Over doel-ROAS-biedingen

Opmerking: Vanaf 2021 ziet u optionele doelvelden voor nieuwe biedstrategieën van de typen Aantal conversies maximaliseren en Conversiewaarde maximaliseren. Met een optioneel doel wordt 'Slim bieden' geoptimaliseerd voor deze doelen op dezelfde manier als dat gebeurt voor doel-CPA en doel-ROAS. 'Aantal conversies maximaliseren' met een ingestelde doel-CPA werkt nu hetzelfde als een huidige doel-CPA-strategie. Op een vergelijkbare manier werkt de biedstrategie 'Conversiewaarde maximaliseren' met een ingestelde doel-ROAS.

Meer informatie over wijzigingen in de manier waarop 'Slim bieden'-strategieën worden georganiseerd.

Met doel-ROAS kunt u bieden op basis van een doelrendement op advertentie-uitgaven (ROAS). De strategie Slim bieden met Google Ads zorgt ervoor dat u meer conversiewaarde of opbrengsten genereert met het doelrendement op advertentie-uitgaven (ROAS) dat u heeft ingesteld. Uw biedingen worden automatisch geoptimaliseerd tijdens de veiling, waardoor u ze voor elke veiling kunt aanpassen.

Doel-ROAS is beschikbaar als standaardstrategie voor een afzonderlijke campagne of als portfoliostrategie voor meerdere campagnes. In dit artikel wordt uitgelegd hoe doel-ROAS-biedingen werken en welke instellingen beschikbaar zijn.

Voordat u begint

 • Als u nog niet weet welk type portfoliobiedstrategie het meest geschikt voor u is, leest u eerst Over automatisch bieden. Als u Shopping-campagnes heeft, vindt u hier meer informatie over automatisch bieden voor Shopping-campagnes.
 • Voordat u de biedstrategie Doel-ROAS kunt toepassen op uw campagnes, stelt u waarden in voor de conversies die u bijhoudt.
 • U kunt conversiewaarderegels toepassen om beter aan te geven wat de waarde van conversies is voor uw bedrijf en om te optimaliseren voor conversies van de typen gebruikers die waardevoller voor u zijn. Gebruik conversiewaarderegels om een vermenigvuldigingsfactor op conversiewaarden toe te passen voor klanten, apparaten of locaties die waardevoller voor u zijn.
 • Voor app-campagnes moet u ook de SDK voor Google Analytics voor Firebase installeren in uw app. De conversiegebeurtenissen waarop u biedt (en waarden mee verstuurt), moeten afkomstig zijn van de Firebase-SDK.
  Opmerking: Doel-ROAS bevindt zich momenteel in de bètafase voor app- en Discovery-campagnes.
 • Als u doel-ROAS-biedingen wilt gebruiken, moeten de meeste campagnetypen in de afgelopen 30 dagen minimaal 15 conversies hebben gekregen. Dit betreft onder andere de volgende gegevens:

  • Display-campagnes: Ten minste 15 conversies (met geldige conversiewaarden) in de afgelopen 30 dagen voor al uw campagnes samen.
  • App-campagnes: Ten minste 10 conversies per dag (of 300 conversies in 30 dagen).
  • Discovery-campagnes: Ten minste 75 conversies in de afgelopen 30 dagen (10 van deze conversies moeten in de afgelopen 7 dagen hebben plaatsgevonden).

Aandachtspunten

 • Nieuwe campagnes hebben niet langer een geschiedenis van conversies nodig voor doel-ROAS.
 • De prestaties worden over het algemeen beter als u minder en grotere campagnes uitvoert die meer conversies krijgen.
 • Als uw campagne of account op de toelatingslijst staat, komt u automatisch in aanmerking voor doel-ROAS.
 • Als u onlangs bent begonnen om conversiewaarde te rapporteren of de manier heeft gewijzigd waarop de conversiewaarde wordt gerapporteerd, raden we u aan om vóór het gebruik van Doel-ROAS de nieuwe waarden in de kolom Conversies op te nemen en 6 weken te wachten totdat uw campagne vergelijkbare conversiewaarden genereert.
 • We raden u ook aan uw budgetinstellingen te checken, zodat u weet dat u tot 2 keer uw gemiddelde dagbudget kunt besteden. Voor een betaalcyclus van een maand worden er nooit meer kosten in rekening gebracht dan uw gemiddelde dagbudget vermenigvuldigd met 30,4 dagen. Voor app-campagnes wordt ook aanbevolen om een campagne op basis van doelkosten per actie uit te voeren voordat u een campagne met een doel-ROAS uitvoert. U beschikt dan over een benchmark-ROAS wanneer u het eerste ROAS-doel instelt. Als u het eerste ROAS-doel niet goed instelt, kan dat tot slechte prestaties of een lage schaal leiden.

Hoe het werkt

Google Ads voorspelt toekomstige conversies en de bijbehorende waarden aan de hand van de conversiewaarden die u via Conversies bijhouden rapporteert. Vervolgens stelt Google Ads maximum CPC-biedingen (kosten per klik) in om uw conversiewaarde te maximaliseren, terwijl wordt geprobeerd een gemiddeld rendement op advertentie-uitgaven (ROAS) te behalen dat gelijk is aan uw doel.

Doel-ROAS gebruiken met verschillende campagnetypen:

 • Voor campagnes in het zoeknetwerk en campagnes van het type Zoeknetwerk met Display Select streeft Google Ads naar een gemiddelde ROAS die gelijk is aan uw doel voor alle campagnes die gebruikmaken van deze strategie.
 • Voor campagnes in het Display Netwerk streeft Google Ads naar een gemiddelde ROAS die gelijk is aan uw doel voor alle campagnes die gebruikmaken van deze strategie.
 • Voor Shopping-campagnes streeft Google Ads naar een gemiddelde ROAS die gelijk is aan uw doel voor alle campagnes met deze strategie.
 • Voor app-campagnes streeft Google Ads naar een gemiddelde ROAS voor uw campagne op basis van installaties of in-app-gebeurtenissen die u heeft geselecteerd binnen de conversieperiode voor de geselecteerde conversies.

Sommige conversies kunnen resulteren in een hogere of lagere ROAS, maar over het geheel genomen probeert Google Ads uw conversiewaarde per kosten gelijk te houden aan de doel-ROAS die u heeft ingesteld. Als u bijvoorbeeld een doel-ROAS van 500% instelt, past Google Ads uw biedingen automatisch aan om uw conversiewaarde te maximaliseren, terwijl deze doel-ROAS wordt bereikt. Deze strategie past biedingen aan met realtime signalen, zoals apparaat, browser, locatie en tijdstip, om uw prestaties in de advertentieveiling te verbeteren. Ook worden biedingen automatisch aangepast afhankelijk van of iemand wel of niet op een van uw remarketinglijsten staat.

Google Ads beveelt een doel-ROAS-waarde aan nadat u in de Gedeelde bibliotheek een nieuwe biedstrategie heeft ingesteld en heeft aangegeven op welke campagnes u deze wilt toepassen. Deze aanbeveling wordt berekend op basis van uw daadwerkelijke ROAS in de voorgaande weken. We sluiten prestatiegegevens voor de laatste paar dagen uit om rekening te houden met conversies die pas enkele dagen na een advertentieklik worden voltooid. U kunt zelf kiezen of u deze aanbevolen doel-ROAS-waarde wilt gebruiken of uw eigen doel-ROAS wilt instellen.

Voorbeeld

Stel dat u de verkoopcijfers voor uw online winkel met damesschoenen bijhoudt en uw biedingen wilt optimaliseren op basis van de totale waarde van een winkelwagen. Uw doel is € 5 verkoopomzet (dit is uw conversiewaarde) voor elke euro die u aan advertenties besteedt. In dat geval stelt u een doel-ROAS van 500% in: voor elke euro die u aan advertenties besteedt, wilt u 5 keer zoveel opbrengst genereren.

De berekening is als volgt:

€ 5 aan verkopen ÷ € 1 aan advertentiekosten x 100% = doel-ROAS van 500%

Vervolgens stelt Google Ads uw maximum CPC-biedingen automatisch in om uw conversiewaarde te maximaliseren, terwijl wordt gestreefd naar uw doel-ROAS van 500%.

Bodaanpassingen en Doel-ROAS

Door bodaanpassingen in te stellen, kunt u uw advertenties vaker of minder vaak weergeven op basis van waar, wanneer en hoe mensen zoeken. Omdat u met de strategie Doel-ROAS uw biedingen kunt optimaliseren op basis van realtime gegevens, worden uw bestaande bodaanpassingen niet gebruikt. Er is één uitzondering: u kunt nog wel bodaanpassingen van -100% voor mobiel instellen.

Opmerking: U hoeft bodaanpassingen niet te verwijderen, ze worden gewoon niet gebruikt.

Instellingen

Doel-ROAS

Uw doel-ROAS is de gemiddelde conversiewaarde die u wilt ontvangen voor elke euro die u aan advertenties besteedt. Goed om te weten: de doel-ROAS die u heeft ingesteld, heeft wellicht invloed op het conversievolume dat u ontvangt. Als u bijvoorbeeld een doel instelt dat te hoog is, kan dit de hoeveelheid verkeer naar uw advertenties beperken.

Hier volgen enkele tips waarmee u een geschikte doel-ROAS kunt instellen:

 • Probeer een doel-ROAS in te stellen op basis van gegevens over de historische conversiewaarde per kosten voor de campagnes waarop u deze strategie wilt toepassen. Hierdoor kunt u uw conversiewaarde maximaliseren, terwijl u hetzelfde rendement op advertentie-uitgaven behoudt dat uw campagnes tot nog toe hebben opgeleverd.
 • U kunt de historische conversiewaarde per kostengegevens weergeven door in het dropdownmenu Kolommen de optie Kolommen aanpassen te selecteren en de kolom Conv.-waarden/kosten van de lijst met conversiekolommen toe te voegen. Vervolgens vermenigvuldigt u de conversiewaarde per kosten met 100 om het percentage van uw doel-ROAS te berekenen. Zorg ervoor dat de periode van uw ROAS-evaluatie overeenkomt met de conversieperiode van uw in-app-actie, zodat u de nauwkeurigste weergave van de campagneprestaties krijgt.

Bodlimieten

We raden u af bodlimieten voor Doel-ROAS in te stellen omdat dit de automatische optimalisatie van Google Ads voor uw bod kan beperken. Bodlimieten kunnen bovendien verhinderen dat Google Ads uw biedingen aanpast aan het bedrag dat het best voldoet aan uw doel-ROAS. Als u bodlimieten instelt, worden deze alleen gebruikt in veilingen in het zoeknetwerk.

 • Max. bodlimiet: Het hoogste handmatige CPC-bod dat u Google Ads wilt laten instellen voor zoekwoorden, advertentiegroepen of campagnes waarvoor de strategie Doel-ROAS wordt gebruikt.
 • Min. bodlimiet: Het laagste max. CPC-bod dat u Google Ads wilt laten instellen voor zoekwoorden, advertentiegroepen of campagnes waarvoor de strategie Doel-ROAS wordt gebruikt. Houd er rekening mee dat Google Ads mogelijk een max. CPC-bod instelt dat lager is dan uw minimum bodlimiet, meestal vanwege laagste-prijsbepaling. Dit betekent dat de bodlimiet die u hier instelt, niet het absolute laagste bod is dat kan worden ingesteld.

Tip: Kies op welke conversies u wilt bieden

Met de instelling Opnemen in Conversies kunt u aangeven of u afzonderlijke conversieacties wilt opnemen in de rapportagekolommen Conversies en Conversiewaarde. De gegevens in deze kolommen worden gebruikt door biedstrategieën zoals Doel-CPA, Doel-ROAS en ECPC, zodat uw biedstrategie alleen wordt geoptimaliseerd op basis van de conversies waarvan u heeft aangegeven dat u ze wilt opnemen. Meer informatie over de instelling Opnemen in Conversies

Conversies via verschillende apparaten van campagnes in het Display Netwerk, het videonetwerk of het zoeknetwerk en Shopping-campagnes worden standaard opgenomen.

Doelen voor advertentiegroepen

U kunt doelen voor advertentiegroepen toepassen voor zowel standaard als portfoliobiedstrategieën. Met een portfoliostrategie worden uw campagnes, advertentiegroepen en zoekwoorden gezamenlijk geoptimaliseerd voor één doel. Met behulp van een standaardstrategie kunt u echter afzonderlijke doelen instellen voor elke advertentiegroep.

Opmerking: U kunt afzonderlijke doel-CPA- of doel-ROAS-biedingen instellen op advertentiegroepniveau, maar de strategie die wordt gebruikt om biedingen te plaatsen, wordt nu beheerd op portfolioniveau.

Houd wel rekening met het volgende: als het niet noodzakelijk is om doelen voor afzonderlijke advertentiegroepen in te stellen, biedt een portfoliostrategie mogelijk betere prestaties.

Opmerking: Deze functie is niet van toepassing op Doel-ROAS voor app-campagnes voor installaties of Discovery-campagnes.

Gemiddelde doel-ROAS

Uw gemiddelde doel-ROAS is de gewogen gemiddelde ROAS waarvoor uw biedstrategie is geoptimaliseerd. Dit is het gemiddelde van de wijzigingen die u heeft aangebracht in uw doel-ROAS voor een bepaalde periode. Uw gemiddelde doel-ROAS kan daarom anders zijn dan de doel-ROAS die u heeft ingesteld.

Met deze statistiek meet u de ROAS die uw biedstrategie heeft getarget voor specifieke perioden. Door de periode te wijzigen, kunt u zien waar uw strategie daadwerkelijk voor was geoptimaliseerd gedurende die periode. Houd er rekening mee dat u geen gemiddelde doel-ROAS heeft voor perioden zonder verkeer.

U vindt de statistiek voor de gemiddelde doel-ROAS in de prestatietabel bovenaan de pagina Campagnes. Daar kunt u de werkelijke prestaties vergelijken met de doelprestaties. Selecteer Gem. doel-ROAS in de categorie Prestaties wanneer u een nieuwe kolom toevoegt of door deze statistiek toe te voegen aan het prestatiediagram.

Deze statistiek is ook te vinden in het rapport Biedstrategie naast uw Werkelijke ROAS, de waarde voor de werkelijke ROAS die deze strategie heeft kunnen bereiken. Meer informatie over waar u uw rapporten voor biedstrategie kunt vinden, leest u hier.

De gemiddelde doel-ROAS is beschikbaar voor standaard biedstrategieën en portfoliobiedstrategieën.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
73067
false