Giới thiệu về chiến lược đặt giá thầu lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo

Lưu ý: Kể từ năm 2021, bạn sẽ thấy các trường mục tiêu không bắt buộc trong chiến dịch Tìm kiếm cho các chiến lược giá thầu mới là Tối đa hoá lượt chuyển đổi hoặc Tối đa hoá giá trị chuyển đổi. Khi bạn đặt một mục tiêu trong các trường không bắt buộc này, chiến lược Đặt giá thầu thông minh sẽ tối ưu hoá cho các mục tiêu này theo cách tương tự như chiến lược CPA (chi phí mỗi hành động) mục tiêu và ROAS (lợi tức trên chi tiêu quảng cáo) mục tiêu. Chiến lược Tối đa hóa lượt chuyển đổi có đặt CPA mục tiêu sẽ hoạt động tương tự như chiến lược CPA mục tiêu hiện tại, còn chiến lược Tối đa hóa giá trị chuyển đổi có đặt ROAS mục tiêu sẽ hoạt động tương tự như chiến lược ROAS mục tiêu hiện tại.

Tìm hiểu thêm về Các thay đổi đối với cách tổ chức chiến lược Đặt giá thầu thông minh

Chiến lược giá thầu này sử dụng phương pháp Đặt giá thầu thông minh của Google Ads để phân tích và dự đoán một cách thông minh giá trị của một lượt chuyển đổi tiềm năng mỗi khi người dùng tìm thông tin về các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đang quảng cáo. Sau đó, chiến lược này sẽ tự động điều chỉnh giá thầu của bạn cho các lượt tìm kiếm này để tăng tối đa lợi tức cho bạn.

Trong thực tế, điều này có nghĩa là nếu xác định rằng một lượt tìm kiếm của người dùng có khả năng tạo ra lượt chuyển đổi có giá trị cao, chiến lược đặt giá thầu theo lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo (ROAS mục tiêu) sẽ đặt giá thầu cao cho lượt tìm kiếm đó. Nếu xác định rằng lượt tìm kiếm đó không có khả năng tạo ra lượt chuyển đổi có giá trị cao, thì chiến lược giá thầu này sẽ đặt giá thầu thấp. Giá thầu của bạn sẽ được tự động tối ưu hóa tại thời điểm đấu giá, nhờ đó bạn có thể điều chỉnh giá thầu cho phù hợp với từng phiên đấu giá. Hãy xem lại bài viết Hướng dẫn sử dụng chiến lược Đặt giá thầu thông minh.

Bạn có thể sử dụng chiến lược ROAS mục tiêu dưới dạng chiến lược chuẩn cho một chiến dịch hoặc dưới dạng chiến lược danh mục đầu tư cho nhiều chiến dịch. Nếu bạn chưa biết loại chiến lược giá thầu danh mục đầu tư nào phù hợp với mình, thì trước tiên hãy xem lại bài viết Giới thiệu về chiến lược đặt giá thầu tự động. Nếu bạn có chiến dịch Mua sắm, hãy xem lại bài viết Tính năng đặt giá thầu tự động cho chiến dịch Mua sắm.

Bài viết này giải thích về cách hoạt động của chiến lược đặt giá thầu ROAS mục tiêu và các chế độ cài đặt của chiến lược này.

Trước khi bắt đầu

 • Trước khi có thể áp dụng chiến lược giá thầu lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo (ROAS mục tiêu) cho chiến dịch của mình, bạn cần đặt giá trị cho các lượt chuyển đổi mà bạn đang theo dõi.
 • Bạn có thể áp dụng các quy tắc giá trị chuyển đổi để thể hiện rõ hơn giá trị của những lượt chuyển đổi đối với doanh nghiệp của mình và tối ưu hóa nhằm thu hút lượt chuyển đổi từ những kiểu người dùng mang lại giá trị cao hơn cho bạn. Hãy sử dụng các quy tắc giá trị chuyển đổi để áp dụng một hệ số nhân cho giá trị chuyển đổi của những kiểu khách hàng, thiết bị hoặc vị trí mang lại giá trị cao hơn.
 • Để sử dụng chiến lược đặt giá thầu ROAS mục tiêu, hầu hết các loại chiến dịch cần có ít nhất 15 lượt chuyển đổi trong 30 ngày qua.
  • Chiến dịch Hiển thị: Có tổng cộng ít nhất 15 lượt chuyển đổi (có giá trị chuyển đổi hợp lệ) trong 30 ngày qua trong tất cả chiến dịch của bạn. Chiến dịch Hiển thị mới không còn yêu cầu bạn phải có lượt chuyển đổi để sử dụng chiến lược đặt giá thầu ROAS mục tiêu.
  • Chiến dịch Quảng cáo ứng dụng: Có ít nhất 10 lượt chuyển đổi mỗi ngày (hoặc 300 lượt chuyển đổi trong 30 ngày).
  • Chiến dịch Khám phá: Có ít nhất 75 lượt chuyển đổi trong 30 ngày qua (10 lượt chuyển đổi trong số này phải xảy ra trong 7 ngày qua). Chiến lược ROAS mục tiêu hiện đang ở giai đoạn thử nghiệm đối với chiến dịch Khám phá.
Mẹo:
 • Đối với chiến dịch Tìm kiếm, nếu gần đây bạn đã bắt đầu báo cáo giá trị chuyển đổi hoặc đã thay đổi cách báo cáo giá trị chuyển đổi, thì trước khi sử dụng chiến lược ROAS mục tiêu, bạn nên đưa các giá trị mới vào cột "Lượt chuyển đổi" và đợi 6 tuần để chiến dịch của bạn nhận được giá trị chuyển đổi với tỷ lệ tương tự.
 • Bạn nên xem lại chế độ cài đặt ngân sách để đảm bảo rằng bạn có thể chi tiêu tối đa gấp 2 lần ngân sách trung bình hằng ngày. Trong chu kỳ thanh toán dài một tháng, bạn sẽ không bị tính phí nhiều hơn mức ngân sách trung bình hằng ngày mà bạn đã đặt cho suốt 30,4 ngày. Đối với Chiến dịch ứng dụng, bạn cũng nên chạy loại chiến dịch Chi phí mục tiêu trên mỗi hành động trước khi chạy loại chiến dịch ROAS mục tiêu. Nhờ vậy, bạn sẽ biết mức lợi tức chi tiêu quảng cáo khởi điểm khi đặt ROAS mục tiêu ban đầu. Việc đặt ROAS mục tiêu ban đầu không phù hợp có thể khiến chiến dịch hoạt động kém hiệu quả hoặc có quy mô nhỏ.
Lưu ý:
 • Chiến lược ROAS mục tiêu đang ở giai đoạn thử nghiệm đối với chiến dịch Quảng cáo ứng dụng và chiến dịch Khám phá.
 • Đối với chiến dịch Quảng cáo ứng dụng, bạn cũng phải cài đặt SDK Google Analytics cho Firebase trong ứng dụng của mình. Đồng thời, những sự kiện chuyển đổi mà bạn đang đặt giá thầu (và dùng để gửi các giá trị) phải đến từ SDK Firebase.
 • Thông thường, hiệu quả sẽ cải thiện nếu bạn có số lượng chiến dịch ít hơn với quy mô lớn hơn và thu hút nhiều lượt chuyển đổi hơn.

Cách hoạt động

Google Ads dự đoán số lượt chuyển đổi trong tương lai và các giá trị liên quan bằng cách sử dụng các giá trị chuyển đổi mà bạn báo cáo thông qua tính năng theo dõi lượt chuyển đổi. Sau đó, Google Ads sẽ đặt giá thầu chi phí tối đa mỗi lượt nhấp (CPC tối đa) để mang lại giá trị chuyển đổi tối đa cho bạn, đồng thời cố gắng đạt được mức lợi tức trên chi tiêu quảng cáo (ROAS) trung bình bằng với mục tiêu của bạn.

Một số lượt chuyển đổi có thể mang lại ROAS cao hơn và một số lượt chuyển đổi khác có thể mang lại ROAS thấp hơn, nhưng nhìn chung, Google Ads sẽ cố gắng duy trì giá trị chuyển đổi trên chi phí bằng với mức ROAS mục tiêu mà bạn đã đặt. Ví dụ: nếu bạn đặt ROAS mục tiêu là 500%, Google Ads sẽ tự động điều chỉnh giá thầu của bạn để cố gắng mang lại giá trị chuyển đổi tối đa mà vẫn giúp bạn đạt được mức ROAS mục tiêu này (xem thông tin chi tiết trong ví dụ bên dưới). Để giúp nâng cao hiệu suất của bạn trong phiên đấu giá quảng cáo, chiến lược này sẽ điều chỉnh giá thầu dựa trên các tín hiệu theo thời gian thực (chẳng hạn như thiết bị, trình duyệt, vị trí và thời gian trong ngày). Ngoài ra, chiến lược này cũng tự động điều chỉnh giá thầu dựa trên việc một người dùng cụ thể có thuộc một trong các danh sách tái tiếp thị của bạn hay không.

Google Ads sẽ đề xuất giá trị ROAS mục tiêu sau khi bạn đã tạo chiến lược giá thầu mới hoặc chọn đề xuất về điểm tối ưu hóa, đồng thời chọn ra những chiến dịch sẽ áp dụng chiến lược đó. Đề xuất này được tính toán dựa trên ROAS thực tế của bạn trong vài tuần qua. Một số lượt chuyển đổi có thể mất hơn một ngày để hoàn tất sau khi người dùng nhấp vào quảng cáo, nên chúng tôi sẽ loại trừ hiệu suất trong những ngày qua. Bạn có thể chọn sử dụng giá trị ROAS mục tiêu đề xuất này hoặc đặt giá trị của riêng mình.

Ví dụ

Giả sử bạn đang đo lường doanh thu cho cửa hàng giày nữ trực tuyến và muốn tối ưu hóa giá thầu dựa trên giá trị của tổng giỏ hàng. Mục tiêu của bạn là doanh số trị giá 50 nghìn đồng (đây là giá trị chuyển đổi) cho mỗi 20 nghìn đồng bạn chi tiêu vào quảng cáo. Bạn đặt ROAS mục tiêu là 500% – với mỗi 10 nghìn đồng chi tiêu vào quảng cáo, bạn muốn nhận được doanh thu gấp 5 lần mức chi tiêu đó.

Dưới đây là cách tính:

50.000đ (doanh số bán hàng) ÷ 10.000đ (mức chi tiêu quảng cáo) x 100% = 500% (lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo)

Sau đó, Google Ads sẽ tự động đặt giá thầu CPC tối đa để mang lại giá trị chuyển đổi tối đa trong khi vẫn cố gắng đạt được lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo là 500%.

Các mức điều chỉnh giá thầu và lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo

Các mức điều chỉnh giá thầu cho phép bạn hiển thị quảng cáo của mình với tần suất nhiều hơn hoặc ít hơn dựa trên vị trí, thời điểm và cách mọi người tìm kiếm. Vì lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo giúp tối ưu hóa giá thầu dựa vào dữ liệu theo thời gian thực, nên các mức điều chỉnh giá thầu hiện tại của bạn sẽ không được sử dụng. Có một ngoại lệ: Bạn vẫn có thể đặt mức điều chỉnh giá thầu trên thiết bị di động là -100%.

Lưu ý: Bạn không cần phải loại bỏ các mức điều chỉnh giá thầu vì Google sẽ không sử dụng các mức điều chỉnh đó.

Tạo chiến lược giá thầu mới

Bạn có thể tạo chiến lược đặt giá thầu ROAS mục tiêu cho một chiến dịch (chiến lược chuẩn) hoặc nhiều chiến dịch (chiến lược giá thầu danh mục đầu tư) bằng những cách sau:

 • Tạo chiến dịch mới.
 • Tạo hoặc thay đổi trong phần cài đặt chiến dịch.
 • Tạo từ trang "Chiến lược giá thầu" trong Thư viện chia sẻ.

Để tạo một chiến lược giá thầu, hãy xem lại bài viết Thiết lập chiến lược Đặt giá thầu thông minh.

Cài đặt

ROAS mục tiêu

ROAS mục tiêu là giá trị chuyển đổi trung bình (ví dụ: doanh thu) bạn muốn nhận cho mỗi đồng mà bạn chi tiêu vào quảng cáo. Xin lưu ý rằng ROAS mục tiêu mà bạn đặt có thể ảnh hưởng đến số lượt chuyển đổi mà bạn nhận được. Ví dụ: việc đặt mục tiêu quá cao có thể làm hạn chế lượng lưu lượng truy cập mà quảng cáo của bạn có thể nhận được.

Dưới đây là một vài mẹo giúp bạn thiết lập chiến lược ROAS mục tiêu phù hợp với mình:

 • Hãy sử dụng mục tiêu được đề xuất ở những nơi như trang Đề xuất trong tài khoản của bạn (nếu có). Các mục tiêu được đề xuất dựa trên hiệu suất trước đây của bạn, đồng thời tính đến độ trễ chuyển đổi.
 • Thử đặt ROAS mục tiêu dựa trên dữ liệu trước đây về giá trị chuyển đổi trên chi phí cho chiến dịch mà bạn muốn áp dụng chiến lược này. Nhờ đó, bạn có thể đạt được giá trị chuyển đổi tối đa, đồng thời vẫn duy trì được mức lợi tức trên chi tiêu quảng cáo mà chiến dịch của bạn thường đạt được. Bạn cũng nên tính đến độ trễ chuyển đổi.
 • Để tìm dữ liệu trước đây về giá trị chuyển đổi trên chi phí, bạn cần phải chọn Sửa đổi cột từ danh sách thả xuống "Cột" và thêm cột Giá trị chuyển đổi/chi phí từ danh sách cột "Lượt chuyển đổi". Sau đó, hãy nhân chỉ số giá trị chuyển đổi trên chi phí với 100 để tính lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo (theo phần trăm). Hãy đảm bảo khung thời gian đánh giá ROAS phù hợp với thời lượng chuyển đổi của hành động trong ứng dụng. Nhờ đó, bạn có thể biết hiệu suất của chiến dịch một cách chính xác nhất.

Hạn mức giá thầu

Bạn không nên đặt hạn mức giá thầu cho chiến lược ROAS mục tiêu, vì hạn mức đó hạn chế việc Google Ads tự động tối ưu hóa giá thầu của bạn. Điều này cũng có thể ngăn Google Ads điều chỉnh giá thầu của bạn thành số tiền phù hợp nhất với mức ROAS mục tiêu của bạn. Bạn có thể sử dụng hạn mức giá thầu cho chiến lược giá thầu danh mục đầu tư Tìm kiếm và Mua sắm. Nếu bạn đặt hạn mức giá thầu, thì các hạn mức này sẽ chỉ được dùng trong các phiên đấu giá trên Mạng Tìm kiếm và chỉ áp dụng cho các chiến lược giá thầu danh mục đầu tư.

 • Hạn mức giá thầu tối đa: Giá thầu CPC cao nhất mà bạn muốn Google Ads đặt khi sử dụng chiến lược ROAS mục tiêu.
 • Hạn mức giá thầu tối thiểu: Mức tối thiểu của giá thầu CPC tối đa mà bạn muốn Google Ads đặt khi sử dụng chiến lược ROAS mục tiêu. Xin lưu ý rằng Google Ads có thể đặt giá thầu CPC tối đa thấp hơn hạn mức giá thầu tối thiểu, thường là do tính năng đặt giá thông minh. Điều này có nghĩa là hạn mức giá thầu mà bạn đặt ở đây không phải là mức giá thầu thấp nhất có thể đặt.

Mẹo: Chọn lượt chuyển đổi để đặt giá thầu

Chế độ cài đặt Đưa vào "Lượt chuyển đổi" cho phép bạn quyết định đưa hay không đưa từng hành động chuyển đổi vào các cột báo cáo "Lượt chuyển đổi" và "Giá trị chuyển đổi" của mình. Dữ liệu trong những cột này được sử dụng trong các chiến lược giá thầu như CPA mục tiêu, lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo và CPC nâng cao. Vì vậy, chiến lược giá thầu của bạn sẽ chỉ tối ưu hóa dựa trên các hành động chuyển đổi mà bạn đã chọn đưa vào. Tìm hiểu thêm về chế độ cài đặt "Đưa vào "Lượt chuyển đổi""

Các lượt chuyển đổi trên nhiều thiết bị từ các chiến dịch trên Mạng Hiển thị, Chiến dịch video, Chiến dịch tìm kiếm và Chiến dịch mua sắm đều được đưa vào theo mặc định.

Mục tiêu của nhóm quảng cáo

Bạn có thể áp dụng Mục tiêu nhóm quảng cáo cho cả Chiến lược đặt giá thầu chuẩn và danh mục đầu tư. Chiến lược danh mục đầu tư sẽ tối ưu hóa chung các chiến dịch, nhóm quảng cáo và từ khóa của bạn cho một mục tiêu duy nhất. Ngoài ra, bạn có thể đặt từng mục tiêu riêng lẻ cho mỗi nhóm quảng cáo. Tuy nhiên, bạn không nên làm như vậy vì hành động này có thể hạn chế chiến lược Đặt giá thầu thông minh.

Lưu ý: Bạn có thể đặt giá thầu CPA mục tiêu hoặc Lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo riêng lẻ ở cấp nhóm quảng cáo. Tuy nhiên, giờ đây bạn còn có thể kiểm soát chiến lược đã dùng để đặt giá thầu ở cấp danh mục đầu tư.

Lưu ý: nếu bạn không cần đặt mục tiêu cho từng nhóm quảng cáo, hãy sử dụng chiến lược danh mục đầu tư để đạt được hiệu suất cao hơn.

Lưu ý: Tính năng này không áp dụng cho các chiến dịch Quảng cáo ứng dụng để tăng lượt cài đặt, Mua sắm hoặc Khám phá sử dụng chiến lược ROAS mục tiêu.

ROAS mục tiêu trung bình

ROAS mục tiêu trung bình là ROAS trung bình được tính trọng số theo lưu lượng truy cập mà chiến lược giá thầu của bạn được tối ưu hóa. Chỉ số này tính trung bình các lần thay đổi mà bạn đã thực hiện với ROAS mục tiêu vào bất kỳ khoảng thời gian nhất định nào. Vì lý do này, ROAS mục tiêu trung bình của bạn có thể khác với ROAS mục tiêu mà bạn đặt ra.

Chỉ số này cho phép bạn đo lường ROAS mà chiến lược giá thầu của bạn đã nhắm mục tiêu vào các khoảng thời gian cụ thể. Bằng cách thay đổi phạm vi ngày, bạn có thể xem chiến lược nào thực sự được tối ưu hóa cho khoảng thời gian đó. Xin lưu ý rằng bạn sẽ không thấy chỉ số ROAS mục tiêu trung bình cho những khoảng thời gian mà bạn không có lưu lượng truy cập.

Bạn sẽ tìm thấy chỉ số lợi tức mục tiêu trung bình trên chi tiêu quảng cáo trong bảng hiệu suất ở đầu trang "Chiến dịch". Nhờ đó, bạn có thể đánh giá hiệu suất thực tế so với hiệu suất mục tiêu. Hãy chọn "ROAS mục tiêu trung bình" từ danh mục "Hiệu suất" khi bạn thêm một cột mới hoặc bằng cách thêm chỉ số này vào biểu đồ hiệu suất.

Những nơi bạn sẽ thấy các chỉ số này

Chỉ số ROAS mục tiêu trung bình cho phép bạn đo lường lợi tức trên chi tiêu quảng cáo mà chiến lược giá thầu của bạn đã nhắm đến vào các khoảng thời gian cụ thể. Bằng cách thay đổi phạm vi ngày, bạn có thể xem chiến lược nào thực sự được tối ưu hóa cho khoảng thời gian đó. Xin lưu ý rằng bạn sẽ không thấy chỉ số ROAS mục tiêu trung bình cho những khoảng thời gian mà bạn không có lưu lượng truy cập.

Bạn có thể thêm một cột để xem chỉ số ROAS mục tiêu trung bình trong bảng hiệu suất. Nhờ đó, bạn có thể đánh giá hiệu suất thực tế so với hiệu suất mục tiêu. Ở đầu bảng "Chiến dịch", hãy chọn biểu tượng cột (biểu tượng) trong danh mục "Hiệu suất" hoặc bằng cách thêm biểu tượng đó vào biểu đồ hiệu suất. Hãy chọn "ROAS mục tiêu trung bình", "Chi phí mục tiêu trung bình cho mỗi lượt cài đặt" hoặc "Chi phí mục tiêu trung bình cho mỗi hành động trong ứng dụng" từ danh mục "Hiệu suất" khi thêm một cột mới.

Bạn cũng có thể tìm thấy chỉ số này trong báo cáo chiến lược giá thầu bên cạnh mục "ROAS thực tế" (chỉ số này thể hiện ROAS thực tế mà chiến lược này có thể đạt được). Tìm hiểu cách tìm thấy báo cáo chiến lược giá thầu

Bạn có thể sử dụng chỉ số lợi tức mục tiêu trung bình trên chi tiêu quảng cáo cho cả chiến lược giá thầu chuẩn và chiến lược giá thầu danh mục đầu tư.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false
false