er wordt een pagina weergegeven met de instellingen die u heeft opgegeven. Ook ziet u volgende stappen om het instellen van deze conversieactie te voltooien.
Stap 2: Installeer uw tag voor bijhouden van conversies (alleen voor oproepen via websites)

Als u oproepen via een telefoonnummer op uw website wilt bijhouden, volgt u de onderstaande stappen. Als u oproepen via een nummer in uw advertentie wilt bijhouden, kunt u deze stap overslaan.

Nadat u de bovenstaande stappen heeft voltooid, heeft u een tag voor bijhouden van conversies. U kunt deze tag opslaan en zelf installeren of u kunt deze tag e-mailen naar de persoon die verantwoordelijk is voor uw website. U of uw webmaster kan deze tag als volgt installeren:

 1. Open de HTML van de pagina op uw website waarop het telefoonnummer wordt weergegeven.
 2. Plak de tag die u hierboven in Deel I heeft gegenereerd, tussen de head-tags (<head></head>) van de pagina.

Hier volgen enkele voorbeeldcodes:

Voorbeeld van HTML-code vóór invoeging van conversietrackingcode (dit is slechts een voorbeeld; niet gebruiken in de code op uw website)

    <html>
    <head>
    <title>Voorbeeld HTML-bestand</title>
    </head>
    <body>
    Dit is het hoofdgedeelte van uw webpagina.
    </body>
    </html>

Voorbeeld van HTML-code na invoeging van conversietrackingcode (dit is slechts een voorbeeld; niet gebruiken in de code op uw website)

    <html>
    <head>
    <title>Voorbeeld HTML-bestand</title>
    <script type="text/javascript">
    (function(a,e,c,f,g,b,d){var h={ak:"123456789",cl:"_ABcDEFg12hI34567jK"};a[c]=a[c]||function(){(a[c].q=a[c].q||[]).push(arguments)};a[f]||(a[f]=h.ak);b=e.createElement(g);b.async=1;b.src="//www.gstatic.com/wcm/loader.js";d=e.getElementsByTagName(g)[0];d.parentNode.insertBefore(b,d);a._googWcmGet=function(b,d,e){a[c](2,b,h,d,null,new Date,e)}})(window,document,"_googWcmImpl","_googWcmAk","script");
    </script>
    </head>
    <body> Dit is het hoofdgedeelte van uw webpagina.
    </body>
    </html>

Stap 3: Voeg code toe om uw nummer te vervangen door een Google-doorschakelnummer (alleen voor oproepen via websites)

Als u oproepen via een telefoonnummer op uw website wilt bijhouden, volgt u de onderstaande stappen. Anders kunt u deze stap overslaan.

Op dezelfde pagina waarin u de tag voor bijhouden van conversies heeft geplakt, moet u of uw webmaster een JavaScript-fragment toevoegen waarmee uw telefoonnummer met behulp van de functie _googWcmGet wordt vervangen door een Google-doorschakelnummer. De functie heeft de volgende parameters: _googWcmGet(target, business_number, options)

 • target: een CSS-klassenaam of een callback-functie.
  • Als 'target' een CSS-klassenaam is, wordt de inhoud van alle elementen van die klasse vervangen door een opgemaakt telefoonnummer.
  • Als 'target' een functie is, wordt deze aangeroepen met twee argumenten. Het eerste argument is het opgemaakte telefoonnummer (met dezelfde opmaak als de parameter business_number). Het tweede argument is het telefoonnummer zonder speciale opmaak (voorbeeld: '18001234567').
  Standaard moet het target-element uw zakelijke telefoonnummer bevatten, zodat klanten een bruikbaar telefoonnummer zien wanneer er geen Google-doorschakelnummer wordt weergegeven.
 • business_number: uw zakelijke telefoonnummer.
 • options: een optioneel object met de volgende opties:
  • timeout: De maximale tijd in milliseconden die is toegestaan voor het ophalen van een nummer. Als er binnen deze tijd geen nummer kan worden opgehaald, wordt er geen nummer naar 'target' verzonden. De standaardtime-out is 5000 milliseconden.
  • cache: Stel deze optie in op 'false' om caching van het opgehaalde nummer in een cookie uit te schakelen.

Hieronder ziet u aan de hand van drie praktijkvoorbeelden hoe u dit codefragment kunt implementeren.

Voorbeeld 1: uw statische telefoonnummer vervangen door een Google-doorschakelnummer

Deze functie haalt een telefoonnummer op en vervangt de inhoud van alle elementen van de desbetreffende klasse. In dit voorbeeld wordt het telefoonnummer '1-800-123-4567' in de span-tag vervangen door het dynamisch gegenereerde, opgemaakte doorschakelnummer:

        <body onload="_googWcmGet('number', '1-800-123-4567')">
          <span class="number">1-800-123-4567</span>
        </body>

Voorbeeld 2: het Google-doorschakelnummer doorgeven aan een aangepaste callback-functie

Deze functie haalt een telefoonnummer op en verzendt dit naar een callback-functie. In dit voorbeeld vervangt de callback-functie de inhoud van een element met de ID 'number' door het ingedeelde doorschakelnummer:

        <head> 
          <script type="text/javascript">
            var callback = function(formatted_number, mobile_number) {
              // formatted_number: number to display, in the same format as
              //        the number passed to _googWcmGet().
              //        (in this case, '1-800-123-4567')
              // mobile_number: number formatted for use in a clickable link
              //        with tel:-URI (in this case, '+18001234567')
              var e = document.getElementById("number");
              e.innerHTML = "";
              e.appendChild(document.createTextNode(formatted_number));
            };
          </script>
        </head>
        <body onload="_googWcmGet(callback, '1-800-123-4567')">
          <span id="number">1-800-123-4567</span>
        </body>


Als u wilt dat mensen die uw website op een mobiele telefoon bekijken, uw bedrijf gemakkelijk kunnen bellen, kunt u het Google-doorschakelnummer klikbaar maken.

Voorbeeld 3: het Google-doorschakelnummer doorgeven aan een aangepaste callback-functie op uw mobiele site

Op mobiele webpagina's met een klikbaar telefoonnummer vervangt u het nummer dat wordt weergegeven én het nummer dat wordt gebeld wanneer erop wordt geklikt. Hiervoor is de callback-functie vereist.

        <head>
          <script type="text/javascript">
            var callback = function(formatted_number, mobile_number) {
              // formatted_number: number to display, in the same format as
              //        the number passed to _googWcmGet().
              //        (in this case, '1-800-123-4567')
              // mobile_number: number formatted for use in a clickable link
              //        with tel:-URI (in this case, '+18001234567')
              var e = document.getElementById("number_link");
              e.href = "tel:" + mobile_number;
              e.innerHTML = "";
              e.appendChild(document.createTextNode(formatted_number));
            };
          </script>
        </head>
        <body onload="_googWcmGet(callback, '1-800-123-4567')">
              <a href="tel:18001234567" id="number_link">
                1-800-123-4567</a>
        </body>

Stap 4: Bereid uw gegevens voor op het importeren

Als alle begintijden van uw oproepen en al uw conversietijden betrekking hebben op dezelfde tijdzone, hoeft u de tijdzone maar één keer in te stellen. Dit doet u in de rij Parameters.

 1. Download de template voor het uploaden van oproepconversies (download: Excel, CSV of Google Spreadsheets). Als u wilt dat AdWords uw conversies automatisch importeert op basis van een vaste planning (zie Stap 5: Importeer uw conversies), moet u Google Spreadsheets gebruiken of het bestand online opslaan met HTTPS of SFTP.
  Als u conversies importeert die binnen één dag na de klik hebben plaatsgevonden, kan AdWords deze mogelijk nog niet registreren. Als praktische tip raden we u aan een extra dag aan gegevens te uploaden bij elke import. AdWords telt geen dubbele conversies.
 2. Kies hoe u uw tijdzone in het bestand wilt invoeren:
   Als al uw conversietijden betrekking hebben op dezelfde tijdzone, hoeft u de tijdzone maar eenmaal in te stellen. Dit doet u in de rij Parameters. Als uw conversietijden betrekking hebben op verschillende tijdzones, voegt u aan elke conversietijd een tijdzone toe via de kolom 'Conversion Time'. Lees de instructies en bekijk de tabel onder 'Call start time' in stap 4 hieronder. Als u in de rij Parameters geen tijdzone invoert, verwijdert u deze rij. U kunt ook een tijdzone opgeven in zowel de rij 'Parameters' als bij 'Conversion Time'. Er wordt dan als eerste gekeken naar de conversietijd. Is er bij een conversie geen tijdzone aangegeven, dan wordt de waarde uit de rij Parameters gebruikt.
 3. Gebruik een van de volgende notaties om de tijdzone in te voeren:
  • Als alle begintijden van uw oproepen en al uw conversietijden betrekking hebben op verschillende tijdzones, voegt u aan elke conversietijd een tijdzone toe via de kolom 'Conversion time'. Lees de instructies en bekijk de tabel onder 'Call start time' in stap 3 hieronder. Als u in de rij Parameters geen tijdzone invoert, verwijdert u deze rij.
  • U kunt ook een tijdzone opgeven in zowel de rij Parameters als in de kolommen 'Call start time' en 'Conversion time'. De tijdzone in de kolommen wordt het eerst gebruikt. Als de tijdzone ontbreekt in een van de kolommen, wordt de waarde in de rij Parameters gebruikt.
  • Geef uw tijdzone-ID op. Die vindt u in deze lijst. Het voordeel van deze methode is dat u fouten vermijdt die te maken hebben met de overgang naar zomertijd of wintertijd.
  • Geef de afwijking ten opzichte van GMT op. Voer hiervoor een + of - in, gevolgd door het tijdsverschil (bestaande uit vier cijfers). De afwijking voor Amsterdam is bijvoorbeeld +0100 en voor New York -0500. Als u Greenwich Mean Time gebruikt, voert u +0000 in.
 4. Voeg vervolgens voor elke conversie een nieuwe rij toe en vul de kolommen als volgt in:
  • Caller's phone number: Het telefoonnummer moet worden vermeld in een van de volgende ondersteunde notaties:
   Notatie Voorbeelden
   Een plusteken (+), gevolgd door de landcode en het nummer (E.164-notatie). +16505551234
   +4408001690409
   Een plusteken (+), gevolgd door een Amerikaans netnummer en het telefoonnummer. +6505551234
   Een plusteken (+), gevolgd door een landcode en internationaal nummer. De landcode kan maximaal drie tekens lang zijn en het nummer kan tot veertien tekens lang zijn, inclusief cijfers, streepjes en spaties. +64 0800-726230

    

  • Call start time: De tijd waarop de oproep is gestart. U kunt een tijdzone aan de begintijd van de oproep toevoegen in een van de vier laatstgenoemde notaties. Vervang hierbij '+z' door het aantal uren verschil met GMT. U geeft dit aan met + of - en het tijdsverschil in vier cijfers. De afwijking voor Amsterdam is bijvoorbeeld +0100 en voor New York -0500. U kunt 'zzzz' ook vervangen door uw tijdzone-ID. Die vindt u in deze lijst. Hier volgt een lijst met ondersteunde datumnotaties:
   Notatie Voorbeelden
   MM/dd/jjjj uu:mm:ss aa 08/14/2015 5:01:54 PM
   MMM dd,jjjj uu:mm:ss aa Aug 14, 2015 5:01:54 PM
   MM/dd/jjjj UU:mm:ss 08/14/2015 17:01:54
   jjjj-MM-dd UU:mm:ss 2015-08-14 13:00:00
   jjjj-MM-ddTUU:mm:ss 2015-08-14T13:00:00
   jjjj-MM-dd UU:mm:ss+z 2012-08-14 13:00:00+0500
   jjjj-MM-ddTUU:mm:ss+z 2012-08-14T13:00:00-0100
   jjjj-MM-dd UU:mm:ss zzzz 2012-08-14 13:00:00 America/Los_Angeles
   jjjj-MM-ddTUU:mm:ss zzzz

   2012-08-14T13:00:00 America/Los_Angeles

  • Call duration (seconds): De duur van de oproep.
  • Conversion name: De naam van de conversieactie waarvoor u deze conversie wilt importeren. Het is belangrijk dat u exact dezelfde spelling en hoofdletters gebruikt als toen u de conversieactie in uw AdWords-account maakte.
  • Conversion time (optioneel): De datum en het tijdstip waarop de conversie heeft plaatsgevonden. Bekijk de geaccepteerde notaties bij 'Call start time' hierboven.
  • Conversion value (optioneel): Een getal dat de waarde aangeeft die u aan de conversie toekent. Dit kan een valutawaarde zijn, maar u kunt ook relatieve waarden van nul tot tien invoeren (negatieve getallen zijn niet toegestaan). Als u dit veld leeg laat, wordt in AdWords automatisch de 'conversiewaarde' toegepast die u heeft gedefinieerd toen u uw conversieactie maakte. Als u hier wel een waarde opgeeft, overschrijft deze de waarde die u heeft gedefinieerd toen u uw conversieactie maakte.
  • Conversion currency (optioneel): De valuta van uw conversiewaarde. U gebruikt dit veld als u conversiewaarden in meer dan één valuta rapporteert of wanneer u meerdere accounts heeft die worden gefactureerd in verschillende valuta's.

Eenmaal geïmporteerde conversies kunnen niet meer worden verwijderd. Zorg er dus voor dat de gegevens die u invoert, correct zijn.

Stap 5: Importeer uw conversies

Als u uw offline conversies in AdWords wilt importeren, moet u uw conversiebestand uploaden naar uw AdWords-account of Mijn Klantencentrum-account. (Houd voor ogen dat eenmaal geïmporteerde conversies niet meer kunnen worden verwijderd.) U kunt een bestand één keer uploaden of een planning maken om een bestand dat u online bewaart regelmatig te uploaden. Volg de onderstaande instructies voor een eenmalige upload of geplande uploads, afhankelijk van hoe u uw conversies wilt importeren.

Wacht ten minste vier uur na het maken van uw conversieactie voordat u uw eerste import uploadt.

Eenmalige upload

 1. Klik in AdWords op het tabblad Tools en selecteer Conversies. Als u een manageraccount gebruikt, klikt u op Conversies in het menu aan de linkerkant.
 2. Klik in het menu aan de linkerkant op Uploads.
 3. Selecteer naast Bron de bron van het bestand dat u wilt importeren. De opties zijn 'Een bestand uploaden', 'Google Spreadsheets', 'HTTPS' en 'SFTP'. Voor een eenmalige upload kunt u elk van deze opties kiezen.
 4. De volgende stap is afhankelijk van de bron die u hierboven heeft geselecteerd:
  • Als u 'Een bestand uploaden' of 'Google Spreadsheets' heeft geselecteerd, klikt u op Bestand kiezen om de template te zoeken die u heeft ingevuld en opgeslagen met de gegevens voor de offline conversies.
  • Als u HTTPS of SFTP heeft geselecteerd, geeft u de URL voor het bestand op, evenals de gebruikersnaam en het wachtwoord voor toegang tot het bestand.
 5. Klik op de knop Uploaden en voorbeeld weergeven. U ziet een voorbeeld van de conversies en fouten op het onderstaande tabblad Geschiedenis.
 6. Klik op het dropdownmenu Actie en selecteer Toepassen om de nieuwe conversies toe te voegen aan uw account.

Geplande uploads

 1. Klik in AdWords op het tabblad Tools en selecteer Conversies. Als u een manageraccount gebruikt, klikt u op Conversies in het menu aan de linkerkant.
 2. Klik in het menu aan de linkerkant op Uploads.
 3. Selecteer naast Bron de bron van het bestand dat u wilt importeren. De opties zijn 'Een bestand uploaden', 'Google Spreadsheets', 'HTTPS' en 'SFTP'. Als u uploads wilt plannen, selecteert u 'Google Spreadsheets', 'HTTPS' of 'SFTP'. (U kunt geen uploads plannen als u 'Een bestand uploaden' selecteert.)
 4. De volgende stap is afhankelijk van de bron die u hierboven heeft geselecteerd:
  • Als u 'Google Spreadsheets' heeft geselecteerd, klikt u op Bestand kiezen om de template te zoeken die u heeft ingevuld en opgeslagen met de gegevens voor de offline conversies.
  • Als u HTTPS of SFTP heeft geselecteerd, geeft u de URL voor het bestand op, evenals de gebruikersnaam en het wachtwoord voor toegang tot het bestand.
 5. Vink het selectievakje naast Upload plannen aan.
 6. Selecteer Dagelijks of Wekelijks naast Frequentie en selecteer de tijd voor het uploaden van uw conversies.
 7. Klik op Uploaden en voorbeeld weergeven om het bestand nu te uploaden. Dit wordt aanbevolen, omdat u zo kunt controleren of alles correct werkt.
 8. Klik op Opslaan om de planning op te slaan.

Opmerking

Als er een probleem is met uw geplande upload, wordt een melding in uw account weergegeven en ontvangt u een e-mail. U moet uw online bestand controleren om het probleem op te lossen.

Fouten verhelpen

Raadpleeg dit artikel om problemen op te lossen die u kunt tegenkomen na het importeren van oproepconversies.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Vorige Nieuwe