Par mērķa RTA cenu noteikšanu

Izmantojot mērķa RTA, varat noteikt cenas atbilstoši mērķa reklamēšanas tēriņu atdevei (RTA). Šī Google Ads viedās cenu noteikšanas stratēģija palīdz palielināt reklāmguvumu vērtību vai ieņēmumus atbilstoši jūsu iestatītajai mērķa reklamēšanas tēriņu atdevei (RTA). Jūsu cenas tiek automātiski optimizētas izsoles laikā, tādējādi varat pielāgot cenas katrai izsolei.

Mērķa RTA cenu noteikšana ir pieejama kā standarta stratēģija vienai kampaņai vai kā portfeļa stratēģija vairākām kampaņām. Šajā rakstā ir paskaidrots, kā darbojas mērķa RTA cenu noteikšana un kādi ir tās iestatījumi.

Pirms darba sākšanas

 • Ja vēl nezināt, kāda veida portfeļa cenu noteikšanas stratēģija jums ir piemērota, vispirms izlasiet rakstu par automātisko cenu noteikšanu. Ja jums ir pirkumu kampaņas, uzziniet vairāk par automātisko cenu noteikšanu pirkumu kampaņām.
 • Pirms mērķa RTA cenu noteikšanas stratēģijas lietošanas kampaņām jums ir jāiestata uzskaitāmo reklāmguvumu vērtības. Lietotņu kampaņām jums būs arī jāinstalē Google Analytics platformai Firebase SDK savā lietotnē. Reklāmguvumu notikumiem, kuriem nosakāt cenas (un kuru vērtības nosūtāt), ir jābūt iegūtiem no Firebase SDK.

  Piezīme. Mērķa RTA pašlaik ir pieejama beta versijā lietotņu kampaņām.
   
 • Lai izmantotu mērķa RTA cenu noteikšanu, lielākajai daļai kampaņu veidu pēdējo 45 dienu laikā jābūt nodrošinātiem vismaz 20 reklāmguvumiem. Izņēmums ir meklēšanas tīkla kampaņas, kurām pēdējo 30 dienu laikā jābūt nodrošinātiem vismaz 15 reklāmguvumiem. Lai rezultāti būtu pēc iespējas labāki un mašīnmācīšanās algoritmiem būtu pietiekami daudz datu pārdomātu lēmumu pieņemšanai par cenu noteikšanu, pēdējo 30 dienu laikā jābūt nodrošinātiem vismaz 50 reklāmguvumiem. Labi rezultāti tiek gūti arī tad, ja kampaņai vismaz dažu iepriekšējo dienu laikā ir sasniegts līdzīgs reklāmguvumu vērtību līmenis. Lietotņu kampaņām ir nepieciešami vismaz 10 reklāmguvumi katru dienu (vai 300 reklāmguvumi 30 dienu laikā).

Darbības principi

Programmā Google Ads tiek prognozēti paredzamie reklāmguvumi un ar tiem saistītās vērtības, izmantojot jūsu norādītās reklāmguvumu vērtības, kuras piešķirat, iestatot reklāmguvumu uzskaiti. Pēc tam programmā Google Ads tiek iestatītas maksimālās maksas par klikšķi (maks. MPK) cenas, lai maksimāli palielinātu reklāmguvumu vērtību, cenšoties sasniegt vidējo reklamēšanas tēriņu atdevi (RTA), kas būtu līdzvērtīga jūsu norādītajai mērķa RTA.

Mērķa RTA stratēģijas lietošana dažādu veidu kampaņās

Iepriekšējā AdWords saskarne

 • Kampaņas Tikai meklēšanas tīkls un Meklēšanas tīkls ar atlasi reklāmas tīklā — AdWords mēģinās sasniegt jūsu norādīto vidējo RTA, kas ir līdzvērtīga jūsu mērķa RTA visiem atslēgvārdiem, reklāmu kopām un kampaņām, kurām tiek lietota šī stratēģija.
 • Kampaņas Tikai reklāmas tīkls — AdWords sasniegs jūsu norādīto vidējo RTA, kas ir līdzvērtīga jūsu mērķa RTA visām reklāmu kopām un kampaņām, kurām tiek lietota šī stratēģija. Ņemiet vērā, ka mērķa RTA stratēģiju nevar izmantot kampaņām “Tikai reklāmas tīkls — mobilās lietotnes” un “Tikai reklāmas tīkls” ar mērķi “Jūsu mobilās lietotnes instalēšana” vai “Piesaiste jūsu mobilajai lietotnei”.
 • Pirkumu kampaņas — AdWords mēģinās sasniegt vidējo RTA, kas ir līdzvērtīga jūsu mērķa RTA visām reklāmu kopām un kampaņām, kurām tiek lietota šī stratēģija.

Jaunā Google Ads saskarne

 • Meklēšanas tīkla kampaņas un kampaņas ar iestatījumu Meklēšanas tīkls ar atlasi reklāmas tīklā — Google Ads mēģinās sasniegt vidējo RTA, kas ir līdzvērtīga jūsu mērķa RTA visām kampaņām, kurām tiek lietota šī stratēģija.
 • Reklāmas tīkla kampaņas — Google Ads sasniegs vidējo RTA, kas ir līdzvērtīga jūsu mērķa RTA visām kampaņām, kurām tiek lietota šī stratēģija. 
 • Pirkumu kampaņas — Google Ads mēģinās sasniegt vidējo RTA, kas ir līdzvērtīga jūsu mērķa RTA visām kampaņām, kurām tiek lietota šī stratēģija.
 • Lietotņu kampaņas — Google Ads mēģinās sasniegt vidējo RTA jūsu kampaņai, pamatojoties uz instalēšanas gadījumiem vai jūsu atlasītajiem notikumiem lietotnēs.

Daži reklāmguvumi var nodrošināt lielāku RTA, citi — mazāku RTA, taču kopumā Google Ads mēģinās panākt, lai reklāmguvumu vērtība attiecībā pret maksu būtu līdzvērtīga iestatītajai mērķa RTA. Piemēram, ja mērķa RTA ir iestatīta 500% apmērā, Google Ads automātiski koriģēs jūsu cenas, lai mēģinātu maksimāli palielināt reklāmguvumu vērtību, vienlaikus sasniedzot iestatīto mērķa RTA. Lai uzlabotu jūsu reklāmu veiktspēju izsolē, šī stratēģija koriģē cenas, izmantojot reāllaika signālus, piemēram, informāciju par ierīci, pārlūkprogrammu, atrašanās vietu, diennakts laiku utt. Tā arī automātiski koriģē cenas atkarībā no tā, vai lietotājs ir iekļauts kādā no jūsu atkārtotā mārketinga sarakstiem.

Pēc tam, kad koplietojamajā bibliotēkā būsiet iestatījis jaunu cenu noteikšanas stratēģiju un izvēlējies, kurām kampaņām to lietot, Google Ads ieteiks mērķa RTA vērtību. Šis ieteikums tiks aprēķināts, ņemot vērā jūsu faktisko RTA pēdējo nedēļu laikā. Pēdējo dienu veiktspēja netiks ņemta vērā, jo atsevišķu reklāmguvumu gūšanai pēc noklikšķināšanas uz reklāmas var būt nepieciešamas vairākas dienas. Varat izvēlēties izmantot ieteikto mērķa RTA vērtību vai iestatīt savu mērķa RTA vērtību.

Piemērs

Pieņemsim, ka vēlaties noteikt tiešsaistes sieviešu apavu veikala pārdošanas apjomu un optimizēt cenas, ņemot vērā kopējo iepirkumu groza vērtību. Jūsu mērķis ir nopelnīt 5 ASV dolārus (tā ir jūsu reklāmguvuma vērtība) par katru dolāru, kuru iztērējat reklamēšanai. Jūs iestatāt mērķa RTA 500% apmērā — par katru reklamēšanai iztērēto ASV dolāru jūs vēlaties saņemt 5 reizes lielākus ieņēmumus.

Tālāk ir sniegts aprēķins.

5 ASV dolāri (ieņēmumi no pārdošanas) ÷ 1 ASV dolārs (reklamēšanas tēriņi) x 100% = 500% (mērķa RTA)

Pēc tam programmā Google Ads tiks automātiski iestatītas jūsu maks. MPK cenas, lai maksimāli palielinātu reklāmguvumu vērtību, mēģinot sasniegt mērķa RTA 500% apmērā.

Cenu korekcijas un mērķa RTA

Izmantojot cenu korekcijas, jūsu reklāmas var tikt rādītas biežāk vai retāk atkarībā no tā, kur, kad un kā lietotāji veic meklēšanu. Tā kā mērķa RTA stratēģija palīdz optimizēt cenas atbilstoši reāllaika datiem, jūsu esošās cenu korekcijas netiek lietotas. Ir tikai viens izņēmums — joprojām varat iestatīt -100% cenu korekcijas mobilajām ierīcēm. Ņemiet vērā, ka cenu korekcijas nav jānoņem; tās vienkārši netiks izmantotas.

Iestatījumi

Mērķa RTA

Jūsu mērķa RTA ir vidējā reklāmguvumu vērtība (piemēram, ieņēmumi), ko vēlaties saņemt par katru reklamēšanai iztērēto dolāru. Ņemiet vērā, ka iestatītā RTA var ietekmēt saņemto reklāmguvumu skaitu. Piemēram, iestatot pārāk augstu mērķi, var tikt ierobežots datplūsmas apjoms, ko varētu saņemt jūsu reklāmas.

Tālāk ir sniegti daži padomi, kas jums noderēs, lai iestatītu vispiemērotāko mērķa RTA.

 • Ņemiet vērā vēsturiskos datus par reklāmguvumu vērtību attiecībā pret maksu, kad iestatāt mērķa RTA tām kampaņām, kurās vēlaties lietot šo stratēģiju. Šādi varēsiet maksimāli palielināt savu reklāmguvumu vērtību, nodrošinot to pašu reklamēšanas tēriņu atdevi, kāda bija jūsu kampaņām.
 • Lai skatītu vēsturiskos datus par reklāmguvumu vērtību attiecībā pret maksu, nolaižamajā izvēlnē “Slejas” atlasiet Mainīt slejas un no sleju saraksta “Reklāmguvumi” pievienojiet sleju Reklāmguv. vērtība/maksa. Pēc tam reklāmguvumu vērtību attiecībā pret maksu reiziniet ar 100, lai iegūtu savas mērķa RTA procentuālo vērtību.

Cenu ierobežojumi

Nav ieteicams iestatīt mērķa RTA cenas ierobežojumus, jo tādējādi var tikt ierobežota Google Ads veiktā jūsu cenas automātiskā optimizēšana. Tāpat, šādi rīkojoties, var tikt novērsta Google Ads cenu korekcija līdz summai, kas vislabāk atbilst jūsu mērķa RTA. Ja iestatīsiet cenu ierobežojumus, tie tiks izmantoti tikai meklēšanas tīkla izsolēs.

 • Maksimālais cenas ierobežojums: augstākā maksimālā manuāli noteiktā MPK cena, ko programmā Google Ads vēlaties iestatīt jebkuram atslēgvārdam, reklāmu kopai vai kampaņai, kurā tiek lietota stratēģija “Mērķa RTA”.
 • Minimālais cenas ierobežojums: zemākā maks. MPK cena, ko programmā Google Ads vēlaties iestatīt jebkuram atslēgvārdam, reklāmu kopai vai kampaņai, kurā tiek lietota stratēģija “Mērķa RTA”. Ņemiet vērā, ka programmā Google Ads var tikt iestatīta tāda MPK cena, kas ir zemāka par jūsu noteikto minimālās cenas ierobežojumu. Parasti tā notiek viedās cenu noteikšanas gadījumā. Tas nozīmē, ka jūsu iestatītais cenas ierobežojums nav zemākā iespējamā cena.

Padoms: izvēlieties, kuriem reklāmguvumiem noteikt cenu

Izmantojot iestatījumu Iekļaut slejā “Reklāmguvumi”, varat izvēlēties, vai pārskata slejā “Reklāmguvumi” un “Reklāmguvuma vērtība” jāiekļauj atsevišķas reklāmguvuma darbības. Šajās slejās esošie dati tiek izmantoti cenu noteikšanas stratēģijās, piemēram, mērķa MPI, mērķa RTA un UMPK, tāpēc jūsu cenu noteikšanas stratēģijas optimizēšana tiks veikta, ņemot vērā tikai jūsu iekļautos reklāmguvumus. Uzziniet vairāk.

Vairāku ierīču reklāmguvumi no reklāmas, video un meklēšanas tīkla, kā arī pirkumu kampaņām tiek iekļauti pēc noklusējuma. 

Reklāmu kopu mērķi

Varat piemērot reklāmu kopu mērķus gan standarta, gan portfeļa cenu noteikšanas stratēģijām. Izmantojot portfeļa stratēģiju, jūsu kampaņas, reklāmu kopas un atslēgvārdi kopā tiek optimizēti vienam mērķim. Bet, izmantojot standarta stratēģiju, jūs varat iestatīt individuālus mērķus katrai reklāmu kopai.

Ņemiet vērā — ja jums nav jānosaka mērķi atsevišķām reklāmu kopām, portfeļa stratēģija varētu nodrošināt labāku darbību.

Vidējā mērķa RTA

Vidējā mērķa RTA ir maksas svērtā vidējā RTA, kādai ir optimizēta jūsu cenu noteikšanas stratēģija. Tā ir vidējā vērtība starp konkrētā laika periodā veiktajām mērķa RTA izmaiņām. Tāpēc vidējā mērķa RTA var atšķirties no jūsu iestatītās mērķa RTA.

Izmantojot šo rādītāju, varat izmērīt, kādas RTA sasniegšanai bija iestatīta cenu noteikšanas stratēģija konkrētos laika periodos. Mainot datumu diapazonu, varat uzzināt, kādai cenai stratēģija patiesībā tika optimizēta attiecīgajā laika periodā. Ņemiet vērā, ka laika periodos bez datplūsmas netiek noteikta vidējā mērķa RTA.

Šo rādītāju var atrast cenu noteikšanas stratēģijas pārskatā blakus sadaļai “Faktiskā RTA”, kurā ir norādīta faktiski sasniegtā RTA, izmantojot attiecīgo stratēģiju. Vidējā mērķa RTA ir pieejama gan standarta, gan portfeļa cenu noteikšanas stratēģijām.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.