Strategie nabídek Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS)

Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS) umožňuje nabízet ceny tak, aby bylo dosaženo očekávané návratnosti vynaložených investic. Tato strategie, která je součástí funkce Chytré nabídky Google Ads, vám pomůže získat hodnotnější konverze či vyšší tržby na základě nastavené cílové návratnosti investic do reklamy (ROAS). Vaše nabídky jsou v době aukcí automaticky optimalizovány, což vám umožní přizpůsobit je jednotlivým aukcím.

Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS) je k dispozici buď jako standardní strategie pro jednu kampaň, nebo jako portfoliová strategie nabídek pro více kampaní. V tomto článku se dočtete, jak strategie nabídek Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS) funguje a jaká nastavení nabízí.

Než začnete

 • Pokud dosud nevíte, který typ portfoliové strategie nabídek je pro vás vhodný, přečtěte si článek o automatickém nabízení cen. Pokud máte kampaně i v Nákupech, přečtěte si článek o automatickém nabízení cen u kampaní v Nákupech Google.
 • Před použitím strategie nabídek Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS) v kampaních je nutné nastavit hodnoty měřených konverzí. U kampaní na aplikace je také třeba do aplikace nainstalovat sadu SDK Google Analytics pro Firebase. Konverzní události, které chcete prostřednictvím nabídek získat (a které uvádíte při odesílání hodnot), by měly pocházet ze sady SDK Firebase.

  Poznámka: Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS) je u kampaní na aplikace momentálně ve verzi beta.
   
 • Chcete-li používat cenové nabídky pro cílovou návratnost investic do reklamy (ROAS), musí mít většina typů kampaní za posledních 45 dní alespoň 20 konverzí. Výjimkou jsou kampaně ve Vyhledávací síti, které musí mít za posledních 30 dní alespoň 15 konverzí. Abyste dosáhli co nejlepších výsledků a poskytli algoritmům strojového učení dostatek údajů pro informované rozhodování o cenových nabídkách, doporučujeme mít za posledních 30 dní alespoň 50 konverzí. Zároveň pomůže, pokud bude kampaň po několik dní získávat hodnoty konverzí ve srovnatelné míře. U kampaní na aplikaci bude potřeba alespoň 10 konverzí denně (neboli 300 konverzí za 30 dní).

Princip

Služba Google Ads odhaduje budoucí konverze a jejich hodnotu na základě hodnot konverzí, které zaznamenáte prostřednictvím měření konverzí. Následně Google Ads nastaví maximální cenu za proklik (max. CPC) pro dosažení maximální hodnoty konverze a zároveň se snaží dosáhnout průměrné cílové návratnosti investic do reklamy (ROAS).

Použití cílové návratnosti investic do reklamy (ROAS) u různých typů kampaní:

Předchozí prostředí AdWords

 • U kampaní typu Pouze Vyhledávací síťVyhledávací síť s optimalizovanou Obsahovou sítí se služba AdWords bude snažit dosáhnout průměrné ROAS odpovídající vašemu cíli pro všechna klíčová slova, reklamní sestavy a kampaně využívající tuto strategii.
 • U kampaní typu Pouze Obsahová síť bude AdWords dosahovat průměrné ROAS odpovídající vašemu cíli pro všechny reklamní sestavy a kampaně využívající tuto strategii. Strategii cílové ROAS nelze použít u kampaní typu Pouze Obsahová síť – mobilní aplikace ani u kampaní typu Pouze Obsahová síť s cíli Instalace mobilní aplikace nebo Interakce s vaší mobilní aplikací.
 • kampaní v Nákupech Google se služba AdWords bude snažit dosáhnout průměrné ROAS odpovídající vašemu cíli pro všechny reklamní sestavy a kampaně s touto strategií.

Nové prostředí Google Ads

 • U kampaní ve Vyhledávací síti a kampaní typu Vyhledávací síť s optimalizovanou Obsahovou sítí se služba Google Ads bude snažit dosáhnout průměrné ROAS odpovídající vašemu cíli pro všechny kampaně s touto strategií.
 • U kampaní v Obsahové síti bude služba Google Ads dosahovat průměrné ROAS odpovídající vašemu cíli pro všechny kampaně využívající tuto strategii. 
 • U kampaní v Nákupech Google se služba Google Ads bude snažit dosáhnout průměrné ROAS odpovídající vašemu cíli pro všechny kampaně s touto strategií.
 • kampaní na aplikace se služba Google Ads bude snažit dosáhnout průměrné ROAS na základě vybraných instalací nebo událostí aplikace.

Různé konverze mohou vykazovat vyšší či nižší ROAS, celkově se však služba Google Ads bude snažit udržet hodnotu konverze v poměru k nákladům na úrovni nastavené cílové ROAS. Pokud například nastavíte cílovou ROAS na 500 %, služba Google Ads automaticky upraví vaše nabídky tak, aby se při dosahování této cílové ROAS maximalizovala vaše hodnota konverze. Tato strategie vám pomáhá zvýšit výkon v aukcích reklam tím, že upravuje nabídky na základě signálů v reálném čase, jako je zařízení, prohlížeč, místo, denní doba atd. Kromě toho automaticky upravuje nabídky na základě toho, zda se daná osoba nachází na některém z vašich remarketingových seznamů.

Po nastavení nové strategie nabídek ve sdílené knihovně a kampaní, na které se vztahuje, doporučí služba Google Ads cílovou ROAS. Toto doporučení je vypočítáno na základě vaší skutečné ROAS za posledních několik týdnů. Vyloučíme výkon z posledních dnů, abychom zohlednili konverze, které mohou k dokončení vyžadovat delší dobu než jeden den po reklamním kliknutí. Můžete se rozhodnout, jestli použijete tuto doporučenou cílovou ROAS, nebo nastavíte svou vlastní.

Příklad

Řekněme, že měříte tržby internetového obchodu s dámskou obuví a chcete své nabídky optimalizovat na základě celkové hodnoty nákupního košíku. Vaším cílem je získat z každé koruny vynaložené na reklamu pět korun na tržbách (to je vaše hodnota konverze). Nastavili byste tedy cílovou ROAS na 500 % (za každou korunu utracenou za reklamy chcete získat pětinásobek v tržbách).

Výpočet:

Tržby 150 Kč ÷ 30 Kč za reklamy × 100 % = 500% cílová návratnost investic do reklamy

Google Ads pak automaticky nastaví nabídky maximální CPC tak, aby bylo pokud možno dosaženo maximální hodnoty konverzí při současném dosažení cílové hodnoty ROAS 500 %.

Úpravy nabídek a cílová ROAS

Úpravy nabídek umožňují měnit frekvenci zobrazování reklam podle místa, času a způsobu vyhledávání. Vzhledem k tomu, že cílová ROAS pomáhá optimalizovat nabídky na základě údajů v reálném čase, nepoužijí se vaše stávající úpravy nabídek. Jedna výjimka nicméně existuje: Úpravy nabídek pro mobilní zařízení můžete vždy nastavit na -100 %. Úpravy nabídek není nutné odstraňovat – prostě nebudou použity.

Nastavení

Cílová ROAS

Cílová ROAS je průměrná hodnota konverze (například tržeb), kterou chcete získat z každé koruny vynaložené na reklamu. Cílová ROAS, kterou nastavíte, může mít vliv na množství získaných konverzí. Když například stanovíte příliš vysokou cílovou hodnotu, může to omezit návštěvnost dosaženou prostřednictvím reklam.

Níže uvádíme několik tipů, které vám pomůžou nastavit správnou cílovou ROAS:

 • Zkuste cílovou návratnost investic do reklamy nastavit podle údajů o dřívějších hodnotách konverzí vůči nákladům u všech kampaní, ve kterých chcete tuto strategii aplikovat. Pomůže vám to maximalizovat hodnotu konverze a dosahovat při tom stejné návratnosti investic do reklamy.
 • Chcete-li zjistit historii hodnoty konverze v poměru k nákladům, vyberte z rozbalovacího seznamu Sloupce možnost Upravit sloupce a ze seznamu sloupců Konverze přidejte sloupec Hodnota konv./cena. Cílové procento ROAS získáte, když metriku hodnoty konverze vydělenou náklady vynásobíte stem.

Limity cenových nabídek

Nastavení limitů nabídek pro cílovou ROAS se nedoporučuje, protože může dojít k omezení automatické optimalizace Google Ads u vašich nabídek. Může to také zabránit službě Google Ads v úpravě nabídek na částku, která nejlépe odpovídá vaší cílové ROAS. Pokud limity nabídek nastavíte, budou použity pouze v aukcích ve Vyhledávací síti.

 • Maximální limit nabídky: Nejvyšší ruční nabídka CPC, kterou má Google Ads nastavit pro klíčová slova, reklamní sestavy nebo kampaně používající strategii Cílová ROAS.
 • Minimální limit nabídky: Nejnižší nabídka maximální CPC, kterou má Google Ads nastavit pro klíčová slova, reklamní sestavy a kampaně používající cílovou ROAS. Upozorňujeme, že Google Ads může nastavit max. CPC pod stanovenou minimální hranici. Obvykle k tomu dochází v rámci chytrého stanovení cen. To znamená, že limit, který tu nastavíte, nepředstavuje absolutně nejnižší cenovou nabídku, kterou lze nastavit.

Tip: Vyberte, na jaké konverze se chcete cenovými nabídkami zaměřovat

Pomocí možnosti Zahrnout do sloupce Konverze lze určit, zda se mají jednotlivé konverzní akce započítávat do sloupců Konverze a Hodnota konverze v přehledech. Data z těchto sloupců se pak využívají ve strategiích, jako je Cílová CPA, Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS) nebo ECPC. Strategie nabídek se tedy bude optimalizovat pouze na základě konverzí, které zahrnete. Další informace

Konverze mezi zařízeními z videokampaní a kampaní v Obsahové síti, ve Vyhledávání a v Nákupech jsou zahrnuty už ve výchozím nastavení. 

Cíle reklamních sestav

Cíle reklamních sestav můžete použít jak pro standardní, tak pro portfoliovou strategii nabídek.Pokud použijete portfoliovou strategii, budou vaše kampaně, reklamní sestavy a klíčová slova optimalizovány pro jediný cíl. Standardní strategie ale umožňuje nastavení různých cílů pro jednotlivé reklamní sestavy.

Pokud různé cíle pro jednotlivé reklamní sestavy nastavovat nepotřebujete, může vám portfoliová strategie nabídnout lepší výkon.

Průměrná cílová návratnost investic do reklamy (ROAS)

Průměrná cílová návratnost investic do reklamy (ROAS) představuje průměrnou hodnotu ROAS (počítanou jako vážený průměr s ohledem na náklady), podle které se optimalizuje vaše strategie nabídek. Do této průměrné hodnoty se započítávají veškeré změny cílové ROAS, které jste v zadaném časovém období provedli. Průměrná cílová ROAS se proto může lišit od vámi nastavené cílové ROAS.

Pomocí této metriky můžete změřit ROAS, na kterou vaše strategie nabídek v určitých časových obdobích cílila. Pokud toto období změníte, uvidíte, jak se vaše strategie v tomto období skutečně optimalizovala. Pro časová období bez provozu se průměrná cílová ROAS nezobrazí.

Tuto metriku najdete v přehledu strategie nabídek vedle hodnoty Skutečná ROAS. Ta představuje skutečnou hodnotu ROAS, které tato strategie dosáhla. Průměrná cílová ROAS je k dispozici jak pro standardní, tak pro portfoliovou strategii nabídek.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory