Ustalanie stawek docelowego ROAS

Docelowy ROAS pozwala ustalać stawki pod kątem docelowego zwrotu z nakładów na reklamę (ROAS). Ta strategia Inteligentnego określania stawek w Google Ads pomaga uzyskać większą wartość konwersji lub przychodu przy utrzymaniu wybranego docelowego zwrotu z nakładów na reklamę (ROAS). Stawki są automatycznie optymalizowane w czasie aukcji, co pozwala dopasować je do każdej aukcji z osobna.

Docelowy ROAS jest dostępny jako strategia standardowa dla pojedynczej kampanii oraz jako strategia portfolio dla wielu kampanii. W tym artykule wyjaśniamy, jak działa ustalanie stawek docelowego ROAS i jakie są ustawienia tej strategii.

Zanim zaczniesz

 • Jeśli jeszcze nie wiesz, jaki typ strategii portfolio ustalania stawek będzie dla Ciebie najlepszy, zapoznaj się z artykułem Automatyczne określanie stawek. Jeśli korzystasz z kampanii produktowych, przeczytaj artykuł Informacje o automatycznym ustalaniu stawek w kampaniach produktowych.
 • Aby wdrożyć w kampaniach strategię ustalania stawek wg docelowego ROAS, musisz ustawić wartości dla konwersji, które śledzisz. W przypadku kampanii promujących aplikacje musisz też zainstalować w swojej aplikacji pakiet SDK Google Analytics dla Firebase. Zdarzenia konwersji, za które wyznaczasz stawki i z którymi wysyłasz wartości, powinny pochodzić z pakietu SDK Firebase.

  Uwaga: strategia docelowy ROAS w kampaniach promujących aplikacje jest obecnie dostępna w wersji beta.
   
 • Aby stosować ustalanie stawek docelowego ROAS, w większości typów kampanii musisz mieć co najmniej 20 konwersji uzyskanych w ciągu ostatnich 45 dni. Wyjątkiem są kampanie w sieci wyszukiwania, w których musisz mieć co najmniej 15 konwersji uzyskanych w ciągu ostatnich 30 dni. Aby jednak osiągnąć najlepsze efekty i zapewnić systemom uczącym się wystarczająco dużo danych do ustalania wysokości stawek, musisz mieć co najmniej 50 konwersji uzyskanych w ciągu ostatnich 30 dni. Dobrze byłoby też, gdyby kampania generowała podobną liczbę konwersji przez co najmniej kilka dni. W przypadku kampanii promujących aplikacje potrzebujesz co najmniej 10 konwersji dziennie (czyli 300 konwersji w 30 dni).

Jak to działa

Google Ads prognozuje przyszłe konwersje i powiązane z nimi wartości na podstawie raportowanych przez Ciebie wartości konwersji, które zgłaszasz za pomocą śledzenia konwersji. Następnie Google Ads określa maksymalny koszt kliknięcia (maks. CPC), by zmaksymalizować wartość konwersji w ramach średniego zwrotu z nakładów na reklamę (ROAS), który jest zgodny z ustawionymi przez Ciebie celami.

Używanie docelowego ROAS z różnymi typami kampanii:

Poprzednia wersja AdWords

 • W kampaniach kierowanych tylko na sieć wyszukiwania i sieć wyszukiwania z rozszerzeniem na sieć reklamową AdWords dąży do osiągnięcia średniego ROAS na poziomie docelowym dla wszystkich słów kluczowych, grup reklam i kampanii, w przypadku których korzystasz z tej strategii.
 • W kampaniach kierowanych tylko na sieć reklamową AdWords dąży do osiągnięcia średniego ROAS na poziomie docelowym we wszystkich grupach reklam i kampaniach, w których korzystasz z tej strategii. Docelowy ROAS nie jest dostępny w kampaniach typu „Tylko sieć reklamowa – aplikacje mobilne” i „Tylko sieć reklamowa” z celem „Instalacja aplikacji mobilnej” lub „Interakcja z aplikacją mobilną”.
 • kampaniach produktowych AdWords dąży do osiągnięcia średniego ROAS na poziomie docelowym we wszystkich grupach reklam i kampaniach, które używają tej strategii.

Nowa wersja Google Ads

 • W kampaniach kierowanych na sieć wyszukiwaniasieć wyszukiwania z rozszerzeniem na sieć reklamową Google Ads dąży do osiągnięcia średniego ROAS na poziomie docelowym dla wszystkich kampanii, w których korzystasz z tej strategii.
 • W kampaniach kierowanych na sieć reklamową Google Ads dąży do osiągnięcia średniego ROAS na poziomie docelowym we wszystkich kampaniach, w których korzystasz z tej strategii. 
 • kampaniach produktowych Google Ads dąży do osiągnięcia średniego ROAS na poziomie docelowym we wszystkich kampaniach, w których korzystasz z tej strategii.
 • kampaniach promujących aplikacje Google Ads dąży do osiągnięcia średniego ROAS dla kampanii na podstawie wybranych przez Ciebie zdarzeń instalacji lub zdarzeń w aplikacji.

Poszczególne konwersje mogą generować różne wartości ROAS, Google Ads dąży jednak do utrzymania wartości konwersji/koszt na poziomie ustawionego przez Ciebie docelowego ROAS. Jeśli na przykład ustawisz docelowy ROAS na poziomie 500%, Google Ads automatycznie dostosuje Twoje stawki i, starając się osiągnąć wyznaczony ROAS, będzie dążyć do maksymalizacji wartości konwersji. Aby zwiększyć skuteczność w aukcjach reklam, ta strategia dostosowuje stawki na podstawie sygnałów uzyskiwanych w czasie rzeczywistym, takich jak rodzaj urządzenia, przeglądarka, lokalizacja czy pora dnia. Automatycznie dostosowuje też stawki na podstawie tego, czy ktoś jest na Twojej liście remarketingowej.

Gdy skonfigurujesz nową strategię ustalania stawek w Zasobach wspólnych i wybierzesz kampanie, w których chcesz ją zastosować, Google Ads zaproponuje docelowy ROAS. To zalecenie opiera się na rzeczywistym ROAS z ostatnich kilku tygodni. Nie uwzględniamy skuteczności z ostatnich kilku dni, ponieważ niektóre konwersje mają miejsce po upływie więcej niż jednego dnia od kliknięcia reklamy. Możesz wybrać zalecany docelowy ROAS lub ustalić własny.

Przykład

Załóżmy, że mierzysz wartość sprzedaży w swoim sklepie online z damskim obuwiem i chcesz zoptymalizować stawki na podstawie łącznej wartości koszyka. Chcesz, by wartość sprzedaży (tj. wartość konwersji) wyniosła 15 PLN za każde 3 PLN, które wydajesz na reklamy. Ustawiasz więc docelowy ROAS na poziomie 500% – za każde 3 PLN wydane na reklamy chcesz otrzymać 15 PLN w postaci przychodów.

Oto wyliczenia:

15 PLN ze sprzedaży ÷ 3 PLN wydatków na reklamę x 100% = 500% docelowego ROAS

Następnie Google Ads automatycznie ustawi Twoje maks. stawki CPC, by zmaksymalizować wartość konwersji w ramach docelowego ROAS na poziomie 500%.

Dostosowania stawek i docelowy ROAS

Dostosowania stawek pozwalają zmieniać częstotliwość wyświetlania reklam w zależności od miejsca, czasu i sposobu wyszukiwania informacji przez użytkowników. Docelowy ROAS pomaga optymalizować stawki na podstawie danych gromadzonych w czasie rzeczywistym, więc Twoje istniejące dostosowania stawek nie są używane. Jest tylko jeden wyjątek: możesz ustawiać dostosowania stawek mobilnych na poziomie -100%. Dostosowań tych nie musisz usuwaćpo prostu nie będziemy ich używać.

Ustawienia

Docelowy ROAS

Twój docelowy ROAS to średnia wartość konwersji (np. przychody), którą chcesz wygenerować za każdą złotówkę wydaną na reklamy. Pamiętaj, że ustawiony przez Ciebie docelowy ROAS może wpływać na liczbę otrzymywanych konwersji. Jeśli na przykład jest za wysoki, może ograniczyć liczbę wizyt pochodzących z reklam.

Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci ustawić odpowiedni docelowy ROAS:

 • Ustaw docelowy ROAS na podstawie historycznych danych wartości konwersji w stosunku do kosztów kampanii, w których chcesz zastosować tę strategię. Pomoże Ci to zmaksymalizować wartość konwersji w ramach zwrotu z nakładów na reklamę, który generują Twoje kampanie.
 • Aby sprawdzić historyczne dane wartości konwersji w stosunku do kosztów, kliknij Modyfikuj kolumny w menu „Kolumny” i dodaj kolumnę Wartość konw./koszt z listy kolumn „Konwersje”. Następnie pomnóż wartość konwersji w stosunku do kosztów przez 100, by otrzymać docelowy ROAS w procentach.

Limity stawek

Ustalanie limitów stawki „docelowego ROAS” nie jest zalecane, bo może ograniczyć automatyczną optymalizację stawki w Google Ads. Może też uniemożliwiać dostosowywanie stawek przez Google Ads do kwoty, która będzie najlepiej odpowiadała Twojemu docelowemu ROAS. Jeśli ustawisz limity stawek, będą one używane tylko w aukcjach w sieci wyszukiwania.

 • Maks. limit stawki: najwyższa stawka CPC, jaką ustawi Google Ads dla słów kluczowych, grup reklam lub kampanii, w przypadku których stosujesz „docelowy ROAS”.
 • Min. limit stawki: najniższa maks. stawka CPC, jaką ustawi Google Ads dla słów kluczowych, grup reklam lub kampanii, w przypadku których stosujesz „docelowy ROAS”. Pamiętaj, że Google Ads może ustawić maks. stawkę CPC, która będzie niższa niż limit minimalnej stawki, zazwyczaj z powodu stosowania inteligentnej wyceny. Oznacza to, że ten limit stawki nie wyznacza najniższej stawki, jaką można w ogóle ustawić.

Wskazówka: wybierz konwersje, dla których chcesz ustalać stawki

Ustawienie Uwzględnij w Konwersjach pozwala określić, czy poszczególne działania powodujące konwersję mają być uwzględnione w kolumnie „Konwersje” lub „Wartość konwersji” w raportach. Dane w tych kolumnach są wykorzystywane przez strategie ustalania stawek, takie jak Docelowy CPA, Docelowy ROAS i eCPC. Oznacza to, że strategia ustalania stawek będzie prowadzić optymalizację tylko na podstawie uwzględnionych konwersji. Więcej informacji

Konwersje na różnych urządzeniach z kampanii w sieci reklamowej, kampanii wideo, kampanii w sieci wyszukiwania i kampanii produktowych są uwzględniane domyślnie.

Cele grup reklam

Możesz stosować cele grup reklam w zarówno w strategiach portfolio ustalania stawek jak i w strategiach standardowych.Dzięki strategii portfolio Twoje kampanie, grupy reklam i słowa kluczowe są optymalizowane zbiorczo zgodnie z określonym celem. Korzystając jednak ze strategii standardowej, możesz ustalić indywidualne cele dla każdej grupy reklam.

Pamiętaj, że jeśli nie musisz wyznaczać celów dla poszczególnych grup reklam, strategia portfolio może przynieść większą skuteczność.

Średni docelowy ROAS

Średni docelowy ROAS to średni ważony koszt ROAS, pod kątem którego Twoja strategia ustalania stawek optymalizowała działania reklamowe. Uśrednia on zmiany wprowadzone do docelowego ROAS w danym czasie. Z tego powodu średni docelowy ROAS może różnić się od ustawionego przez Ciebie docelowego ROAS.

Te dane pozwalają zmierzyć docelowy ROAS w strategii ustalania stawek w wybranym okresie. Jeśli zmienisz zakres dat, możesz zobaczyć, pod jakim kątem była w danym okresie zoptymalizowana Twoja strategia. Pamiętaj, że średni docelowy ROAS nie jest dostępny dla okresów, kiedy nie odnotowano żadnego ruchu.

Te dane można znaleźć w raporcie strategii ustalania stawek obok „Rzeczywistego ROAS”, który odzwierciedla faktyczny ROAS, jaki dana strategia zdołała osiągnąć. Średni docelowy ROAS jest dostępny zarówno w strategiach standardowych, jak i w strategiach portfolio ustalania stawek.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem