Odstraňování problémů s kampaní v Nákupech Google

Odstraňování problémů s kampaní v Nákupech Google

Kampaň v Nákupech Google vychází při zobrazování reklam na vaše produkty z řady faktorů, mezi něž patří například relevance, rozpočet, nabídky a nastavení umístění. I když na výkon kampaní v Nákupech Google má vliv široké spektrum faktorů, v praxi se často u kampaní s malou návštěvností opakuje pár problémů, které naleznete níže společně s návodem, jak je řešit.

Tento článek uvádí běžné důvody nevalného výkonu kampaně v Nákupech Google a možná nápravná opatření.

Nedávno jste ve svém účtu Merchant Center aktualizovali údaje o produktech

Pokud odesíláte údaje o produktech poprvé nebo jste stávající data v účtu Merchant Center významně aktualizovali, může trvat až dva pracovní dny, než budou nové údaje zkontrolovány. To znamená, že se změny v informacích o produktech neprojeví v kampani v Nákupech Google okamžitě. Pokud chcete minimalizovat prodlevu způsobenou kontrolou, seznamte se podrobněji se zásadami služby Nákupy Google a specifikacemi zdroje produktů.

Skupina produktů již neobsahuje žádné produkty.

Změníte-li ve službě Merchant Center data o produktech výrazně, může nastat situace, kdy příslušné produkty již nespadají do původní skupiny produktů. To znamená, že tyto produkty mohou být zahrnuty do jiné skupiny produktů s odlišnou nabídkou, případně být z kampaně úplně vyloučeny.

Chcete-li ověřit, které produkty jsou zahrnuty do vašich skupin produktů, přejděte na kartu Skupiny produktů a klikněte na dialogové okno vedle názvu skupiny produktů. Zobrazí se okno, které uvádí počet produktů v dané skupině a část seznamu. Chcete-li zobrazit všechny produkty ve skupině, klikněte na odkaz Zobrazit úplný seznam produktů. Vytvořte nebo odeberte skupiny produktů tak, aby odpovídaly kategorizaci nového zdroje produktů a vašim cílům inzerce.

Produkty nejsou připraveny k zobrazování

Aby se produkt mohl účastnit aukcí reklam, musí splňovat určité požadavky:

 • Produkt je schválen ve vašem účtu Merchant Center.
 • Produkt je aktivní. Kampaň a reklamní sestava tohoto produktu jsou aktivovány a příslušná skupina produktů není vyloučena.
 • Produkt je připraven k zobrazování. Produkt je skladem.
Požadavky, které musí splňovat aktivní produkt

Použijte sloupce ve své kampani v Nákupech Google, abyste zjistili, kolik z těchto požadavků splňujete, a vyřešili konkrétní problémy s vašimi produkty.

Na kartě Skupiny produktů věnujte pozornost následujícím sloupcům:

 • % schváleno
 • % aktivní
 • % připraveno k zobrazování
 • odeslané produkty
 • schválené produkty
 • aktivní produkty
 • produkty připravené k zobrazování

Na kartě Produkty věnujte pozornost následujícím sloupcům:

 • efektivní maximální cena za proklik (efektivní max. CPC)
 • stav produktu

Další informace o těchto sloupcích a jejich významu.

Příklad

Skupina produktů s 10 produkty v kampani Obuv přestala přijímat prokliky a zobrazení, takže zkontrolujete sloupce na uvedených kartách, abyste zjistili, co se stalo. Na kartě Skupiny produktů uvidíte například takovéto statistiky:

Skupina produktů Odeslané produkty Schválené produkty Aktivní produkty Produkty připravené k zobrazování
Tenisky 10 10 10 0

To znamená, že produkty splňují veškeré požadavky vyjma požadavků nutných k tomu, aby byly připraveny k zobrazování. Z popisu sloupce Produkty připravené k zobrazování, co je potřeba, aby byly produkty připraveny k zobrazování. V tomto případě produkty pravděpodobně nejsou skladem a nelze je tedy koupit. Jakmile produkty skladem budou, budete moci znovu zobrazovat reklamy.

Produkty jsou připraveny k zobrazování, ale nezískávají žádná zobrazení
 • Nabídka pro produkt je příliš nízká. Zvažte zvýšení nabídky.
 • Rozpočet kampaně je omezen. Zvažte zvýšení rozpočtu.
 • Produkt odpovídá malému počtu vyhledávání. Odpovídá-li produkt malému počtu vyhledávání, patrně byste k jeho názvu a popisu měli uvést další podrobnosti.

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory