Om budgivning baseret på mål-ROAS

Du kan bruge vores fejlfinding som hjælp til at finde frem til de mulige årsager til uventede udsving i dine udgifter til Performance Max-kampagner samt få en forklaring på og løse problemet.
 

Bemærk! Fra juli måned får du vist felter i søgekampagner med valgfrie mål for nye budstrategier af typen Maksimér antal konverteringer eller Maksimér konverteringsværdi. Vær opmærksom på, at der er 2 forskellige budstrategier til videokampagner med handling. Med et valgfrit mål optimerer Smart Bidding disse mål på samme måde som for mål-CPA (pris pr. handling) og mål-ROAS (annonceafkast). Maksimér antal konverteringer med en bestemt mål-CPA fungerer i dag som en strategi for mål-CPA. På samme måde fungerer Maksimér konverteringsværdi med et angivet mål-ROAS som en strategi for mål-ROAS i dag. Bemærk! Hotelkampagner understøtter kun Maksimér konverteringsværdi med et obligatorisk mål-ROAS.

Få flere oplysninger om budgivning baseret på mål-ROAS.

Få flere oplysninger om ændringer i organiseringen af Smart Bidding-strategier.


Konfiguration af en appkampagne ved hjælp af mål-ROAS til annonceomsætning

Videoen nedenfor handler om kørsel af appkampagner med mål-ROAS til annonceomsætning. Annoncører, der implementerer mål-ROAS for at opnå annonceomsætning, kan opnå et angivet mål-ROAS for en kampagne ved at målrette mod de brugere, som med størst sandsynlighed vil interagere med deres annoncer i appen.

Aktivér YouTube-undertekster for at få vist undertekster på dit modersmål. Vælg ikonet for indstillinger Billede af ikonet for YouTube-indstillinger nederst i videoafspilleren, vælg "Undertekster", og vælg derefter sprog.


budgivning efter mål-ROAS

Budstrategien Google Ads Smart Bidding analyserer og bruger Googles kunstige intelligens til at forudsige værdien af en potentiel konvertering, hver gang en bruger søger efter produkter eller tjenester, som du annoncerer for. Derefter justerer Googles kunstige intelligens dine bud for disse søgninger for at maksimere dit afkast på dem.

I praksis betyder det, at mål-ROAS byder højt på den pågældende søgning, hvis budstrategien afgør, at en brugersøgning sandsynligvis genererer en konvertering med høj værdi. Hvis denne budstrategi afgør, at søgningen sandsynligvis ikke vil generere en konvertering med høj værdi, byder den lavt. Googles kunstige intelligens optimerer dine bud på auktionstidspunktet, hvilket giver dig mulighed for at skræddersy buddene til den enkelte auktion. Læs guiden til Smart Bidding.

Mål-ROAS kan enten vælges som en standardstrategi for en enkelt kampagne eller som en porteføljestrategi for flere kampagner. Hvis du endnu ikke ved, hvilken type porteføljebudstrategi der passer bedst til dig, kan du starte med at læse Om automatisk budgivning. Hvis du har Shopping-kampagner, kan du læse om automatisk budgivning til Shopping-kampagner.

Bemærk! Hvis du har en hotelkampagne, er porteføljestrategien ikke tilgængelig.

I denne artikel forklarer vi, hvordan budgivning baseret på mål-ROAS fungerer, og hvilke indstillinger der kan vælges.


Før du begynder

 • Inden du kan anvende en mål-ROAS-budstrategi i dine kampagner, skal du angive værdier for de konverteringer, du sporer.
 • Du kan anvende regler for konverteringsværdi, som gør det lettere at udtrykke værdien af konverteringer alt efter relationen til din virksomhed og optimere mod konverteringer fra de typer af brugere, der er mest værdifulde for dig. Brug regler for konverteringsværdi til at anvende en multiplikationsfaktor på konverteringsværdier for kundetyper, enheder eller lokationer af høj værdi.
 • For de fleste kampagnetypers vedkommende er det kun muligt at bruge budgivning baseret på mål-ROAS, hvis der er opnået mindst 15 konverteringer inden for de seneste 30 dage.
  • Displaykampagner: Mindst 15 konverteringer (med gyldige konverteringsværdier) inden for de seneste 30 dage på tværs af alle dine kampagner. Nye displaykampagner kræver ikke længere, at du skal have en historik over konverteringer for at bruge budgivning efter mål-ROAS.
  • Appkampagner: Mindst 10 konverteringer hver dag (eller 300 konverteringer på 30 dage).
  • Discovery-kampagner: Mindst 100 konverteringer inden for de seneste 30 dage (10 af disse konverteringer skal have fundet sted inden for de seneste 7 dage).
   • Bemærk! Kampagner, der er kvalificerede til mål-ROAS, bliver automatisk tilføjet på tilladelseslisten.
  • Videokampagner med handling: Mindst 30 konverteringer inden for de seneste 30 dage.
  • Hotelkampagner: Mindst 50 konverteringer pr. uge på kampagneniveau.
 • Hvis du for nylig er begyndt at rapportere om konverteringsværdi i forbindelse med søgekampagner eller har ændret måden, hvorpå der rapporteres om konverteringsværdi, anbefaler vi, at du medtager de nye værdier i kolonnen "Konverteringer" og venter 6 uger, inden du begynder at bruge mål-ROAS, så dette afspejles i konverteringsraten for din kampagne.
 • Vi anbefaler også, at du gennemgår dine budgetindstillinger for at sikre dig, at du ikke har noget problem med at bruge op til det dobbelte af dit gennemsnitlige daglige budget. Inden for en faktureringscyklus på en måned bliver du aldrig debiteret mere end det gennemsnitlige daglige budget for 30,4 dage. For appkampagners vedkommende anbefaler vi også, at du kører en kampagne med budstrategien målpris pr. handling, før du kører en kampagne med budstrategien mål-ROAS, så du kan finde frem til et indledende ROAS-mål. Hvis du ikke angiver et passende indledende mål-ROAS, kan det få negative konsekvenser for effektiviteten.
Bemærk!
 • I forbindelse med appkampagner skal du også installere Google Analytics til Firebase-SDK'et i din app. De konverteringshændelser, som du byder på (og sender værdier med), bør også komme fra Firebase-SDK'et.
 • Effektiviteten forbedres generelt, hvis du kører færre, større kampagner, der får flere konverteringer.

Hvornår er det en fordel at bruge værdibaseret budgivning?

Værdibaseret budgivning er mest nyttig, hvis forskellige konverteringer har forskellig værdi for din virksomhed, og/eller hvis du har et specifikt mål for annonceafkast (ROAS, Return on Advertising Spend), som du forsøger at opnå.

Tabellen nedenfor kan hjælpe dig med at finde ud af, hvilken budstrategi der passer bedst til din kampagne.

 

Maks. antal konverteringer

Mål-CPA

Maks. konverteringsværdi

Mål-ROAS

Mål

Maksimér antal konverteringer for budget

Maksimér antal konverteringer inden for målpris pr. handling

Maksimér konverteringsværdier for budget

Maksimér konverteringsværdi for mål-ROAS

Hvornår

 • Prioriteten er at bruge budgettet
 • Intet specifikt mål for investeringsafkast.
 • Konverteringer, der er optimeret til, har lignende værdier for din virksomhed.
 • Specifikt mål for investeringsafkast.
 • Konverteringer, der er optimeret til, har lignende værdier for din virksomhed.
 • Prioriteten er at bruge budgettet.
 • Konverteringer har forskellig værdi for din virksomhed.
 • Intet specifikt mål for investeringsafkast.
 • Specifikt mål for investeringsafkast.
 • Konverteringer, der er optimeret til forskellige værdier for din virksomhed.

Sådan fungerer det

Google Ads forudsiger antallet af fremtidige konverteringer og de tilhørende værdier ud fra de konverteringsværdier, du rapporterer via konverteringssporing. Google Ads angiver derefter en maksimal budpris pr. interaktion (maks. CPC) med henblik på at maksimere konverteringsværdien og sikre dig et gennemsnitligt annonceafkast (ROAS, Return on Advertising Spend), som svarer til dit mål.

Nogle konverteringer kan udmønte sig i et højere ROAS og andre i et lavere ROAS, men samlet set forsøger Google Ads at opnå en konverteringsværdi ift. pris svarende til det mål-ROAS, du har angivet. Hvis du f.eks. angiver et mål-ROAS på 500 %, justerer Google Ads dine bud med henblik på at maksimere din konverteringsværdi og nå dette mål-ROAS (se eksemplet nedenfor). For at forbedre din effektivitet ved annonceauktionen justerer denne strategi buddene ved hjælp af realtidssignaler, f.eks. enhed, browser, lokation, tidspunkt på dagen m.m. Der bruges også AI til at justere bud, ud fra om en person er med på en af dine remarketinglister eller ej.

Google Ads anbefaler en mål-ROAS-værdi, når du har oprettet en ny budstrategi eller valgt en anbefaling til optimeringsresultatet og valgt, hvilke kampagner den skal anvendes på. Denne anbefaling beregnes baseret på din faktiske ROAS i løbet af de seneste uger. Vi medtager ikke effektiviteten fra de seneste par dage for at tage højde for konverteringer, det kan tage mere end én dag at fuldføre efter et annonceklik eller en interaktion (f.eks. en engageret visning). Du kan vælge at bruge det anbefalede mål-ROAS eller angive dit eget.

Eksempel

Lad os sige, at du måler salget i din netbutik, der handler med damesko, og vil optimere buddene ud fra den samlede værdi i indkøbskurven. Dit mål er salg til 50 DKK (dette er din konverteringsværdi) for hver 10 DKK, du bruger på annoncerne. Du fastsætter et mål-ROAS på 500 %. Hver gang du bruger 10 DKK på annoncer, vil du få 5 gange så meget i indtjening.

Sådan ser regnestykket ud:

Salg for 50 DKK ÷ 10 DKK i annonceudgifter x 100 % = mål-ROAS på 500 %

Derefter fastsætter Google Ads dine maks. CPC-bud for at maksimere din konverteringsværdi og samtidig forsøge på at nå dit mål-ROAS på 500 %.

Budjusteringer og mål-ROAS

Budjusteringer gør det muligt at vise dine annoncer mere eller mindre hyppigt ud fra hvor, hvornår og hvordan folk søger. Da mål-ROAS hjælper dig med at optimere dine bud baseret på realtidsdata, bruges dine eksisterende budjusteringer ikke. Der er dog én undtagelse: Du kan stadig angive budjusteringer for enheder på -100 %.

Bemærk! Du behøver ikke fjerne budjusteringer. De bliver bare ikke brugt.

Opret en nyt budstrategi

Du kan oprette en budstrategi baseret på mål-ROAS til en enkelt kampagne (standardstrategi) eller flere kampagner (porteføljebudstrategi) på følgende måder:

 • Opret en ny kampagne.
 • Opret eller rediger fra kampagneindstillingerne.
 • Opret fra siden "Budstrategier" i Delt samling.

Hvis du vil oprette en budstrategi, skal du gennemgå Konfigurer Smart Bidding.

Indstillinger

Mål-ROAS

Dit mål-ROAS er den gennemsnitlige konverteringsværdi (eksempelvis omsætning), du gerne vil opnå for hver krone, du bruger på annoncer. Husk, at det mål-ROAS, du angiver, kan påvirke den konverteringsvolumen, du opnår. Hvis du f.eks. angiver et mål, der er for højt, kan det begrænse den mængde trafik, dine annoncer opnår.

Her er et par tips til, hvordan du angiver det rigtige mål-ROAS:

 • Når der på steder som f.eks. siden Anbefalinger på din konto anbefales et mål, kan du bruge dette mål. Anbefalede mål er baseret på din historiske effektivitet og tager højde for konverteringsforsinkelser.
 • Prøv at angive et mål-ROAS ud fra de historiske data for konverteringsværdi ift. pris i forbindelse med de kampagner, som denne strategi skal anvendes på. Dette kan medvirke til at maksimere din konverteringsværdi, mens du opnår samme annonceafkast til dine kampagner. Du bør også tage højde for konverteringsforsinkelser.
 • Hvis du vil finde data om din historiske konverteringsværdi i forhold til pris, skal du vælge Rediger kolonner på rullemenuen "Kolonner" og tilføje kolonnen Konv.værdi/pris på listen over kolonner under "Konverteringer". Derefter ganger du din konverteringsværdi i forhold til pris med 100 for at få dit mål-ROAS i procent. Sørg for, at tidsrammen for din ROAS-evaluering stemmer overens med konverteringsperioden for den aktuelle handling i appen, så du får så præcist et billede af kampagneeffektiviteten som muligt.

Budgrænser

Det frarådes at angive budgrænser for mål-ROAS, da det forhindrer Google Ads i at optimere dit bud ved hjælp af kunstig intelligens. Det kan også forhindre Google Ads i at justere dine bud til det beløb, der bedst matcher dit mål-ROAS. Der er tilgængelige budgrænser for porteføljebudstrategierne søgning og shopping. Hvis du angiver budgrænser, bliver de kun anvendt ved auktioner på Søgenetværket, og de er kun tilgængelige til porteføljebudstrategier.

 • Maks. budgrænse: Det højeste CPC-bud, som Google Ads skal angive, når du bruger mål-ROAS.
 • Min. budgrænse: Det laveste maks. CPC-bud, som Google Ads skal angive, når du bruger mål-ROAS. Bemærk! Google Ads fastsætter muligvis et maks. CPC-bud, der ligger under din minimumbudgrænse, hvilket typisk skyldes smart prissætning. Derfor er den budgrænse, som du angiver her, ikke det absolut laveste bud, der kan afgives.

Tip! Vælg, hvilke konverteringer du vil byde på

Indstillingen Inkluder i "Konverteringer" giver dig mulighed for at angive, om individuelle konverteringshandlinger skal inkluderes i kolonnerne "Konverteringer" og "Konverteringsværdi" i dine rapporter. Dataene i disse kolonner bruges til budstrategier såsom Mål-CPA, Mål-ROAS og ECPC, så din budstrategi kun optimeres ud fra de konverteringer, du har valgt at inkludere. Få flere oplysninger om indstillingen "Inkluder i 'Konverteringer'"

Konverteringer på tværs af enheder fra kampagner på Søge- og Displaynetværket samt video- og Shopping-kampagner inkluderes som standard.

Annoncegruppemål

Du kan anvende annoncegruppemål for både standard- og porteføljebudstrategier. Med en porteføljestrategi bliver dine kampagner, annoncegrupper og søgeord optimeret under ét til et enkelt mål. Alternativt kan du angive individuelle mål for hver annoncegruppe, men det anbefales ikke, da det kan begrænse Smart Bidding.

Bemærk! Du kan angive individuelle mål-CPA- eller mål-ROAS-bud på annoncegruppeniveau, men budstrategien styres nu på porteføljeniveau.

Husk! Hvis du ikke har behov for at angive mål for individuelle annoncegrupper, er en porteføljestrategi muligvis mere effektiv.

Bemærk! Porteføljebudstrategi kan ikke anvendes sammen med mål-ROAS til appkampagner med fokus på installationer, Shopping-kampagner, Discovery-kampagner eller hotelkampagner.

Gennemsnitligt mål-ROAS

Bemærk! Gennemsnitligt mål-ROAS understøttes kun for Performance Max-, søge- og Shopping-kampagner. Det understøttes ikke for hotelkampagner.

Dit gennemsnitlige mål-ROAS er det prisvægtede gennemsnits-ROAS, som din budstrategi er optimeret til. Det er et gennemsnit af de ændringer, som du har foretaget af dit mål-ROAS i et bestemt tidsrum. Dit gennemsnitlige mål-ROAS kan derfor være forskelligt fra det mål-ROAS, som du har angivet.

Med denne metric kan du måle det ROAS, som din budstrategi var målrettet mod i specifikke tidsrum. Hvis du ændrer datointervallet, kan du se, hvad din strategi rent faktisk blev optimeret til i det pågældende tidsrum. Husk, at du ikke har et gennemsnitligt mål-ROAS for tidsrum uden trafik.

Du finder metric'en for gennemsnitlig mål-ROAS i effektivitetstabellen øverst på siden "Kampagner". Her kan du evaluere den faktiske effektivitet i forhold til måleffektiviteten. Vælg "Gns. mål-ROAS" i kategorien "Effektivitet", når du tilføjer en ny kolonne, eller ved at føje den til effektivitetsdiagrammet.

Vi anbefaler, at du overvåger din kampagneeffektivitet og dit gennemsnitlige mål over tid.

Her finder du disse metrics

Metric'en for gennemsnitligt mål-ROAS giver dig mulighed for at måle det ROAS, som din budstrategi målrettede mod i bestemte tidsrum. Hvis du ændrer datointervallet, kan du se, hvad din strategi rent faktisk blev optimeret til i det pågældende tidsrum. Husk, at du ikke har et gennemsnitligt mål-ROAS for tidsrum uden trafik.

Du kan tilføje en kolonne for at se din gennemsnitlige mål-ROAS-metric i effektivitetstabellen, så du kan evaluere den faktiske effektivitet i forhold til måleffektiviteten. Vælg kolonneikonet Et billede af Google Ads-kolonneikonet under kategorien "Effektivitet" øverst i tabellen "Kampagner" eller ved at føje den til effektivitetsdiagrammet. Vælg "Gns. mål-ROAS", "Gns. målpris pr. installation" eller "Gns. målpris pr. handling i appen" i kategorien "Effektivitet", når du tilføjer en ny kolonne.

Du kan også finde denne metric ud for "Faktisk ROAS" i rapporten Budstrategi, dvs. det faktiske ROAS, der kan opnås med denne strategi. Få flere oplysninger om, hvordan du finder rapporten Budstrategi.

Metric'en gennemsnitligt mål-ROAS er tilgængelig for både standard- og porteføljebudstrategier.


Relaterede links

Var disse oplysninger nyttige?

Hvordan kan vi forbedre siden?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu