Om mål-ROAS-budgivning

Med mål-ROAS-budgivning kan du basere budene dine direkte på ønsket avkastning på annonsekostnader (ROAS). Denne strategien for smart budgivning i Google Ads bidrar til økte konverteringsverdier og inntekter basert på målet ditt for avkastning på annonsekostnader (ROAS). Budene dine optimaliseres automatisk på auksjonstidspunktet, slik at de er skreddersydd til hver enkelt auksjon.

Mål-ROAS er tilgjengelig som standardstrategi for enkeltkampanjer eller som porteføljestrategi for flere kampanjer. I denne artikkelen finner du informasjon om hvordan mål-ROAS-budgivning fungerer, og hvilke innstillinger du kan velge.

Før du begynner

 • Hvis du er usikker på hvilken porteføljestrategi som passer best for deg, bør du først lese artikkelen Om automatisk budgivning. Hvis du bruker Shopping-kampanjer, kan du finne ut mer i artikkelen Om automatisk budgivning for Shopping-kampanjer.
 • Før du kan bruke en mål-ROAS-budstrategi i kampanjene dine, må du angi verdier for konverteringene du sporer. For appkampanjer må du i tillegg installere SDK-en for Google Analytics for Firebase i appen din. Konverteringshendelsene du byr på (og overfører verdier via), bør kommer fra SDK-en for Firebase.

  Merk: I appkampanjer er mål-ROAS for tiden bare tilgjengelig i betaversjon.
   
 • For at du skal kunne bruke mål-ROAS-budgivning, må du for de fleste kampanjetyper ha hatt minst 20 konverteringer de siste 45 dagene. Unntaket er søkekampanjer, som du må ha hatt minst 15 konverteringer for de siste 30 dagene. For å oppnå best mulig resultater og sikre at datamengden er stor nok til at algoritmene for maskinlæring produserer velfunderte budavgjørelser, bør du ha hatt minst 50 konverteringer de siste 30 dagene. Det er også en fordel om kampanjen har hatt relativt stabile konverteringsverdier i løpet av de siste dagene. For appkampanjer må du ha minst ti konverteringer per dag (eller 300 i løpet av de siste 30 dagene).

Sånn fungerer det

Google Ads beregner fremtidige konverteringer og tilknyttede verdier ved hjelp av konverteringsverdiene dine, som du rapporterer via konverteringssporing. Deretter fastsettes et bud for høyeste kostnad per klikk (maks. CPC) for å maksimere konverteringsverdien, samtidig som det jobbes mot en gjennomsnittlig avkastning på annonsekostnader (ROAS) tilsvarende målet du har angitt.

Sånn kan du bruke mål-ROAS i ulike kampanjetyper:

Den forrige utgaven av AdWords

 • For kampanjer av typen Bare Søkenettverket og Søk med utvalgt display prøver AdWords å oppnå en gjennomsnittlig avkastning på annonsekostnadene (ROAS) som tilsvarer målet du har angitt, for alle søkeord, annonsegrupper og kampanjer der du bruker denne strategien.
 • For kampanjer av typen Bare Displaynettverket prøver AdWords å oppnå en gjennomsnittlig avkastning på annonsekostnadene (ROAS) som tilsvarer målet du har angitt, for alle annonsegrupper og kampanjer der du bruker denne strategien. Vær oppmerksom på at mål-ROAS verken kan brukes for kampanjetypen «Bare Displaynettverket – mobilapper» eller kampanjetypen «Bare Displaynettverket» der målet er installering av mobilappen din eller bruk av mobilappen din.
 • For Shopping-kampanjer prøver AdWords å oppnå en gjennomsnittlig ROAS som tilsvarer målet du har angitt, for alle annonsegrupper og kampanjer der du bruker denne strategien.

Den nye utgaven av Google Ads

 • For kampanjer i Søkenettverket og kampanjetypen Søk med utvalgt display prøver Google Ads å oppnå en gjennomsnittlig avkastning på annonsekostnadene (ROAS) som tilsvarer målet du har angitt, for alle kampanjene der du bruker denne strategien.
 • For kampanjer i Displaynettverket prøver Google Ads å oppnå en gjennomsnittlig ROAS som tilsvarer målet du har angitt, for alle kampanjene der du bruker denne strategien. 
 • For Shopping-kampanjer prøver Google Ads å oppnå en gjennomsnittlig ROAS som tilsvarer målet ditt, for alle kampanjene der du bruker denne strategien.
 • For appkampanjer prøver Google Ads å oppnå en gjennomsnittlig ROAS for kampanjen din basert på installasjoner eller bestemte hendelser i appen.

Enkelte konverteringer kan gi høyere ROAS, og andre kan gi lavere ROAS, men sammenlagt gjøres det et forsøk i Google Ads på å opprettholde en konverteringsverdi per kostnad som tilsvarer verdien du har angitt for mål-ROAS. Hvis du for eksempel angir en verdi for mål-ROAS på 500 %, justeres budene dine automatisk i Google Ads slik at du oppnår maksimal konverteringsverdi, samtidig som den verdien du anga for mål-ROAS, fastholdes. For at du skal oppnå bedre resultater i annonseauksjonen, justeres budene gjennom denne strategien ved hjelp av sanntidssignaler om f.eks. hvilken enhet eller nettleser som brukes, sted, tidspunkt osv. Budene justeres også automatisk i henhold til om brukeren står oppført på en av remarketinglistene dine eller ikke.

Google Ads-systemet viser deg en anbefalt mål-ROAS når du har konfigurert en ny budstrategi i det delte biblioteket og valgt hvilke kampanjer du vil bruke den på. Anbefalingen beregnes på grunnlag av de faktiske ROAS-verdiene dine i løpet av de siste ukene. Vi utelukker resultater fra de siste dagene for å ta høyde for konverteringer som det kanskje tar lenger enn én dag å fullføre etter at brukeren har klikket på annonsen. Du kan velge å bruke denne anbefalte verdien for mål-ROAS, eller du kan angi din egen verdi.

Eksempel

Tenk deg at du måler salgene for en nettbutikk der du selger damesko, og du vil optimalisere budene dine basert på den sammenlagte verdien for en handlekurv. Målet ditt er å selge for NOK 50 (dette er konverteringsverdien) hver gang du bruker NOK 10 på annonsering. Da angir du en mål-ROAS på 500 % – når du bruker NOK 10 på annonsering, ønsker du en avkastning på 5 ganger så mye.

Da ser regnestykket slik ut:

NOK 50 i omsetning / NOK 10 i annonseutgifter x 100 % = mål-ROAS på 500 %

Deretter angis maks. CPC-bud automatisk i Google Ads for å maksimere konverteringsverdien din, samtidig som det gjøres et forsøk på å nå mål-ROAS-en på 500 %.

Budjusteringer og mål-ROAS

Med budjusteringer kan du få vist annonsene dine oftere eller sjeldnere ut fra hvor, når og hvordan folk søker. Ettersom mål-ROAS bidrar til at budene dine optimaliseres ved hjelp av sanntidsdata, blir ikke de eksisterende budjusteringene dine brukt. Det finnes ett unntak: Du kan fremdeles angi ‒100 % som justering av bud for mobil. Du trenger ikke å fjerne budjusteringene de blir bare ikke brukt.

Innstillinger

Mål-ROAS

Verdien din for mål-ROAS er den gjennomsnittlige konverteringsverdien (f.eks. avkastningen) du ønsker å oppnå for hver krone du bruker på annonser. Når du angir en mål-ROAS, må du være oppmerksom på at dette kan påvirke konverteringsvolumet du oppnår. Hvis du for eksempel angir et mål som er for høyt, kan det begrense mengden trafikk annonsene dine får.

Her er noen tips til hvordan du kan angi en mål-ROAS som passer for deg:

 • Mål-ROAS bør reflektere konverteringsverdien du tidligere har oppnådd, basert på kostnadsdata for kampanjene der du vil bruke denne strategien. Det kan hjelpe deg med å maksimere konverteringsverdien din, samtidig som du kan oppnå den samme avkastningen på annonsekostnadene for kampanjer som tidligere.
 • For å finne den historiske konverteringsverdien per kostnad må du velge Endre kolonnene på «Kolonner»-rullegardinmenyen og legge til Konv.verdi/kostnad-kolonnen fra listen over «Konverteringer»-kolonner. Deretter ganger du verdien for konverteringsverdi per kostnad med 100 for å få prosentandelen for mål-ROAS.

Budgrenser

Budgrenser for mål-ROAS anbefales ikke, ettersom dette kan hindre den automatiske optimaliseringen av budene dine i Google Ads. Det kan også forhindre Google Ads i å justere budene dine til det beløpet som kreves for å oppnå ønsket mål-ROAS. Hvis du likevel angir budgrenser, gjelder disse bare for Søkenettverket-auksjoner.

 • Øvre budgrense: Dette er det høyeste manuelle CPC-budet du ønsker at Google Ads skal angi for søkeord, annonsegrupper eller kampanjer som bruker mål-ROAS.
 • Nedre budgrense: Dette er det laveste maks. CPC-budet du ønsker at Google Ads skal angi for søkeord, annonsegrupper eller kampanjer som bruker mål-ROAS. Vær oppmerksom på at Google Ads kan angi et maks. CPC-bud som er lavere enn grensen din for laveste bud, vanligvis på grunn av smart prissetting. Dette betyr at budgrensen du angir her, ikke er det absolutt laveste budet som kan angis.

Tips: Velg hvilke konverteringer du skal by på

Med innstillingen Ta med i Konverteringer-kolonnen kan du bestemme om du vil ta med enkeltstående konverteringshandlinger i «Konverteringer»- og «Konverteringsverdi»-rapporteringskolonnen. Dataene i disse kolonnene blir brukt i budstrategier som mål-CPA, mål-ROAS og ECPC. Dermed blir budstrategien din bare optimalisert på bakgrunn av konverteringene du har valgt å ta med. Finn ut mer

Konverteringer via flere enheter i Shopping-kampanjer og kampanjer i Displaynettverket og Søkenettverket blir tatt med som standard. 

Mål for annonsegrupper

Du kan bruke annonsegruppemål i både standard budstrategier og budstrategier for porteføljen.Med en porteføljestrategi optimaliseres kampanjene, annonsegruppene og søkeordene dine for ett felles mål, men du kan angi separate mål for hver annonsegruppe ved å bruke en standardstrategi.

Husk at dersom du ikke trenger å angi egne mål for noen av annonsegruppene, kan det hende du oppnår bedre resultater med en porteføljestrategi.

Gjennomsnittlig mål-ROAS

Den gjennomsnittlige mål-ROAS-verdien din er den kostnadsvektede gjennomsnittlige ROAS-verdien budstrategien din er optimalisert for. Den gjenspeiler endringene du har gjort i mål-ROAS-verdien din i en gitt tidsperiode. Derfor kan det hende at den gjennomsnittlige mål-ROAS-verdien din ikke samsvarer med mål-ROAS-verdien du har angitt.

Med denne beregningen kan du måle hvilken ROAS-verdi budstrategien din var målrettet mot i bestemte tidsperioder. Ved å endre datoperioden kan du se den faktiske optimaliseringen for strategien din i løpet av den aktuelle perioden. Vær oppmerksom på at du ikke får se gjennomsnittlige mål-ROAS-verdier for tidsperioder der du ikke har hatt trafikk.

Du finner denne beregningen i budstrategirapporten din, ved siden av «Faktisk ROAS», som representerer ROAS-verdien du faktisk oppnådde med denne strategien. Gjennomsnittlig mål-ROAS er tilgjengelig for både standard budstrategier og budstrategier for porteføljer.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt