Om budgivning baseret på mål-ROAS

Mål-ROAS giver dig mulighed for at byde ud fra et mål for annonceafkast (ROAS, Return on Advertising Spend). Denne Google Ads Smart Bidding-strategi hjælper dig med at få en højere konverteringsværdi eller omsætning med det mål-ROAS, som du har angivet. Dine bud optimeres automatisk på auktionstidspunktet, hvilket giver dig mulighed for at skræddersy buddene til den enkelte auktion.

Mål-ROAS kan enten vælges som en standardstrategi for en enkelt kampagne eller som en porteføljestrategi for flere kampagner. I denne artikel forklarer vi, hvordan budgivning baseret på mål-ROAS fungerer, og hvilke indstillinger der kan vælges.

Før du begynder

Hvis du endnu ikke ved, hvilken type porteføljebudstrategi der passer bedst til dig, kan du starte med at læse Om automatisk budgivning. Hvis du har Shopping-kampagner, kan du få flere oplysninger i artiklen Om automatisk budgivning til Shopping-kampagner.

Inden du kan anvende en mål-ROAS-budstrategi i dine kampagner, skal du angive værdier for de konverteringer, du sporer. For App-kampagner skal du også installere Google Analytics til Firebase-SDK'et i din app. De konverteringshændelser, som du byder på (og sender værdier med), skal komme fra Firebase-SDK'et.

Før du kan bruge budgivning med mål-ROAS for søge- og displaykampagner, skal din kampagne have haft mindst 15 konverteringer inden for de seneste 30 dage. For Shopping-kampagner skal du have haft mindst 20 konverteringer inden for de seneste 45 dage. Vi anbefaler dog, at du har haft mindst 50 konverteringer inden for de seneste 30 dage. Det giver algoritmerne til maskinlæring tilstrækkeligt med data til at optimere budgivningen, og du opnår dermed de bedste resultater. Det hjælper også, hvis din kampagne har modtaget mere eller mindre samme konverteringsværdi i mindst et par dage. For appkampagner skal du have mindst 10 konverteringer om dagen (eller 300 konverteringer på 30 dage).

Sådan fungerer det

Google Ads forudsiger antallet af fremtidige konverteringer og de tilhørende værdier ud fra de konverteringsværdier, du rapporterer via konverteringssporing. Derefter fastsætter Google Ads den maksimale budpris pr. klik CPC-bud) for at maksimere din konverteringsværdi og samtidig forsøge at opnå et gennemsnitligt afkast af annonceudgifterne, der svarer til dit mål.

Brug af mål-ROAS med forskellige kampagnetyper:

I den gamle AdWords-oplevelse

 • I forbindelse med kampagner af typen Kun Søgenetværket eller Søgenetværk med udvalg fra Displaynetværket forsøger AdWords at opnå et gennemsnitligt ROAS svarende til dit mål på tværs af alle søgeord, annoncegrupper og kampagner, som benytter denne strategi.
 • I forbindelse med kampagner af typen Kun Displaynetværket forsøger AdWords at opnå et gennemsnitligt ROAS svarende til dit mål på tværs af alle annoncegrupper og kampagner, som benytter denne strategi. Bemærk! "Mål-ROAS" kan ikke benyttes til kampagnetypen "Kun Displaynetværket – mobilapps" eller kampagnetypen "Kun Displaynetværket" med målene "Installation af din mobilapp" eller "Interaktion med din mobilapp".
 • I forbindelse med Shopping-kampagner forsøger AdWords at opnå et gennemsnitligt ROAS svarende til dit mål for alle annoncegrupper og kampagner, der benytter strategien.

Ny Google Ads-oplevelse

 • I forbindelse med kampagner af typen Søgenetværk og Søgenetværk med udvalg fra Displaynetværket prøver Google Ads at opnå et gennemsnitligt ROAS, som svarer til dit mål for alle kampagner, der bruger denne strategi.
 • I forbindelse med kampagner på Displaynetværket opnår Google Ads et gennemsnitligt ROAS, som svarer til dit mål for alle kampagner, der bruger denne strategi. 
 • I forbindelse med Shopping-kampagner forsøger Google Ads at opnå et gennemsnitligt ROAS, som svarer til dit mål for alle kampagner, der bruger denne strategi.
 • I forbindelse med appkampagner forsøger Google Ads at opnå et gennemsnitligt ROAS, der er baseret på installationer eller hændelser i den app, du har valgt.

Nogle konverteringer kan returnere et højere ROAS, og andre kan returnere et lavere ROAS, men samlet set forsøger Google Ads at opnå en konverteringsværdi i forhold til pris, der svarer til det mål-ROAS, du har angivet. Hvis du f.eks. har fastsat et mål-ROAS på 500 %, justerer Google Ads dine bud for at forsøge at maksimere din konverteringsværdi og samtidig nå dette mål-ROAS. For at hjælpe med at øge din effektivitet på annonceauktionen justerer denne strategi bud via realtidsoplysninger som enhed, browser, placering og tidspunkt på dagen. Den justerer også automatisk bud baseret på, om en person er på dine remarketinglister eller ej.

Google Ads anbefaler en mål-ROAS-værdi, når du har oprettet en ny budstrategi under Delt samling og valgt, hvilke kampagner den skal anvendes på. Denne anbefaling beregnes baseret på din faktiske ROAS i løbet af de seneste uger. Vi medtager ikke effektiviteten fra de seneste par dage for at tage højde for konverteringer, det kan tage mere end én dag at fuldføre efter et annonceklik. Du kan vælge at bruge det anbefalede mål-ROAS eller angive dit eget.

Eksempel

Lad os sige, at du måler salget i din netbutik, der handler med damesko, og vil optimere buddene ud fra den samlede værdi i indkøbskurven. Dit mål er salg til 5 USD (dette er din konverteringsværdi) for hver 1 USD, du bruger på annoncerne. Du fastsætter et mål-ROAS på 500 % - for hver 1 USD, du bruger på annoncer, vil du få 5 gange så meget i indtjening.

Sådan ser regnestykket ud:

Salg for 5 USD divideret med annonceudgifter på 1 USD ganget med 100 % = mål-ROAS på 500 %

Derefter fastsætter Google Ads automatisk dine maks. CPC-bud for at maksimere din konverteringsværdi og samtidig forsøge på at nå dit mål-ROAS på 500 %.

Budjusteringer og mål-ROAS

Budjusteringer gør det muligt at vise dine annoncer mere eller mindre hyppigt, ud fra hvor, hvornår og hvordan folk søger. Da mål-ROAS hjælper dig med at optimere dine bud baseret på realtidsdata, bruges dine eksisterende budjusteringer ikke. Der er én undtagelse: Du kan stadig angive mobilbudjusteringer på -100 %. Bemærk, at du ikke behøver fjerne budjusteringerde bliver bare ikke brugt

Indstillinger

Mål-ROAS

Dit mål-ROAS er den gennemsnitlige konverteringsværdi (eksempelvis omsætning), du gerne vil opnå for hver krone, du bruger på annoncer. Husk, at det mål-ROAS, du angiver, kan påvirke den konverteringsvolumen, du opnår. Hvis du f.eks. angiver et mål, der er for højt, kan det begrænse den mængde trafik, dine annoncer opnår.

Her er et par tips til, hvordan du angiver det rigtige mål-ROAS:

 • Prøv at angive et mål-ROAS ud fra den historiske konverteringsværdi ift. pris for de kampagner, som denne strategi skal anvendes på. Dette kan medvirke til at maksimere din konverteringsværdi, mens du opnår samme annonceafkast til dine kampagner.
 • Hvis du vil finde data om din historiske konverteringsværdi ift. pris, skal du vælge Rediger kolonner på rullemenuen "Kolonner" og tilføje kolonnen Konv.værdi/pris på listen over kolonner under "Konverteringer". Derefter ganger du din konverteringsværdi i forhold til pris med 100 for at få dit mål-ROAS i procent.

Budgrænser

Det anbefales ikke at angive budgrænser for mål-ROAS, da det kan begrænse den automatiske optimering af dit bud i Google Ads. Det kan også forhindre Google Ads i at justere dine bud til det beløb, der bedst opfylder dit mål-ROAS. Hvis du alligevel angiver budgrænser, bruges de kun på auktioner på Søgenetværket.

 • Maks. budgrænse: Det højeste manuelle CPC-bud, som du vil have, at Google Ads skal angive for søgeord, annoncegrupper eller kampagner, hvor du bruger "mål-ROAS".
 • Min. budgrænse: Det mindste maks. CPC-bud, du vil have Google Ads til at afgive for søgeord, annoncegrupper eller kampagner, der bruger "mål-ROAS". Bemærk, at Google Ads kan afgive et maks. CPC-bud, der ligger under din minimumbudgrænse, hvilket typisk skyldes smart prissætning. Derfor er den budgrænse, som du angiver her, ikke det absolut laveste bud, der kan afgives.

Tip! Vælg, hvilke konverteringer du vil byde på

Indstillingen Inkluder i "Konverteringer" giver dig mulighed for at angive, om individuelle konverteringshandlinger skal inkluderes i kolonnerne "Konverteringer" og "Konverteringsværdi" i dine rapporter. Dataene i disse kolonner bruges af budstrategier som mål-CPA, mål-ROAS og ECPC, så din budstrategi kun optimeres ud fra de konverteringer, du har valgt at inkludere. Få flere oplysninger

Konverteringer på tværs af enheder fra kampagner på Søge- og Displaynetværket samt video- og Shopping-kampagner inkluderes som standard. 

Annoncegruppemål

Du kan anvende et individuelt mål-ROAS på dine annoncegrupper ved at bruge en standardkampagnestrategi. Med en porteføljestrategi bliver dine kampagner, annoncegrupper og søgeord optimeret under ét til et enkelt mål. Når du bruger en standardstrategi, kan du dog angive særskilte mål for hver enkelt annoncegruppe.

Husk! Hvis du ikke har behov for at angive mål for individuelle annoncegrupper, vil en porteføljestrategi muligvis være mere effektiv.

Gennemsnitligt mål-ROAS

Dit gennemsnitlige mål-ROAS er det prisvægtede gennemsnits-ROAS, som din budstrategi er optimeret til. Det er et gennemsnit af de ændringer, som du har foretaget af dit mål-ROAS i et bestemt tidsrum. Dit gennemsnitlige mål-ROAS kan derfor være forskelligt fra det mål-ROAS, som du har angivet.

Med denne metric kan du måle det ROAS, som din budstrategi var målrettet mod i specifikke tidsrum. Hvis du ændrer datointervallet, kan du se, hvad din strategi rent faktisk blev optimeret til i det pågældende tidsrum. Husk, at du ikke har et gennemsnitligt mål-ROAS for tidsrum uden trafik.

Du finder denne metric i rapporten Budstrategi ud for "Faktisk ROAS", som angiver det faktiske ROAS, som denne strategi kunne opnå. Gennemsnitligt mål-ROAS er tilgængeligt for både standard- og porteføljebudstrategier.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?