Over doel-ROAS-biedingen

Met doel-ROAS kunt u bieden op basis van een doelrendement op advertentie-uitgaven (ROAS). De strategie Slim bieden met Google Ads zorgt ervoor dat u meer conversiewaarde of opbrengsten genereert op het doelrendement op advertentie-uitgaven (ROAS) dat u heeft ingesteld. Uw biedingen worden automatisch geoptimaliseerd tijdens de veiling, waardoor u ze voor elke veiling kunt aanpassen.

'Doel-ROAS' is beschikbaar als standaardstrategie voor een afzonderlijke campagne of als portfoliostrategie voor meerdere campagnes. In dit artikel wordt uitgelegd hoe doel-ROAS-biedingen werken en welke instellingen beschikbaar zijn.

Voordat u begint

 • Als u nog niet weet welk type portfoliobiedstrategie het meest geschikt voor u is, leest u eerst Over automatisch bieden. Als u Shopping-campagnes heeft, vindt u hier meer informatie Over automatisch bieden voor Shopping-campagnes.
 • Voordat u een doel-ROAS-biedstrategie kunt toepassen op uw campagnes, moet u waarden instellen voor de conversies die u bijhoudt. Voor app-campagnes moet u ook de Google Analytics voor Firebase-SDK installeren in uw app. De conversiegebeurtenissen waarop u biedt (en waarden mee verzendt), moeten afkomstig zijn van de Firebase-SDK.

  Opmerking: 'Doel-ROAS' bevindt zich momenteel in de bètafase voor app-campagnes.
   
 • Als u doel-ROAS-biedingen wilt gebruiken, moeten de meeste campagnetypen in de afgelopen 45 dagen minimaal 20 conversies hebben gegenereerd. De uitzondering hierop zijn campagnes in het zoeknetwerk, die in de afgelopen 30 dagen minimaal 15 conversies nodig hebben. Het is belangrijk dat u in de afgelopen 30 dagen ten minste 50 conversies heeft ontvangen: u maximaliseert dan de resultaten en geeft de algoritmen voor machine learning voldoende gegevens om weloverwogen beslissingen over uw biedingen te nemen. Het helpt ook als uw campagne al een paar dagen vergelijkbare conversiewaarden heeft ontvangen. Voor app-campagnes moet u elke dag ten minste 10 conversies genereren (of 300 conversies in 30 dagen).

Hoe het werkt

Google Ads voorspelt toekomstige conversies en de bijbehorende waarden aan de hand van de conversiewaarden die u via Conversies bijhouden rapporteert. Daarna stelt Google Ads maximum biedingen op basis van kosten per klik (max. CPC-biedingen) in om uw conversiewaarde te maximaliseren, terwijl er wordt gestreefd naar een rendement op advertentie-uitgaven (ROAS) dat overeenkomt met uw doel.

'Doel-ROAS' gebruiken met verschillende campagnetypen:

Vorige versie van AdWords

 • Voor campagnes van het type Alleen in het Zoeknetwerk en Zoeknetwerk met Display Select streeft AdWords naar een gemiddelde ROAS die gelijk is aan uw doel voor alle zoekwoorden, advertentiegroepen en campagnes die gebruikmaken van deze strategie.
 • Voor campagnes van het type Alleen in het Display Netwerk streeft AdWords naar een gemiddelde ROAS die gelijk is aan uw doel voor alle advertentiegroepen en campagnes die gebruikmaken van deze strategie. Houd er rekening mee dat de strategie 'Doel-ROAS' niet kan worden gebruikt voor campagnes van het type 'Alleen in het Display Netwerk - Mobiele apps' en voor campagnes van het type 'Alleen in het Display Netwerk' met het doel 'Uw mobiele app installeren' of 'Mensen aanspreken met uw mobiele app'.
 • Voor Shopping-campagnes streeft AdWords naar een gemiddelde ROAS die gelijk is aan uw doel voor alle advertentiegroepen en campagnes met deze strategie.

Het nieuwe, verbeterde Google Ads

 • Voor campagnes in het zoeknetwerk en campagnes van het type Zoeknetwerk met Display Select streeft Google Ads naar een gemiddelde ROAS die gelijk is aan uw doel voor alle campagnes die gebruikmaken van deze strategie.
 • Voor campagnes in het Display Netwerk streeft Google Ads naar een gemiddelde ROAS die gelijk is aan uw doel voor alle campagnes die gebruikmaken van deze strategie. 
 • Voor Shopping-campagnes streeft Google Ads naar een gemiddelde ROAS die gelijk is aan uw doel voor alle campagnes met deze strategie.
 • Voor app-campagnes streeft Google Ads naar een gemiddelde ROAS voor uw campagne op basis van installaties of in-app-gebeurtenissen die u heeft geselecteerd.

Sommige conversies kunnen resulteren in een hogere of lagere ROAS, maar over het geheel genomen probeert Google Ads uw conversiewaarde per kosten gelijk te houden aan de doel-ROAS die u heeft ingesteld. Als u bijvoorbeeld een doel-ROAS heeft ingesteld van 500%, past Google Ads automatisch uw biedingen aan om te proberen uw conversiewaarde te maximaliseren en tegelijkertijd deze doel-ROAS te behalen. Deze strategie past biedingen aan met behulp van realtime signalen (apparaat, browser, locatie, tijdstip van de dag enz.) om uw prestaties in de advertentieveiling te verbeteren. Ook past deze strategie biedingen automatisch aan als iemand wel of niet voorkomt op een van uw remarketinglijsten.

Google Ads beveelt een doel-ROAS-waarde aan nadat u in de Gedeelde bibliotheek een nieuwe biedstrategie heeft ingesteld en heeft aangegeven op welke campagnes u deze wilt toepassen. Deze aanbeveling wordt berekend op basis van uw daadwerkelijke ROAS in de voorgaande weken. We sluiten prestatiegegevens voor de laatste paar dagen uit om rekening te houden met conversies die pas enkele dagen na een advertentieklik worden voltooid. U kunt zelf kiezen of u deze aanbevolen doel-ROAS-waarde wilt gebruiken of uw eigen doel-ROAS wilt instellen.

Voorbeeld

Stel dat u de verkoopcijfers voor uw online winkel met damesschoenen bijhoudt en uw biedingen wilt optimaliseren op basis van de totale waarde van een winkelwagen. Uw doel is € 5 verkoopomzet (dit is uw conversiewaarde) voor elke euro die u aan advertenties besteedt. In dat geval stelt u een doel-ROAS van 500% in: voor elke euro die u aan advertenties besteedt, wilt u vijf keer zoveel opbrengst genereren.

De berekening is als volgt:

€ 5 aan verkopen ÷ € 1 aan advertentiekosten x 100% = doel-ROAS van 500%

Vervolgens stelt Google Ads automatisch uw max. CPC-biedingen in om uw conversiewaarde te maximaliseren, terwijl wordt gestreefd naar een doel-ROAS van 500%.

Bodaanpassingen en Doel-ROAS

Door bodaanpassingen in te stellen, kunt u ervoor zorgen dat uw advertenties vaker of minder vaak worden weergegeven op basis van waar, wanneer en hoe mensen zoeken. Omdat de strategie 'Doel-ROAS' u helpt om uw biedingen te optimaliseren op basis van realtime gegevens, worden uw bestaande bodaanpassingen niet gebruikt. Er is één uitzondering: u kunt nog wel bodaanpassingen van -100% voor mobiel instellen. U hoeft bodaanpassingen niet te verwijderen: ze worden gewoon niet gebruikt.

Instellingen

Doel-ROAS

Uw doel-ROAS is de gemiddelde conversiewaarde die u wilt ontvangen voor elke euro die u aan advertenties besteedt. Goed om te weten: de doel-ROAS die u heeft ingesteld, heeft wellicht invloed op het conversievolume dat u ontvangt. Als u bijvoorbeeld een doel instelt dat te hoog is, kan dit de hoeveelheid verkeer naar uw advertenties beperken.

Hier volgen enkele tips waarmee u een geschikte doel-ROAS kunt instellen:

 • Probeer een doel-ROAS in te stellen op basis van gegevens over de historische conversiewaarde per kosten voor de campagnes waarop u deze strategie wilt toepassen. Hierdoor kunt u uw conversiewaarde maximaliseren, terwijl u hetzelfde rendement op advertentie-uitgaven behoudt dat uw campagnes tot nog toe hebben opgeleverd.
 • U kunt de historische conversiewaarde per kostengegevens weergeven door in het dropdownmenu 'Kolommen' de optie Kolommen aanpassen te selecteren en de kolom Conv.-waarden/kosten van de lijst met conversiekolommen toe te voegen. Vervolgens vermenigvuldigt u de conversiewaarde per kostprijs met honderd om het percentage van uw doel-ROAS te berekenen.

Bodlimieten

We raden u af om bodlimieten voor doel-ROAS in te stellen, omdat dit de automatische optimalisatie van Google Ads voor uw bod kan beperken. Bodlimieten kunnen bovendien verhinderen dat Google Ads uw biedingen aanpast aan het bedrag dat het best voldoet aan uw doel-ROAS. Als u bodlimieten instelt, worden deze alleen gebruikt in veilingen in het zoeknetwerk.

 • Max. bodlimiet: Het hoogste handmatige CPC-bod dat u Google Ads wilt laten instellen voor zoekwoorden, advertentiegroepen of campagnes waarvoor de strategie 'Doel-ROAS' wordt gebruikt.
 • Min. bodlimiet: Het laagste maximum CPC-bod dat u Google Ads wilt laten instellen voor zoekwoorden, advertentiegroepen of campagnes waarvoor de strategie 'Doel-ROAS' wordt gebruikt. Houd er rekening mee dat Google Ads mogelijk een max. CPC-bod instelt dat lager is dan uw minimum bodlimiet, doorgaans vanwege laagste-prijsbepaling. Dit betekent dat de bodlimiet die u hier instelt, niet het absolute laagste bod is dat kan worden ingesteld.

Tip: Kies op welke conversies u wilt bieden

Met de instelling Opnemen in Conversies kunt u aangeven of u afzonderlijke conversieacties wilt opnemen in de rapportagekolommen 'Conversies' en 'Conversiewaarde'. De gegevens in deze kolommen worden gebruikt door biedstrategieën zoals doel-CPA, doel-ROAS en ECPC, zodat uw biedstrategie alleen wordt geoptimaliseerd op basis van de conversies waarvan u heeft aangegeven dat u ze wilt opnemen. Meer informatie

Conversies via verschillende apparaten van campagnes in het Display Netwerk, het videonetwerk of het zoeknetwerk en Shopping-campagnes worden standaard opgenomen. 

Doelen voor advertentiegroepen

U kunt doelen voor advertentiegroepen toepassen voor zowel standaard- als portfoliobiedstrategieën.Met een portfoliostrategie worden uw campagnes, advertentiegroepen en zoekwoorden gezamenlijk geoptimaliseerd voor één doel. Met behulp van een standaardstrategie kunt u echter afzonderlijke doelen instellen voor elke advertentiegroep.

Houd wel rekening met het volgende: als het niet noodzakelijk is om doelen voor afzonderlijke advertentiegroepen in te stellen, biedt een portfoliostrategie wellicht betere prestaties.

Gemiddelde doel-ROAS

Uw gemiddelde doel-ROAS is de gewogen gemiddelde ROAS waarvoor uw biedstrategie is geoptimaliseerd. Dit is het gemiddelde van de wijzigingen die u heeft aangebracht in uw doel-ROAS voor een bepaalde periode. Uw gemiddelde doel-ROAS kan daarom anders zijn dan de doel-ROAS die u heeft ingesteld.

Met deze statistiek meet u de ROAS die uw biedstrategie heeft getarget voor specifieke perioden. Door de periode te wijzigen, kunt u zien waar uw strategie daadwerkelijk voor was geoptimaliseerd gedurende die periode. Denk eraan dat u geen gemiddelde doel-ROAS heeft voor perioden zonder verkeer.

U vindt deze statistiek in uw biedstrategierapport naast uw 'Werkelijke ROAS' dat de werkelijke ROAS aangeeft die deze strategie heeft kunnen bereiken. 'Gemiddelde doel-ROAS' is beschikbaar voor standaard en portfoliobiedstrategieën.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen