Strategie nabídek Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS)

Poznámka: U nových strategií nabídek Maximalizovat konverzeMaximalizace hodnoty konverze se od roku 2021 začnou zobrazovat volitelná pole cíle. V případě zadaného volitelného cíle budou chytré nabídky optimalizovat s ohledem na tyto cíle, stejně jako by to dělaly u strategie nabídek Cílová CPA a Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS). Strategie Maximalizovat konverze s nastavenou cílovou CPA se bude chovat jako dnešní strategie Cílová CPA a podobně se strategie Maximalizovat hodnotu konverze s nastavenou cílovou návratností investic do reklamy (ROAS) bude chovat jako dnešní strategie Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS).

Přečtěte si další informace o změnách uspořádání strategií chytrých nabídek.

Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS) umožňuje nabízet ceny tak, aby bylo dosaženo očekávané návratnosti vynaložených investic. Tato strategie, která je součástí chytrých nabídek Google Ads, vám pomůže získat větší hodnotu konverzí nebo tržby při nastavení cílové návratnosti investic do reklamy (ROAS). Nabídky se v době aukcí automaticky optimalizují, což vám umožní je jednotlivým aukcím přizpůsobit.

Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS) je k dispozici jako standardní strategie pro jednu kampaň nebo portfoliová strategie nabídek pro více kampaní. V tomto článku se dozvíte, jak cílová návratnost investic do reklamy (ROAS) funguje a jaká nastavení nabízí.

Než začnete

 • Pokud zatím nevíte, který typ portfoliové strategie nabídek je pro vás vhodný, přečtěte si článek Automatické nabízení cen. Jestliže máte kampaně v Nákupech, přečtěte si více informací o automatickém nabízení cen u kampaní v Nákupech Google.
 • Před použitím cílové návratnosti investic do reklamy (ROAS) v kampaních je nutné nastavit hodnoty měřených konverzí.
 • Pokud chcete strategii používat, musí mít většina typů kampaní za posledních 30 dní alespoň 15 konverzí. To zahrnuje:
  • Obsahové kampaně: Alespoň 15 konverzí (s platnými hodnotami konverzí) za posledních 30 dní v rámci všech kampaní dohromady. U nových obsahových kampaní již nemusíte mít historii konverzí, abyste mohli používat cílovou návratnost investic do reklamy.
  • Kampaně na aplikace: Alespoň 10 konverzí denně (nebo 300 konverzí za 30 dní).
  • Kampaně discovery: Alespoň 75 konverzí za posledních 30 dní (z toho alespoň 10 konverzí za posledních 7 dní). Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS) je u kampaní discovery v momentálně ve verzi beta.
Výkon se obecně zvýší, když budete provozovat méně větších kampaní, které přinesou více konverzí.
 • U kampaní na aplikace je dále třeba do aplikace nainstalovat sadu SDK Google Analytics pro Firebase. Konverzní události, které chcete prostřednictvím nabídek získat (a které uvádíte při odesílání hodnot), by měly pocházet ze sady SDK Firebase.
  Poznámka: Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS) je k dispozici pouze u kampaní na aplikace pro Android.

Princip

Služba Google Ads odhaduje budoucí konverze a jejich hodnotu na základě hodnot konverzí, které zaznamenáte při měření konverzí. Následně nastaví maximální cenu za proklik (max. CPC), aby se maximalizovala hodnota konverze, a zároveň se bude snažit dosáhnout cílové průměrné návratnosti investic do reklamy (ROAS).

Použití cílové návratnosti investic do reklamy (ROAS) u různých typů kampaní:

 • U kampaní ve vyhledávání se služba bude snažit dosáhnout průměrné ROAS odpovídající vašemu cíli pro všechny kampaně s touto strategií.
 • obsahových kampaní bude Google Ads dosahovat průměrné ROAS odpovídající vašemu cíli pro všechny kampaně využívající tuto strategii.
 • U kampaní v Nákupech Google se služba bude snažit dosáhnout průměrné ROAS odpovídající vašemu cíli pro všechny kampaně s touto strategií.
 • U kampaní na aplikace se bude Google Ads snažit pro kampaň dosáhnout průměrné ROAS na základě instalací nebo událostí v aplikaci, které jste vybrali v rámci doby sledování vybraných konverzí.

Různé konverze mohou vykazovat vyšší či nižší ROAS, celkově se však služba Google Ads bude snažit udržet hodnotu konverze v poměru k nákladům na úrovni nastavené cílové ROAS. Pokud například nastavíte cílovou ROAS na 500 %, Google Ads automaticky upraví vaše nabídky tak, aby se při dosahování tohoto cíle maximalizovala hodnota konverze. Tato strategie upravuje nabídky pomocí signálů v reálném čase, například podle zařízení, prohlížeče, místa, denní doby apod., a pomáhá tak zvýšit výkon reklam v reklamní aukci. Navíc automaticky upravuje nabídky na základě toho, zda je někdo na jednom z vašich remarketingových seznamů.

Po nastavení nové strategie nabídek ve sdílené knihovně a nastavení, na které kampaně se vztahuje, doporučí služba Google Ads cílovou ROAS. Toto doporučení je vypočítáno na základě vaší skutečné ROAS za posledních několik týdnů. Vyloučíme výkon z posledních dnů, abychom zohlednili konverze, které mohou k dokončení vyžadovat delší dobu než jeden den po reklamním kliknutí. Můžete se rozhodnout, jestli použijete tuto doporučenou cílovou ROAS, nebo nastavíte svou vlastní.

Příklad

Řekněme, že měříte tržby internetového obchodu s dámskou obuví a chcete své nabídky optimalizovat na základě celkové hodnoty nákupního košíku. Vaším cílem je získat z každé koruny vynaložené na reklamu pět korun na tržbách (to je vaše hodnota konverze). Nastavili byste tedy cílovou ROAS na 500 % (za každou korunu utracenou za reklamy chcete získat pětinásobek v tržbách).

Výpočet:

Tržby 150 Kč ÷ 30 Kč útraty za reklamy × 100 % = 500% cílová návratnost investic do reklamy

Google Ads pak automaticky určí nabídky maximální CPC tak, abyste dosáhli maximální hodnoty konverzí, a zároveň se snaží splnit cílovou hodnotu ROAS ve výši 500 %.

Úpravy nabídek a cílová ROAS

Úpravy nabídek umožňují měnit frekvenci zobrazování reklam podle místa, času a způsobu vyhledávání. Vzhledem k tomu, že cílová ROAS pomáhá optimalizovat nabídky na základě údajů v reálném čase, nepoužijí se vaše stávající úpravy nabídek. Jedna výjimka však existuje: Úpravy nabídek pro mobilní zařízení můžete vždy nastavit na -100 %.

Poznámka: Úpravy nabídek není nutné odstraňovat, prostě se nepoužijí.

Nastavení

Cílová ROAS

Cílová ROAS je průměrná hodnota konverze (například tržeb), kterou chcete získat z každé koruny vynaložené na reklamu. Cílová ROAS, kterou nastavíte, může mít vliv na množství získaných konverzí. Když například stanovíte příliš vysokou cílovou hodnotu, může to omezit návštěvnost dosaženou prostřednictvím reklam.

Níže uvádíme několik tipů, které vám pomůžou nastavit správnou cílovou ROAS:

 • Zkuste cílovou návratnost investic do reklamy nastavit podle údajů o dřívějších hodnotách konverzí vůči nákladům u všech kampaní, ve kterých chcete tuto strategii aplikovat. Pomůže vám to maximalizovat hodnotu konverze a dosahovat při tom stejné návratnosti investic do reklamy.
 • Pokud chcete zjistit historii hodnoty konverze v poměru k nákladům, vyberte z rozbalovacího seznamu Sloupce možnost Upravit sloupce a ze seznamu sloupců Konverze přidejte sloupec Hodnota konv./cena. Cílové procento ROAS určíte, když metriku hodnoty konverze vzhledem k nákladům vynásobíte stem. Abyste získali co nejpřesnější přehled o výkonu kampaní, musí období pro hodnocení ROAS odpovídat době sledování konverzí u akcí v aplikaci.

Hodnota konverze

Pomocí pravidel hodnoty konverze můžete tuto hodnotu lépe vyjádřit, protože pravidla souvisí s vašimi aktivitami, a zaměřit optimalizaci na konverze od typů uživatelů, kteří jsou pro vás cennější. Díky těmto pravidlům lze na hodnoty konverzí od hodnotnějších typů zákazníků, případně z hodnotnějších zařízení či lokalit, použít multiplikační faktor.

Poznámka: Pokud jste nedávno začali vytvářet přehledy hodnoty konverze nebo změnili způsob výpočtu tohoto údaje, doporučujeme zahrnout nové hodnoty do sloupce Konverze a pak se zavedením strategie Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS) šest týdnů počkat, aby kampaň měla čas shromažďovat hodnoty konverzí podobnou rychlostí.

Rozpočet

Doporučujeme zkontrolovat nastavení rozpočtu a ověřit, zda vám nevadí utratit až dvojnásobek průměrného denního rozpočtu. Za celý měsíční fakturační cyklus vám nicméně nebude účtováno víc, než je 30,4násobek nastaveného průměrného denního rozpočtu.

U kampaní na aplikace doporučujeme nejprve spustit kampaň s cílovou CPA a teprve poté kampaň s cílovou návratností investic do reklamy (ROAS). Budete tak mít zjištěnou určitou základní návratnost investic do reklamy, podle které pak můžete určovat novou počáteční ROAS. Nesprávná počáteční ROAS může způsobit nízký výkon nebo omezené fungování.

Limity nabídek

Nastavovat pro cílovou ROAS limity nabídek se nedoporučuje, protože u nabídek může dojít k omezení automatické optimalizace Google Ads. Může to také zabránit službě Google Ads v úpravě nabídek na částku, která nejlépe odpovídá vaší cílové ROAS. Pokud limity nabídek nastavíte, budou použity pouze v aukcích ve Vyhledávací síti.

 • Maximální limit nabídky: Nejvyšší manuální nabídka CPC, kterou má Google Ads nastavit pro klíčová slova, reklamní sestavy nebo kampaně používající cílovou ROAS.
 • Minimální limit nabídky: Nejnižší nabídka max. CPC, kterou má Google Ads nastavit pro klíčová slova, reklamní sestavy nebo kampaně používající cílovou ROAS. Upozorňujeme, že služba může nastavit max. CPC pod stanovený limit minimální nabídky, obvykle v rámci chytrého stanovení cen. To znamená, že zde určený limit nabídky není absolutně nejnižší nabídkou, kterou lze stanovit.

Tip: Vyberte, na jaké konverze se chcete cenovými nabídkami zaměřovat

Pomocí možnosti Zahrnout do sloupce Konverze lze určit, zda se mají jednotlivé konverzní akce započítávat do sloupců Konverze a Hodnota konverze v přehledech. Data z těchto sloupců se pak využívají ve strategiích, jako je Cílová CPA, Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS) nebo ECPC. Strategie nabídek se tedy bude optimalizovat pouze na základě konverzí, které do sloupců zahrnete. Další informace o volbě Zahrnout do sloupce Konverze

Konverze mezi zařízeními z videokampaní a kampaní v Obsahové síti, ve Vyhledávání a v Nákupech jsou zahrnuty už ve výchozím nastavení.

Cíle reklamních sestav

Cíle reklamních sestav můžete použít jak pro standardní, tak pro portfoliovou strategii nabídek. Pokud použijete portfoliovou strategii, budou vaše kampaně, reklamní sestavy a klíčová slova optimalizovány pro jediný cíl. Standardní strategie ale umožňuje nastavení různých cílů pro jednotlivé reklamní sestavy.

Poznámka: Na úrovni reklamní sestavy lze definovat samostatné nabídky cílové CPA nebo cílové návratnosti investic do reklamy (ROAS). Strategie, která nastavuje nabídky, však bude nově řízena na úrovni portfolia.

Pokud různé cíle pro jednotlivé reklamní sestavy nastavovat nepotřebujete, může vám portfoliová strategie nabídnout lepší výkon.

Poznámka: Tato funkce se s cílovou ROAS nedá použít u kampaní na instalaci aplikací a discovery.

Průměrná cílová návratnost investic do reklamy (ROAS)

Průměrná cílová návratnost investic do reklamy (ROAS) představuje průměrnou hodnotu ROAS (počítanou jako vážený průměr s ohledem na náklady), podle které se optimalizuje vaše strategie nabídek. Do této průměrné hodnoty se započítávají veškeré změny cílové ROAS, které jste v zadaném časovém období provedli. Průměrná cílová ROAS se proto může lišit od vámi nastavené cílové ROAS.

Pomocí této metriky můžete změřit ROAS, na kterou vaše strategie nabídek v určitých časových obdobích cílila. Pokud toto období změníte, uvidíte, jak se vaše strategie v tomto období skutečně optimalizovala. Pro časová období bez provozu se průměrná cílová ROAS nezobrazí.

Metriku průměrné cílové ROAS najdete v tabulce výkonu v horní části stránky Kampaně. Můžete si tak porovnat skutečný a cílový výkon. Když budete přidávat nový sloupec, vyberte z kategorie Výkon metriku Prům. cílová ROAS, popřípadě ji přidejte přímo do grafu výkonu.

Tuto metriku najdete i v přehledu strategie nabídek vedle položky Skutečná ROAS, kde bude uvedena hodnota, které tato strategie dosáhla. Další informace o tom, jak najít přehled strategie nabídek

Průměrná cílová ROAS je k dispozici pro standardní i portfoliovou strategii nabídek.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
73067
false