Giới thiệu về chiến lược đặt giá thầu theo lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo (ROAS mục tiêu)

Trình khắc phục sự cố có hướng dẫn của chúng tôi có thể giúp bạn xác định, giải thích và giải quyết các nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến những biến động ngoài dự kiến về mức chi tiêu của chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất.
 

Lưu ý: Kể từ tháng 7, bạn sẽ thấy các trường mục tiêu không bắt buộc trong chiến dịch Tìm kiếm cho các chiến lược giá thầu mới là Tối đa hoá lượt chuyển đổi hoặc Tối đa hoá giá trị lượt chuyển đổi. Xin lưu ý rằng đối với chiến dịch Video thúc đẩy hành động, đây là 2 chiến lược đặt giá thầu khác nhau. Khi bạn đặt một mục tiêu trong các trường không bắt buộc này, chiến lược Đặt giá thầu thông minh sẽ tối ưu hoá để đạt các mục tiêu này theo cách tương tự như chiến lược CPA (chi phí mỗi hành động) mục tiêu và ROAS (lợi tức trên chi tiêu quảng cáo) mục tiêu. Chiến lược Tối đa hoá lượt chuyển đổi có đặt CPA mục tiêu sẽ hoạt động như chiến lược CPA mục tiêu hiện tại. Tương tự, chiến lược Tối đa hoá giá trị lượt chuyển đổi có đặt ROAS mục tiêu sẽ hoạt động như chiến lược ROAS mục tiêu hiện tại. Xin lưu ý rằng chiến dịch Khách sạn chỉ hỗ trợ chiến lược Tối đa hoá giá trị lượt chuyển đổi có đặt ROAS mục tiêu bắt buộc.

Tìm hiểu thêm về Chiến lược đặt giá thầu theo lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo.

Tìm hiểu thêm về Các thay đổi đối với cách tổ chức chiến lược Đặt giá thầu thông minh.


Thiết lập chiến dịch Quảng cáo ứng dụng sử dụng chiến lược đặt giá thầu theo lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo (tROAS) cho doanh thu từ quảng cáo

Video bên dưới chỉ đề cập đến việc chạy chiến dịch Quảng cáo ứng dụng sử dụng chiến lược đặt giá thầu tROAS cho doanh thu từ quảng cáo. Những nhà quảng cáo triển khai chiến lược đặt giá thầu tROAS cho doanh thu từ quảng cáo có thể đạt được lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo đã đặt cho chiến dịch bằng cách nhắm đến những người dùng có nhiều khả năng tương tác với quảng cáo trong ứng dụng của họ.

Bật phụ đề trên YouTube để xem phụ đề bằng ngôn ngữ của bạn. Chọn biểu tượng cài đặt Hình ảnh biểu tượng cài đặt trên YouTube ở cuối trình phát video, sau đó chọn "Phụ đề" rồi chọn ngôn ngữ của bạn.


Chiến lược đặt giá thầu theo lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo

Khi bạn sử dụng chiến lược Đặt giá thầu thông minh của Google Ads, chiến lược giá thầu này sẽ phân tích và sử dụng công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI) của Google để dự đoán giá trị của một lượt chuyển đổi tiềm năng mỗi khi người dùng tìm thông tin về các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đang quảng cáo. Sau đó, công nghệ AI của Google sẽ điều chỉnh giá thầu của bạn cho các lượt tìm kiếm này để tối đa hoá lợi tức cho bạn.

Trong thực tế, điều này có nghĩa là nếu xác định rằng một lượt tìm kiếm của người dùng có khả năng tạo ra lượt chuyển đổi có giá trị cao, thì chiến lược giá thầu ROAS mục tiêu sẽ đặt giá thầu cao cho lượt tìm kiếm đó. Nếu xác định rằng lượt tìm kiếm đó không có khả năng tạo ra lượt chuyển đổi có giá trị cao, chiến lược giá thầu này sẽ đặt giá thầu thấp. Công nghệ AI của Google tối ưu hoá giá thầu của bạn tại thời điểm đấu giá, cho phép bạn điều chỉnh giá thầu cho phù hợp với từng phiên đấu giá. Xem bài viết Hướng dẫn sử dụng chiến lược Đặt giá thầu thông minh.

Bạn có thể sử dụng chiến lược ROAS mục tiêu dưới dạng chiến lược chuẩn cho một chiến dịch hoặc dưới dạng chiến lược danh mục đầu tư cho nhiều chiến dịch. Nếu bạn chưa biết loại chiến lược giá thầu danh mục đầu tư nào phù hợp với mình, trước tiên hãy xem bài viết Giới thiệu về tính năng đặt giá thầu tự động. Nếu bạn có chiến dịch Mua sắm, hãy xem bài viết Tính năng đặt giá thầu tự động cho chiến dịch Mua sắm.

Lưu ý: Nếu có chiến dịch Khách sạn, thì bạn sẽ không thể sử dụng chiến lược danh mục đầu tư.

Bài viết này trình bày cách hoạt động của chiến lược đặt giá thầu ROAS mục tiêu và các chế độ cài đặt của chiến lược này.


Trước khi bắt đầu

 • Trước khi có thể áp dụng chiến lược giá thầu lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo (ROAS mục tiêu) cho chiến dịch của mình, bạn cần đặt giá trị cho các lượt chuyển đổi mà bạn đang theo dõi.
 • Bạn có thể áp dụng các quy tắc giá trị chuyển đổi để thể hiện rõ hơn giá trị của những lượt chuyển đổi đối với doanh nghiệp của mình và tối ưu hóa nhằm thu hút lượt chuyển đổi từ những kiểu người dùng có giá trị cao hơn cho bạn. Hãy sử dụng các quy tắc giá trị chuyển đổi để áp dụng một hệ số nhân cho giá trị chuyển đổi của những kiểu khách hàng, thiết bị hoặc vị trí có giá trị cao hơn.
 • Để sử dụng chiến lược đặt giá thầu ROAS mục tiêu, hầu hết các loại chiến dịch cần có ít nhất 15 lượt chuyển đổi trong 30 ngày qua.
  • Chiến dịch Hiển thị: Có tổng cộng ít nhất 15 lượt chuyển đổi (có giá trị lượt chuyển đổi hợp lệ) trong 30 ngày qua trên tất cả các chiến dịch của bạn. Chiến dịch Hiển thị mới không còn yêu cầu bạn phải có lượt chuyển đổi để sử dụng chiến lược đặt giá thầu ROAS mục tiêu.
  • Chiến dịch Quảng cáo ứng dụng: Có ít nhất 10 lượt chuyển đổi mỗi ngày (hoặc 300 lượt chuyển đổi trong 30 ngày).
  • Chiến dịch Khám phá: Có ít nhất 100 lượt chuyển đổi trong 30 ngày qua (10 lượt chuyển đổi trong số này phải xảy ra trong 7 ngày qua).
   • Lưu ý: Những chiến dịch đủ điều kiện sử dụng chiến lược đặt giá thầu theo lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo sẽ tự động xuất hiện trong danh sách cho phép.
  • Chiến dịch Video thúc đẩy hành động: Có ít nhất 30 lượt chuyển đổi trong 30 ngày qua.
  • Chiến dịch Khách sạn: Có ít nhất 50 lượt chuyển đổi mỗi tuần ở cấp chiến dịch.
 • Đối với chiến dịch Tìm kiếm, nếu gần đây bạn bắt đầu báo cáo giá trị lượt chuyển đổi hoặc thay đổi cách báo cáo giá trị lượt chuyển đổi, thì trước khi sử dụng chiến lược ROAS mục tiêu, bạn nên đưa các giá trị mới vào cột "Lượt chuyển đổi" và đợi 6 tuần để chiến dịch của bạn nhận được giá trị lượt chuyển đổi với tỷ lệ tương tự.
 • Bạn nên xem lại chế độ cài đặt ngân sách để đảm bảo rằng bạn có thể chi tiêu tối đa gấp 2 lần ngân sách trung bình hằng ngày. Trong chu kỳ thanh toán dài một tháng, bạn sẽ không bị tính phí nhiều hơn mức ngân sách trung bình hằng ngày mà bạn đã đặt cho suốt 30,4 ngày. Đối với chiến dịch Quảng cáo ứng dụng, bạn cũng nên chạy loại chiến dịch Chi phí mục tiêu trên mỗi hành động trước khi chạy loại chiến dịch ROAS mục tiêu. Nhờ đó, bạn sẽ biết mức ROAS khởi điểm khi đặt mục tiêu ROAS ban đầu. Việc đặt ROAS mục tiêu ban đầu không phù hợp có thể khiến chiến dịch hoạt động kém hiệu quả hoặc có quy mô nhỏ.
Lưu ý:
 • Đối với chiến dịch Quảng cáo ứng dụng, bạn cũng phải cài đặt SDK Google Analytics cho Firebase trong ứng dụng của mình. Đồng thời, những sự kiện chuyển đổi mà bạn sẽ đặt giá thầu (và dùng để gửi kèm các giá trị) phải đến từ Firebase SDK.
 • Thông thường, chiến lược này sẽ hoạt động hiệu quả hơn nếu bạn có số lượng chiến dịch ít hơn, quy mô chiến dịch lớn hơn, đồng thời có nhiều lượt chuyển đổi hơn.

Trường hợp sử dụng chiến lược đặt giá thầu dựa trên giá trị

Chiến lược đặt giá thầu dựa trên giá trị sẽ hữu ích nhất khi các lượt chuyển đổi có giá trị khác nhau cho doanh nghiệp của bạn hoặc khi bạn có một mục tiêu Lợi tức trên chi tiêu quảng cáo (ROAS) cụ thể mà bạn muốn đạt được.

Bảng bên dưới có thể giúp bạn tìm ra chiến lược đặt giá thầu phù hợp nhất cho chiến dịch của mình.

 

Tối đa hoá lượt chuyển đổi

CPA mục tiêu

Tối đa hoá giá trị chuyển đổi

ROAS mục tiêu

Mục tiêu

Tối đa hoá lượt chuyển đổi trong phạm vi ngân sách

Tối đa hoá lượt chuyển đổi trong phạm vi CPA mục tiêu

Tối đa hoá giá trị lượt chuyển đổi trong phạm vi ngân sách

Tối đa hoá giá trị lượt chuyển đổi cho lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo

Trường hợp nên sử dụng

 • Ưu tiên chi tiêu ngân sách
 • Không có mục tiêu lợi tức đầu tư (ROI) cụ thể.
 • Các lượt chuyển đổi được tối ưu hoá để có giá trị tương tự nhau cho doanh nghiệp của bạn.
 • Mục tiêu lợi tức đầu tư (ROI) cụ thể.
 • Các lượt chuyển đổi được tối ưu hoá để có giá trị tương tự nhau cho doanh nghiệp của bạn.
 • Ưu tiên chi tiêu ngân sách.
 • Các lượt chuyển đổi có giá trị khác nhau cho doanh nghiệp của bạn.
 • Không có mục tiêu lợi tức đầu tư (ROI) cụ thể.
 • Mục tiêu lợi tức đầu tư (ROI) cụ thể.
 • Các lượt chuyển đổi được tối ưu hoá để có giá trị khác nhau cho doanh nghiệp của bạn.

Cách hoạt động

Google Ads dự đoán số lượt chuyển đổi trong tương lai và các giá trị liên quan bằng cách sử dụng các giá trị chuyển đổi mà bạn báo cáo thông qua tính năng theo dõi lượt chuyển đổi. Sau đó, Google Ads sẽ đặt giá thầu chi phí tối đa mỗi lượt tương tác (CPC tối đa) để tối đa hoá giá trị chuyển đổi cho bạn, đồng thời cố gắng đạt được mức lợi tức trên chi tiêu quảng cáo (ROAS) trung bình bằng với mục tiêu của bạn.

Một số lượt chuyển đổi có thể mang lại ROAS cao hơn và một số lượt chuyển đổi khác có thể mang lại ROAS thấp hơn, nhưng nhìn chung, Google Ads sẽ cố gắng duy trì giá trị lượt chuyển đổi trên chi phí bằng với mức ROAS mục tiêu mà bạn đã đặt. Ví dụ: nếu bạn đặt ROAS mục tiêu là 500%, Google Ads sẽ điều chỉnh giá thầu của bạn để cố gắng tối đa hoá giá trị lượt chuyển đổi, đồng thời giúp bạn đạt được mức ROAS mục tiêu này (xem thông tin chi tiết trong ví dụ bên dưới). Để giúp nâng cao hiệu suất của bạn trong phiên đấu giá quảng cáo, chiến lược này sẽ điều chỉnh giá thầu dựa trên các tín hiệu theo thời gian thực (chẳng hạn như thiết bị, trình duyệt, vị trí và thời gian trong ngày). Ngoài ra, chiến lược này cũng sử dụng công nghệ AI để điều chỉnh giá thầu dựa vào việc một người nào đó có thuộc một trong các danh sách tái tiếp thị của bạn hay không.

Google Ads sẽ đề xuất giá trị ROAS mục tiêu sau khi bạn đã tạo chiến lược giá thầu mới hoặc đã chọn một đề xuất về điểm tối ưu hoá, đồng thời đã chọn ra những chiến dịch sẽ áp dụng chiến lược giá thầu hoặc đề xuất đó. Đề xuất này được tính toán dựa trên ROAS thực tế của bạn trong vài tuần qua. Chúng tôi sẽ loại trừ hiệu suất trong vài ngày qua để tính đến trường hợp một số lượt chuyển đổi có thể mất hơn một ngày để hoàn tất sau khi người dùng nhấp vào hoặc tương tác với quảng cáo (chẳng hạn như lượt xem được thực hiện). Bạn có thể chọn sử dụng giá trị ROAS mục tiêu đề xuất này hoặc đặt giá trị của riêng mình.

Ví dụ

Giả sử bạn đang đo lường doanh số bán hàng cho cửa hàng giày nữ trên mạng và muốn tối ưu hoá giá thầu dựa trên tổng giá trị của giỏ hàng. Mục tiêu của bạn là đạt được doanh số bán hàng 5 đô la Mỹ (đây là giá trị chuyển đổi) cho mỗi 1 đô la Mỹ mà bạn chi tiêu cho quảng cáo. Bạn sẽ đặt ROAS mục tiêu là 500% – với mỗi 1 đô la Mỹ mà bạn chi tiêu cho quảng cáo, bạn muốn nhận được doanh thu gấp 5 lần mức chi tiêu đó.

Sau đây là cách tính:

Doanh số bán hàng 5 đô la Mỹ ÷ mức chi tiêu quảng cáo 1 đô la Mỹ x 100% = ROAS mục tiêu 500%

Sau đó, Google Ads sẽ đặt giá thầu CPC tối đa để tối đa hoá giá trị lượt chuyển đổi, đồng thời cố gắng giúp bạn đạt được ROAS mục tiêu là 500%.

Hệ số điều chỉnh giá thầu và ROAS mục tiêu

Hệ số điều chỉnh giá thầu cho phép bạn hiển thị quảng cáo của mình với tần suất nhiều hơn hoặc ít hơn dựa trên vị trí, thời điểm và cách người dùng tìm thông tin. Vì ROAS mục tiêu giúp tối ưu hoá giá thầu dựa vào dữ liệu theo thời gian thực, nên hệ số điều chỉnh giá thầu hiện tại của bạn sẽ không được sử dụng. Có một ngoại lệ: Bạn vẫn có thể đặt hệ số điều chỉnh giá thầu thiết bị là -100%.

Lưu ý: Bạn không cần phải xoá hệ số điều chỉnh giá thầu vì chúng sẽ không được sử dụng.

Tạo chiến lược giá thầu mới

Bạn có thể tạo chiến lược đặt giá thầu ROAS mục tiêu cho một chiến dịch (chiến lược chuẩn) hoặc nhiều chiến dịch (chiến lược giá thầu danh mục đầu tư) bằng những cách sau:

 • Tạo chiến dịch mới.
 • Tạo hoặc thay đổi trong phần cài đặt chiến dịch.
 • Tạo từ trang "Chiến lược giá thầu" trong Thư viện chia sẻ.

Để tạo một chiến lược giá thầu, hãy xem lại bài viết Thiết lập chiến lược Đặt giá thầu thông minh.

Cài đặt

ROAS mục tiêu

ROAS mục tiêu là giá trị chuyển đổi trung bình (ví dụ: doanh thu) bạn muốn nhận cho mỗi đồng mà bạn chi tiêu vào quảng cáo. Xin lưu ý rằng ROAS mục tiêu mà bạn đặt có thể ảnh hưởng đến số lượt chuyển đổi mà bạn nhận được. Ví dụ: việc đặt mục tiêu quá cao có thể làm hạn chế lượng lưu lượng truy cập mà quảng cáo của bạn có thể nhận được.

Dưới đây là một vài mẹo giúp bạn thiết lập chiến lược ROAS mục tiêu phù hợp với mình:

 • Sử dụng mục tiêu được đề xuất ở những nơi như trang Đề xuất trong tài khoản của bạn (nếu có). Các mục tiêu được đề xuất dựa trên hiệu suất trước đây của bạn, đồng thời tính đến độ trễ chuyển đổi.
 • Thử đặt ROAS mục tiêu dựa trên dữ liệu trước đây về giá trị chuyển đổi trên chi phí cho chiến dịch mà bạn muốn áp dụng chiến lược này. Nhờ đó, bạn có thể đạt được giá trị chuyển đổi tối đa, đồng thời vẫn duy trì được mức lợi tức trên chi tiêu quảng cáo mà chiến dịch của bạn thường đạt được. Bạn cũng nên tính đến độ trễ chuyển đổi.
 • Để tìm thấy dữ liệu trước đây về giá trị lượt chuyển đổi trên chi phí, bạn cần phải chọn "Sửa đổi cột" trong trình đơn thả xuống "Cột" rồi thêm cột Giá trị lượt chuyển đổi/chi phí trong danh sách cột "Lượt chuyển đổi". Sau đó, hãy nhân chỉ số giá trị lượt chuyển đổi trên chi phí với 100 để tính lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo (theo phần trăm). Hãy đảm bảo khung thời gian đánh giá lợi tức trên chi tiêu quảng cáo phù hợp với khoảng thời gian chuyển đổi của hành động trong ứng dụng. Nhờ đó, bạn có thể biết hiệu suất chính xác nhất của chiến dịch.

Hạn mức giá thầu

Bạn không nên đặt hạn mức giá thầu cho chiến lược ROAS mục tiêu, vì hạn mức đó sẽ hạn chế khả năng Google Ads tối ưu hoá giá thầu của bạn bằng công nghệ AI. Điều này cũng có thể ngăn Google Ads điều chỉnh giá thầu của bạn thành số tiền phù hợp nhất với ROAS mục tiêu. Bạn có thể sử dụng hạn mức giá thầu cho chiến lược giá thầu danh mục đầu tư Tìm kiếm và Mua sắm. Nếu bạn đặt hạn mức giá thầu, thì các hạn mức này sẽ chỉ được dùng trong các phiên đấu giá trên Mạng Tìm kiếm và chỉ áp dụng cho các chiến lược giá thầu danh mục đầu tư.

 • Hạn mức giá thầu tối đa: Giá thầu CPC cao nhất mà bạn muốn Google Ads đặt khi sử dụng chiến lược ROAS mục tiêu.
 • Hạn mức giá thầu tối thiểu: Mức tối thiểu của giá thầu CPC tối đa mà bạn muốn Google Ads đặt khi sử dụng chiến lược ROAS mục tiêu. Xin lưu ý rằng Google Ads có thể đặt giá thầu CPC tối đa thấp hơn hạn mức giá thầu tối thiểu, thường là do tính năng đặt giá thông minh. Điều này có nghĩa là hạn mức giá thầu mà bạn đặt ở đây không phải là mức giá thầu thấp nhất có thể đặt.

Mẹo: Chọn lượt chuyển đổi để đặt giá thầu

Chế độ cài đặt Đưa vào "Lượt chuyển đổi" cho phép bạn quyết định đưa hay không đưa từng hành động chuyển đổi vào các cột báo cáo "Lượt chuyển đổi" và "Giá trị chuyển đổi" của mình. Dữ liệu trong những cột này được sử dụng trong các chiến lược giá thầu như CPA mục tiêu, lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo và CPC nâng cao. Vì vậy, chiến lược giá thầu của bạn sẽ chỉ tối ưu hóa dựa trên các hành động chuyển đổi mà bạn đã chọn đưa vào. Tìm hiểu thêm về chế độ cài đặt "Đưa vào "Lượt chuyển đổi""

Các lượt chuyển đổi trên nhiều thiết bị từ các chiến dịch trên Mạng Hiển thị, Chiến dịch video, Chiến dịch tìm kiếm và Chiến dịch mua sắm đều được đưa vào theo mặc định.

Mục tiêu của nhóm quảng cáo

Bạn có thể áp dụng Mục tiêu nhóm quảng cáo cho cả Chiến lược đặt giá thầu chuẩn và danh mục đầu tư. Chiến lược danh mục đầu tư sẽ tối ưu hoá các chiến dịch, nhóm quảng cáo và từ khoá của bạn cho cùng một mục tiêu. Ngoài ra, bạn có thể đặt từng mục tiêu riêng lẻ cho mỗi nhóm quảng cáo. Tuy nhiên, bạn không nên làm như vậy vì hành động này có thể hạn chế chiến lược Đặt giá thầu thông minh.

Lưu ý: Bạn có thể đặt giá thầu CPA mục tiêu hoặc ROAS mục tiêu riêng lẻ ở cấp nhóm quảng cáo. Tuy nhiên, giờ đây, bạn còn có thể kiểm soát chiến lược đã dùng để đặt giá thầu ở cấp danh mục đầu tư.

Lưu ý: nếu bạn không cần đặt mục tiêu cho từng nhóm quảng cáo, hãy sử dụng chiến lược danh mục đầu tư để đạt được hiệu suất cao hơn.

Lưu ý: Chiến lược giá thầu danh mục đầu tư không áp dụng cho chiến dịch ROAS mục tiêu cho chiến dịch Quảng cáo ứng dụng để tăng lượt cài đặt, chiến dịch Mua sắm, chiến dịch Khám phá hoặc chiến dịch Khách sạn.

ROAS mục tiêu trung bình

Lưu ý: ROAS mục tiêu trung bình chỉ được hỗ trợ cho chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất, chiến dịch Tìm kiếm và chiến dịch Mua sắm. ROAS mục tiêu trung bình không được hỗ trợ cho chiến dịch Khách sạn.

ROAS mục tiêu trung bình là ROAS trung bình có tính trọng số lưu lượng truy cập mà chiến lược giá thầu của bạn được tối ưu hoá để đạt được. Chỉ số này tính trung bình các lần thay đổi mà bạn đã thực hiện với ROAS mục tiêu vào bất kỳ khoảng thời gian nhất định nào. Vì lý do này, ROAS mục tiêu trung bình của bạn có thể khác với ROAS mục tiêu mà bạn đặt ra.

Chỉ số này cho phép bạn đo lường lợi tức trên chi tiêu quảng cáo mà chiến lược giá thầu của bạn đã nhắm đến vào những khoảng thời gian cụ thể. Khi thay đổi phạm vi ngày, bạn có thể biết được chiến lược nào thực sự được tối ưu hoá cho khoảng thời gian đó. Xin lưu ý rằng bạn sẽ không thấy chỉ số ROAS mục tiêu trung bình cho những khoảng thời gian mà bạn không nhận được lưu lượng truy cập.

Bạn sẽ tìm thấy chỉ số lợi tức mục tiêu trung bình trên chi tiêu quảng cáo trong bảng hiệu suất ở đầu trang "Chiến dịch". Nhờ đó, bạn có thể đánh giá hiệu suất thực tế so với hiệu suất mục tiêu. Hãy chọn "ROAS mục tiêu trung bình" từ danh mục "Hiệu suất" khi bạn thêm một cột mới hoặc bằng cách thêm chỉ số này vào biểu đồ hiệu suất.

Bạn nên theo dõi hiệu suất và mục tiêu trung bình của chiến dịch theo thời gian.

Trường hợp bạn sẽ thấy các chỉ số này

Chỉ số ROAS mục tiêu trung bình giúp bạn đo lường lợi tức trên chi tiêu quảng cáo mà chiến lược giá thầu của bạn đã nhắm đến vào các khoảng thời gian cụ thể. Khi thay đổi phạm vi ngày, bạn có thể biết được chiến lược nào thực sự được tối ưu hoá cho khoảng thời gian đó. Xin lưu ý rằng bạn sẽ không thấy chỉ số ROAS mục tiêu trung bình cho những khoảng thời gian mà bạn không nhận được lưu lượng truy cập.

Bạn có thể thêm một cột để xem chỉ số ROAS mục tiêu trung bình trong bảng hiệu suất. Nhờ đó, bạn có thể đánh giá hiệu suất thực tế so với hiệu suất mục tiêu. Ở đầu bảng "Chiến dịch", hãy chọn biểu tượng cột Ảnh biểu tượng các cột trên Google Ads trong danh mục "Hiệu suất" hoặc bằng cách thêm chỉ số đó vào biểu đồ hiệu suất. Hãy chọn "ROAS mục tiêu trung bình", "Chi phí mục tiêu trung bình cho mỗi lượt cài đặt" hoặc "Chi phí mục tiêu trung bình cho mỗi hành động trong ứng dụng" trong danh mục "Hiệu suất" khi thêm một cột mới.

Bạn cũng có thể tìm thấy chỉ số này trong báo cáo chiến lược giá thầu bên cạnh chỉ số "Lợi tức chi tiêu quảng cáo (ROAS) thực tế". Chỉ số này thể hiện ROAS thực tế mà chiến lược này có thể đạt được. Tìm hiểu cách Tìm báo cáo chiến lược giá thầu.

Bạn có thể sử dụng chỉ số lợi tức mục tiêu trung bình trên chi tiêu quảng cáo cho cả chiến lược giá thầu chuẩn và chiến lược giá thầu danh mục đầu tư.


Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính