O licitiranju ciljanog ROAS-a

Napomena: od 2021. vidjet ćete neobavezna polja cilja za nove strategije licitiranja Povećanje broja konverzija ili Povećanje vrijednosti konverzija. Uz neobavezni cilj pametno licitiranje izvršit će optimizaciju za navedene ciljeve na isti način kao za ciljani CPA i ciljani ROAS. Povećanje broja konverzija pomoću postavljenog ciljanog CPA-a ponašat će se kao strategija ciljanog CPA-a i slično tome, povećanje vrijednosti konverzija pomoću postavljenog ciljanog ROAS-a ponašat će se kao strategija ciljanog ROAS-a.

Pročitajte više o izmjenama načina organiziranja strategija pametnog licitiranja.

 

Ciljani ROAS omogućuje vam da licitirate na temelju ciljanog povrata ulaganja u oglase (ROAS). Ta strategija Google Ads pametnog licitiranja pomaže vam da ostvarite veću vrijednost konverzije ili više prihoda uz postavljeni ciljani povrat ulaganja u oglase (ROAS). Vaše se licitacije automatski optimiziraju u vrijeme dražbe, a to vam omogućuje da prilagodite licitacije za svaku dražbu.

Ciljani ROAS dostupan je kao standardna strategija za jednu kampanju ili kao strategija portfelja za više kampanja. U ovom se članku objašnjava kako funkcionira licitiranje ciljanog ROAS-a i koje su njegove postavke.

Prije nego što započnete

 • Ako ne znate koja vam vrsta strategije licitiranja portfelja odgovara, najprije pročitajte članak o automatskom licitiranju. Ako imate Shopping kampanje, saznajte više o automatskom licitiranju za Shopping kampanje.
 • Da biste na kampanje mogli primijeniti strategiju licitiranja prema ciljanom ROAS-u, morate postaviti vrijednosti za konverzije koje pratite. Za kampanje za aplikacije u aplikaciju trebate instalirati i Google Analytics za Firebase SDK. Događaji konverzija za koje licitirate (i za koje šaljete vrijednosti) također trebaju dolaziti iz Firebase SDK-a.
  Napomena: ciljani ROAS trenutačno je u beta verziji za kampanje za aplikacije.
 • Da bi upotrebljavale licitiranje prema ciljanom ROAS-u, većina vrsta kampanja treba imati najmanje 15 konverzija u posljednjih 30 dana. Za kampanje za aplikacije trebate imati najmanje deset konverzija svaki dan (ili 300 konverzija u 30 dana). Izvedba će se općenito poboljšati s manjim brojem većih kampanja i većim brojem konverzija.
 • Ako ste nedavno počeli izvješćivati o vrijednosti konverzije ili ste promijenili način na koji se vrijednost konverzije bilježi, preporučujemo da nove vrijednosti uključite u stupac Konverzije i pričekate šest tjedana kako bi vaša kampanja ostvarila vrijednosti konverzija po sličnoj stopi prije prihvaćanja ciljanog ROAS-a.
 • Preporučujemo i da pregledate postavke proračuna da biste se uvjerili da možete potrošiti do dva puta više od prosječnog dnevnog proračuna. Tijekom mjesečnog ciklusa naplate neće vam se naplatiti više od iznosa prosječnog dnevnog proračuna koji bi se potrošio u 30,4 dana. Za kampanje za aplikacije preporučuje se također, prije prikazivanja vrste kampanje ciljani povrat ulaganja u oglase (ROAS), prikazivanje vrste kampanje ciljane cijene po radnji kako biste prilikom postavljanja početnog ciljanog ROAS-a razumjeli koncept osnovnog ROAS-a. Postavljanje neispravnog početnog ciljanog ROAS-a može uzrokovati lošu ili nezadovoljavajuću izvedbu.

Način funkcioniranja

Google Ads predviđa buduće konverzije i povezane vrijednosti koristeći se izvješćima o vrijednostima konverzija koje se bilježe putem praćenja konverzija. Zatim Google Ads postavlja maksimalnu licitaciju cijene po kliku (maks. CPC) da bi povećao vrijednost konverzije, a pritom pokušava postići prosječni povrat ulaganja u oglašavanje (ROAS) jednak ciljanom.

Upotreba ciljanog ROAS-a uz različite vrste kampanja:

 • Za kampanje na pretraživačkoj mreži i na pretraživačkoj mreži s opcijom prikazivačke Google Ads će pokušati postići prosječan ROAS jednak ciljanom za sve kampanje koje upotrebljavaju tu strategiju.
 • Za kampanje na prikazivačkoj mreži Google Ads će postići prosječan ROAS jednak ciljanom za sve kampanje koje upotrebljavaju tu strategiju.
 • Za Shopping kampanje Google Ads pokušat će postići prosječan ROAS jednak ciljanom za sve kampanje koje upotrebljavaju tu strategiju.
 • Za kampanje za aplikacije Google Ads pokušat će postići prosječni ROAS za vašu kampanju na temelju instalacija ili događaja u aplikaciji koje ste odabrali u vremenskom okviru klika odabranih konverzija.

Neke konverzije mogu rezultirati višim povratom ulaganja u oglašavanje (ROAS), a neke nižim, no Google Ads uglavnom će nastojati održati omjer vrijednosti svih konverzija i cijene svih interakcija jednak postavljenom ciljanom ROAS-u. Na primjer, ako postavite ciljani ROAS od 500%, Google Ads automatski će prilagoditi vaše licitacije kako bi pokušao maksimalno povećati vrijednost konverzije, istodobno dosežući taj ciljani ROAS. Radi poboljšanja izvedbe na dražbi oglasa strategija prilagođava licitacije pomoću signala u stvarnom vremenu, kao što su uređaj, preglednik, lokacija i doba dana. Također automatski prilagođava licitacije ovisno o tome nalazi li se netko na vašem popisu za remarketing.

Google Ads će preporučiti vrijednost ciljanog ROAS-a nakon što postavite novu strategiju licitiranja u biblioteci za dijeljenje i odaberete kampanje na koju je želite primijeniti. Preporuka se izračunava na temelju stvarnog ROAS-a tijekom posljednjih nekoliko tjedana. Isključit ćemo izvedbu za posljednjih nekoliko dana da bismo u obzir uzeli konverzije kojima je potrebno više od jednog dana za dovršetak nakon klika oglasa. Možete birati želite li upotrijebiti taj ciljani ROAS ili postaviti vlastiti.

Primjer

Pretpostavimo da mjerite prodaju online trgovine ženskih cipela i želite optimizirati licitacije na temelju vrijednosti ukupnog iznosa košarice. Vaš je cilj vrijednost prodaje od 30 HRK (radi se o vrijednosti konverzije) za svakih 6 HRK koje potrošite na oglase. Postavili biste ciljani ROAS od 500% – za svakih 6 HRK koje potrošite na oglase željeli biste ostvariti 5 puta veći prihod.

Slijedi izračun:

30 HRK od prodaje ÷ 6 HRK ulaganja u oglase x 100% = ciljani ROAS od 500%

Zatim Google Ads automatski postavlja maks. CPC licitacije da bi povećao vrijednost konverzije, a pritom pokušava postići ciljani ROAS od 500%.

Prilagodbe licitacija i ciljani ROAS

Prilagodbe licitacija omogućuju vam da češće ili rjeđe prikazujete oglase na temelju toga gdje, kada i kako korisnici pretražuju. Budući da ciljani ROAS olakšava optimiziranje licitacija na temelju podataka u stvarnom vremenu, postojeća prilagodba licitacije neće se upotrebljavati. Postoji jedna iznimka: i dalje možete postaviti prilagodbu licitacije za mobilne uređaje od -100%.

Napomena: ne morate uklanjati prilagodbe licitacija jer se one jednostavno neće koristiti.

Postavke

Ciljani ROAS

Ciljani ROAS prosječna je vrijednost konverzije (npr. prihod) koju biste željeli ostvariti za svaku kunu koju potrošite na oglase. Imajte na umu da ciljani ROAS koji postavite može utjecati na broj ostvarenih konverzija. Na primjer, postavljanje previsokog cilja može ograničiti količinu prometa koji oglasi mogu ostvariti.

Evo nekoliko savjeta za postavljanje odgovarajućeg ciljanog ROAS-a:

 • Pokušajte postaviti ciljani ROAS na temelju povijesne vrijednosti konverzije po podacima o cijeni za kampanje na koje biste željeli primijeniti ovu strategiju. To će pridonijeti povećavanju vrijednosti konverzije, istodobno dosežući isti povrat ulaganja u oglase koji ostvaruju vaše kampanje.
 • Da biste pronašli povijesne podatke o omjeru vrijednosti svih konverzija i cijene svih interakcija, morat ćete odabrati Izmjena stupaca na padajućem izborniku Stupci i dodati stupac Vrijednost/cijena konv. s popisa stupaca Konverzije. Zatim omjer vrijednosti svih konverzija i cijene svih interakcija pomnožite sa 100 da biste dobili postotak ciljanog ROAS-a. Provjerite je li vremenski okvir procjene ROAS-a u skladu s vremenskim okvirom klika u aplikaciji kako biste dobili najprecizniji prikaz izvedbe kampanje.

Ograničenja licitacija

Ne preporučujemo postavljanje ograničenja licitacije za ciljani ROAS jer ono može ograničiti automatsku optimizaciju licitacije Google Adsa. Može i onemogućiti da Google Ads prilagodi vaše licitacije na iznos koji najbolje odgovara vašem ciljanom ROAS-u. Ako postavite ograničenja licitacije, ona će se upotrebljavati samo na dražbama za pretraživačku mrežu.

 • Ograničenje maks. licitacije: najviše ručno licitiranje CPC-a koje želite da Google Ads postavi za bilo koju ključnu riječ, grupu oglasa ili kampanju koja upotrebljava ciljani ROAS.
 • Ograničenje min. licitacije: najniža maks. CPC licitacija koju želite da Google Ads postavi za bilo koju ključnu riječ, grupu oglasa ili kampanju koja upotrebljava ciljani ROAS. Google Ads može postaviti maks. CPC licitaciju koja je niža od ograničenja minimalne licitacije, uglavnom zbog pametnog određivanja cijena. To znači da ograničenje licitacije koje postavite nije apsolutno najniža licitacija koja se može postaviti.

Savjet: odaberite za koje konverzije licitirati

Postavka Uključi u "Konverzije" omogućuje vam da odlučite želite li u stupce "Konverzije" i "Vrijednost konverzije" izvješća uključiti pojedinačne radnje konverzije. Podatke u tim stupcima upotrebljavaju strategije licitiranja kao što su ciljani CPA, ciljani ROAS i ECPC, pa će strategija licitiranja optimizirati samo na temelju konverzija koje ste odabrali uključiti. Saznajte više o postavci "Uključi u 'Konverzije'"

Konverzije na različitim uređajima iz kampanja na prikazivačkoj mreži, videokampanja, pretraživačkih i Shopping kampanja uključene su prema zadanim postavkama.

Ciljevi za grupe oglasa

Ciljeve za grupe oglasa možete primijeniti za standardnu strategiju licitiranja, kao i za strategiju licitiranja portfelja. Kada se primjenjuje strategija licitiranja portfelja, kampanje, grupe oglasa i ključne riječi skupno se optimiziraju za jedan cilj. Suprotno tome, standardna strategija omogućuje vam postavljanje pojedinačnih ciljeva za svaku grupu oglasa.

Napomena: pojedinačne licitacije ciljanog CPA-a ili ciljanog ROAS-a možete postaviti na razini grupe oglasa, no strategija koja se koristi za postavljanje licitacija tada će se kontrolirati na razini portfelja.

Ako ne trebate postavljati ciljeve za pojedinačne grupe oglasa, strategija portfelja mogla bi vam pružiti bolju izvedbu.

Napomena: ova značajka nije primjenjiva na ciljani ROAS za kampanje za instalacije aplikacija.

Prosječni ciljani ROAS

Vaš prosječni ciljani ROAS prosječni je ciljani ROAS ponderiran s obzirom na cijenu za koji je vaša strategija licitiranja izvršila optimizaciju. Postavlja prosjek izmjena koje ste unijeli u ciljani ROAS za bilo koje razdoblje. Stoga se prosječni ciljani ROAS može razlikovati od ciljanog ROAS-a koji ste postavili.

Taj mjerni podatak omogućuje vam da izmjerite ROAS koji je vaša strategija licitiranja ciljala tijekom određenih razdoblja. Ako izmijenite datumski raspon, moći ćete vidjeti za što je vaša strategija zapravo izvršila optimizaciju tijekom tog razdoblja. Napominjemo da za razdoblja bez prometa nećete imati prosječni ciljani ROAS.

Mjerni podatak prosječnog ciljanog ROAS-a pronaći ćete u tablici izvedbe pri vrhu stranice Kampanje kako biste mogli procijeniti stvarnu izvedbu u odnosu na ciljanu. Prilikom dodavanja novog stupca iz kategorije Izvedba odaberite Prosj. ciljani ROAS, ili ga dodajte u grafikon izvedbe.

Taj mjerni podatak možete pronaći i u izvješću o strategiji licitiranja pokraj odjeljka Stvarni ROAS koji predstavlja stvarni ROAS koji je strategija uspjela postići. Saznajte kako pronaći izvješća o strategiji licitiranja.

Prosječni ciljani ROAS dostupan je za standardne strategije licitiranja, kao i za strategije licitiranja portfelja.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem