Ponuky cieľového ROAS

Poznámka: Od roka 2021 sa pri nových stratégiách ponúk na maximalizáciu konverzií alebo maximalizáciu hodnoty konverzií budú v kampaniach vo vyhľadávaní (ang. search campaigns) zobrazovať nepovinné polia cieľa. Pri nastavení nepovinných cieľov budú inteligentné ponuky vykonávať optimalizáciu vzhľadom na tieto ciele rovnakým spôsobom ako pri cieľovej cene za akciu (cieľovej CZA, ang. target cost per action, target CPA) a cieľovej návratnosti výdavkov na reklamu (ang. target return on advertising spend, target ROAS). Maximalizácia konverzií s nastavenou cieľovou CZA bude fungovať ako súčasná stratégia cieľovej CZA. Platí to aj o maximalizácii hodnoty konverzií s nastaveným cieľovým ROAS, ktorá bude fungovať ako súčasná stratégia cieľového ROAS.

Ďalšie informácie o zmenách v usporiadaní stratégií inteligentných ponúk

Táto stratégia ponúk pomocou inteligentných ponúk v službe Google Ads analyzuje a inteligentne predpovedá hodnotu potenciálnej konverzie vždy, keď používateľ vyhľadá výrobky alebo služby, ktoré inzerujete. Následne automaticky upraví ponuky pre tieto vyhľadávania s cieľom maximalizovať ich návratnosť.

V praxi to vyzerá takto: ak stratégia ponúk určí, že vyhľadávanie používateľa pravdepodobne vygeneruje konverziu s vysokou hodnotou, cieľové ROAS nastaví pre dané vyhľadávanie vysokú ponuku. Ak táto stratégia ponúk určí, že vyhľadávanie pravdepodobne nevygeneruje konverziu s vysokou hodnotou, nastaví nízku ponuku. Ponuky sa pri aukcii automaticky optimalizujú, takže ich môžete prispôsobiť pre každú aukciu. Prečítajte si sprievodcu inteligentnými ponukami.

Cieľové ROAS je k dispozícii buď ako štandardná stratégia v jednej kampani, alebo ako portfóliová stratégia vo viacerých kampaniach. Ak ešte neviete, ktorý typ portfóliovej stratégie ponúk je pre vás vhodný, najskôr si prečítajte o automatických ponukách. Ak máte nákupné kampane, prečítajte si o automatických ponukách v nákupných kampaniach.

V tomto článku vám vysvetlíme, ako ponuky cieľového ROAS fungujú a ako ich nastaviť.

Skôr než začnete

 • Skôr než budete môcť v kampaniach použiť stratégiu ponúk cieľového ROAS, budete musieť nastaviť hodnoty sledovaných konverzií.
 • Môžete použiť pravidlá pre hodnoty konverzií, ktoré vám pomôžu lepšie vyjadriť hodnotu konverzií vo vzťahu k vašej firme a optimalizovať kampane tak, aby ste získavali konverzie od typov používateľov, ktorí sú pre vás hodnotnejší. Pravidlá pre hodnoty konverzií vám umožňujú pridať k hodnotám konverzie násobiteľ pre typy zákazníkov, zariadení alebo miest, ktoré majú pre vás vyššiu hodnotu.
 • Ak chcete používať ponuky cieľového ROAS, väčšina typov kampaní musí mať minimálne 15 konverzií za posledných 30 dní.
  • Obsahové kampane: minimálne 15 konverzií (s platnými hodnotami konverzií) za posledných 30 dní vo všetkých kampaniach spolu. Nové obsahové kampane už na použitie ponúk cieľového ROAS nevyžadujú históriu konverzií.
  • Kampane na aplikácie: minimálne 10 konverzií denne (alebo 300 konverzií za 30 dní).
  • Kampane discovery: minimálne 75 konverzií za posledných 30 dní (z toho 10 konverzií za posledných 7 dní). Cieľové ROAS je pre kampane discovery momentálne v beta verzii.
Tipy:
 • Ak ste pre kampane vo vyhľadávaní začali hodnotu konverzie zaznamenávať len nedávno alebo ste zmenili spôsob jej zaznamenávania, odporúčame vám pred zavedením cieľového ROAS zahrnúť nové hodnoty do stĺpca Konverzie a počkať šesť týždňov, kým kampaň nebude získavať hodnoty konverzií podobným tempom.
 • Odporúčame vám tiež skontrolovať nastavenia rozpočtu, aby ste sa ubezpečili, že môžete míňať až dvojnásobok svojho priemerného denného rozpočtu. V priebehu mesačného fakturačného cyklu vám nebudeme účtovať viac, než by dovolil váš priemerný denný rozpočet za 30,4 dňa. V prípade kampaní na aplikáciu tiež odporúčame, aby ste pred spustením typu kampane s cieľovým ROAS spustili typ kampane s cieľovou cenou za akciu. Pri nastavovaní počiatočného cieľového ROAS tak už budete poznať základné ROAS. Ak nenastavíte správne počiatočné cieľové ROAS, môže to viesť k nízkej výkonnosti alebo nízkemu dosahu.
Poznámka:
 • Cieľové ROAS je pre kampane na aplikácie a kampane discovery momentálne v beta verzii.
 • V prípade kampaní na aplikácie budete musieť do svojej aplikácie nainštalovať súpravu Google Analytics for Firebase SDK. Konverzné udalosti, pre ktoré zadávate ponuky (a s ktorými odosielate hodnoty), by mali pochádzať zo súpravy Firebase SDK.
 • Výkonnosť sa zvyčajne zlepší, keď znížite počet kampaní, zväčšíte ich veľkosť a kampane dosiahnu viac konverzií.

Ako to funguje

Google Ads predpovedá budúce hodnoty konverzií a s nimi súvisiace hodnoty použitím nahlásených hodnôt konverzií, ktoré sa nahlasujú prostredníctvom sledovania konverzií. Google Ads potom nastaví maximálnu ponuku ceny za kliknutie (max. CZK) tak, aby sa hodnota konverzie zvýšila na maximum, a snaží sa pri tom dosiahnuť priemernú návratnosť výdavkov na reklamu (ROAS), ktorá zodpovedá vašej cieľovej sume.

Niektoré konverzie môžu dosiahnuť vyššie ROAS a niektoré zasa nižšie ROAS, no Google Ads sa bude snažiť udržať hodnotu konverzií na cenu na úrovni nastaveného cieľového ROAS. Ak cieľové ROAS nastavíte napríklad na hodnotu 500 %, služba Google Ads automaticky upraví vaše ponuky tak, aby sa pokúsila zvýšiť hodnotu konverzie na maximum a zároveň dosiahnuť toto cieľové ROAS (podrobnosti nájdete v príklade uvedenom nižšie). Táto stratégia upravuje ponuky na základe signálov v reálnom čase, ako sú informácie o zariadení, prehliadači, oblasti a čase dňa, aby dosiahla v reklamnej aukcii lepšiu výkonnosť. Ponuky automaticky upravuje aj na základe toho, či sa daný používateľ nachádza v niektorom z vašich remarketingových zoznamov.

Google Ads odporučí hodnotu cieľového ROAS po vytvorení novej stratégie ponúk alebo výbere odporúčania skóre optimalizácie a výbere kampaní, v ktorých sa má použiť. Táto odporúčaná hodnota sa vypočíta na základe skutočnej hodnoty ROAS za posledné týždne. Vylúči sa z nej výkonnosť za posledné dni, aby sa vzali do úvahy konverzie, ktorých dokončenie môže trvať aj dlhšie než jeden deň od kliknutia na reklamu. Môžete si vybrať, či použijete túto odporúčanú hodnotu cieľového ROAS, alebo si nastavíte vlastnú.

Príklad

Povedzme, že vyhodnocujete predaj vo svojom internetovom obchode s dámskou obuvou a chcete optimalizovať svoje ponuky na základe celkovej hodnoty nákupného košíka. Vaším cieľom je 5 € z každého predaja (toto je vaša hodnota konverzie) za každé 1 €, ktoré investujete do reklám. Nastavíte cieľovú návratnosť výdavkov na reklamu na hodnotu 500 % – z každého jedného eura, ktoré investujete do reklám, chcete získať výnosy vo výške päťnásobku tejto sumy.

Výpočet:

5 € z predaja ÷ 1 € výdavkov na reklamu × 100 % = cieľové ROAS 500 %

Google Ads následne automaticky nastaví max. CZK s cieľom maximalizovať hodnotu konverzie, pričom sa snaží dosiahnuť cieľové ROAS vo výške 500 %.

Úpravy ponúk a cieľové ROAS

Úpravy ponúk vám umožňujú zobrazovať reklamy častejšie alebo menej často na základe toho, kde, kedy a ako ľudia vyhľadávajú. Cieľové ROAS pomáha ponuky optimalizovať v reálnom čase, a preto sa nepoužijú vaše existujúce úpravy ponúk. Existuje však jedna výnimka: môžete nastaviť úpravy ponúk pre mobilné zariadenia na −100 %.

Poznámka: Úpravy ponúk nie je potrebné odstrániť – jednoducho sa nepoužijú.

Vytvorenie novej stratégie ponúk

Stratégiu ponúk cieľového ROAS môžete vytvoriť pre jednu kampaň (štandardná stratégia) alebo viaceré kampane (portfóliová stratégia ponúk) nasledujúcimi spôsobmi:

 • Vytvorte ju spolu s novou kampaňou.
 • Vytvorte ju alebo zmeňte v nastaveniach kampane.
 • Vytvorte ju v zdieľanej knižnici na stránke Stratégie ponúk.

Ak chcete vytvoriť stratégiu ponúk, prečítajte si o nastavení inteligentných ponúk.

Nastavenia

Cieľová návratnosť výdavkov na reklamu (ROAS)

Cieľové ROAS je priemerná hodnota konverzie (napríklad výnosy), ktorú chcete dosiahnuť z každého eura vynaloženého na reklamy. Nezabúdajte, že nastavená cieľová návratnosť výdavkov na reklamu môže ovplyvniť dosiahnutý objem konverzií. Ak napríklad nastavíte príliš vysokú cieľovú hodnotu, návštevnosť vašich reklám sa môže obmedziť.

Uvádzame niekoľko tipov, ktoré vám pomôžu nastaviť cieľové ROAS vhodné pre vás:

 • Použite cieľ odporúčaný v účte na miestach, ako je stránka Odporúčania (ak je odporúčanie k dispozícii). Odporúčané ciele sú založené na vašej historickej výkonnosti, pričom sa zohľadňujú oneskorenia konverzií.
 • Skúste nastaviť cieľové ROAS na základe historických údajov o hodnote konverzií na cenu pre kampane, v ktorých chcete použiť túto stratégiu. Pomôže vám to zvýšiť hodnotu konverzie na maximum a dosiahnuť rovnakú návratnosť výdavkov na reklamu, akú dosahujú vaše kampane. Mali by ste zohľadniť aj oneskorenia konverzií.
 • Ak chcete zistiť historické údaje o hodnote konverzií na cenu, v rozbaľovacej ponuke Stĺpce musíte vybrať Upraviť stĺpce a v zozname stĺpcov Konverzie pridať stĺpec Hodnota konv. / cena. Potom vynásobte metriku hodnoty konverzií na cenu číslom 100 a dostanete percento cieľovej ROAS. Ubezpečte sa, že časový rámec hodnotenia návratnosti výdavkov na reklamu je v súlade s dĺžkou sledovania konverzie akcie v aplikácii, aby ste získali čo najpresnejší prehľad o výkonnosti kampane.

Limity ponúk

Nastavenie limitov ponúk pre cieľové ROAS sa neodporúča, pretože to môže obmedziť automatickú optimalizáciu vašej ponuky službou Google Ads. Takisto môžu tieto limity službe Google Ads zabrániť v úprave ponúk na sumu, ktorá bude najvhodnejšia pre vaše cieľové ROAS. Limity ponúk sú dostupné pre portfóliové stratégie ponúk vo Vyhľadávaní a Nákupoch. Ak limity ponúk nastavíte, použijú sa iba v aukciách Vyhľadávacej siete a budú dostupné len pre portfóliové stratégie ponúk.

 • Limit max. ponuky: najvyššia ponuka CZK, ktorú má Google Ads nastaviť pri používaní cieľového ROAS.
 • Limit min. ponuky: minimálna max. CZK, ktorú má Google Ads nastaviť pri používaní cieľového ROAS. Upozorňujeme, že Google Ads môže nastaviť hodnotu max. CZK, ktorá je nižšia než minimálna ponuka, a to zvyčajne v dôsledku inteligentného určovania cien. To znamená, že limit ponuky, ktorý tu nastavíte, nepredstavuje úplne najnižšiu ponuku, ktorú možno nastaviť.

Tip: Vyberte konverzie, pre ktoré chcete vytvárať ponuky.

Nastavenie Zahrnúť do stĺpca Konverzie vám umožňuje určiť, či chcete individuálne konverzné akcie zahrnúť v prehľadoch do stĺpcov Konverzie a Hodnota konverzie. Údaje v týchto stĺpcoch používajú stratégie ponúk, ako sú cieľová CZA, cieľové ROAS a vylepšená CZK. Stratégia ponúk sa teda bude optimalizovať len na základe konverzií, ktoré ste sa rozhodli zahrnúť. Ďalšie informácie o nastavení Zahrnúť do stĺpca Konverzie

Konverzie naprieč zariadeniami z kampaní v Obsahovej sieti, nákupných kampaní, videokampaní a kampaní vo vyhľadávaní sú zahrnuté predvolene.

Ciele pre reklamnú skupinu

Ciele pre reklamnú skupinu môžete použiť pre štandardné aj portfóliové stratégie ponúk. Ak použijete portfóliovú stratégiu, kampane, reklamné skupiny a kľúčové slová budú optimalizované spoločne na dosiahnutie jedného cieľa. Môžete tiež nastaviť individuálne ciele pre každú reklamnú skupinu. Tento postup však neodporúčame, pretože môže obmedziť inteligentné ponuky.

Poznámka: Môžete nastaviť individuálne ponuky cieľovej CZA alebo cieľového ROAS na úrovni reklamnej skupiny, ale stratégia použitá na zadávanie ponúk bude riadená na úrovni portfólia.

V prípade, že nepotrebujete nastavovať cieľové sumy pre individuálne reklamné skupiny, portfóliová stratégia bude môcť zaistiť lepšiu výkonnosť.

Poznámka: Táto funkcia sa nedá použiť s cieľovým ROAS pri kampaniach na inštaláciu aplikácie, nákupných kampaniach ani kampaniach discovery.

Priemerné cieľové ROAS

Vaše priemerné cieľové ROAS je priemerné ROAS vážené na základe návštevnosti, podľa ktorého je optimalizovaná vaša stratégia ponúk. Je priemerom zmien cieľového ROAS, ktoré ste vykonali v určitom období. Preto sa vaše priemerné cieľové ROAS môže líšiť od cieľového ROAS, ktoré ste nastavili.

Táto metrika umožňuje merať ROAS, na ktoré bola vaša stratégia ponúk v konkrétnych obdobiach zacielená. Zmenou obdobia môžete zistiť sumu, podľa ktorej bola vaša stratégia v danom období skutočne optimalizovaná. Nezabúdajte však, že v obdobiach bez návštevnosti nebude priemerné cieľové ROAS k dispozícii.

Priemerné cieľové ROAS nájdete v tabuľke výkonnosti v hornej časti stránky Kampane. Môžete tak vyhodnotiť skutočnú výkonnosť v porovnaní s cieľovou výkonnosťou. Pri pridávaní nového stĺpca vyberte v kategórii Výkonnosť položku Priem. cieľové ROAS. Prípadne pridajte metriku do grafu výkonnosti.

Kde nájdete tieto metriky

Metrika priemerného cieľového ROAS umožňuje merať ROAS, na ktoré bola vaša stratégia ponúk v konkrétnych obdobiach zacielená. Zmenou obdobia môžete zistiť sumu, podľa ktorej bola vaša stratégia v danom období skutočne optimalizovaná. Nezabúdajte však, že v obdobiach bez návštevnosti nebude priemerné cieľové ROAS k dispozícii.

Môžete pridať stĺpec pre metriku priemerného cieľového ROAS v tabuľke výkonnosti, aby ste mohli vyhodnotiť skutočnú výkonnosť v porovnaní s cieľovou výkonnosťou. V hornej časti tabuľky Kampane vyberte v kategórii Výkonnosť ikonu stĺpca alebo túto metriku pridajte do grafu výkonnosti. Pri pridávaní nového stĺpca vyberte v kategórii Výkonnosť položku Priem. cieľové ROAS, Priem. cieľová cena za inštaláciu alebo Priem. cieľová cena za akciu v aplikácii.

Túto metriku nájdete tiež v prehľade stratégie ponúk vedľa metriky Skutočné ROAS predstavujúcej skutočné ROAS, ktoré bola schopná táto stratégia dosiahnuť. Ako nájsť prehľady stratégie ponúk

Priemerné cieľové ROAS je k dispozícii pre štandardné aj portfóliové stratégie ponúk.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false
false