Ponuky typu Cieľové ROAS

Cieľové ROAS vám umožňuje ponúkať ceny na základe cieľovej návratnosti výdavkov na reklamu (ROAS). Vďaka tejto stratégii inteligentných ponúk Google Ads môžete pri nastavenej cieľovej návratnosti výdavkov na reklamu (ROAS) dosiahnuť vyššiu hodnotu konverzie či vyššie výnosy. Vaše ponuky sa pri aukcii automaticky optimalizujú, takže ich môžete prispôsobiť pre každú aukciu.

Cieľové ROAS je k dispozícii buď ako štandardná stratégia v jednej kampani, alebo ako portfóliová stratégia vo viacerých kampaniach. V tomto článku vám vysvetlíme, ako ponúkanie cieľového ROAS funguje a ako ho nastaviť.

Skôr než začnete

 • Ak ešte neviete, ktorý typ portfóliovej stratégie ponúk je pre vás vhodný, prečítajte si najskôr informácie o automatických ponukách. Ak máte kampane v Nákupoch, prečítajte si ďalšie informácie o automatických ponukách pre kampane v Nákupoch.
 • Skôr než budete môcť v kampaniach použiť stratégiu ponúk typu Cieľové ROAS, budete musieť nastaviť hodnoty sledovaných konverzií. V prípade kampaní na aplikácie budete musieť do svojej aplikácie inštalovať aj súpravu SDK služby Google Analytics for Firebase. Konverzné udalosti, pre ktoré ponúkate ceny (a s ktorými odosielate hodnoty), by mali pochádzať zo súpravy SDK platformy Firebase.

  Poznámka: Cieľové ROAS je pre kampane na aplikácie momentálne v beta verzii.
   
 • Ak chcete používať ponúkanie typu Cieľové ROAS, väčšina typov kampaní musí mať minimálne 20 konverzií za posledných 45 dní. Výnimkou sú kampane vo vyhľadávaní, ktoré si vyžadujú minimálne 15 konverzií za posledných 30 dní. Ak chcete maximalizovať výsledky a poskytnúť algoritmom strojového učenia dostatočné množstvo údajov na informované rozhodnutia týkajúce sa ponúk, odporúčame vám získať aspoň 50 konverzií za posledných 30 dní. Je tiež prínosom, ak aspoň počas niekoľkých dní kampaň získavala hodnoty konverzií podobným tempom. V prípade kampaní na aplikácie potrebujete aspoň 10 konverzií denne (alebo 300 konverzií za 30 dní).

Ako to funguje

Google Ads predpovedá budúce hodnoty konverzií a s nimi súvisiace hodnoty použitím nahlásených hodnôt konverzií, ktoré sa nahlasujú prostredníctvom sledovania konverzií. Google Ads potom nastaví maximálnu cenovú ponuku za kliknutie (max. CZK) tak, aby sa hodnota konverzie zvýšila na maximum, a snaží sa pri tom dosiahnuť priemernú návratnosť výdavkov na reklamu (ROAS), ktorá zodpovedá vášmu cieľu.

Používanie cieľového ROAS s rôznymi typmi kampaní:

Predchádzajúce prostredie AdWords

 • Pre kampane typu Iba Vyhľadávacia sieťVyhľadávacia sieť s optimalizovanou Obsahovou sieťou sa AdWords pokúsi dosiahnuť priemerné ROAS totožné s vašou cieľovou sumou pre všetky kľúčové slová, reklamné skupiny a kampane s touto stratégiou.
 • Pre kampane typu Iba Obsahová sieť AdWords dosiahne priemerné ROAS totožné s vašou cieľovou sumou pre všetky reklamné skupiny a kampane s touto stratégiou. Upozorňujeme, že cieľové ROAS nemôžete použiť pre kampane typu Iba Obsahová sieť – mobilné aplikácie ani Iba Obsahová sieť s cieľmi Inštalácia mobilnej aplikácie či Interakcia s mobilnou aplikáciou.
 • Pre kampane v Nákupoch sa AdWords pokúsi dosiahnuť priemerné ROAS totožné s vašou cieľovou sumou pre všetky reklamné skupiny a kampane s touto stratégiou.

Nové prostredie Google Ads

 • Pre kampane vo Vyhľadávacej sietiVyhľadávacej sieti s optimalizovanou Obsahovou sieťou sa Google Ads pokúsi dosiahnuť priemerné ROAS totožné s vašou cieľovou sumou pre všetky kampane s touto stratégiou.
 • Pre kampane v Obsahovej sieti dosiahne Google Ads priemerné ROAS totožné s cieľovou sumou pre všetky kampane, ktoré využívajú túto stratégiu. 
 • Pre kampane v Nákupoch sa Google Ads pokúsi dosiahnuť priemerné ROAS totožné s vašou cieľovou sumou pre všetky kampane, ktoré využívajú túto stratégiu.
 • Pre kampane na aplikácie sa Google Ads pokúsi dosiahnuť priemerné ROAS pre kampaň na základe inštalácií alebo vybratých udalostí v aplikácii.

Niektoré konverzie môžu dosiahnuť vyššie ROAS a niektoré zasa nižšie ROAS, no Google Ads sa bude snažiť udržať hodnotu konverzií na cenu na úrovni nastaveného cieľového ROAS. Ak cieľové ROAS nastavíte napríklad na hodnotu 500 %, Google Ads automaticky upraví vaše cenové ponuky tak, aby sa pokúsila zvýšiť hodnotu konverzie na maximum a zároveň dosiahnuť toto cieľové ROAS. Táto stratégia upravuje cenové ponuky v reálnom čase na základe signálov, ako sú zariadenie, prehliadač, miesto a čas, aby sa čo najviac zvýšila výkonnosť počas reklamnej aukcie. Takisto automaticky upravuje cenové ponuky na základe toho, či sa daná osoba nachádza v niektorom z vašich remarketingových zoznamov.

Google Ads odporučí cieľové ROAS po nastavení novej stratégie ponúk v zdieľanej knižnici a po výbere kampaní, na ktoré sa má použiť. Táto odporúčaná hodnota sa vypočíta na základe skutočnej hodnoty ROAS za posledné týždne. Vylúči sa z nej výkonnosť za posledné dni, aby sa vzali do úvahy konverzie, ktorých dokončenie môže trvať aj dlhšie než jeden deň od kliknutia na reklamu. Môžete si vybrať, či použijete túto odporúčanú hodnotu cieľového ROAS, alebo si nastavíte vlastnú.

Príklad

Povedzme, že vyhodnocujete predaj vo svojom internetovom obchode s dámskou obuvou a chcete optimalizovať svoje cenové ponuky na základe celkovej hodnoty nákupného košíka. Vaším cieľom je 5 EUR z každého predaja (toto je vaša hodnota konverzie) za každé 1 EUR, ktoré investujete do reklám. Nastavíte cieľovú návratnosť výdavkov na reklamu na hodnotu 500 % – z každého jedného eura, ktoré investujete do reklám, chcete získať výnosy vo výške päťnásobku tejto sumy.

Výpočet:

5 € z predaja ÷ 1 € výdavkov na inzerciu x 100 % = cieľové ROAS 500 %

Google Ads následne automaticky nastaví max. ponuky CZK na dosiahnutie maximálnej hodnoty konverzie, pričom sa snaží dosiahnuť cieľové ROAS vo výške 500 %.

Úpravy ponúk a cieľové ROAS

Úpravy ponúk vám umožňujú zobrazovať reklamy častejšie alebo menej často na základe toho, kde, kedy a ako ľudia vyhľadávajú. Cieľové ROAS pomáha cenové ponuky optimalizovať v reálnom čase, a preto sa nepoužijú vaše existujúce úpravy ponúk. Existuje však jedna výnimka: môžete nastaviť úpravy ponúk pre mobilné zariadenia na −100 %. Pripomíname, že úpravy ponúk nie je potrebné odstrániť jednoducho sa nepoužijú.

Nastavenia

Cieľová návratnosť výdavkov na reklamu (ROAS)

Cieľové ROAS je priemerná hodnota konverzie (napríklad výnosy), ktorú chcete dosiahnuť z každého eura vynaloženého na reklamy. Nezabúdajte, že nastavená cieľová návratnosť výdavkov na reklamu môže ovplyvniť dosiahnutý objem konverzií. Ak napríklad nastavíte príliš vysokú cieľovú hodnotu, návštevnosť vašich reklám sa môže obmedziť.

Uvádzame niekoľko tipov, ktoré vám pomôžu nastaviť cieľové ROAS vhodné pre vás:

 • Cieľové ROAS vyskúšajte nastaviť na základe historických dát o hodnote konverzií na cenu v kampaniach, v ktorých chcete túto stratégiu použiť. Pomôže vám to zvýšiť hodnotu konverzie na maximum a dosiahnuť rovnakú návratnosť výdavkov na reklamu, akú dosahujú vaše kampane.
 • Ak chcete zistiť historické údaje o pomere hodnoty konverzie na cenu, v rozbaľovacej ponuke Stĺpce musíte vybrať možnosť Upraviť stĺpce a v zozname stĺpcov Konverzie pridať stĺpec Hodnota konv. / cena. Potom vynásobíte metriku pomeru hodnoty konverzie a ceny číslom 100 a dostanete percento cieľového ROAS.

Limity ponúk

Nastavenie limitov ponúk pre cieľové ROAS sa neodporúča, pretože môže obmedziť automatickú optimalizáciu vašej ponuky službou Google Ads. Takisto môže službe Google Ads zabrániť v úprave ponúk na sumu, ktorá bude najvhodnejšia pre cieľové ROAS. Ak nastavíte limity ponúk, použijú sa iba v aukciách Vyhľadávacej siete.

 • Limit max. cenovej ponuky: najvyššia manuálna ponuka CZK, ktorú Google Ads môže nastaviť pre kľúčové slová, reklamné skupiny alebo kampane používajúce cieľové ROAS.
 • Limit min. cenovej ponuky: najnižšia max. ponuka CZK, ktorú Google Ads môže nastaviť pre kľúčové slová, reklamné skupiny alebo kampane používajúce cieľové ROAS. Upozorňujeme, že Google Ads môže nastaviť max. ponuku CZK, ktorá je nižšia než limit minimálnej ponuky, a to zvyčajne v dôsledku inteligentného určovania cien. To znamená, že limit cenovej ponuky, ktorý tu nastavíte, nepredstavuje úplne najnižšiu cenovú ponuku, ktorú možno nastaviť.

Tip: Vyberte konverzie, za ktoré chcete ponúkať cenu

Nastavenie Zahrnúť do stĺpca Konverzie vám umožňuje rozhodnúť sa, či chcete individuálne konverzné akcie zahrnúť v prehľadoch do stĺpcov Konverzie a Hodnota konverzie. Údaje v týchto stĺpcoch sa používajú v stratégiách ponúk, ako je cieľová CZA, cieľové ROAS a vylepšená CZK. Stratégia ponúk sa teda bude optimalizovať len na základe toho, aké konverzie ste sa rozhodli zahrnúť. Ďalšie informácie

Konverzie naprieč zariadeniami z kampaní v Obsahovej či Vyhľadávacej sieti, Nákupoch a videokampaní sú zahrnuté predvolene. 

Ciele pre reklamnú skupinu

Ciele pre reklamnú skupinu môžete použiť pre štandardné aj portfóliové stratégie ponúk. Ak použijete portfóliovú stratégiu, vaše kampane, reklamné skupiny a kľúčové slová budú optimalizované spoločne pre jeden cieľ. Ak však použijete štandardnú stratégiu, budete môcť nastavovať individuálne ciele pre každú reklamnú skupinu.

V prípade, že nepotrebujete nastavovať cieľové sumy pre individuálne reklamné skupiny, portfóliová stratégia bude môcť zaistiť lepšiu výkonnosť.

Priemerné cieľové ROAS

Vaše priemerné cieľové ROAS je priemerné ROAS vážené na základe ceny, podľa ktorej je optimalizovaná vaša stratégia ponúk. Je priemerom zmien cieľového ROAS, ktoré ste vykonali v určitom časovom období. Preto sa vaše priemerné cieľové ROAS môže líšiť od cieľového ROAS, ktoré ste nastavili.

Táto metrika umožňuje merať ROAS, na ktoré bola vaša stratégia ponúk v konkrétnych časových obdobiach zacielená. Zmenou rozsahu dátumov môžete zistiť sumu, podľa ktorej bola vaša stratégia v danom časovom období skutočne optimalizovaná. Nezabúdajte však, že v časových obdobiach bez návštevnosti nebude priemerné cieľové ROAS k dispozícii.

Túto metriku môžete nájsť v prehľade stratégií ponúk vedľa metriky Skutočné ROAS predstavujúcej skutočné ROAS, ktoré bola schopná táto stratégia dosiahnuť. Priemerné cieľové ROAS je k dispozícii pre štandardné aj portfóliové stratégie ponúk.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory