Giới thiệu về chiến lược đặt giá thầu lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo

Lưu ý: Kể từ năm 2021, bạn sẽ thấy các trường mục tiêu không bắt buộc cho các chiến lược giá thầu mới là Tối đa hóa lượt chuyển đổi hoặc Tối đa hóa giá trị chuyển đổi. Khi bạn đặt một mục tiêu, chiến lược Đặt giá thầu thông minh sẽ tối ưu hóa cho các mục tiêu này theo cách tương tự như chiến lược CPA mục tiêu và ROAS mục tiêu. Chiến lược Tối đa hóa lượt chuyển đổi có CPA mục tiêu do bạn đặt sẽ hoạt động tương tự như chiến lược CPA mục tiêu hiện tại. Còn chiến lược Tối đa hóa giá trị chuyển đổi có ROAS mục tiêu do bạn đặt sẽ hoạt động tương tự như chiến lược ROAS mục tiêu hiện tại.

Bạn có thể đọc thêm về Các thay đổi trong cách tổ chức chiến lược Đặt giá thầu thông minh.

Chiến lược Lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo cho phép bạn đặt giá thầu dựa trên lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo. Chiến lược Đặt giá thầu thông minh này của Google Ads giúp bạn nhận được giá trị chuyển đổi hoặc doanh thu cao hơn với mức lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo mà bạn đã đặt. Giá thầu được tự động tối ưu hóa tại thời điểm đấu giá, cho phép bạn điều chỉnh giá thầu cho phù hợp với từng phiên đấu giá.

Bạn có thể sử dụng chiến lược lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo dưới dạng chiến lược chuẩn cho một chiến dịch hoặc dưới dạng chiến lược danh mục đầu tư cho nhiều chiến dịch. Bài viết này giải thích cách hoạt động của chiến lược đặt giá thầu lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo và các tùy chọn cài đặt của chiến lược này.

Trước khi bắt đầu

 • Nếu bạn chưa biết loại chiến lược giá thầu danh mục đầu tư nào phù hợp với mình, trước tiên hãy đọc bài viết Giới thiệu về tính năng đặt giá thầu tự động. Nếu bạn có Chiến dịch mua sắm, hãy đọc bài viết Giới thiệu về tính năng đặt giá thầu tự động cho Chiến dịch mua sắm để tìm hiểu thêm.
 • Trước khi có thể áp dụng Chiến lược đặt giá thầu theo lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo cho chiến dịch của mình, bạn cần đặt giá trị cho các lượt chuyển đổi mà bạn đang theo dõi.
 • Để sử dụng Chiến lược đặt giá thầu theo lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo, hầu hết các loại chiến dịch cần có ít nhất 15 lượt chuyển đổi trong 30 ngày qua. Yêu cầu cụ thể như sau:
  • Chiến dịch hiển thị: Có tổng cộng ít nhất 15 lượt chuyển đổi (có giá trị chuyển đổi hợp lệ) trong 30 ngày qua trên tất cả chiến dịch của bạn. Chiến dịch hiển thị mới không còn yêu cầu bạn phải có lượt chuyển đổi để sử dụng Chiến lược đặt giá thầu theo lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo.
  • Chiến dịch quảng cáo ứng dụng: Có ít nhất 10 lượt chuyển đổi mỗi ngày (hoặc 300 lượt chuyển đổi trong 30 ngày).
  • Chiến dịch khám phá: Có ít nhất 75 lượt chuyển đổi trong 30 ngày qua (10 lượt chuyển đổi trong số này phải xảy ra trong 7 ngày qua). Chiến lược đặt giá thầu theo lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo hiện đang ở giai đoạn thử nghiệm cho Chiến dịch khám phá.
Thông thường, chiến lược này sẽ hoạt động hiệu quả hơn nếu bạn có số lượng chiến dịch ít hơn, quy mô chiến dịch lớn hơn, đồng thời có nhiều lượt chuyển đổi hơn.
 • Đối với Chiến dịch quảng cáo ứng dụng, bạn cũng phải cài đặt SDK Google Analytics cho Firebase trong ứng dụng của mình. Những sự kiện chuyển đổi mà bạn đang đặt giá thầu (và dùng để gửi các giá trị) phải đến từ SDK Firebase.
  Lưu ý: Chiến lược đặt giá thầu theo lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo chỉ áp dụng cho Chiến dịch quảng cáo ứng dụng Android.

Cách hoạt động

Google Ads dự đoán số lượt chuyển đổi trong tương lai và các giá trị liên quan bằng cách sử dụng các giá trị chuyển đổi mà bạn báo cáo thông qua tính năng theo dõi lượt chuyển đổi. Sau đó, Google Ads sẽ đặt giá thầu chi phí tối đa mỗi lượt nhấp (CPC tối đa) để mang lại giá trị chuyển đổi tối đa cho bạn, trong khi cố gắng đạt được mức lợi nhuận trên chi tiêu quảng cáo (ROAS) trung bình bằng với mục tiêu của bạn.

Sử dụng Chiến lược đặt giá thầu theo lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo cho các loại chiến dịch sau đây:

 • Đối với Chiến dịch tìm kiếm, Google Ads sẽ cố gắng đạt được mức lợi tức trung bình trên chi tiêu quảng cáo bằng với mục tiêu của bạn trong tất cả chiến dịch sử dụng chiến lược này.
 • Đối với Chiến dịch hiển thị, Google Ads sẽ đạt được mức lợi tức trung bình trên chi tiêu quảng cáo bằng với mục tiêu của bạn trong tất cả chiến dịch sử dụng chiến lược này.
 • Đối với Chiến dịch mua sắm, Google Ads sẽ cố gắng đạt được mức lợi tức trung bình trên chi tiêu quảng cáo bằng với mục tiêu của bạn trong tất cả chiến dịch sử dụng chiến lược này.
 • Đối với Chiến dịch ứng dụng, Google Ads sẽ cố gắng đạt được mức lợi tức chi tiêu quảng cáo trung bình cho chiến dịch của bạn dựa trên số lượt cài đặt hoặc số sự kiện trong ứng dụng mà bạn đã chọn – trong thời lượng chuyển đổi của các lượt chuyển đổi mà bạn đã chọn.

Một số lượt chuyển đổi có thể mang lại ROAS cao hơn và một số lượt chuyển đổi khác có thể mang lại ROAS thấp hơn, nhưng xét chung, Google Ads sẽ cố gắng duy trì giá trị chuyển đổi trên chi phí bằng với lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo mà bạn đã đặt. Ví dụ: nếu bạn đặt lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo là 500%, thì Google Ads sẽ tự động điều chỉnh giá thầu của bạn để cố gắng mang lại giá trị chuyển đổi tối đa trong khi vẫn đạt được mức lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo này. Để giúp cải thiện hiệu suất của bạn trong phiên đấu giá quảng cáo, chiến lược này sẽ điều chỉnh giá thầu dựa trên các tín hiệu theo thời gian thực (chẳng hạn như thiết bị, trình duyệt, vị trí và thời gian trong ngày). Chiến lược này cũng tự động điều chỉnh giá thầu dựa trên việc một người dùng cụ thể có thuộc một trong các danh sách tiếp thị lại của bạn hay không.

Google Ads sẽ đề xuất giá trị lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo sau khi bạn đã thiết lập chiến lược giá thầu mới trong Thư viện chia sẻ và đã chọn ra những chiến dịch mà bạn muốn áp dụng chiến lược đó. Mục đề xuất này được tính toán dựa trên ROAS thực tế của bạn trong vài tuần qua. Một số lượt chuyển đổi có thể mất hơn một ngày để hoàn thành sau khi người dùng nhấp vào quảng cáo, nên chúng tôi sẽ loại trừ hiệu quả hoạt động trong những ngày qua. Bạn có thể chọn sử dụng giá trị ROAS mục tiêu đề xuất này hoặc đặt giá trị của riêng mình.

Ví dụ

Giả sử bạn đang đo lường doanh thu cho cửa hàng giày nữ trực tuyến và muốn tối ưu hóa giá thầu dựa trên giá trị của tổng giỏ hàng. Mục tiêu của bạn là doanh số trị giá 50 nghìn đồng (đây là giá trị chuyển đổi) cho mỗi 20 nghìn đồng bạn chi tiêu vào quảng cáo. Bạn đặt ROAS mục tiêu là 500% – với mỗi 10 nghìn đồng chi tiêu vào quảng cáo, bạn muốn nhận được doanh thu gấp 5 lần mức chi tiêu đó.

Dưới đây là cách tính:

50.000đ (doanh số bán hàng) ÷ 10.000đ (mức chi tiêu quảng cáo) x 100% = 500% (lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo)

Sau đó, Google Ads sẽ tự động đặt giá thầu CPC tối đa để mang lại giá trị chuyển đổi tối đa trong khi vẫn cố gắng đạt được lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo là 500%.

Các mức điều chỉnh giá thầu và lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo

Các mức điều chỉnh giá thầu cho phép bạn hiển thị quảng cáo của mình với tần suất nhiều hơn hoặc ít hơn dựa trên vị trí, thời điểm và cách mọi người tìm kiếm. Vì lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo giúp tối ưu hóa giá thầu dựa vào dữ liệu theo thời gian thực, nên các mức điều chỉnh giá thầu hiện tại của bạn sẽ không được sử dụng. Có một ngoại lệ: Bạn vẫn có thể đặt mức điều chỉnh giá thầu trên thiết bị di động là -100%.

Lưu ý: Bạn không cần phải loại bỏ các mức điều chỉnh giá thầu – vì Google sẽ không sử dụng các mức điều chỉnh đó.

Cài đặt

ROAS mục tiêu

ROAS mục tiêu là giá trị chuyển đổi trung bình (ví dụ: doanh thu) bạn muốn nhận cho mỗi đồng mà bạn chi tiêu vào quảng cáo. Xin lưu ý rằng ROAS mục tiêu mà bạn đặt có thể ảnh hưởng đến số lượt chuyển đổi mà bạn nhận được. Ví dụ: việc đặt mục tiêu quá cao có thể làm hạn chế lượng lưu lượng truy cập mà quảng cáo của bạn có thể nhận được.

Dưới đây là một vài mẹo giúp bạn thiết lập lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo phù hợp với mình:

 • Thử đặt Lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo dựa trên dữ liệu về giá trị chuyển đổi trên chi phí trước đây cho chiến dịch bạn muốn áp dụng chiến lược này. Việc này sẽ giúp bạn đạt được giá trị chuyển đổi tối đa, trong khi vẫn duy trì được mức lợi nhuận trên chi tiêu quảng cáo mà chiến dịch của bạn thường đạt được.
 • Để tìm dữ liệu về giá trị chuyển đổi trên chi phí trước đây, bạn cần phải chọn Sửa đổi cột từ trình đơn thả xuống "Cột" và thêm cột Giá trị chuyển đổi/chi phí từ danh sách cột "Lượt chuyển đổi". Sau đó, hãy nhân chỉ số giá trị chuyển đổi trên chi phí với 100 để tính lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo (theo phần trăm). Hãy đảm bảo khung thời gian đánh giá lợi tức chi tiêu quảng cáo phù hợp với thời lượng chuyển đổi của hành động trong ứng dụng. Nhờ đó, bạn có thể biết hiệu suất của chiến dịch một cách chính xác nhất.

Giá trị chuyển đổi

Bạn có thể áp dụng các quy tắc giá trị chuyển đổi để chỉ định rõ hơn giá trị của những lượt chuyển đổi có liên quan đến doanh nghiệp của mình và tối ưu hóa cho những lượt chuyển đổi của những kiểu người dùng mang lại giá trị cao hơn cho bạn. Hãy sử dụng các quy tắc giá trị chuyển đổi để áp dụng một hệ số nhân cho giá trị chuyển đổi của những kiểu khách hàng, thiết bị hoặc vị trí mang lại giá trị cao hơn.

Lưu ý: Nếu gần đây bạn đã bắt đầu sử dụng tính năng báo cáo giá trị chuyển đổi hoặc đã thay đổi cách báo cáo giá trị chuyển đổi, thì trước khi sử dụng Chiến lược đặt giá thầu theo lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo, bạn nên đưa các giá trị mới vào cột "Lượt chuyển đổi" và đợi 6 tuần để chiến dịch của bạn nhận được giá trị chuyển đổi với tỷ lệ tương tự.

Ngân sách

Bạn nên xem lại chế độ cài đặt ngân sách để đảm bảo rằng bạn có thể chi tiêu tối đa gấp 2 lần ngân sách trung bình hằng ngày. Trong chu kỳ thanh toán dài một tháng, bạn sẽ không bị tính phí nhiều hơn mức ngân sách trung bình hằng ngày mà bạn đã đặt cho suốt 30,4 ngày.

Đối với Chiến dịch quảng cáo ứng dụng, bạn nên chạy một chiến dịch sử dụng chiến lược đặt giá thầu CPA mục tiêu trước khi chạy một chiến dịch sử dụng Chiến lược đặt giá thầu theo lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo. Nhờ vậy, bạn sẽ biết mức lợi tức chi tiêu quảng cáo khởi điểm khi đặt lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo ban đầu. Việc đặt lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo ban đầu không phù hợp có thể khiến chiến dịch hoạt động kém hiệu quả hoặc có quy mô nhỏ.

Hạn mức giá thầu

Bạn không nên đặt hạn mức giá thầu cho chiến lược "Lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo", vì hạn mức đó có thể hạn chế việc Google Ads tự động tối ưu hóa giá thầu của bạn. Điều này cũng có thể ngăn Google Ads điều chỉnh giá thầu của bạn thành số tiền phù hợp nhất với chiến lược lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo của bạn. Nếu bạn đặt hạn mức giá thầu, thì các hạn mức này sẽ chỉ được dùng trong các phiên đấu giá trên Mạng tìm kiếm.

 • Hạn mức giá thầu tối đa: Giá thầu CPC thủ công cao nhất mà bạn muốn Google Ads đặt cho mọi từ khóa, nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch đang sử dụng chiến lược "Lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo".
 • Hạn mức giá thầu tối thiểu: Mức tối thiểu của giá thầu CPC tối đa mà bạn muốn Google Ads đặt cho mọi từ khóa, nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch đang sử dụng chiến lược "Lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo". Xin lưu ý rằng Google Ads có thể đặt giá thầu CPC tối đa dưới giới hạn giá thầu tối thiểu của bạn (thường là do tính năng đặt giá thông minh). Điều này có nghĩa là hạn mức giá thầu mà bạn đặt ở đây không phải là mức giá thầu thấp nhất có thể đặt.

Mẹo: Chọn lượt chuyển đổi để đặt giá thầu

Chế độ cài đặt Đưa vào "Lượt chuyển đổi" cho phép bạn quyết định đưa hay không đưa từng hành động chuyển đổi vào các cột báo cáo "Lượt chuyển đổi" và "Giá trị chuyển đổi" của mình. Dữ liệu trong những cột này được sử dụng trong các chiến lược giá thầu như CPA mục tiêu, lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo và CPC nâng cao. Vì vậy, chiến lược giá thầu của bạn sẽ chỉ tối ưu hóa dựa trên các hành động chuyển đổi mà bạn đã chọn đưa vào. Tìm hiểu thêm về chế độ cài đặt "Đưa vào "Lượt chuyển đổi""

Các lượt chuyển đổi trên nhiều thiết bị từ các chiến dịch trên Mạng Hiển thị, Chiến dịch video, Chiến dịch tìm kiếm và Chiến dịch mua sắm đều được đưa vào theo mặc định.

Mục tiêu của nhóm quảng cáo

Bạn có thể áp dụng Mục tiêu nhóm quảng cáo cho cả Chiến lược đặt giá thầu chuẩn và danh mục đầu tư. Chiến lược danh mục đầu tư sẽ tối ưu hóa chung các chiến dịch, nhóm quảng cáo và từ khóa của bạn cho một mục tiêu duy nhất. Tuy nhiên, bạn có thể đặt từng mục tiêu riêng lẻ cho mỗi nhóm quảng cáo bằng cách sử dụng một chiến lược chuẩn.

Lưu ý: Bạn có thể đặt giá thầu CPA mục tiêu hoặc Lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo riêng lẻ ở cấp nhóm quảng cáo. Tuy nhiên, giờ đây bạn còn có thể kiểm soát chiến lược đã dùng để đặt giá thầu ở cấp danh mục đầu tư.

Lưu ý: nếu bạn không cần đặt mục tiêu cho từng nhóm quảng cáo, hãy sử dụng chiến lược danh mục đầu tư để đạt được hiệu suất cao hơn.

Lưu ý: Tính năng này không áp dụng cho các Chiến dịch quảng cáo ứng dụng để tăng lượt cài đặt hoặc Chiến dịch khám phá sử dụng chiến lược ROAS mục tiêu.

ROAS mục tiêu trung bình

ROAS mục tiêu trung bình là ROAS trung bình có trọng số chi phí mà chiến lược giá thầu của bạn được tối ưu hóa. Số liệu này tính trung bình các lần thay đổi mà bạn đã thực hiện với ROAS mục tiêu vào bất kỳ khoảng thời gian nhất định nào. Vì lý do này, ROAS mục tiêu trung bình của bạn có thể khác với ROAS mục tiêu mà bạn đặt ra.

Chỉ số này cho phép bạn đo lường ROAS mà chiến lược giá thầu của bạn đã nhắm mục tiêu vào các khoảng thời gian cụ thể. Bằng cách thay đổi phạm vi ngày, bạn có thể xem chiến lược của mình thực sự tối ưu hóa cho những nội dung nào vào khoảng thời gian đó. Lưu ý rằng bạn sẽ không thấy chỉ số lợi tức mục tiêu trung bình trên chi tiêu quảng cáo trong những khoảng thời gian mà bạn không có lưu lượng truy cập.

Bạn sẽ tìm thấy chỉ số lợi tức mục tiêu trung bình trên chi tiêu quảng cáo trong bảng hiệu suất ở đầu trang "Chiến dịch". Nhờ đó, bạn có thể đánh giá hiệu suất thực tế so với hiệu suất mục tiêu. Chọn "Lợi tức mục tiêu trung bình trên chi tiêu quảng cáo" từ danh mục "Hiệu suất" khi bạn thêm một cột mới hoặc bằng cách thêm chỉ số này vào biểu đồ hiệu suất.

Bạn cũng có thể tìm thấy chỉ số này trong báo cáo chiến lược giá thầu bên cạnh mục "ROAS thực tế" (chỉ số này thể hiện ROAS thực tế mà chiến lược này có thể đạt được). Tìm hiểu cách tìm thấy báo cáo chiến lược giá thầu

Bạn có thể sử dụng chỉ số lợi tức mục tiêu trung bình trên chi tiêu quảng cáo cho cả chiến lược giá thầu chuẩn và chiến lược giá thầu danh mục đầu tư.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false