Ponuky cieľovej návratnosti výdavkov na reklamu

Náš interaktívny nástroj na odstraňovanie problémov vám pomôže identifikovať, pochopiť a odstrániť možné príčiny neočakávaných výkyvov výdavkov v maximálne výkonnej kampani.
 

Poznámka: Od júla sa pri nových stratégiách ponúk typu maximalizácia konverzií alebo maximalizácia hodnoty konverzií budú v kampaniach vo vyhľadávaní (angl. search campaign) zobrazovať nepovinné polia cieľa. Upozorňujeme, že v prípade videokampaní zameraných na akciu ide o dve rôzne stratégie ponúk. Pri nastavení nepovinného cieľa budú inteligentné ponuky vykonávať optimalizáciu na dosahovanie týchto cieľov rovnakým spôsobom ako pri cieľovej cene za akciu a cieľovej návratnosti výdavkov na reklamu. Maximalizácia konverzií s nastavenou cieľovou CZA bude fungovať ako súčasná stratégia cieľovej CZA. Platí to aj o maximalizácii hodnoty konverzií s nastavenou cieľovou návratnosťou výdavkov na reklamu, ktorá bude fungovať ako súčasná stratégia cieľovej návratnosti výdavkov na reklamu. Pripomíname, že kampane na hotely (angl. hotel campaign) podporujú iba maximalizáciu hodnoty konverzií s povinnou cieľovou návratnosťou výdavkov na reklamu.

Ďalšie informácie o ponukách cieľovej návratnosti výdavkov na reklamu

Ďalšie informácie o zmenách v usporiadaní stratégií inteligentných ponúk


Nastavenie kampane na aplikáciu pomocou cieľovej návratnosti výdavkov na reklamu pre výnosy z reklám

Video uvedené nižšie je špecifické pre prevádzku kampaní na aplikáciu (angl. App campaign) s cieľovou návratnosťou výdavkov na reklamu pre výnosy z reklám. Inzerenti, ktorí implementujú cieľovú návratnosť výdavkov na reklamu pre výnosy z reklám, môžu dosiahnuť nastavenú cieľovú návratnosť výdavkov na reklamu kampane zacielením na používateľov, u ktorých je vyššia pravdepodobnosť interakcie s ich reklamami v aplikácii.

Ak chcete, aby sa zobrazovali titulky vo vašom jazyku, zapnite si titulky na YouTube. V dolnej časti prehrávača videa vyberte ikonu nastavení Obrázok ikony nastavení služby YouTube, potom vyberte Titulky a napokon požadovaný jazyk.


Ponuky cieľovej návratnosti výdavkov na reklamu

Táto stratégia ponúk pomocou inteligentných ponúk v službe Google Ads analyzuje a pomocou umelej inteligencie od Googlu predpovedá hodnotu potenciálnej konverzie vždy, keď používateľ hľadá výrobky alebo služby, ktoré inzerujete. Následne umelá inteligencia od Googlu upraví ponuky pre tieto vyhľadávania s cieľom maximalizovať ich návratnosť.

V praxi to vyzerá takto: ak stratégia ponúk určí, že používateľské vyhľadávanie pravdepodobne vygeneruje konverziu s vysokou hodnotou, cieľová návratnosť výdavkov na reklamu nastaví pre dané vyhľadávanie vysokú ponuku. Ak táto stratégia ponúk určí, že vyhľadávanie pravdepodobne nevygeneruje konverziu s vysokou hodnotou, nastaví nízku ponuku. Umelá inteligencia od Googlu optimalizuje vaše ponuky v čase aukcie, vďaka čomu sa môžu prispôsobiť každej aukcii. Prečítajte si sprievodcu inteligentnými ponukami.

Cieľová návratnosť výdavkov na reklamu je k dispozícii buď ako štandardná stratégia v jednej kampani, alebo ako portfóliová stratégia vo viacerých kampaniach. Ak ešte neviete, ktorý typ portfóliovej stratégie ponúk je pre vás vhodný, najskôr si prečítajte o automatických ponukách. Ak máte nákupné kampane, prečítajte si o automatických ponukách v nákupných kampaniach.

Poznámka: Ak máte kampaň na hotely, portfóliová stratégia nie je k dispozícii.

V tomto článku vám vysvetlíme, ako ponuky cieľovej návratnosti výdavkov na reklamu fungujú a ako ich nastaviť.


Skôr než začnete

 • Skôr než budete môcť v kampaniach použiť stratégiu ponúk cieľovej návratnosti výdavkov na reklamu, budete musieť nastaviť hodnoty sledovaných konverzií.
 • Môžete použiť pravidlá pre hodnoty konverzií, ktoré vám pomôžu lepšie vyjadriť hodnotu konverzií vo vzťahu k vašej firme a optimalizovať kampane tak, aby ste získavali konverzie od typov používateľov, ktorí sú pre vás hodnotnejší. Pravidlá pre hodnoty konverzií vám umožňujú pridať k hodnotám konverzie násobiteľ pre typy zákazníkov, zariadení alebo miest, ktoré majú pre vás vyššiu hodnotu.
 • Ak chcete používať ponuky cieľovej návratnosti výdavkov na reklamu, väčšina typov kampaní musí mať minimálne 15 konverzií za posledných 30 dní.
  • Obsahové kampane: minimálne 15 konverzií (s platnými hodnotami konverzií) za posledných 30 dní vo všetkých kampaniach spolu. Nové obsahové kampane už na použitie ponúk cieľovej návratnosti výdavkov na reklamu nevyžadujú históriu konverzií.
  • Kampane na aplikácie: minimálne 10 konverzií denne (alebo 300 konverzií za 30 dní).
  • Kampane discovery: minimálne 100 konverzií za posledných 30 dní (z toho 10 konverzií za posledných 7 dní).
   • Poznámka: Kampane, ktoré sú vhodné pre cieľovú návratnosť výdavkov na reklamu, budú automaticky pridané na zoznam povolených.
  • Videokampane zamerané na akciu: minimálne 30 konverzií za posledných 30 dní.
  • Kampane na hotely: minimálne 50 konverzií týždenne na úrovni kampane.
 • Ak ste pre kampane vo vyhľadávaní začali hodnotu konverzie zaznamenávať len nedávno alebo ste zmenili spôsob jej zaznamenávania, odporúčame vám pred zavedením cieľovej návratnosti výdavkov na reklamu zahrnúť nové hodnoty do stĺpca Konverzie a počkať šesť týždňov, kým kampaň nebude získavať hodnoty konverzií podobným tempom.
 • Odporúčame vám tiež skontrolovať nastavenia rozpočtu, aby ste sa ubezpečili, že môžete míňať až dvojnásobok svojho priemerného denného rozpočtu. V priebehu mesačného fakturačného cyklu vám nebudeme účtovať viac, než by dovolil váš priemerný denný rozpočet za 30,4 dňa. V prípade kampaní na aplikáciu tiež odporúčame, aby ste pred spustením typu kampane s cieľovou návratnosťou výdavkov na reklamu spustili typ kampane s cieľovou cenou za akciu. Pri nastavovaní počiatočnej cieľovej návratnosti výdavkov na reklamu tak už budete poznať základnú návratnosť výdavkov na reklamu (ang. return on advertising spend). Ak nenastavíte správnu počiatočnú cieľovú návratnosť výdavkov na reklamu, môže to viesť k nízkej výkonnosti alebo nízkemu rozsahu.
Poznámka:
 • V prípade kampaní na aplikáciu budete musieť do aplikácie nainštalovať súpravu Google Analytics for Firebase SDK. Konverzné udalosti, pre ktoré zadávate ponuky (a s ktorými odosielate hodnoty), by mali pochádzať zo súpravy Firebase SDK.
 • Výkonnosť sa zvyčajne zlepší, ak prevádzkujete menej kampaní, no väčších, ktoré dosahujú viac konverzií.

Kedy používať ponuky založené na hodnote

Ponuky založené na hodnote sú najužitočnejšie vtedy, ak majú rôzne konverzie pre vašu firmu rôznu hodnotu alebo ak máte konkrétny cieľ návratnosti výdavkov na reklamu, ktorý sa snažíte dosiahnuť.

Tabuľka uvedená nižšie vám pomôže zistiť, ktorá stratégia ponúk je pre vašu kampaň najvhodnejšia.

 

Max. konverzií

Cieľová cena za akciu

Max. hodnoty konverzií

Cieľová návratnosť výdavkov na reklamu

Cieľ

Maximalizácia konverzií v rámci rozpočtu

Maximalizácia konverzií v rámci cieľovej ceny za akciu

Maximalizácia hodnôt konverzií v rámci rozpočtu

Maximalizácia hodnôt konverzií pre cieľovú návratnosť výdavkov na reklamu

Predpoklady

 • Prioritou je minúť rozpočet.
 • Nemáte konkrétny cieľ návratnosti investícií.
 • Konverzie optimalizované tak, aby mali podobné hodnoty pre vašu firmu.
 • Máte konkrétny cieľ návratnosti investícií.
 • Konverzie optimalizované tak, aby mali podobné hodnoty pre vašu firmu.
 • Prioritou je minúť rozpočet.
 • Konverzie majú pre vašu firmu rôznu hodnotu.
 • Nemáte konkrétny cieľ návratnosti investícií.
 • Máte konkrétny cieľ návratnosti investícií.
 • Konverzie, na základe ktorých vykonávate optimalizáciu, majú pre vašu firmu rôzne hodnoty.

Ako to funguje

Google Ads predpovedá budúce hodnoty konverzií a s nimi súvisiace hodnoty použitím nahlásených hodnôt konverzií, ktoré sa nahlasujú prostredníctvom sledovania konverzií. Google Ads potom nastaví maximálne ponuky ceny za interakciu (max. CZK) tak, aby sa hodnota konverzie zvýšila na maximum, a snaží sa pritom dosiahnuť priemernú návratnosť výdavkov na reklamu, ktorá zodpovedá vašej cieľovej sume.

Niektoré konverzie môžu dosiahnuť vyššiu návratnosť výdavkov na reklamu a niektoré zasa nižšiu návratnosť výdavkov na reklamu, no Google Ads sa bude snažiť udržať hodnotu konverzií na cene nastavenej cieľovej návratnosti výdavkov na reklamu. Ak cieľovú návratnosť výdavkov na reklamu nastavíte napríklad na hodnotu 500 %, služba Google Ads upraví ponuky tak, aby zvýšila hodnotu konverzie na maximum a zároveň dosiahla túto cieľovú návratnosť výdavkov na reklamu (podrobnosti nájdete v príklade uvedenom nižšie). Táto stratégia upravuje ponuky na základe signálov v reálnom čase, ako sú informácie o zariadení, prehliadači, oblasti a čase dňa, aby dosiahla v reklamnej aukcii lepšiu výkonnosť. Pomocou umelej inteligencie zase upravuje ponuky na základe toho, či sa daná osoba nachádza v niektorom z vašich remarketingových zoznamov.

Google Ads odporučí hodnotu cieľovej návratnosti výdavkov na reklamu po vytvorení novej stratégie ponúk alebo výbere odporúčania skóre optimalizácie a výbere kampaní, v ktorých sa má použiť. Táto odporúčaná hodnota sa vypočíta na základe skutočnej hodnoty návratnosti výdavkov na reklamu za posledné týždne. Vylúči sa z nej výkonnosť za posledné dni, aby sa vzali do úvahy konverzie, ktorých dokončenie môže trvať viac než jeden deň od kliknutia na reklamu alebo interakcie s ňou (napríklad aktívne zhliadnutie). Môžete si vybrať, či použijete túto odporúčanú hodnotu cieľovej návratnosti výdavkov na reklamu, alebo si nastavíte vlastnú.

Príklad

Povedzme, že vyhodnocujete predaj vo svojom internetovom obchode s dámskou obuvou a chcete optimalizovať svoje ponuky na základe celkovej hodnoty nákupného košíka. Vaším cieľom je predaj v hodnote 5 € (toto je vaša hodnota konverzie) za každé 1 €, ktoré investujete do reklám. Cieľovú návratnosť výdavkov na reklamu nastavíte na hodnotu 500 % – z každého 1 €, ktoré investujete do reklám, chcete získať výnosy vo výške päťnásobku tejto sumy.

Výpočet:

predaj v hodnote 5 € ÷ výdavky na reklamu vo výške 1 € × 100 % = cieľová návratnosť výdavkov na reklamu vo výške 500 %

Google Ads následne nastaví maximálnu cenu za kliknutie s cieľom maximalizovať hodnotu konverzie, pričom sa snaží dosiahnuť cieľovú návratnosť výdavkov na reklamu vo výške 500 %.

Úpravy ponúk a cieľová návratnosť výdavkov na reklamu

Úpravy ponúk vám umožňujú zobrazovať reklamy častejšie alebo menej často na základe toho, kde, kedy a ako ľudia vyhľadávajú. Cieľová návratnosť výdavkov na reklamu umožňuje optimalizovať ponuky na základe údajov v reálnom čase, preto sa existujúce úpravy ponúk nepoužívajú. Existuje však jedna výnimka: môžete nastaviť úpravy ponúk pre zariadenia na −100 %.

Poznámka: Úpravy ponúk nie je potrebné odstrániť. Jednoducho sa nepoužijú.

Vytvorenie novej stratégie ponúk

Stratégiu ponúk cieľovej návratnosti výdavkov na reklamu môžete vytvoriť pre jednu kampaň (štandardná stratégia) alebo viaceré kampane (portfóliová stratégia ponúk) nasledujúcimi spôsobmi:

 • Vytvorte ju spolu s novou kampaňou.
 • Vytvorte ju alebo zmeňte v nastaveniach kampane.
 • Vytvorte ju v zdieľanej knižnici na stránke Stratégie ponúk.

Ak chcete vytvoriť stratégiu ponúk, prečítajte si o nastavení inteligentných ponúk.

Nastavenia

Cieľová návratnosť výdavkov na reklamu

Cieľová návratnosť výdavkov na reklamu je priemerná hodnota konverzie (napríklad výnosy), ktorú chcete dosiahnuť z každého eura vynaloženého na reklamy. Nezabúdajte, že nastavená cieľová návratnosť výdavkov na reklamu môže ovplyvniť dosiahnutý objem konverzií. Ak napríklad nastavíte príliš vysokú cieľovú hodnotu, návštevnosť vašich reklám sa môže obmedziť.

Uvádzame niekoľko tipov, ktoré vám pomôžu nastaviť cieľovú návratnosť výdavkov na reklamu vhodnú pre vás:

 • Použite cieľ odporúčaný v účte na miestach, ako je stránka Odporúčania (ak je odporúčanie k dispozícii). Odporúčané ciele sú založené na vašej historickej výkonnosti, pričom sa zohľadňujú oneskorenia konverzií.
 • Skúste nastaviť cieľovú návratnosť výdavkov na reklamu na základe historických údajov o hodnote konverzií na cenu pre kampane, v ktorých chcete použiť túto stratégiu. Pomôže vám to zvýšiť hodnotu konverzie na maximum a dosiahnuť rovnakú návratnosť výdavkov na reklamu, akú dosahujú vaše kampane. Mali by ste zohľadniť aj oneskorenia konverzií.
 • Ak chcete zistiť historické údaje o hodnote konverzií na cenu, v rozbaľovacom zozname Stĺpce musíte vybrať Upraviť stĺpce a v zozname stĺpcov Konverzie pridať stĺpec Hodnota konv. / cena. Potom vynásobte metriku hodnoty konverzií na cenu číslom 100 a dostanete percento cieľovej návratnosti výdavkov na reklamu. Ubezpečte sa, že časový rámec hodnotenia návratnosti výdavkov na reklamu je v súlade s dĺžkou sledovania konverzie akcie v aplikácii, aby ste získali čo najpresnejší prehľad o výkonnosti kampane.

Limity ponúk

Nastavenie limitov ponúk pre cieľovú návratnosť výdavkov na reklamu sa neodporúča, pretože sa tým obmedzuje optimalizácia ponuky službou Google Ads s využitím umelej inteligencie. Takisto môžu tieto limity službe Google Ads zabrániť v úprave ponúk na sumu, ktorá bude najvhodnejšia pre vašu cieľovú NVR. Limity ponúk sú dostupné pre portfóliové stratégie ponúk vo Vyhľadávaní a Nákupoch. Ak limity ponúk nastavíte, použijú sa iba v aukciách Vyhľadávacej siete a budú dostupné len pre portfóliové stratégie ponúk.

 • Limit max. ponuky: najvyššia ponuka CZK, ktorú má Google Ads nastaviť pri používaní cieľovej návratnosti výdavkov na reklamu.
 • Limit min. ponuky: minimálna max. CZK, ktorú má Google Ads nastaviť pri používaní cieľovej návratnosti výdavkov na reklamu. Upozorňujeme, že Google Ads môže nastaviť hodnotu max. CZK, ktorá je nižšia než minimálna ponuka, a to zvyčajne v dôsledku inteligentného určovania cien. To znamená, že limit ponuky, ktorý tu nastavíte, nepredstavuje úplne najnižšiu ponuku, ktorú možno nastaviť.

Tip: Vyberte konverzie, pre ktoré chcete vytvárať ponuky.

Nastavenie Zahrnúť do stĺpca Konverzie vám umožňuje určiť, či chcete individuálne konverzné akcie zahrnúť v prehľadoch do stĺpcov Konverzie a Hodnota konverzie. Údaje v týchto stĺpcoch používajú stratégie ponúk, ako sú cieľová CZA, cieľové ROAS a vylepšená CZK. Stratégia ponúk sa teda bude optimalizovať len na základe konverzií, ktoré ste sa rozhodli zahrnúť. Ďalšie informácie o nastavení Zahrnúť do stĺpca Konverzie

Konverzie naprieč zariadeniami z kampaní v Obsahovej sieti, nákupných kampaní, videokampaní a kampaní vo vyhľadávaní sú zahrnuté predvolene.

Ciele pre reklamnú skupinu

Ciele pre reklamnú skupinu môžete použiť pre štandardné aj portfóliové stratégie ponúk. Ak použijete portfóliovú stratégiu, kampane, reklamné skupiny a kľúčové slová budú optimalizované spoločne na dosiahnutie jedného cieľa. Prípadne môžete pre každú reklamnú skupinu nastaviť individuálne ciele. Tento postup však neodporúčame, pretože môže obmedziť inteligentné ponuky.

Poznámka: Môžete nastaviť individuálne ponuky cieľovej ceny za akciu alebo cieľovej návratnosti výdavkov na reklamu na úrovni reklamnej skupiny, ale stratégia použitá na zadávanie ponúk bude riadená na úrovni portfólia.

V prípade, že nepotrebujete nastavovať cieľové sumy pre individuálne reklamné skupiny, portfóliová stratégia bude môcť zaistiť lepšiu výkonnosť.

Poznámka: Portfóliovú stratégiu ponúk sa nedá použiť s cieľovou návratnosťou výdavkov na reklamu pre kampane na inštaláciu aplikácie, nákupné kampane, kampane discovery ani kampane na hotely.

Priemerná cieľová návratnosť výdavkov na reklamu

Poznámka: Priemerná cieľová návratnosť výdavkov na reklamu je podporovaná iba v maximálne výkonných kampaniach, kampaniach vo vyhľadávaní a nákupných kampaniach. Nepodporuje kampane na hotely.

Vaša priemerná cieľová návratnosť výdavkov na reklamu je priemerná cieľová návratnosť výdavkov na reklamu vážená na základe návštevnosti, podľa ktorej je optimalizovaná vaša stratégia ponúk. Je priemerom zmien cieľovej návratnosti výdavkov na reklamu, ktoré ste vykonali v určitom období. Preto sa vaša priemerná cieľová návratnosť výdavkov na reklamu môže líšiť od cieľovej návratnosti výdavkov na reklamu, ktorú ste nastavili.

Táto metrika umožňuje merať návratnosť výdavkov na reklamu, na ktoré bola vaša stratégia ponúk v konkrétnych obdobiach zacielená. Zmenou obdobia môžete zistiť sumu, na ktorú bola vaša stratégia v danom období skutočne optimalizovaná. Nezabúdajte však, že v obdobiach bez návštevnosti nebude priemerná cieľová návratnosť výdavkov na reklamu k dispozícii.

Priemernú cieľovú návratnosť výdavkov na reklamu nájdete v tabuľke výkonnosti v hornej časti stránky Kampane. Môžete tak vyhodnotiť skutočnú výkonnosť v porovnaní s cieľovou výkonnosťou. Pri pridávaní nového stĺpca vyberte v kategórii Výkonnosť položku Priem. cieľová NVR. Prípadne pridajte metriku do grafu výkonnosti.

Odporúčame vám sledovať výkonnosť kampane a priemernú cieľovú cenu v priebehu času.

Kde nájdete tieto metriky

Metrika priemernej cieľovej návratnosti výdavkov na reklamu umožňuje merať návratnosť výdavkov na reklamu, na ktoré bola vaša stratégia ponúk v konkrétnych obdobiach zacielená. Zmenou obdobia môžete zistiť sumu, na ktorú je vaša stratégia v danom období skutočne optimalizovaná. Nezabúdajte však, že v obdobiach bez návštevnosti nebude priemerná cieľová návratnosť výdavkov na reklamu k dispozícii.

Môžete pridať stĺpec pre metriku priemernej cieľovej NVR v tabuľke výkonnosti, aby ste mohli vyhodnotiť skutočnú výkonnosť v porovnaní s cieľovou výkonnosťou. V hornej časti tabuľky Kampane vyberte ikonu stĺpca Obrázok ikony stĺpcov v službe Google Ads a zvoľte metriku v kategórii Výkonnosť alebo ju pridajte do grafu výkonnosti. Pri pridávaní nového stĺpca vyberte v kategórii Výkonnosť položku Priem. cieľová NVR, Priem. cieľová cena za inštaláciu alebo Priem. cieľová cena za akciu v aplikácii.

Túto metriku nájdete tiež v prehľade stratégie ponúk vedľa metriky Skutočná NVR predstavujúcej skutočnú NVR, ktorú bola schopná táto stratégia dosiahnuť. Zistite, ako nájsť prehľady stratégií ponúk.

Priemerná cieľová návratnosť výdavkov na reklamu (NVR) je k dispozícii pre štandardné aj portfóliové stratégie ponúk.


Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
6525398103259701153
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
73067