Over doel-ROAS-biedingen

Met onze stapsgewijze probleemoplosser kunt u mogelijke oorzaken van onverwachte schommelingen in de uitgaven van uw Performance Max-campagnes opsporen, verklaren en oplossen.
 

Opmerking: Vanaf juli ziet u optionele doelvelden in campagnes in het zoeknetwerk voor de nieuwe biedstrategieën Aantal conversies maximaliseren en Conversiewaarde maximaliseren. Voor video-actiecampagnes zijn dat 2 verschillende biedstrategieën. Met een optioneel doel wordt Slim bieden geoptimaliseerd voor deze doelen op dezelfde manier als dat gebeurt voor Doel-CPA (doelkosten per actie) en Doel-ROAS (doelrendement op advertentie-uitgaven). Aantal conversies maximaliseren met een ingestelde Doel-CPA werkt nu hetzelfde als een huidige Doel-CPA-strategie. Op een vergelijkbare manier werkt de biedstrategie Conversiewaarde maximaliseren met een ingestelde Doel-ROAS. Opmerking: Hotelcampagnes ondersteunen alleen Conversiewaarde maximaliseren met een verplichte Doel-ROAS.

Meer informatie over Doel-ROAS-biedingen

Meer informatie over wijzigingen in de manier waarop Slim bieden-strategieën worden geordend


Een app-campagne instellen met doel-ROAS voor advertentieopbrengst

De video hieronder gaat specifiek over app-campagnes met Doel-ROAS laten lopen voor advertentieopbrengst. Adverteerders die doel-ROAS voor advertentieopbrengst implementeren, kunnen een ingestelde doel-ROAS voor hun campagne behalen door gebruikers te targeten waarvoor de kans groter is dat ze interactie hebben met hun in-app advertenties.

Zet YouTube-ondertiteling aan voor ondertiteling in uw eigen taal. Selecteer het icoon Instellingen Afbeelding van icoon voor YouTube-instellingen onderaan de videospeler, selecteer Ondertiteling en kies dan uw taal.


Doel-ROAS-biedingen

Deze biedstrategie maakt gebruik van Slim bieden van Google Ads en gebruikt AI van Google om telkens wanneer een gebruiker zoekt naar producten of services waarvoor u adverteert, de waarde van een potentiële conversie te voorspellen. Daarna past AI van Google uw biedingen voor de zoekopdrachten automatisch aan, zodat het rendement wordt gemaximaliseerd.

In de praktijk betekent dit dat de biedstrategie Doel-ROAS een hoog bod uitbrengt voor een zoekopdracht van een gebruiker als de kans groot is dat die zoekopdracht een conversie met een hoge waarde oplevert. Als voor deze biedstrategie wordt bepaald dat de zoekopdracht waarschijnlijk geen conversie met een hoge waarde oplevert, wordt er een laag bod uitgebracht. AI van Google optimaliseert uw biedingen tijdens de veiling, waardoor u ze voor elke veiling kunt aanpassen. Lees de Handleiding voor Slim bieden.

Doel-ROAS is beschikbaar als standaardstrategie voor een afzonderlijke campagne of als portfoliostrategie voor meerdere campagnes. Als u nog niet weet welk type portfoliobiedstrategie het meest geschikt voor u is, leest u eerst Over automatisch bieden. Als u Shopping-campagnes heeft, gaat u naar Automatisch bieden voor Shopping-campagnes.

Opmerking: Als u een hotelcampagne heeft, is er geen portfoliostrategie beschikbaar.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe Doel-ROAS-biedingen werken en welke instellingen beschikbaar zijn.


Voordat u begint

 • Voordat u de biedstrategie Doel-ROAS kunt toepassen op uw campagnes, stelt u waarden in voor de conversies die u bijhoudt.
 • U kunt conversiewaarderegels toepassen om beter aan te geven wat de waarde van conversies is voor uw bedrijf en om te optimaliseren voor conversies van de typen gebruikers die het meest waardevol voor u zijn. Gebruik conversiewaarderegels om een vermenigvuldigingsfactor op conversiewaarden toe te passen voor typen klanten, apparaten of locaties die het meest waardevol voor u zijn.
 • Als u doel-ROAS-biedingen wilt gebruiken, moeten de meeste campagnetypen in de afgelopen 30 dagen minimaal 15 conversies hebben gegenereerd.
  • Display-campagnes: Ten minste 15 conversies (met geldige conversiewaarden) in de afgelopen 30 dagen voor al uw campagnes samen. Voor nieuwe display-campagnes heeft u geen geschiedenis van conversies meer nodig om doel-ROAS-biedingen te kunnen gebruiken.
  • App-campagnes: Ten minste 10 conversies per dag (of 300 conversies in 30 dagen).
  • Discovery-campagnes: Ten minste 100 conversies in de afgelopen 30 dagen (10 van deze conversies moeten in de afgelopen 7 dagen hebben plaatsgevonden).
   • Opmerking: Campagnes die in aanmerking komen voor Doel-ROAS, worden automatisch op de toelatingslijst gezet.
  • Video-actiecampagnes: Ten minste 30 conversies in de afgelopen 30 dagen.
  • Hotelcampagnes: Ten minste 50 conversies per week op campagneniveau.
 • Als u voor campagnes in het zoeknetwerk onlangs bent begonnen om de conversiewaarde te rapporteren of als u de manier heeft gewijzigd waarop de conversiewaarde wordt gerapporteerd, raden we u aan om vóór het gebruik de nieuwe waarden in de kolom Conversies op te nemen en 6 weken te wachten totdat uw campagne vergelijkbare conversiewaarden krijgt.
 • We raden u ook aan uw budgetinstellingen te controleren, zodat u zeker weet dat u tot 2 keer uw gemiddelde dagbudget kunt besteden. Voor een betaalcyclus van een maand worden er nooit meer kosten in rekening gebracht dan uw gemiddelde dagbudget vermenigvuldigd met 30,4 dagen. Voor app-campagnes wordt ook aanbevolen om een campagne op basis van doelkosten per actie te laten lopen voordat u een campagne met doel-ROAS uitvoert. U heeft dan een benchmark-ROAS wanneer u het 1e ROAS-doel instelt. Als u het 1e ROAS-doel niet goed instelt, kan dat tot slechte prestaties of een lage schaal leiden.
Opmerking:
 • Voor app-campagnes moet u ook de Google Analytics voor Firebase SDK installeren in uw app. De conversiegebeurtenissen waarop u biedt (en waarmee u waarden verstuurt), moeten afkomstig zijn van de Firebase SDK.
 • De prestaties worden over het algemeen beter als u minder en grotere campagnes laat lopen die meer conversies krijgen.

Wanneer gebruikt u bieden op basis van waarde?

Bieden op basis van waarde is vooral handig als verschillende conversies verschillende waarde hebben voor uw bedrijf of als u een specifiek doel voor het rendement op advertentie-uitgaven (ROAS) wilt bereiken.

In de onderstaande tabel kunt u zien welke biedstrategie het meest geschikt is voor uw campagne.

 

Aant. conv. maximaliseren

Doel-CPA

Max. conversiewaarde

Doel-ROAS

Doel

Aantal conversies maximaliseren voor budget

Aantal conversies maximaliseren binnen doel-CPA

Conversiewaarde maximaliseren voor budget

Conversiewaarde maximaliseren voor Doel-ROAS

Wanneer

 • Prioriteit is het budget uitgeven.
 • Geen specifiek ROI-doel.
 • Geoptimaliseerde conversies voor vergelijkbare waarden voor uw bedrijf.
 • Specifiek ROI-doel.
 • Geoptimaliseerde conversies voor vergelijkbare waarden voor uw bedrijf.
 • Prioriteit is het budget uitgeven.
 • Conversies hebben verschillende waarden voor uw bedrijf.
 • Geen specifiek ROI-doel.
 • Specifiek ROI-doel.
 • Geoptimaliseerd voor verschillende waarden voor uw bedrijf.

Hoe het werkt

Google Ads voorspelt toekomstige conversies en de bijbehorende waarden aan de hand van de conversiewaarden die u via Conversies bijhouden rapporteert. Daarna stelt Google Ads max. CPC-biedingen (biedingen op basis van de maximale kosten per interactie) in om uw conversiewaarde te maximaliseren, terwijl wordt geprobeerd een gemiddeld rendement op advertentie-uitgaven (ROAS) te behalen dat gelijk is aan uw doel.

Sommige conversies kunnen resulteren in een hogere of lagere ROAS, maar over het geheel genomen probeert Google Ads uw conversiewaarde per kosten gelijk te houden aan de doel-ROAS die u heeft ingesteld. Als u bijvoorbeeld een doel-ROAS van 500% instelt, past Google Ads uw biedingen aan om de conversiewaarde te maximaliseren terwijl deze doel-ROAS wordt bereikt (zie het voorbeeld hieronder). Deze strategie past biedingen aan met realtime signalen, zoals apparaat, browser, locatie en tijdstip, om uw prestaties in de advertentieveiling te verbeteren. De strategie maakt ook gebruik van AI om biedingen aan te passen op basis van of iemand wel of niet op een van uw remarketinglijsten voorkomt.

Google Ads beveelt een doel-ROAS-waarde aan nadat u een nieuwe biedstrategie heeft gemaakt of een aanbeveling voor de optimalisatiescore heeft geselecteerd, en heeft aangegeven op welke campagnes u deze wilt toepassen. Deze aanbeveling wordt berekend op basis van uw werkelijke ROAS in de voorgaande weken. We sluiten prestatiegegevens voor de laatste paar dagen uit om rekening te houden met conversies die pas enkele dagen na een advertentieklik of -interactie worden afgerond (zoals een volledige weergave). U kunt zelf kiezen of u deze aanbevolen doel-ROAS-waarde wilt gebruiken of uw eigen doel-ROAS wilt instellen.

Voorbeeld

Stel dat u de verkoopcijfers voor uw online winkel met damesschoenen bijhoudt en uw biedingen wilt optimaliseren op basis van de totale waarde van een winkelwagen. Uw doel is € 5 verkoopomzet (dit is uw conversiewaarde) voor elke euro die u aan advertenties besteedt. In dat geval stelt u een doel-ROAS van 500% in: voor elke euro die u aan advertenties besteedt, wilt u 5 keer zo veel opbrengst krijgen.

Dit is de berekening:

€ 5 verkoopomzet ÷ € 1 advertentie-uitgaven x 100% = 500% doel-ROAS

Daarna stelt Google Ads uw max. CPC-biedingen in om uw conversiewaarde te maximaliseren terwijl wordt geprobeerd om uw doel-ROAS van 500% te behalen.

Bodaanpassingen en Doel-ROAS

Door bodaanpassingen in te stellen, kunt u uw advertenties vaker of minder vaak tonen op basis van waar, wanneer en hoe mensen zoeken. Omdat u met de strategie Doel-ROAS uw biedingen kunt optimaliseren op basis van realtime gegevens, worden uw bestaande bodaanpassingen niet gebruikt. Er is één uitzondering: u kunt nog wel bodaanpassingen van -100% voor apparaten instellen.

Opmerking: U hoeft bodaanpassingen niet te verwijderen. Ze worden gewoon niet gebruikt.

Een nieuwe biedstrategie maken

U kunt op de volgende manieren een biedstrategie van het type Doel-ROAS maken voor één campagne (standaardstrategie) of meerdere campagnes (portfoliobiedstrategie):

 • Strategie maken met een nieuwe campagne
 • Strategie maken of wijzigen vanuit de campagne-instellingen
 • Strategie maken op de pagina Biedstrategieën in de Gedeelde bibliotheek

Lees Slim bieden instellen als u een biedstrategie wilt maken.

Instellingen

Doel-ROAS

Uw doel-ROAS is de gemiddelde conversiewaarde die u wilt krijgen voor elke euro die u aan advertenties besteedt. Goed om te weten: de doel-ROAS die u heeft ingesteld, heeft wellicht invloed op het conversievolume dat u krijgt. Als u bijvoorbeeld een doel instelt dat te hoog is, kan dit de hoeveelheid verkeer naar uw advertenties beperken.

Hier volgen enkele tips waarmee u een geschikte doel-ROAS kunt instellen:

 • Indien beschikbaar gebruikt u het doel dat wordt aanbevolen op plaatsen zoals de pagina Aanbevelingen in uw account. De aanbevolen doelen zijn gebaseerd op uw historische prestaties en houden rekening met conversievertragingen.
 • Probeer een doel-ROAS in te stellen op basis van de historische gegevens voor de conversiewaarde per kosten voor de campagnes waarop u deze strategie wilt toepassen. Hierdoor kunt u uw conversiewaarde maximaliseren, terwijl u het rendement op advertentie-uitgaven behoudt dat uw campagnes tot dusverre hebben gegenereerd. U moet ook rekening houden met conversievertragingen.
 • U kunt de historische conversiewaarde per kostengegevens weergeven door in het dropdownmenu Kolommen de optie Kolommen aanpassen te selecteren en de kolom Conv.waarde/kosten uit de lijst met conversiekolommen toe te voegen. Vervolgens vermenigvuldigt u de conversiewaarde per kosten met 100 om het percentage van uw doel-ROAS te berekenen. Zorg ervoor dat de periode van uw ROAS-evaluatie overeenkomt met de conversieperiode van uw in-app-actie, zodat u de nauwkeurigste weergave van de campagneprestaties krijgt.

Bodlimieten

We raden u af bodlimieten voor Doel-ROAS in te stellen, omdat Google Ads hierdoor uw bod minder goed kan optimaliseren met AI. Bodlimieten kunnen bovendien verhinderen dat Google Ads uw biedingen aanpast aan het bedrag dat het best voldoet aan uw doel-ROAS. Bodlimieten zijn beschikbaar voor portfoliobiedstrategieën voor campagnes in het zoeknetwerk en Shopping-campagnes. Als u bodlimieten instelt, worden deze alleen gebruikt in veilingen in het zoeknetwerk en zijn ze alleen beschikbaar voor portfoliobiedstrategieën.

 • Max. bodlimiet: Het hoogste CPC-bod dat u Google Ads wilt laten instellen als u Doel-ROAS gebruikt.
 • Min. bodlimiet: Het laagste max. CPC-bod dat u Google Ads wilt laten instellen als u Doel-ROAS gebruikt. Houd er rekening mee dat Google Ads een max. CPC-bod kan instellen dat lager is dan uw minimum bodlimiet, doorgaans vanwege laagste-prijsbepaling. Dit betekent dat de bodlimiet die u hier instelt, niet het absolute laagste bod is dat kan worden ingesteld.

Tip: Kies op welke conversies u wilt bieden

Met de instelling Opnemen in Conversies kunt u aangeven of u afzonderlijke conversieacties wilt opnemen in de rapportagekolommen Conversies en Conversiewaarde. De gegevens in deze kolommen worden gebruikt door biedstrategieën zoals Doel-CPA, Doel-ROAS en ECPC, zodat uw biedstrategie alleen wordt geoptimaliseerd op basis van de conversies waarvan u heeft aangegeven dat u ze wilt opnemen. Meer informatie over de instelling Opnemen in Conversies

Conversies via verschillende apparaten van campagnes in het Display Netwerk, het videonetwerk of het zoeknetwerk en Shopping-campagnes worden standaard opgenomen.

Doelen voor advertentiegroepen

U kunt doelen voor advertentiegroepen toepassen voor zowel standaard als portfoliobiedstrategieën. Met een portfoliostrategie worden uw campagnes, advertentiegroepen en zoekwoorden gezamenlijk geoptimaliseerd voor één doel. U kunt ook afzonderlijke doelen instellen voor elke advertentiegroep, maar dit wordt niet aanbevolen omdat Slim bieden hierdoor kan worden beperkt.

Opmerking: U kunt afzonderlijke doel-CPA- of doel-ROAS-biedingen instellen op advertentiegroepniveau, maar de strategie die wordt gebruikt om biedingen te plaatsen, wordt nu beheerd op portfolioniveau.

Als het niet noodzakelijk is om doelen voor afzonderlijke advertentiegroepen in te stellen, biedt een portfoliostrategie mogelijk betere prestaties.

Opmerking: De portfoliobiedstrategie is niet van toepassing op Doel-ROAS voor app-campagnes voor installaties, Shopping-, Discovery- en hotelcampagnes.

Gemiddelde Doel-ROAS

Opmerking: De gemiddelde Doel-ROAS wordt alleen ondersteund voor Performance Max-campagnes, campagnes in het zoeknetwerk en Shopping-campagnes. Doel-ROAS wordt niet ondersteund voor hotelcampagnes.

Uw gemiddelde Doel-ROAS is de op basis van het verkeer gewogen gemiddelde ROAS waarvoor uw biedstrategie is geoptimaliseerd. Dit is het gemiddelde van de wijzigingen die u heeft aangebracht in uw doel-ROAS voor een bepaalde periode. Uw gemiddelde doel-ROAS kan daarom anders zijn dan de doel-ROAS die u heeft ingesteld.

Met deze statistiek meet u de ROAS die uw biedstrategie heeft getarget voor specifieke perioden. Door de periode te wijzigen, kunt u zien waar uw strategie daadwerkelijk voor was geoptimaliseerd gedurende die periode. Houd er rekening mee dat u geen gemiddelde doel-ROAS heeft voor perioden zonder verkeer.

U vindt de statistiek voor de gemiddelde doel-ROAS in de prestatietabel bovenaan de pagina Campagnes. Daar kunt u de werkelijke prestaties vergelijken met de doelprestaties. Selecteer Gem. doel-ROAS in de categorie Prestaties wanneer u een nieuwe kolom toevoegt of voeg de betreffende statistiek toe aan het prestatiediagram.

We raden u aan uw campagneprestaties en gemiddelde doel in de loop van de tijd bij te houden.

Waar u deze statistieken kunt vinden

Met de statistiek voor de gemiddelde doel-ROAS meet u de ROAS die uw biedstrategie heeft getarget voor specifieke perioden. Door de periode te wijzigen, kunt u zien waar uw strategie daadwerkelijk voor was geoptimaliseerd gedurende die periode. Houd er rekening mee dat u geen gemiddelde doel-ROAS heeft voor perioden zonder verkeer.

U kunt een kolom toevoegen om de statistiek voor uw gemiddelde doel-ROAS te bekijken in de prestatietabel. Daar kunt u de werkelijke prestaties vergelijken met de doelprestaties. Selecteer bovenaan de tabel Campagnes het kolomicoon Een afbeelding van het Google Ads-kolommenicoon bij de categorie Prestaties of voeg de statistiek toe aan het prestatiediagram. Selecteer Gem. doel-ROAS, Gem. doelkosten per installatie of Gem. doelkosten per in-app actie in de categorie Prestaties als u een nieuwe kolom toevoegt.

Deze statistiek is ook te vinden in het rapport Biedstrategie (naast Werkelijk ROAS, de waarde voor de werkelijke ROAS die deze strategie heeft kunnen bereiken). Meer informatie over waar u het rapport Biedstrategie kunt vinden.

De gemiddelde doel-ROAS is beschikbaar voor standaard biedstrategieën en portfoliobiedstrategieën.


Gerelateerde links

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu