O licitiranju s ciljanim ROAS-om

Ciljani ROAS omogućuje vam da licitirate na temelju ciljanog povrata ulaganja u oglase (ROAS). Ta strategija Google Ads pametnog licitiranja pomaže vam da ostvarite veću vrijednost konverzije ili više prihoda uz postavljeni ciljani povrat ulaganja u oglase (ROAS). Vaše se licitacije automatski optimiziraju u vrijeme dražbe, a to vam omogućuje da prilagodite licitacije za svaku dražbu.

Ciljani ROAS dostupan je kao standardna strategija za jednu kampanju ili kao strategija portfelja za više kampanja. U ovom se članku objašnjava kako funkcionira licitiranje ciljanog ROAS-a i koje su njegove postavke.

Prije nego što počnete

 • Ako ne znate koja vam vrsta strategije licitiranja portfelja odgovara, najprije pročitajte članak O automatskom licitiranju. Ako imate Shopping kampanje, saznajte više o automatskom licitiranju za Shopping kampanje.
 • Da biste na kampanje mogli primijeniti strategiju licitiranja za ciljani ROAS, morate postaviti vrijednosti za konverzije koje pratite. Za kampanje za aplikacije također ćete morati instalirati SDK za Google Analytics za Firebase u svoju aplikaciju. Događaji konverzija za koje licitirate (i za koje šaljete vrijednosti) trebaju doći iz Firebase SDK-a.

  Napomena: ciljani ROAS trenutačno je u beta verziji za kampanje za aplikacije.
   
 • Da bi upotrebljavale licitiranje s ciljanim ROAS-om, većina vrsta kampanja treba imati najmanje 20 konverzija u posljednjih 45 dana. Iznimka su pretraživačke kampanje, kojima je potrebno najmanje 15 konverzija u posljednjih 30 dana. Da biste maksimalno poboljšali rezultate i algoritmima strojnog učenja pružili dovoljno podataka za utemeljene odluke o licitiranju, trebali biste imati barem 50 konverzija u posljednjih 30 dana. Bilo bi dobro i da je vaša kampanja ostvarivala vrijednosti konverzije po sličnoj stopi najmanje nekoliko dana. Za kampanje za aplikacije trebate imati najmanje deset konverzija svaki dan (ili 300 konverzija u 30 dana).

Način rada

Google Ads predviđa buduće konverzije i povezane vrijednosti koristeći se izvješćima o vrijednostima konverzija koje se bilježe putem praćenja konverzija. Zatim će Google Ads postaviti maksimalne licitacije cijene po kliku (maks. CPC) da bi povećao vrijednost konverzija, istodobno pokušavajući dosegnuti prosječni povrat ulaganja u oglase (ROAS) jednak ciljanom.

Upotreba ciljanog ROAS-a uz različite vrste kampanja:

Prethodni doživljaj AdWordsa

 • U kampanjama samo na pretraživačkoj mreži i na pretraživačkoj mreži s opcijom prikazivačke AdWords će pokušati postići prosječan ROAS jednak ciljanom za sve ključne riječi, grupe oglasa i kampanje koje se koriste tom strategijom.
 • U kampanjama samo na prikazivačkoj mreži AdWords će postići prosječan ROAS jednak ciljanom u svim grupama oglasa i kampanjama koje se koriste tom strategijom. Ciljani ROAS ne može se upotrebljavati za kampanju vrste "Samo prikazivačka mreža – mobilne aplikacije" ili "Samo prikazivačka mreža" s ciljem "Instalacije mobilne aplikacije" ili "Interakcije s mobilnom aplikacijom".
 • Za Shopping kampanje AdWords će pokušati postići prosječni ROAS jednak ciljanom za sve grupe oglasa i kampanje koje upotrebljavaju tu strategiju.

Novi doživljaj Google Adsa

 • Za kampanje na pretraživačkoj mreži i na pretraživačkoj mreži s opcijom prikazivačke Google Ads će pokušati postići prosječni ROAS jednak ciljanom za sve kampanje koje upotrebljavaju tu strategiju.
 • Za kampanje na prikazivačkoj mreži Google Ads će postići prosječni ROAS jednak ciljanom za sve kampanje koje upotrebljavaju tu strategiju. 
 • Za Shopping kampanje Google Ads pokušat će postići prosječni ROAS jednak ciljanom za sve kampanje koje upotrebljavaju tu strategiju.
 • Za kampanje za aplikacije Google Ads pokušat će postići prosječni ROAS za vašu kampanju na temelju odabranih instalacija ili događaja unutar aplikacije.

Neke konverzije mogu rezultirati višim povratom ulaganja u oglašavanje (ROAS), a neke nižim, no Google Ads uglavnom će nastojati održati omjer vrijednosti svih konverzija i cijene svih interakcija jednak postavljenom ciljanom ROAS-u. Na primjer, ako postavite ciljani ROAS od 500%, Google Ads će, da bi postigao ciljani ROAS, automatski prilagoditi vaše licitacije kako bi pokušao maksimalno povećati vrijednost konverzije. Radi poboljšanja vaše izvedbe na dražbama oglasa, strategija prilagođava licitacije pomoću podataka u stvarnom vremenu kao što su uređaj, preglednik, lokacija i doba dana. Također automatski prilagođava licitacije ovisno o tome nalazi li se netko na vašem popisu za remarketing.

Google Ads će preporučiti vrijednost ciljanog ROAS-a nakon što postavite novu strategiju licitiranja u biblioteci za dijeljenje i odaberete kampanje na koju je želite primijeniti. Preporuka se izračunava na temelju stvarnog ROAS-a tijekom posljednjih nekoliko tjedana. Isključit ćemo izvedbu za posljednjih nekoliko dana da bismo u obzir uzeli konverzije kojima je potrebno više od jednog dana za dovršetak nakon klika oglasa. Možete birati želite li upotrijebiti taj ciljani ROAS ili postaviti vlastiti.

Primjer

Pretpostavimo da mjerite prodaju trgovine ženskih cipela online i želite optimizirati licitacije na temelju vrijednosti ukupnog iznosa košarice. Vaš je cilj vrijednost prodaje od 30 HRK (radi se o vrijednosti konverzije) za svakih 6 HRK koje potrošite na oglase. Postavili biste ciljani ROAS od 500% – za svakih 6 HRK koje potrošite na oglase željeli biste ostvariti 5 puta veći prihod.

Slijedi izračun:

30 HRK od prodaje ÷ 6 HRK ulaganja u oglase x 100% = ciljani ROAS od 500%

Google Ads zatim automatski postavlja maks. CPC licitacije kako bi povećao vrijednost vaših konverzija, istodobno pokušavajući dosegnuti ciljani ROAS od 500%.

Prilagodbe licitacija i ciljani ROAS

Prilagodbe licitacija omogućuju vam da češće ili rjeđe prikažete oglase na temelju toga gdje, kada i kako korisnici pretražuju. Budući da ciljani ROAS olakšava optimiziranje licitacija na temelju podataka iz stvarnog vremena, postojeća prilagodba licitacije neće se upotrebljavati. Postoji jedna iznimka: i dalje možete postaviti prilagodbu licitacije za mobilne uređaje od -100%. Ne morate uklanjati prilagodbe licitacija jer se jednostavno neće upotrijebiti.

Postavke

Ciljani ROAS

Ciljani ROAS prosječna je vrijednost konverzije (npr. prihod) koju biste željeli ostvariti za svaku kunu koji potrošite na oglase. Imajte na umu da ciljani ROAS koji postavite može utjecati na broj ostvarenih konverzija. Na primjer, postavljanje previsokog cilja može ograničiti količinu prometa koji oglasi mogu ostvariti.

Evo nekoliko savjeta za postavljanje odgovarajućeg ciljanog ROAS-a:

 • Pokušajte postaviti ciljani ROAS na temelju povijesne vrijednosti konverzije po podacima o cijeni za kampanje na koje biste željeli primijeniti ovu strategiju. To će pridonijeti povećavanju vrijednosti konverzije, istodobno dosežući isti povrat ulaganja u oglase koji ostvaruju vaše kampanje.
 • Da biste pronašli povijesne podatke o cijeni i vrijednostima konverzija, morat ćete odabrati Izmjena stupaca na padajućem izborniku "Stupci" i dodati stupac Vrijednost/cijena konv. s popisa stupaca "Konverzije". Zatim omjer vrijednosti svih konverzija i cijene svih interakcija pomnožite sa 100 da biste dobili postotak ciljanog ROAS-a.

Ograničenja licitacija

Ne preporučujemo postavljanje ograničenja licitacije za ciljani ROAS jer može ograničiti automatsku optimizaciju licitacije Google Adsa. Može i onemogućiti da Google Ads prilagodi vaše licitacije na iznos koji najbolje odgovara vašem ciljanom ROAS-u. Ako postavite ograničenja licitacije, ona će se upotrebljavati samo na dražbama za pretraživačku mrežu.

 • Ograničenje maks. licitacije: najviša ručna CPC licitacija koju želite da Google Ads postavi za bilo koju ključnu riječ, grupu oglasa ili kampanju koje upotrebljavaju "ciljani ROAS".
 • Ograničenje min. licitacije: najniža maks. CPC licitacija koju želite da Google Ads postavi za bilo koju ključnu riječ, grupu oglasa ili kampanju koja upotrebljava "ciljani ROAS". Napominjemo da Google Ads može postaviti maks. CPC licitaciju koja je niža od ograničenja minimalne licitacije, uglavnom zbog pametnog određivanja cijena. To znači da ograničenje licitacije koje postavite nije apsolutno najniža licitacija koja se može postaviti.

Savjet: odaberite za koje konverzije licitirati

Postavka Uključi u "Konverzije" omogućuje vam da odlučite želite li u izvješća uključiti pojedinačne radnje konverzije u stupce "Konverzije" i "Vrijednost konverzije". Podatke u tim stupcima upotrebljavaju strategije licitiranja kao što su ciljani CPA, ciljani ROAS i ECPC, pa će strategija licitiranja optimizirati samo na temelju konverzija koje ste odabrali uključiti. Saznajte više

Konverzije na različitim uređajima iz kampanja na prikazivačkoj mreži, videokampanja, pretraživačkih i Shopping kampanja uključene su prema zadanim postavkama. 

Ciljevi za grupe oglasa

Ciljeve za grupe oglasa možete primijeniti za standardne, kao i za strategije licitiranja portfelja.Kada se primjenjuje strategija licitiranja portfelja, kampanje, grupe oglasa i ključne riječi skupno se optimiziraju za jedan cilj. Suprotno tome, standardna strategija omogućuje vam postavljanje pojedinačnih ciljeva za svaku grupu oglasa.

Ako ne trebate postavljati ciljeve za pojedinačne grupe oglasa, strategija portfelja mogla bi vam pružiti bolju izvedbu.

Prosječni ciljani ROAS

Vaš prosječni ciljani ROAS prosječni je ciljani ROAS ponderiran s obzirom na cijenu za koji je vaša strategija licitiranja izvršila optimizaciju. Postavlja prosjek izmjena koje ste unijeli u ciljani ROAS za bilo koje razdoblje. Stoga se prosječni ciljani ROAS može razlikovati od ciljanog ROAS-a koji ste postavili.

Taj mjerni podatak omogućuje vam da izmjerite ROAS koji je vaša strategija licitiranja ciljala tijekom određenih razdoblja. Ako izmijenite datumski raspon, moći ćete vidjeti za što je vaša strategija zapravo izvršila optimizaciju tijekom tog razdoblja. Napominjemo da za razdoblja bez prometa nećete imati prosječni ciljani ROAS.

Taj mjerni podatak možete pronaći u izvješću o strategiji licitiranja pokraj odjeljka "Stvarni ROAS" koji predstavlja stvarni ROAS koji je strategija uspjela postići. Prosječni ciljani ROAS dostupan je za standardne strategije licitiranja, kao i za strategije licitiranja portfelja.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem