Σχετικά με την Υποβολή προσφορών στοχευόμενης απόδοσης διαφημιστικής επένδυσης (ROAS)

Σημείωση: Από το 2021, θα βλέπετε προαιρετικά πεδία στόχων για νέες στρατηγικές υποβολής προσφορών Μεγιστοποίηση μετατροπών ή Μεγιστοποίηση αξίας μετατροπής. Με έναν προαιρετικό στόχο, η Έξυπνη υποβολή προσφορών θα βελτιστοποιεί αυτούς τους στόχους, με τον ίδιο τρόπο που θα βελτιστοποιούσε το CPA-στόχο και την Στοχευόμενη απόδοση διαφημιστικής επένδυσης (ROAS). Η μεγιστοποίηση μετατροπών με ένα καθορισμένο CPA-στόχο θα συμπεριφέρεται όπως μια στρατηγική CPA-στόχου σήμερα και, παρόμοια, η Μεγιστοποίηση τιμής μετατροπής με μια καθορισμένη Στοχευόμενη απόδοση διαφημιστικής επένδυσης (ROAS) θα συμπεριφέρεται όπως μια στρατηγική Στοχευόμενης απόδοση διαφημιστικής επένδυσης (ROAS).

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τις αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης των στρατηγικών Έξυπνης υποβολής προσφορών.

Χρησιμοποιώντας την Έξυπνη υποβολή προσφορών του Google Ads, αυτή η στρατηγική υποβολής προσφορών αναλύει και προβλέπει με έξυπνο τρόπο την αξία μιας πιθανής μετατροπής κάθε φορά που κάποιος χρήστης αναζητά προϊόντα ή υπηρεσίες που διαφημίζετε. Στη συνέχεια, προσαρμόζει αυτόματα τις προσφορές σας για αυτές τις αναζητήσεις, ώστε να μεγιστοποιήσει την απόδοσή σας από αυτές.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι αν η στρατηγική υποβολής προσφορών διαπιστώσει ότι μια αναζήτηση χρήστη έχει πιθανότητες να δημιουργήσει μια μετατροπή υψηλής αξίας, η στοχευόμενη απόδοση διαφημιστικής επένδυσης (ROAS) θα υποβάλει υψηλή προσφορά για τη συγκεκριμένη αναζήτηση. Αν αυτή η στρατηγική υποβολής προσφορών διαπιστώσει ότι η αναζήτηση δεν έχει πιθανότητες να δημιουργήσει μετατροπή υψηλής αξίας, θα υποβάλει χαμηλή προσφορά. Οι προσφορές σας βελτιστοποιούνται αυτόματα κατά τη δημοπρασία, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να προσαρμόζετε τις προσφορές για κάθε δημοπρασία. Ανατρέξτε στον Οδηγό σας για την Έξυπνη υποβολή προσφορών.

Η στοχευόμενη απόδοση διαφημιστικής επένδυσης (ROAS) διατίθεται είτε ως βασική στρατηγική για μία μόνο καμπάνια είτε ως στρατηγική χαρτοφυλακίου για πολλές καμπάνιες. Αν δεν γνωρίζετε ακόμη ποιος τύπος στρατηγικής υποβολής προσφορών χαρτοφυλακίου είναι κατάλληλος για εσάς, ανατρέξτε πρώτα στο άρθρο Σχετικά με την αυτόματη υποβολή προσφορών. Αν διαθέτετε καμπάνιες Αγορών, ανατρέξτε στο άρθρο Σχετικά με την αυτόματη υποβολή προσφορών για καμπάνιες Αγορών.

Αυτό το άρθρο εξηγεί πώς λειτουργεί η υποβολή προσφορών στοχευόμενης απόδοσης διαφημιστικής επένδυσης (ROAS) και ποιες είναι οι ρυθμίσεις της.

Πριν ξεκινήσετε

 • Προκειμένου να εφαρμόσετε στις καμπάνιες σας μια στρατηγική υποβολής προσφορών στοχευόμενης απόδοσης διαφημιστικής επένδυσης (ROAS), θα πρέπει να ορίσετε τιμές για τις μετατροπές που παρακολουθείτε.
 • Μπορείτε να εφαρμόσετε κανόνες αξίας μετατροπής, προκειμένου να εκφράζετε καλύτερα την αξία των μετατροπών για την επιχείρησή σας και να βελτιστοποιείτε τις μετατροπές από τους τύπους χρηστών που είναι πολυτιμότεροι για εσάς. Χρησιμοποιήστε κανόνες αξίας μετατροπής, για να εφαρμόσετε έναν συντελεστή πολλαπλασιασμού σε τιμές μετατροπής για τύπους πελατών, συσκευών ή τοποθεσιών υψηλότερης αξίας.
 • Οι περισσότεροι τύποι καμπάνιας χρειάζονται τουλάχιστον 15 μετατροπές τις τελευταίες 30 ημέρες για τη χρήση της υποβολής προσφορών στοχευόμενης απόδοσης διαφημιστικής επένδυσης (ROAS).
  • Καμπάνιες του Δικτύου προβολής: Τουλάχιστον 15 μετατροπές (με έγκυρες τιμές μετατροπής) τις τελευταίες 30 ημέρες σε όλες τις καμπάνιες σας συνδυαστικά. Για τις νέες καμπάνιες του Δικτύου προβολής δεν απαιτείται πλέον να έχετε ιστορικό μετατροπών, προκειμένου να χρησιμοποιήσετε την υποβολή προσφορών στοχευόμενης απόδοσης διαφημιστικής επένδυσης (ROAS).
  • Καμπάνιες εφαρμογών: Τουλάχιστον 10 μετατροπές κάθε ημέρα (ή 300 μετατροπές σε 30 ημέρες).
  • Καμπάνιες Discovery: Τουλάχιστον 75 μετατροπές τις τελευταίες 30 ημέρες (10 από αυτές τις μετατροπές πρέπει να έχουν προκύψει τις τελευταίες 7 ημέρες). Προς το παρόν, η στοχευόμενη απόδοση διαφημιστικής επένδυσης (ROAS) βρίσκεται σε έκδοση beta για τις καμπάνιες Discovery.
Συμβουλές:
 • Όσον αφορά στις καμπάνιες για το Δίκτυο αναζήτησης, αν αρχίσατε πρόσφατα να δημιουργείτε αναφορές για την αξία μετατροπής ή αλλάξατε τον τρόπο αναφοράς της αξίας μετατροπής, σας συνιστούμε να συμπεριλάβετε τις νέες τιμές στη στήλη Μετατροπές και να περιμένετε έξι εβδομάδες, έως ότου η καμπάνια σας αρχίσει να λαμβάνει τιμές μετατροπής με παρόμοιο ρυθμό, πριν υιοθετήσετε τη συγκεκριμένη στρατηγική.
 • Επίσης, προτείνουμε να ελέγξετε τις ρυθμίσεις προϋπολογισμού, για να βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να δαπανήσετε άνετα έως και τον διπλάσιο μέσο ημερήσιο προϋπολογισμό. Σε έναν κύκλο χρέωσης διάρκειας ενός μήνα, δεν θα χρεωθείτε περισσότερο από τον μέσο ημερήσιο προϋπολογισμό που θα είχατε επιτρέψει για διάστημα άνω των 30,4 ημερών. Για τις Καμπάνιες εφαρμογών, συνιστάται επίσης να εκτελέσετε έναν τύπο καμπάνιας στόχου κόστους ανά ενέργεια, προτού εκτελέσετε Στοχευόμενη απόδοση διαφημιστικής επένδυσης (ROAS), τύπο καμπάνιας, για να κατανοήσετε μια βασική Απόδοση Διαφημιστικής Επένδυσης (ROAS) κατά τον ορισμό του αρχικού στόχου απόδοσης διαφημιστικής επένδυσης (ROAS). Αν δεν ορίσετε μια κατάλληλη αρχική στοχευόμενη απόδοση διαφημιστικής επένδυσης (ROAS), αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα χαμηλή απόδοση ή χαμηλή κλίμακα.
Σημείωση:
 • Προς το παρόν, η στοχευόμενη απόδοση διαφημιστικής επένδυσης (ROAS) είναι σε έκδοση beta για τις Καμπάνιες εφαρμογών και Discovery.
 • Όσον αφορά στις Καμπάνιες εφαρμογών, θα πρέπει επίσης να εγκαταστήσετε στην εφαρμογή σας το SDK του Google Analytics για Firebase. Τα συμβάντα μετατροπής για τα οποία υποβάλλετε προσφορές (και μαζί με τα οποία αποστέλλετε τιμές) θα πρέπει επίσης να προέρχονται από το SDK του Firebase.
 • Σε γενικές γραμμές, η απόδοση θα βελτιωθεί, αν προβάλλετε λιγότερες, μεγαλύτερες καμπάνιες που λαμβάνουν περισσότερες μετατροπές.

Τρόπος λειτουργίας

Το Google Ads προβλέπει τις μελλοντικές μετατροπές και τις σχετιζόμενες τιμές χρησιμοποιώντας τις αξίες μετατροπών που αναφέρετε μέσω της παρακολούθησης μετατροπών. Στη συνέχεια, το Google Ads θα ορίσει μέγιστες προσφορές κόστους ανά κλικ (μέγ. προσφορές CPC), για να μεγιστοποιήσει την αξία μετατροπής, προσπαθώντας παράλληλα να εξασφαλίσει μέσα έσοδα προς δαπάνη διαφήμισης (ROAS) που ισούνται με τον στόχο σας.

Ορισμένες μετατροπές ενδέχεται να αποφέρουν υψηλότερη απόδοση διαφημιστικής επένδυσης (ROAS), ενώ άλλες χαμηλότερη. Ωστόσο, το Google Ads θα προσπαθεί γενικά να διατηρεί την αξία μετατροπής ανά κόστος ίση με τη στοχευόμενη απόδοση διαφημιστικής επένδυσης (ROAS) που έχετε ορίσει. Για παράδειγμα, αν ορίσετε μια στοχευόμενη απόδοση διαφημιστικής επένδυσης (ROAS) ύψους 500%, το Google Ads θα προσαρμόσει αυτόματα τις προσφορές σας, προκειμένου να μεγιστοποιήσει την αξία μετατροπής, επιτυγχάνοντας παράλληλα αυτήν τη στοχευόμενη απόδοση διαφημιστικής επένδυσης (ROAS) (δείτε λεπτομέρειες στο παρακάτω παράδειγμα). Για να βελτιωθεί η απόδοσή σας στη δημοπρασία διαφήμισης, αυτή η στρατηγική προσαρμόζει προσφορές χρησιμοποιώντας χαρακτηριστικά ταυτοποίησης σε πραγματικό χρόνο, όπως τη συσκευή, το πρόγραμμα περιήγησης, την τοποθεσία και την ώρα της ημέρας. Επίσης, προσαρμόζει αυτόματα τις προσφορές ανάλογα με το αν κάποιος χρήστης βρίσκεται σε κάποια από τις λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ που διαθέτετε.

Το Google Ads θα προτείνει μια στοχευόμενη απόδοση διαφημιστικής επένδυσης (ROAS), αφού δημιουργήσετε μια νέα στρατηγική υποβολής προσφορών ή επιλέξετε μια πρόταση του δείκτη βελτιστοποίησης και ορίσετε σε ποιες καμπάνιες θα εφαρμοστεί. Η συγκεκριμένη πρόταση υπολογίζεται βάσει της πραγματικής απόδοσης διαφημιστικής επένδυσης (ROAS) στη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων. Θα εξαιρέσουμε την απόδοση από τις τελευταίες ημέρες, για να υπολογίσουμε τις μετατροπές που μπορεί να χρειαστούν περισσότερες από μία ημέρες μετά το κλικ σε διαφήμιση προκειμένου να ολοκληρωθούν. Μπορείτε να επιλέξετε αν θα χρησιμοποιήσετε αυτήν την προτεινόμενη στοχευόμενη απόδοση διαφημιστικής επένδυσης (ROAS) ή θα ρυθμίσετε δικό σας.

Παράδειγμα

Ας υποθέσουμε ότι μετράτε τις πωλήσεις για το διαδικτυακό σας κατάστημα γυναικείων υποδημάτων και θέλετε να βελτιστοποιήσετε τις προσφορές σας βάσει της συνολικής αξίας του καλαθιού αγορών. Στόχος σας είναι οι αγορές αξίας 5 € (αυτή είναι η τιμή μετατροπής σας) για κάθε 1 € που δαπανάτε σε διαφημίσεις. Θα ορίσετε μια στοχευόμενη απόδοση διαφημιστικής επένδυσης (ROAS) της τάξεως του 500%, που σημαίνει ότι για κάθε 1 € που δαπανάτε σε διαφημίσεις, θέλετε να λαμβάνετε το πενταπλάσιο ποσό σε έσοδα.

Δείτε την αριθμητική ανάλυση:

Πωλήσεις αξίας 5 € ÷ 1 € διαφημιστικής δαπάνης x 100% = Στοχευόμενη απόδοση διαφημιστικής επένδυσης (ROAS) 500%

Στη συνέχεια, το Google Ads θα ορίσει αυτόματα τις μέγ. προσφορές CPC, για να μεγιστοποιήσετε την αξία μετατροπής, προσπαθώντας παράλληλα να επιτύχετε τη στοχευόμενη απόδοση διαφημιστικής επένδυσης (ROAS) ύψους 500%.

Προσαρμογές προσφορών και στοχευόμενη απόδοση διαφημιστικής επένδυσης (ROAS)

Χάρη στις προσαρμογές προσφορών, οι διαφημίσεις σας μπορούν να εμφανίζονται με μεγαλύτερη ή μικρότερη συχνότητα, ανάλογα με το πού, το πότε και το πώς πραγματοποιούν αναζητήσεις οι χρήστες. Επειδή η στοχευόμενη απόδοση διαφημιστικής επένδυσης (ROAS) συμβάλλει στη βελτιστοποίηση των προσφορών σας με βάση δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, δεν χρησιμοποιούνται οι υπάρχουσες προσαρμογές προσφορών σας. Η μοναδική εξαίρεση είναι ότι εξακολουθείτε να είστε σε θέση να ορίζετε προσαρμογές προσφορών για κινητά -100%.

Σημείωση: Δεν χρειάζεται να καταργήσετε τις προσαρμογές προσφορών. Απλώς δεν θα χρησιμοποιηθούν.

Δημιουργία νέας στρατηγικής υποβολής προσφορών

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια στρατηγική υποβολής προσφορών στοχευόμενης απόδοσης διαφημιστικής επένδυσης (ROAS) για μία μόνο καμπάνια (βασική στρατηγική) ή για πολλές καμπάνιες (στρατηγική υποβολής προσφορών χαρτοφυλακίου) με τους παρακάτω τρόπους:

 • Δημιουργία με νέα καμπάνια.
 • Δημιουργία ή αλλαγή από τις ρυθμίσεις καμπάνιας.
 • Δημιουργία από τη σελίδα Στρατηγικές υποβολής προσφορών της Κοινόχρηστης βιβλιοθήκης.

Για να δημιουργήσετε μια στρατηγική υποβολής προσφορών, ανατρέξτε στο άρθρο Ρύθμιση της Έξυπνης υποβολής προσφορών.

Ρυθμίσεις

Στοχευόμενη απόδοση διαφημιστικής επένδυσης (ROAS)

Ο στόχος ROAS είναι η μέση τιμή μετατροπής (για παράδειγμα, των εσόδων) που θέλετε να λαμβάνετε για κάθε ευρώ που δαπανάτε στις διαφημίσεις. Λάβετε υπόψη ότι η στοχευόμενη απόδοση διαφημιστικής επένδυσης (ROAS) που θα ορίσετε ενδέχεται να επηρεάσει τον όγκο μετατροπών που λαμβάνετε. Για παράδειγμα, αν ορίσετε έναν εξαιρετικά υψηλό στόχο, ενδέχεται να περιοριστεί ο όγκος επισκεψιμότητας που μπορεί να λαμβάνουν οι διαφημίσεις σας.

Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να ορίσετε μια στοχευόμενη απόδοση διαφημιστικής επένδυσης (ROAS) η οποία θα είναι κατάλληλη για εσάς:

 • Όταν διατίθεται, χρησιμοποιήστε τον στόχο που προτείνεται σε σημεία όπως η σελίδα Προτάσεις στον λογαριασμό σας. Οι στόχοι που προτείνονται βασίζονται στο ιστορικό απόδοσης, ενώ λαμβάνονται υπόψη οι καθυστερήσεις μετατροπών.
 • Δοκιμάστε να ορίσετε μια στοχευόμενη απόδοση διαφημιστικής επένδυσης (ROAS) με βάση τα δεδομένα ιστορικού σχετικά με την αξία μετατροπής ανά κόστος για τις καμπάνιες στις οποίες θέλετε να εφαρμόσετε αυτήν τη στρατηγική. Αυτό θα σας βοηθήσει να μεγιστοποιήσετε την αξία μετατροπής, επιτυγχάνοντας παράλληλα τα ίδια έσοδα προς δαπάνη διαφήμισης που απέφεραν οι καμπάνιες σας έως τώρα. Θα πρέπει, επίσης, να λαμβάνετε υπόψη τις καθυστερήσεις μετατροπών.
 • Για να βρείτε τα δεδομένα ιστορικού σχετικά με την αξία μετατροπής ανά κόστος, πρέπει να επιλέξετε Τροποποίηση στηλών από το αναπτυσσόμενο μενού Στήλες και να προσθέσετε τη στήλη Αξία μετατρ./κόστος από τη λίστα στηλών Μετατροπές. Στη συνέχεια, πολλαπλασιάστε τη μέτρηση της τιμής μετατροπής ανά κόστος επί 100, για να προκύψει το ποσοστό της στοχευόμενης απόδοσης διαφημιστικής επένδυσης (ROAS). Βεβαιωθείτε ότι το χρονικό πλαίσιο της αξιολόγησης της Απόδοσης Διαφημιστικής Επένδυσης (ROAS) συμβαδίζει με το παράθυρο μετατροπής της ενέργειας εντός εφαρμογής, ώστε να έχετε την ακριβέστερη προβολή της απόδοσης καμπάνιας.

Όρια προσφορών

Ο ορισμός ορίων προσφορών για τη στοχευόμενη απόδοση διαφημιστικής επένδυσης (ROAS) δεν συνιστάται, καθώς περιορίζει την αυτόματη βελτιστοποίηση της προσφοράς σας από το Google Ads. Μπορεί, επίσης, να αποτρέψει την προσαρμογή των προσφορών σας από το Google Ads, ώστε να ανέρχονται στο ποσό που ανταποκρίνεται καλύτερα στη στοχευόμενη απόδοση διαφημιστικής επένδυσης (ROAS). Τα όρια προσφορών διατίθενται για στρατηγικές υποβολής προσφορών χαρτοφυλακίου για καμπάνιες για το Δίκτυο αναζήτησης και καμπάνιες Αγορών. Αν ορίσετε όρια προσφορών, θα χρησιμοποιούνται μόνο σε δημοπρασίες για το Δίκτυο αναζήτησης και θα διατίθενται μόνο για στρατηγικές υποβολής προσφορών χαρτοφυλακίου.

 • Μέγ. όριο προσφοράς: Η υψηλότερη προσφορά CPC που θέλετε να ορίσει το Google Ads κατά τη χρήση της στοχευόμενης απόδοσης διαφημιστικής επένδυσης (ROAS).
 • Ελάχ. όριο προσφοράς: Η ελάχιστη προσφορά CPC που θέλετε να ορίσει το Google Ads κατά τη χρήση της στοχευόμενης απόδοσης διαφημιστικής επένδυσης (ROAS). Έχετε υπόψη ότι το Google Ads μπορεί να ορίσει μια μέγ. προσφορά CPC που είναι χαμηλότερη από το ελάχιστο όριο προσφοράς. Το γεγονός αυτό συνήθως οφείλεται στην έξυπνη χρέωση. Αυτό σημαίνει ότι το όριο προσφοράς που ορίζετε εδώ δεν είναι η κατώτατη προσφορά που μπορεί να οριστεί.

Συμβουλή: Επιλέξτε τις μετατροπές για τις οποίες θα υποβάλλονται προσφορές

Με τη ρύθμιση Συμπερίληψη στη στήλη Μετατροπές, μπορείτε να αποφασίσετε αν θα συμπεριλάβετε μεμονωμένες ενέργειες μετατροπής στις στήλες Μετατροπές και Αξία μετατροπής των αναφορών σας. Τα δεδομένα σε αυτές τις στήλες χρησιμοποιούνται από στρατηγικές υποβολής προσφορών, όπως είναι το στοχευόμενο CPA, η στοχευόμενη απόδοση διαφημιστικής επένδυσης (ROAS) και το ECPC. Συνεπώς, η στρατηγική υποβολής προσφορών θα πραγματοποιεί βελτιστοποίηση μόνο βάσει των μετατροπών που έχετε επιλέξει να συμπεριλάβετε. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη ρύθμιση Συμπερίληψη στη στήλη Μετατροπές

Οι μετατροπές μεταξύ συσκευών από καμπάνιες του Δικτύου προβολής, καμπάνιες βίντεο, καμπάνιες για το Δίκτυο αναζήτησης και καμπάνιες Αγορών περιλαμβάνονται από προεπιλογή.

Στόχοι ομάδων διαφημίσεων

Μπορείτε να εφαρμόσετε στόχους ομάδων διαφημίσεων τόσο για τις τυπικές στρατηγικές όσο και για τις στρατηγικές προσφοράς χαρτοφυλακίου. Με μια στρατηγική χαρτοφυλακίου, οι καμπάνιες, οι ομάδες διαφημίσεων και οι λέξεις-κλειδιά βελτιστοποιούνται συλλογικά για έναν στόχο. Εναλλακτικά, μπορείτε να ορίσετε μεμονωμένους στόχους για κάθε ομάδα διαφημίσεων, αλλά αυτό δεν συνιστάται, επειδή μπορεί να περιορίσει την Έξυπνη υποβολή προσφορών.

Σημείωση: Μπορείτε να ορίσετε μεμονωμένες προσφορές CPA-στόχου ή Στοχευόμενης απόδοσης διαφημιστικής επένδυσης (ROAS) σε επίπεδο ομάδας διαφημίσεων, αλλά η στρατηγική που χρησιμοποιείται για την υποβολή προσφορών θα ελέγχεται πλέον σε επίπεδο χαρτοφυλακίου.

Έχετε υπόψη ότι, αν δεν χρειάζεται να ορίσετε στόχους για μεμονωμένες ομάδες διαφημίσεων, μια στρατηγική χαρτοφυλακίου ίσως μπορεί να προσφέρει καλύτερη απόδοση.

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη στοχευόμενη απόδοση διαφημιστικής επένδυσης (ROAS) για Καμπάνιες εφαρμογών για εγκαταστάσεις, καμπάνιες Αγορών ή καμπάνιες Discovery.

Μέση στοχευόμενη απόδοση διαφημιστικής επένδυσης (ROAS)

Η μέση στοχευόμενη απόδοση διαφημιστικής επένδυσης (ROAS) είναι η μέση απόδοση διαφημιστικής επένδυσης (ROAS) με στάθμιση επισκεψιμότητας για την οποία πραγματοποίησε βελτιστοποίηση η στρατηγική υποβολής προσφορών. Αποτελεί τον μέσο όρο των αλλαγών που έχετε πραγματοποιήσει στη στοχευόμενη απόδοση διαφημιστικής επένδυσης (ROAS) για οποιαδήποτε δεδομένη χρονική περίοδο. Για τον λόγο αυτόν, η μέση στοχευόμενη απόδοση διαφημιστικής επένδυσης (ROAS) ενδέχεται να διαφέρει από τη στοχευόμενη απόδοση διαφημιστικής επένδυσης (ROAS) που έχετε ορίσει.

Με αυτήν τη μέτρηση μπορείτε να μετρήσετε την Απόδοση Διαφημιστικής Επένδυσης (ROAS) που στόχευσε η στρατηγική υποβολής προσφορών για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Αλλάζοντας το εύρος ημερομηνιών, μπορείτε να δείτε τη βελτιστοποίηση που εφάρμοσε στην πράξη η στρατηγική για τη συγκεκριμένη περίοδο. Έχετε υπόψη ότι δεν θα υπάρχει μέση στοχευόμενη απόδοση διαφημιστικής επένδυσης (ROAS) για χρονικές περιόδους χωρίς επισκεψιμότητα.

Θα βρείτε τη μέτρηση μέσης στοχευόμενης απόδοσης διαφημιστικής επένδυσης (ROAS) στον πίνακα απόδοσης στο επάνω μέρος της σελίδας Καμπάνιες, ώστε να μπορείτε να αξιολογήσετε την πραγματική απόδοση σε σχέση με την απόδοση στόχου. Επιλέξτε Μέση στοχευόμενη απόδοση διαφημιστικής επένδυσης (ROAS) από την κατηγορία Απόδοση κατά την προσθήκη μιας νέας στήλης ή προσθέτοντάς τη στο γράφημα απόδοσης.

Πού θα εμφανίζονται αυτές οι μετρήσεις

Με τη μέτρηση μέσης στοχευόμενης απόδοσης διαφημιστικής επένδυσης (ROAS), μπορείτε να μετράτε την απόδοση διαφημιστικής επένδυσης (ROAS) που στόχευσε η στρατηγική υποβολής προσφορών για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Αλλάζοντας το εύρος ημερομηνιών, μπορείτε να δείτε τη βελτιστοποίηση που εφάρμοσε στην πράξη η στρατηγική για τη συγκεκριμένη περίοδο. Έχετε υπόψη ότι δεν θα υπάρχει μέση στοχευόμενη απόδοση διαφημιστικής επένδυσης (ROAS) για χρονικές περιόδους χωρίς επισκεψιμότητα.

Μπορείτε να προσθέσετε μια στήλη, για να βλέπετε τη μέτρηση μέσης στοχευόμενης απόδοσης διαφημιστικής επένδυσης (ROAS) στον πίνακα απόδοσης. Έτσι, θα μπορείτε να αξιολογείτε την πραγματική απόδοση σε σχέση με τη στοχευόμενη απόδοση. Στο επάνω μέρος του πίνακα Καμπάνιες, επιλέξτε το εικονίδιο στηλών (εικονίδιο) στην κατηγορία Απόδοση ή προσθέτοντας το στο γράφημα απόδοσης. Επιλέξτε Μέση στοχευόμενη απόδοση διαφημιστικής επένδυσης (ROAS), Μέσο στοχευόμενο κόστος ανά εγκατάσταση ή Μέσο στοχευόμενο κόστος ανά ενέργεια εντός εφαρμογής από την κατηγορία Απόδοση κατά την προσθήκη μια νέας στήλης.

Μπορείτε, επίσης, να βρείτε αυτήν τη μέτρηση στην αναφορά στρατηγικής υποβολής προσφορών που βρίσκεται δίπλα στη μέτρηση Πραγματική Απόδοση Διαφημιστικής Επένδυσης (ROAS), η οποία αντιπροσωπεύει την πραγματική απόδοση διαφημιστικής επένδυσης (ROAS) που κατάφερε να επιτύχει αυτή η στρατηγική. Μάθετε πώς μπορείτε να βρείτε τις αναφορές στρατηγικής υποβολής προσφορών

Η μέση στοχευόμενη απόδοση διαφημιστικής επένδυσης (ROAS) διατίθεται τόσο για απλές στρατηγικές προσφοράς όσο και για στρατηγικές προσφοράς χαρτοφυλακίου.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας

true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
73067
false