Over doel-ROAS-biedingen

Met 'Doel-ROAS' kunt u bieden op basis van een doelrendement op advertentie-uitgaven (ROAS). De strategie Slim bieden met Google Ads zorgt ervoor dat u meer conversiewaarde of opbrengsten genereert op het doelrendement op advertentie-uitgaven (ROAS) dat u heeft ingesteld. Uw biedingen worden automatisch geoptimaliseerd tijdens de veiling, waardoor u uw biedingen voor elke veiling kunt aanpassen.

'Doel-ROAS' is beschikbaar als standaardstrategie voor een afzonderlijke campagne of als portfoliostrategie voor meerdere campagnes. In dit artikel wordt uitgelegd hoe doel-ROAS-biedingen werken en welke instellingen beschikbaar zijn.

Voordat u begint

 • Als u nog niet weet welk type portfoliobiedstrategie het meest geschikt voor u is, leest u eerst Over automatisch bieden. Als u Shopping-campagnes heeft, vindt u hier meer informatie over automatisch bieden voor Shopping-campagnes.
 • Voordat u de biedstrategie 'Doel-ROAS' kunt toepassen op uw campagnes, moet u waarden instellen voor de conversies die u bijhoudt. Voor app-campagnes moet u ook de SDK voor Google Analytics voor Firebase installeren in uw app. De conversiegebeurtenissen waarop u biedt (en waarden mee verstuurt), moeten afkomstig zijn van de Firebase-SDK.
  Opmerking: 'Doel-ROAS' bevindt zich momenteel in de bètafase voor app-campagnes.
 • Als u doel-ROAS-biedingen wilt gebruiken, moeten de meeste campagnetypen in de afgelopen 45 dagen minimaal 20 conversies hebben gegenereerd. De uitzondering hierop zijn campagnes in het zoeknetwerk. Die moeten in de afgelopen 30 dagen minimaal 15 conversies hebben gegenereerd. Het is belangrijk dat u in de afgelopen 30 dagen ten minste 50 conversies heeft ontvangen: u maximaliseert dan de resultaten en geeft de algoritmen voor machine learning voldoende gegevens om weloverwogen beslissingen over uw biedingen te nemen.
 • Als u onlangs bent begonnen om conversiewaarde te rapporteren of de manier heeft gewijzigd waarop de conversiewaarde wordt gerapporteerd, raden we u aan om vóór het gebruik van Doel-ROAS de nieuwe waarden in de kolom Conversies op te nemen en 6 weken te wachten totdat uw campagne vergelijkbare conversiewaarden ontvangt. Voor app-campagnes moet u elke dag ten minste 10 conversies genereren (of 300 conversies in 30 dagen).
 • We raden u ook aan uw budgetinstellingen te checken, zodat u weet dat u tot 2 keer uw gemiddelde dagbudget kunt besteden. Voor een betaalcyclus van een maand worden er nooit meer in kosten in rekening gebracht dan uw gemiddelde dagbudget vermenigvuldigd met 30,4 dagen. Voor app-campagnes wordt ook aanbevolen om een campagnetype op basis van doelkosten per actie te laten lopen voordat u het campagnetype 'Doelrendement op advertentie-uitgaven' uitvoert, zodat u inzicht krijgt in een benchmark-ROAS als u uw eerste ROAS-doel instelt. Als u het eerste ROAS-doel niet goed instelt, kan dat tot slechte prestaties of een lage schaal leiden.

Hoe het werkt

Google Ads voorspelt toekomstige conversies en de bijbehorende waarden aan de hand van de conversiewaarden die u via Conversies bijhouden rapporteert. Vervolgens stelt Google Ads maximum CPC-biedingen (kosten per klik) in om uw conversiewaarde te maximaliseren, terwijl wordt geprobeerd een gemiddeld rendement op advertentie-uitgaven (ROAS) te behalen dat gelijk is aan uw doel.

'Doel-ROAS' gebruiken met verschillende campagnetypen:

 • Voor campagnes in het zoeknetwerk en campagnes van het type Zoeknetwerk met Display Select streeft Google Ads naar een gemiddelde ROAS die gelijk is aan uw doel voor alle campagnes die gebruikmaken van deze strategie.
 • Voor campagnes in het Display Netwerk streeft Google Ads naar een gemiddelde ROAS die gelijk is aan uw doel voor alle campagnes die gebruikmaken van deze strategie.
 • Voor Shopping-campagnes streeft Google Ads naar een gemiddelde ROAS die gelijk is aan uw doel voor alle campagnes met deze strategie.
 • Voor app-campagnes streeft Google Ads naar een gemiddelde ROAS voor uw campagne op basis van installaties of in-app-gebeurtenissen die u heeft geselecteerd binnen de conversieperiode voor de geselecteerde conversies.

Sommige conversies kunnen resulteren in een hogere of lagere ROAS, maar over het geheel genomen probeert Google Ads uw conversiewaarde per kosten gelijk te houden aan de doel-ROAS die u heeft ingesteld. Als u bijvoorbeeld een doel-ROAS van 500% instelt, past Google Ads uw biedingen automatisch aan om uw conversiewaarde te maximaliseren, terwijl deze doel-ROAS wordt bereikt. Deze strategie past biedingen aan met realtime signalen, zoals apparaat, browser, locatie en tijdstip, om uw prestaties in de advertentieveiling te verbeteren. Ook worden biedingen automatisch aangepast op basis van het feit of iemand wel of niet op een van uw remarketinglijsten voorkomt.

Google Ads beveelt een doel-ROAS-waarde aan nadat u een nieuwe biedstrategie heeft ingesteld in de Gedeelde bibliotheek en heeft gekozen op welke campagnes u deze wilt toepassen. Deze aanbeveling wordt berekend op basis van uw daadwerkelijke ROAS in de voorgaande weken. We sluiten prestatiegegevens voor de laatste paar dagen uit om rekening te houden met conversies die pas enkele dagen na een advertentieklik worden voltooid. U kunt zelf kiezen of u deze aanbevolen doel-ROAS-waarde wilt gebruiken of uw eigen doel-ROAS wilt instellen.

Voorbeeld

Stel dat u de verkoopcijfers voor uw online winkel met damesschoenen bijhoudt en uw biedingen wilt optimaliseren op basis van de totale waarde van een winkelwagen. Uw doel is € 5 verkoopomzet (dit is uw conversiewaarde) voor elke euro die u aan advertenties besteedt. In dat geval stelt u een doel-ROAS van 500% in: voor elke euro die u aan advertenties besteedt, wilt u 5 keer zoveel opbrengst genereren.

De berekening is als volgt:

€ 5 aan verkopen ÷ € 1 aan advertentiekosten x 100% = doel-ROAS van 500%

Vervolgens stelt Google Ads uw maximum CPC-biedingen automatisch in om uw conversiewaarde te maximaliseren, terwijl wordt gestreefd naar uw doel-ROAS van 500%.

Bodaanpassingen en 'Doel-ROAS'

Door bodaanpassingen in te stellen, kunt u uw advertenties vaker of minder vaak weergeven op basis van waar, wanneer en hoe mensen zoeken. Omdat u met de strategie 'Doel-ROAS' uw biedingen kunt optimaliseren op basis van realtime gegevens, worden uw bestaande bodaanpassingen niet gebruikt. Er is 1 uitzondering: u kunt nog wel bodaanpassingen van -100% voor mobiel instellen.

Opmerking: U hoeft bodaanpassingen niet te verwijderen, ze worden gewoon niet gebruikt.

Instellingen

Doel-ROAS

Uw doel-ROAS is de gemiddelde conversiewaarde (bijvoorbeeld opbrengst) die u wilt ontvangen voor elke euro die u aan advertenties besteedt. Goed om te weten: de doel-ROAS die u heeft ingesteld, heeft wellicht invloed op het conversievolume dat u ontvangt. Als u bijvoorbeeld een doel instelt dat te hoog is, kan dit de hoeveelheid verkeer naar uw advertenties beperken.

Hier volgen enkele tips waarmee u een geschikte doel-ROAS kunt instellen:

 • Probeer een doel-ROAS in te stellen op basis van gegevens over de historische conversiewaarde per kosten voor de campagnes waarop u deze strategie wilt toepassen. Hierdoor kunt u uw conversiewaarde maximaliseren, terwijl u hetzelfde rendement op advertentie-uitgaven behoudt dat uw campagnes tot nog toe hebben opgeleverd.
 • U kunt de historische conversiewaarde per kostengegevens weergeven door in het dropdownmenu 'Kolommen' de optie Kolommen aanpassen te selecteren en de kolom Conv.-waarden/kosten van de lijst met conversiekolommen toe te voegen. Vervolgens vermenigvuldigt u de conversiewaarde per kosten met 100 om het percentage van uw doel-ROAS te berekenen. Zorg ervoor dat de periode van uw ROAS-evaluatie overeenkomt met de conversieperiode van uw in-app-actie, zodat u de nauwkeurigste weergave van de campagneprestaties krijgt.

Bodlimieten

We raden u af bodlimieten voor 'Doel-ROAS' in te stellen omdat dit de automatische optimalisatie van Google Ads voor uw bod kan beperken. Bodlimieten kunnen bovendien verhinderen dat Google Ads uw biedingen aanpast aan het bedrag dat het best voldoet aan uw doel-ROAS. Als u bodlimieten instelt, worden deze alleen gebruikt in veilingen in het zoeknetwerk.

 • Max. bodlimiet: Het hoogste handmatige CPC-bod dat u Google Ads wilt laten instellen voor zoekwoorden, advertentiegroepen of campagnes waarvoor de strategie 'Doel-ROAS' wordt gebruikt.
 • Min. bodlimiet: Het laagste max. CPC-bod dat u Google Ads wilt laten instellen voor zoekwoorden, advertentiegroepen of campagnes waarvoor de strategie 'Doel-ROAS' wordt gebruikt. Houd er rekening mee dat Google Ads mogelijk een max. CPC-bod instelt dat lager is dan uw minimum bodlimiet, meestal vanwege laagste-prijsbepaling. Dit betekent dat de bodlimiet die u hier instelt, niet het absolute laagste bod is dat kan worden ingesteld.

Tip: Kies op welke conversies u wilt bieden

Met de instelling Opnemen in Conversies kunt u aangeven of u afzonderlijke conversieacties wilt opnemen in de rapportagekolommen Conversies en Conversiewaarde. De gegevens in deze kolommen worden gebruikt door biedstrategieën zoals doel-CPA, doel-ROAS en ECPC, zodat uw biedstrategie alleen wordt geoptimaliseerd op basis van de conversies waarvan u heeft aangegeven dat u ze wilt opnemen. Lees meer informatie over de instelling 'Opnemen in Conversies'.

Conversies via verschillende apparaten van campagnes in het Display Netwerk, het videonetwerk of het zoeknetwerk en Shopping-campagnes worden standaard opgenomen.

Doelen voor advertentiegroepen

U kunt doelen voor advertentiegroepen toepassen voor zowel standaard- als portfoliobiedstrategieën. Met een portfoliostrategie worden uw campagnes, advertentiegroepen en zoekwoorden gezamenlijk geoptimaliseerd voor één doel. Met behulp van een standaardstrategie kunt u echter afzonderlijke doelen instellen voor elke advertentiegroep.

Opmerking: U kunt afzonderlijke doel-CPA- of doel-ROAS-biedingen instellen op advertentiegroepniveau, maar de strategie die wordt gebruikt om biedingen te plaatsen, wordt nu beheerd op portfolioniveau.

Houd wel rekening met het volgende: als het niet noodzakelijk is om doelen voor afzonderlijke advertentiegroepen in te stellen, biedt een portfoliostrategie wellicht betere prestaties.

Opmerking: Deze functie is niet van toepassing op 'Doel-ROAS' voor app-campagnes voor installatie.

Gemiddelde doel-ROAS

Uw gemiddelde doel-ROAS is de gewogen gemiddelde ROAS waarvoor uw biedstrategie is geoptimaliseerd. Dit is het gemiddelde van de wijzigingen die u heeft aangebracht in uw doel-ROAS voor een bepaalde periode. Uw gemiddelde doel-ROAS kan daarom anders zijn dan de doel-ROAS die u heeft ingesteld.

Met deze statistiek meet u de ROAS die uw biedstrategie heeft getarget voor specifieke perioden. Door de periode te wijzigen, kunt u zien waar uw strategie daadwerkelijk voor was geoptimaliseerd gedurende die periode. Houd er rekening mee dat u geen gemiddelde doel-ROAS heeft voor perioden zonder verkeer.

U vindt deze statistiek in het rapport 'Biedstrategie' naast uw 'Werkelijke ROAS', de waarde voor de werkelijke ROAS die deze strategie heeft kunnen bereiken. U vindt deze statistiek ook in de tabel 'Campagnes' door 'Gem. doel-ROAS' te selecteren in de categorie 'Prestaties' wanneer u een nieuwe kolom toevoegt of door deze statistiek toe te voegen aan het prestatiediagram. 'Gemiddelde doel-ROAS' is beschikbaar voor standaard en portfoliobiedstrategieën.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen