Ponuky cieľového ROAS

Cieľové ROAS vám umožňuje ponúkať ceny na základe cieľovej návratnosti výdavkov na reklamu (ROAS). Vďaka tejto stratégii inteligentných ponúk Google Ads môžete pri nastavenej cieľovej návratnosti výdavkov na reklamu (ROAS) dosiahnuť vyššiu hodnotu konverzie či vyššie výnosy. Vaše ponuky sa pri aukcii automaticky optimalizujú, takže ich môžete prispôsobiť pre každú aukciu.

Cieľové ROAS je k dispozícii buď ako štandardná stratégia v jednej kampani, alebo ako portfóliová stratégia vo viacerých kampaniach. V tomto článku vám vysvetlíme, ako ponuky cieľového ROAS fungujú a ako ich nastaviť.

Skôr než začnete

 • Ak ešte neviete, ktorý typ portfóliovej stratégie ponúk je pre vás vhodný, najskôr si prečítajte o automatických ponukách. Ak máte nákupné kampane, prečítajte si viac o automatických ponukách pre nákupné kampane.
 • Skôr než budete môcť v kampaniach použiť stratégiu ponúk typu Cieľové ROAS, budete musieť nastaviť hodnoty sledovaných konverzií. V prípade kampaní na aplikácie budete musieť do svojej aplikácie nainštalovať súpravu SDK služby Google Analytics for Firebase. Konverzné udalosti, pre ktoré ponúkate ceny (a s ktorými odosielate hodnoty), by mali pochádzať zo súpravy Firebase SDK.
  Poznámka: Cieľové ROAS je pre kampane na aplikácie momentálne v beta verzii.
 • Ak chcete používať ponuky cieľového ROAS, väčšina typov kampaní musí mať minimálne 20 konverzií za posledných 45 dní. Výnimkou sú kampane vo vyhľadávaní, ktoré si vyžadujú minimálne 15 konverzií za posledných 30 dní. Ak chcete maximalizovať výsledky a poskytnúť algoritmom strojového učenia dostatočné množstvo údajov na informované rozhodnutia týkajúce sa ponúk, odporúčame vám získať aspoň 50 konverzií za posledných 30 dní.
 • Ak ste nedávno začali v prehľadoch zobrazovať hodnotu konverzie alebo ste zmenili spôsob jej zobrazovania v prehľadoch, odporúčame vám pred zavedením cieľového ROAS zahrnúť nové hodnoty do stĺpca Konverzie a počkať šesť týždňov, kým vaša kampaň nebude získavať rovnako vysoké hodnoty konverzií. V prípade kampaní na aplikácie potrebujete aspoň 10 konverzií denne (alebo 300 konverzií za 30 dní).
 • Odporúčame vám tiež skontrolovať nastavenia rozpočtu, aby ste sa ubezpečili, že môžete míňať až dvojnásobok svojho priemerného denného rozpočtu. Počas mesačného fakturačného cyklu vám nebudeme účtovať viac, ako by dovoľoval váš priemerný denný rozpočet za 30,4 dňa. V prípade kampaní na aplikácie sa tiež odporúča pred prevádzkovaním kampane typu cieľová návratnosť výdavkov na reklamu prevádzkovať kampaň typu cieľová cena za akciu, aby ste pri nastavovaní úvodného cieľového ROAS poznali základné ROAS. Nenastavenie správneho úvodného cieľového ROAS môže viesť k nízkej výkonnosti alebo nízkej úrovni.

Ako to funguje

Google Ads predpovedá budúce hodnoty konverzií a s nimi súvisiace hodnoty použitím nahlásených hodnôt konverzií, ktoré sa nahlasujú prostredníctvom sledovania konverzií. Google Ads potom nastaví maximálnu ponuku ceny za kliknutie (max. CZK) tak, aby zvýšila hodnotu konverzie na maximum, a snaží sa pri tom dosiahnuť priemernú návratnosť výdavkov na reklamu (ROAS), ktorá zodpovedá vašej cieľovej sume.

Používanie cieľového ROAS s rôznymi typmi kampaní:

 • Pre kampane vo Vyhľadávacej sietiVyhľadávacej sieti s optimalizovanou Obsahovou sieťou sa Google Ads pokúsi dosiahnuť priemerné ROAS totožné s vašou cieľovou sumou pre všetky kampane s touto stratégiou.
 • Pre kampane v Obsahovej sieti dosiahne Google Ads priemerné ROAS totožné s cieľovou sumou pre všetky kampane, ktoré využívajú túto stratégiu.
 • Pre nákupné kampane sa Google Ads pokúsi dosiahnuť priemerné ROAS totožné s vašou cieľovou sumou pre všetky kampane, ktoré využívajú túto stratégiu.
 • Pre kampane na aplikácie sa Google Ads pokúsi dosiahnuť priemerné ROAS pre kampaň na základe inštalácií alebo udalostí v aplikácii, ktoré ste vybrali v rámci dĺžky sledovania konverzie vybratých konverzií.

Niektoré konverzie môžu dosiahnuť vyššie ROAS a niektoré zasa nižšie ROAS, no Google Ads sa bude snažiť udržať hodnotu konverzií na cenu na úrovni nastaveného cieľového ROAS. Ak cieľové ROAS nastavíte napríklad na hodnotu 500 %, služba Google Ads automaticky upraví vaše ponuky tak, aby sa pokúsila zvýšiť hodnotu konverzie na maximum a zároveň dosiahnuť toto cieľové ROAS. Táto stratégia upravuje ponuky v reálnom čase na základe signálov, ako sú zariadenie, prehliadač, miesto a čas, aby sa čo najviac zvýšila výkonnosť počas reklamnej aukcie. Takisto automaticky upravuje ponuky na základe toho, či sa daná osoba nachádza v niektorom z vašich remarketingových zoznamov.

Google Ads odporučí cieľové ROAS po nastavení novej stratégie ponúk v zdieľanej knižnici a po výbere kampaní, na ktoré sa má použiť. Táto odporúčaná hodnota sa vypočíta na základe skutočnej hodnoty ROAS za posledné týždne. Vylúči sa z nej výkonnosť za posledné dni, aby sa vzali do úvahy konverzie, ktorých dokončenie môže trvať aj dlhšie než jeden deň od kliknutia na reklamu. Môžete si vybrať, či použijete túto odporúčanú hodnotu cieľového ROAS, alebo si nastavíte vlastnú.

Príklad

Povedzme, že vyhodnocujete predaj vo svojom internetovom obchode s dámskou obuvou a chcete optimalizovať svoje ponuky na základe celkovej hodnoty nákupného košíka. Vaším cieľom je 5 € z každého predaja (toto je vaša hodnota konverzie) za každé 1 €, ktoré investujete do reklám. Nastavíte cieľovú návratnosť výdavkov na reklamu na hodnotu 500 % – z každého jedného eura, ktoré investujete do reklám, chcete získať výnosy vo výške päťnásobku tejto sumy.

Výpočet:

5 € z predaja ÷ 1 € výdavkov na reklamu × 100 % = cieľové ROAS 500 %

Google Ads následne automaticky nastaví max. CZK s cieľom maximalizovať hodnotu konverzie, pričom sa snaží dosiahnuť cieľové ROAS vo výške 500 %.

Úpravy ponúk a cieľové ROAS

Úpravy ponúk vám umožňujú zobrazovať reklamy častejšie alebo menej často na základe toho, kde, kedy a ako ľudia vyhľadávajú. Cieľové ROAS pomáha ponuky optimalizovať v reálnom čase, a preto sa nepoužijú vaše existujúce úpravy ponúk. Existuje však jedna výnimka: môžete nastaviť úpravy ponúk pre mobilné zariadenia na −100 %.

Poznámka: Úpravy ponúk nie je potrebné odstrániť – jednoducho sa nepoužijú.

Nastavenia

Cieľová návratnosť výdavkov na reklamu (ROAS)

Cieľové ROAS je priemerná hodnota konverzie (napríklad výnosy), ktorú chcete dosiahnuť z každého eura vynaloženého na reklamy. Nezabúdajte, že nastavená cieľová návratnosť výdavkov na reklamu môže ovplyvniť dosiahnutý objem konverzií. Ak napríklad nastavíte príliš vysokú cieľovú hodnotu, návštevnosť vašich reklám sa môže obmedziť.

Uvádzame niekoľko tipov, ktoré vám pomôžu nastaviť cieľové ROAS vhodné pre vás:

 • Cieľové ROAS vyskúšajte nastaviť na základe historických dát o hodnote konverzií na cenu v kampaniach, v ktorých chcete túto stratégiu použiť. Pomôže vám to zvýšiť hodnotu konverzie na maximum a dosiahnuť rovnakú návratnosť výdavkov na reklamu, akú dosahujú vaše kampane.
 • Ak chcete zistiť historické údaje o pomere hodnoty konverzie na cenu, v rozbaľovacej ponuke Stĺpce musíte vybrať možnosť Upraviť stĺpce a v zozname stĺpcov Konverzie pridať stĺpec Hodnota konv. / cena. Potom vynásobte metriku hodnoty konverzií na cenu číslom 100 a dostanete percento cieľovej ROAS. Ubezpečte sa, že časový rámec hodnotenia návratnosti výdavkov na reklamu je v súlade s dĺžkou sledovania konverzie akcie v aplikácii, aby ste získali čo najpresnejší prehľad o výkonnosti kampane.

Limity ponúk

Nastavenie limitov ponúk pre cieľové ROAS sa neodporúča, pretože môže obmedziť automatickú optimalizáciu vašej ponuky službou Google Ads. Takisto môžu službe Google Ads zabrániť v úprave ponúk na sumu, ktorá bude najvhodnejšia pre vaše cieľové ROAS. Ak limity ponúk nastavíte, použijú sa iba v aukciách Vyhľadávacej siete.

 • Limit max. ponuky: najvyššia manuálna ponuka CZK, ktorú Google Ads môže nastaviť pre kľúčové slová, reklamné skupiny alebo kampane používajúce cieľové ROAS.
 • Limit min. ponuky: minimálna max. CZK, ktorú Google Ads môže nastaviť pre kľúčové slová, reklamné skupiny alebo kampane používajúce cieľové ROAS. Upozorňujeme, že Google Ads môže nastaviť max. CZK nižšiu než vaša minimálna ponuka, a to zvyčajne v dôsledku inteligentného určovania cien. To znamená, že limit ponuky, ktorý tu nastavíte, nepredstavuje úplne najnižšiu ponuku, ktorú možno nastaviť.

Tip: Vyberte konverzie, pre ktoré chcete vytvárať ponuky.

Nastavenie Zahrnúť do stĺpca Konverzie vám umožňuje určiť, či chcete individuálne konverzné akcie zahrnúť v prehľadoch do stĺpcov Konverzie a Hodnota konverzie. Údaje v týchto stĺpcoch používajú stratégie ponúk, ako sú cieľová CZA, cieľové ROAS a vylepšená CZK. Stratégia ponúk sa teda bude optimalizovať len na základe konverzií, ktoré ste sa rozhodli zahrnúť. Ďalšie informácie o nastavení Zahrnúť do stĺpca Konverzie

Konverzie naprieč zariadeniami z obsahových a nákupných kampaní, videokampaní a kampaní vo vyhľadávaní sú zahrnuté predvolene.

Ciele pre reklamnú skupinu

Ciele pre reklamnú skupinu môžete použiť pre štandardné aj portfóliové stratégie ponúk. Ak použijete portfóliovú stratégiu, vaše kampane, reklamné skupiny a kľúčové slová budú optimalizované spoločne pre jeden cieľ. Ak však použijete štandardnú stratégiu, budete môcť nastavovať individuálne ciele pre každú reklamnú skupinu.

Poznámka: Môžete nastaviť individuálne ponuky cieľovej CZA alebo cieľového ROAS na úrovni reklamnej skupiny, ale stratégia použitá na zadávanie ponúk bude riadená na úrovni portfólia.

V prípade, že nepotrebujete nastavovať cieľové sumy pre individuálne reklamné skupiny, portfóliová stratégia bude môcť zaistiť lepšiu výkonnosť.

Poznámka: Táto funkcia sa nehodí na cieľové ROAS pre kampane na inštaláciu aplikácie.

Priemerné cieľové ROAS

Vaše priemerné cieľové ROAS je priemerné ROAS vážené na základe ceny, podľa ktorej je optimalizovaná vaša stratégia ponúk. Je priemerom zmien cieľového ROAS, ktoré ste vykonali v určitom období. Preto sa vaše priemerné cieľové ROAS môže líšiť od cieľového ROAS, ktoré ste nastavili.

Táto metrika umožňuje merať ROAS, na ktoré bola vaša stratégia ponúk v konkrétnych obdobiach zacielená. Zmenou rozsahu dátumov môžete zistiť sumu, podľa ktorej bola vaša stratégia v danom období skutočne optimalizovaná. Nezabúdajte však, že v obdobiach bez návštevnosti nebude priemerné cieľové ROAS k dispozícii.

Túto metriku môžete nájsť v prehľade stratégie ponúk vedľa metriky Skutočné ROAS predstavujúcej skutočné ROAS, ktoré bola schopná táto stratégia dosiahnuť. Túto metriku môžete tiež nájsť v tabuľke kampaní výberom možnosti Priem. cieľové ROAS v kategórii Výkonnosť po pridaní nového stĺpca alebo tým, že ju pridáte do grafu výkonnosti. Priemerné cieľové ROAS je k dispozícii pre štandardné aj portfóliové stratégie ponúk.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory