Strategia ustalania stawek Docelowy ROAS

Nasze narzędzie do rozwiązywania problemów pomoże Ci zidentyfikować, poznać i usunąć potencjalne przyczyny nieoczekiwanych wahań wydatków na kampanie Performance Max.
 

Uwaga: od lipca w nowych strategiach ustalania stawek Maksymalizacja liczby konwersji i Maksymalizacja wartości konwersji pojawią się opcjonalne pola wartości docelowych w kampaniach w sieci wyszukiwania. W przypadku kampanii wideo zachęcających do działania dotyczy to 2 różnych strategii ustalania stawek. Mając podaną opcjonalną wartość docelową, inteligentne określanie stawek będzie optymalizować stawki pod jej kątem w taki sam sposób, jak w przypadku strategii Docelowy CPA (koszt działania) i Docelowy ROAS (zwrot z nakładów na reklamę). Maksymalizacja liczby konwersji z wyznaczoną wartością docelową CPA będzie działać tak samo jak strategia Docelowy CPA, a Maksymalizacja wartości konwersji z wyznaczoną wartością docelową ROAS – tak samo jak strategia Docelowy ROAS. Uwaga: kampanie reklam hoteli obsługują tylko strategię Maksymalizacja wartości konwersji z obowiązkowym docelowym ROAS.

Dowiedz się więcej o zmianach wzajemnych powiązań między strategiami inteligentnego określania stawek.

Dzięki inteligentnemu określaniu stawek w Google Ads ta strategia analizuje i inteligentnie prognozuje wartość potencjalnej konwersji za każdym razem, gdy użytkownik wyszukuje produkty lub usługi, które reklamujesz. Następnie automatycznie dostosowuje stawki dla tych wyszukiwań w celu zmaksymalizowania zwrotu z nich.

W praktyce oznacza to, że jeśli strategia Docelowy ROAS ustali, że wyszukiwanie ma duże szanse na uzyskanie konwersji o wysokiej wartości, wyznaczy wysoką stawkę za to wyszukiwanie. Jeśli natomiast uzna, że wyszukiwanie prawdopodobnie nie przyniesie konwersji o wysokiej wartości, zastosuje niską stawkę. Stawki są automatycznie optymalizowane w czasie aukcji, co pozwala dopasować je do każdej aukcji z osobna. Zapoznaj się z Przewodnikiem po inteligentnym określaniu stawek.

Docelowy ROAS jest dostępny jako strategia standardowa dla pojedynczej kampanii oraz jako strategia portfolio dla wielu kampanii. Jeśli jeszcze nie wiesz, jaki typ strategii portfolio ustalania stawek będzie dla Ciebie najlepszy, zapoznaj się z artykułem Automatyczne określanie stawek. Jeśli korzystasz z kampanii produktowych, przeczytaj artykuł Automatyczne określanie stawek w kampaniach produktowych.

Z tego artykułu dowiesz się, jak działa strategia ustalania stawek Docelowy ROAS i jakie są jej ustawienia.

Zanim zaczniesz

 • Aby zastosować w kampaniach strategię ustalania stawek Docelowy ROAS, musisz określić wartości konwersji, które śledzisz.
 • Możesz stosować reguły wartości konwersji, aby dokładniej określać, jaką wartość mają konwersje dla Twojej firmy, oraz optymalizować tę wartość pod kątem konwersji wykonywanych przez najcenniejsze rodzaje użytkowników. Dzięki tym regułom możesz stosować mnożniki wartości konwersji w przypadku klientów, urządzeń lub lokalizacji przynoszących Ci największe korzyści.
 • Aby korzystać z tej strategii, w większości typów kampanii musisz mieć co najmniej 15 konwersji uzyskanych w ciągu ostatnich 30 dni.
  • Kampanie w sieci reklamowej: co najmniej 15 konwersji (z prawidłowymi wartościami konwersji) w ciągu ostatnich 30 dni łącznie we wszystkich Twoich kampaniach. Nowe kampanie w sieci reklamowej nie wymagają już historii konwersji do korzystania ze strategii ustalania stawek Docelowy ROAS.
  • Kampanie promujące aplikacje: co najmniej 10 konwersji dziennie (czyli 300 konwersji w 30 dni).
  • Kampanie Discovery: co najmniej 75 konwersji w ciągu ostatnich 30 dni (przy czym 10 z tych konwersji musi pochodzić z ostatnich 7 dni). Strategia Docelowy ROAS w kampaniach Discovery jest obecnie dostępna w wersji beta.
  • Kampanie wideo zachęcające do działania: co najmniej 30 konwersji w ciągu ostatnich 30 dni.
 • Kampanie w sieci wyszukiwania: jeśli od niedawna raportujesz wartości konwersji lub korzystasz z nowego sposobu ich raportowania, zalecamy wpisanie nowych wartości w kolumnie „Konwersje” i poczekanie 6 tygodni przed włączeniem docelowego ROAS, aby kampania generowała podobną liczbę konwersji.
 • Zalecamy też sprawdzenie ustawień budżetu, by mieć pewność, że możesz wydawać nawet 2 razy więcej niż wynosi średni budżet dzienny. W miesięcznym cyklu rozliczeniowym nie obciążymy Cię kwotą większą niż średni budżet dzienny pomnożony przez 30,4 dnia. W przypadku kampanii promujących aplikacje zalecamy też, aby przed użyciem strategii Docelowy zwrot z nakładów na reklamę zastosować strategię Docelowy koszt działania. Umożliwi to poznanie wartości podstawowej ROAS przed ustawieniem początkowej wartości docelowej ROAS. Nieprawidłowa początkowa wartość docelowa ROAS może spowodować niską skuteczność lub mały zasięg kampanii.
Uwagi:
 • w kampaniach promujących aplikacje i kampaniach Discovery strategia Docelowy ROAS jest obecnie dostępna w wersji beta.
 • W przypadku kampanii promujących aplikacje musisz też zainstalować w swojej aplikacji pakiet SDK Google Analytics dla Firebase. Zdarzenia konwersji, dla których ustalasz stawki (i za których pomocą wysyłasz wartości), powinny pochodzić z pakietu SDK Firebase.
 • Ogólnie lepszą skuteczność zapewnia mniejsza liczba, ale za to dużych kampanii, które przynoszą większą liczbę konwersji.

Kiedy używać określania stawek na podstawie wartości

Określanie stawek na podstawie wartości jest najbardziej przydatne, gdy poszczególne konwersje mają różną wartość dla firmy lub gdy dążysz do osiągnięcia konkretnej docelowej wartości zwrotu z nakładów na reklamę (ROAS).

Z tabeli poniżej dowiesz się, która strategia ustalania stawek jest najlepsza dla Twojej kampanii.

 

Maksymalizacja liczby konwersji

Docelowy CPA

Maksymalizacja wartości konwersji

Docelowy ROAS

Cel

Maksymalizacja liczby konwersji w ramach budżetu

Maksymalizacja liczby konwersji w ramach docelowego CPA

Maksymalizacja wartości konwersji w ramach budżetu

Maksymalizacja liczby konwersji w ramach docelowego ROAS

Kiedy

 • Priorytetem jest wykorzystanie budżetu.
 • Brak określonego docelowego ROI.
 • Optymalizacja pod kątem konwersji, które mają podobną wartość dla firmy.
 • Określony docelowy ROI.
 • Optymalizacja pod kątem konwersji, które mają podobną wartość dla firmy.
 • Priorytetem jest wykorzystanie budżetu.
 • Konwersje mają różną wartość dla firmy.
 • Brak określonego docelowego ROI.
 • Określony docelowy ROI.
 • Optymalizacja pod kątem konwersji, które mają różną wartość dla firmy.

Jak to działa

Google Ads prognozuje przyszłe konwersje i powiązane z nimi wartości na podstawie raportowanych przez Ciebie wartości konwersji, które zgłaszasz za pomocą śledzenia konwersji. Potem określa maksymalny koszt interakcji (maks. CPC), aby zapewnić jak największą wartość konwersji, próbując jednocześnie uzyskać średni zwrot z nakładów na reklamę (ROAS) równy wyznaczonej przez Ciebie wartości docelowej.

Poszczególne konwersje mogą generować różne wartości ROAS, ale Google Ads stara się utrzymywać wskaźnik „wartość konwersji/koszt” na poziomie wyznaczonego przez Ciebie docelowego ROAS. Jeśli np. ustawisz docelowy ROAS na poziomie 500%, Google Ads automatycznie dostosuje Twoje stawki i będzie dążyć do maksymalizacji wartości konwersji oraz osiągnięcia wyznaczonego ROAS (zobacz szczegóły przykładu poniżej). Aby zwiększyć skuteczność w każdej aukcji reklam, strategia ta dostosowuje stawki z uwzględnieniem sygnałów uzyskiwanych w czasie rzeczywistym, takich jak rodzaj urządzenia, przeglądarka, lokalizacja, pora dnia itp. Automatycznie dostosowuje też stawki na podstawie tego, czy ktoś jest na liście remarketingowej.

Gdy skonfigurujesz nową strategię ustalania stawek albo wybierzesz rekomendację dotyczącą wyniku optymalizacji i kampanie, w których chcesz ją zastosować, Google Ads zaproponuje wartość docelowego ROAS. Ta rekomendacja opiera się na rzeczywistym ROAS z ostatnich kilku tygodni. Nie uwzględniamy skuteczności z ostatnich kilku dni, ponieważ niektóre konwersje mają miejsce po upływie więcej niż jednego dnia od interakcji z reklamą lub jej kliknięcia (na przykład wyświetlenie angażujące). Możesz wybrać zalecany docelowy ROAS lub ustalić własny.

Przykład

Załóżmy, że mierzysz wartość sprzedaży w swoim sklepie online z damskim obuwiem i chcesz zoptymalizować stawki na podstawie łącznej wartości koszyka. Chcesz, aby wartość sprzedaży (tj. wartość konwersji) wyniosła 5 zł za każde 1 zł, które wydajesz na reklamy. Ustawiasz więc docelowy ROAS na poziomie 500% – za każde 1 zł wydane na reklamy chcesz otrzymać pięciokrotny przychód.

Oto wyliczenia:

5 zł ze sprzedaży ÷ 1 zł wydatków na reklamę x 100% = 500% docelowego ROAS

Następnie Google Ads automatycznie ustawi Twoje maks. stawki CPC, aby zapewnić jak największą wartość konwersji, próbując zarazem uzyskać docelowy ROAS na poziomie 500%.

Dostosowania stawek a Docelowy ROAS

Dostosowania stawek pozwalają zmieniać częstotliwość wyświetlania reklam w zależności od miejsca, czasu i sposobu wyszukiwania informacji przez użytkowników. Docelowy ROAS pomaga optymalizować stawki na podstawie danych gromadzonych w czasie rzeczywistym, więc Twoje istniejące dostosowania stawek nie są używane. Jest tylko jeden wyjątek: możesz ustawiać dostosowania stawek według urządzenia na poziomie –100%.

Uwaga: nie musisz usuwać dostosowań stawek – po prostu nie będziemy ich używać.

Utwórz nową strategię ustalania stawek

Strategię ustalania stawek Docelowy ROAS możesz utworzyć dla pojedynczej kampanii (strategia standardowa) lub dla wielu kampanii (strategia portfolio ustalania stawek):

 • utworzenie strategii w nowej kampanii,
 • utworzenie lub zmodyfikowanie strategii w ustawieniach kampanii,
 • utworzenie strategii na stronie „Strategie ustalania stawek” w Zasobach wspólnych.

Aby utworzyć strategię ustalania stawek, przeczytaj artykuł Konfigurowanie inteligentnego określania stawek.

Ustawienia

Docelowy ROAS

Twój docelowy ROAS to średnia wartość konwersji (np. przychody), którą chcesz wygenerować za każdą złotówkę wydaną na reklamy. Pamiętaj, że ustawiony przez Ciebie docelowy ROAS może wpływać na liczbę otrzymywanych konwersji. Jeśli na przykład jest za wysoki, może ograniczyć liczbę wizyt pochodzących z reklam.

Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci ustawić odpowiedni docelowy ROAS:

 • Jeśli to możliwe, zastosuj wartość docelową zalecaną na stronie Rekomendacje na Twoim koncie. Zalecane wartości docelowe są oparte na skuteczności historycznej i uwzględniają opóźnienia konwersji.
 • Ustaw docelowy ROAS na podstawie historycznych danych wartości konwersji w stosunku do kosztów kampanii, w których chcesz zastosować tę strategię. Pomoże Ci to zmaksymalizować wartość konwersji w ramach zwrotu z nakładów na reklamę, który generują Twoje kampanie. Uwzględnij też opóźnienia konwersji.
 • Aby sprawdzić historyczne dane wartości konwersji w stosunku do kosztów, kliknij Modyfikuj kolumny w menu „Kolumny” i dodaj kolumnę Wartość konw./koszt z listy kolumn „Konwersje”. Następnie pomnóż dane „wartość konwersji/koszt” przez 100, by otrzymać docelowy ROAS w procentach. Upewnij się, że przedział czasu oceny ROAS jest zgodny z oknem konwersji działania w aplikacji, co pozwoli Ci uzyskać najdokładniejsze dane o skuteczności kampanii.

Limity stawek

Ustalanie limitów stawek w strategii Docelowy ROAS nie jest zalecane, bo może ograniczać automatyczną optymalizację stawki w Google Ads. Może też uniemożliwiać dostosowywanie stawek przez Google Ads do kwoty, która będzie najlepiej odpowiadała Twojemu docelowemu ROAS. Limity stawek są dostępne w strategiach portfolio ustalania stawek w sieci wyszukiwania i Zakupach Google. Jeśli ustawisz limity stawek, będą one używane tylko w aukcjach w sieci wyszukiwania i dostępne tylko w strategiach portfolio ustalania stawek.

 • Limit maks. stawki: najwyższa stawka CPC, jaką ustawi Google Ads, gdy stosujesz docelowy ROAS.
 • Limit min. stawki: minimalna stawka CPC, jaką ustawi Google Ads, gdy stosujesz docelowy ROAS. Ze względu na mechanizm inteligentnej wyceny Google Ads może czasami ustawić maksymalną stawkę CPC, która będzie niższa od limitu minimalnej stawki. Oznacza to, że ten limit stawki nie wyznacza najniższej stawki, jaką w ogóle można ustawić.

Wskazówka: wybierz konwersje, dla których chcesz ustalać stawki

Ustawienie Uwzględnij w Konwersjach pozwala określić, czy poszczególne działania powodujące konwersję mają być uwzględniane w raportach w kolumnie „Konwersje” lub „Wartość konwersji”. Dane w tych kolumnach są wykorzystywane przez strategie ustalania stawek, takie jak Docelowy CPA, Docelowy ROAS i eCPC. Oznacza to, że strategia ustalania stawek będzie prowadzić optymalizację tylko na podstawie uwzględnionych konwersji. Więcej informacji o domyślnych celach konwersji na poziomie konta.

Konwersje na różnych urządzeniach z kampanii w sieci reklamowej, kampanii wideo, kampanii w sieci wyszukiwania i kampanii produktowych są dodawane domyślnie. Nie dotyczy to kampanii reklam hoteli.

Wartości docelowe grup reklam

Możesz stosować cele grup reklam w zarówno w strategiach portfolio ustalania stawek jak i w strategiach standardowych. Dzięki strategii portfolio Twoje kampanie, grupy reklam i słowa kluczowe są optymalizowane zbiorczo zgodnie z określonym celem. Możesz też ustawić indywidualne wartości docelowe w każdej grupie reklam, ale nie jest to zalecane, ponieważ może to ograniczać inteligentne określanie stawek.

Uwaga: możesz wyznaczać osobne stawki docelowego CPA i docelowego ROAS na poziomie grupy reklam, ale strategia ustalania stawek będzie teraz kontrolowana na poziomie portfolio.

Pamiętaj, że jeśli nie musisz wyznaczać wartości docelowych w poszczególnych grupach reklam, strategia portfolio może przynieść większą skuteczność.

Uwaga: ta funkcja nie ma zastosowania do strategii Docelowy ROAS w kampaniach promujących instalacje aplikacji, kampaniach produktowych ani w kampaniach Discovery.

Średni docelowy ROAS

Średni docelowy ROAS to średni ważony według ruchu ROAS, pod kątem którego Twoja strategia ustalania stawek optymalizowała działania reklamowe. Uśrednia on zmiany wprowadzone do docelowego ROAS w danym czasie. Z tego powodu średni docelowy ROAS może różnić się od ustawionego przez Ciebie docelowego ROAS.

Te dane pozwalają zmierzyć docelowy ROAS w strategii ustalania stawek w wybranym okresie. Jeśli zmienisz zakres dat, możesz zobaczyć, pod jakim kątem Twoja strategia była zoptymalizowana w danym okresie. Pamiętaj, że średni docelowy ROAS nie jest dostępny dla okresów, w których nie odnotowano żadnego ruchu.

Dane średniego docelowego ROAS znajdziesz w tabeli skuteczności u góry strony „Kampanie”. Dzięki temu możesz ocenić rzeczywistą skuteczność i porównać ją z docelową skutecznością. Wystarczy wybrać „Śr. docelowy ROAS” w kategorii „Skuteczność”, dodając nową kolumnę, lub dodać te dane do wykresu skuteczności.

Gdzie znajdziesz te dane

Dane średniego docelowego ROAS pozwalają zmierzyć ROAS w strategii ustalania stawek w wybranym okresie. Jeśli zmienisz zakres dat, możesz zobaczyć, pod jakim kątem Twoja strategia była zoptymalizowana w danym okresie. Pamiętaj, że średni docelowy ROAS nie jest dostępny dla okresów, kiedy nie odnotowano żadnego ruchu.

Możesz dodać kolumnę, aby wyświetlić średni docelowy ROAS w tabeli skuteczności i porównać rzeczywistą skuteczność ze skutecznością docelową. U góry tabeli „Kampanie” wybierz ikonę kolumny Obraz ikony kolumn Google Ads z kategorii „Skuteczność” lub dodaj te dane do wykresu skuteczności. Podczas dodawania nowej kolumny wybierz „Śr. docelowy CPA”, „Śr. docelowy koszt instalacji” lub „Śr. docelowy koszt działania w aplikacji” z kategorii „Skuteczność”.

Te dane możesz też znaleźć w raporcie strategii ustalania stawek obok „Rzeczywistego ROAS”, który odzwierciedla faktyczny ROAS, jaki udało się osiągnąć danej strategii. Dowiedz się, jak znaleźć raporty strategii ustalania stawek.

Średni docelowy ROAS jest dostępny zarówno w strategiach standardowych, jak i w strategiach portfolio ustalania stawek.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne