Strategie nabídek Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS)

Náš průvodce řešením problémů vám pomůže identifikovat, vysvětlit a odstranit možné příčiny neočekávaných výkyvů ve výdajích u kampaní typu Maximální výkon.
 

Poznámka: Od července budou v kampaních ve vyhledávání k dispozici nepovinná pole cílů pro nové strategie nabídek Maximalizace počtu konverzí a Maximalizace hodnoty konverzí. Upozorňujeme, že u videokampaní vyzývajících k akci jde o dvě odlišné strategie nabídek. Pokud volitelný cíl zadáte, budou chytré nabídky optimalizovat s ohledem na tento cíl – stejně jako u strategie nabídek Cílová CPA (cena za akci) a Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS). Strategie Maximalizovat konverze s nastavenou cílovou CPA se bude chovat jako dnešní strategie Cílová CPA a podobně se bude strategie Maximalizovat hodnotu konverze s nastavenou cílovou návratností investic do reklamy (ROAS) chovat jako dnešní strategie Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS). Kampaně na hotely podporují pouze strategii Maximalizace hodnoty konverzí s povinnou cílovou ROAS.

Další informace najdete v článku Strategie nabídek Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS).

Další informace o změnách v uspořádání strategií chytrých nabídek

Tato strategie chytrých nabídek Google Ads provádí analýzu a inteligentně předpovídá hodnotu budoucích konverzí. Toto se děje pokaždé, když uživatelé vyhledají vámi inzerovaný produkt. Dále strategie automaticky upraví nabídky pro tato vyhledávání, abyste dosáhli co největší návratnosti investic.

V praxi to funguje tak, že strategie vyhodnotí vyhledávání uživatele, a pokud předpoví, že daný uživatel pravděpodobně provede hodnotnou konverzi, automaticky pro toto vyhledávání zvýší nabídku. Jestliže strategie naopak předpoví, že vyhledávání k hodnotné konverzi pravděpodobně nepovede, nabídku sníží. Nabídky se perfektně přizpůsobí každé aukci, protože jsou během aukce automaticky optimalizovány. Prostudujte si průvodce chytrými nabídkami.

Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS) je k dispozici jako standardní strategie pro jednu kampaň nebo portfoliová strategie nabídek pro více kampaní. Pokud dosud nevíte, který typ portfoliové strategie nabídek je pro vás vhodný, prostudujte si článek Automatické nabízení cen. Jestliže máte kampaně v Nákupech, přečtěte si o automatickém nabízení cen u kampaní v Nákupech Google.

V tomto článku se dozvíte, jak cílová návratnost investic do reklamy (ROAS) funguje a jaká nastavení nabízí.

Než začnete

 • Před použitím cílové návratnosti investic do reklamy (ROAS) v kampaních je nutné nastavit hodnoty měřených konverzí.
 • Pomocí pravidel hodnoty konverze můžete tuto hodnotu lépe vyjádřit, protože pravidla souvisí s vašimi aktivitami, a zaměřit optimalizaci na konverze od typů uživatelů, kteří jsou pro vás cennější. Díky pravidlům lze na hodnoty konverzí od hodnotnějších typů zákazníků, případně z hodnotnějších zařízení či lokalit, použít multiplikační faktor.
 • Pokud chcete strategii používat, musí mít většina typů kampaní za posledních 30 dní alespoň 15 konverzí.
  • Obsahové kampaně: Alespoň 15 konverzí (s platnými hodnotami konverzí) za posledních 30 dní v rámci všech kampaní dohromady. U nových obsahových kampaní již nemusíte mít historii konverzí, abyste mohli používat cílovou návratnost investic do reklamy.
  • Kampaně na aplikace: Alespoň 10 konverzí denně (nebo 300 konverzí za 30 dní).
  • Kampaně discovery: Alespoň 75 konverzí za posledních 30 dní (z toho alespoň 10 konverzí za posledních 7 dní). Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS) je u kampaní discovery momentálně ve verzi beta.
  • Videokampaně vyzývající k akci: Alespoň 30 konverzí za posledních 30 dní.
 • Kampaně ve vyhledávání: Pokud jste nedávno začali vytvářet přehledy hodnoty konverze nebo změnili způsob výpočtu tohoto údaje, doporučujeme zahrnout nové hodnoty do sloupce Konverze a pak se zavedením strategie šest týdnů počkat, aby kampaň měla čas shromažďovat hodnoty konverzí podobnou rychlostí.
 • Doporučujeme také zkontrolovat nastavení rozpočtu a ověřit, zda vám nevadí utratit až dvojnásobek průměrného denního rozpočtu. Za celý měsíční fakturační cyklus vám nicméně nebude účtováno víc, než je 30,4násobek nastaveného průměrného denního rozpočtu. U kampaní na aplikace dále doporučujeme nejprve vyzkoušet kampaň s cílovou cenou za akci a až pak přejít k cílové návratnosti investic do reklamy. Lépe tím zjistíte výchozí návratnost, což se vám bude hodit při nastavování první cílové hodnoty ROAS. Nesprávně nastavená počáteční cílová ROAS může vést k nízkému výkonu nebo omezení zásahu vašich reklam.
Poznámka:
 • U kampaní na aplikace a discovery je cílová návratnost investic do reklamy (ROAS) momentálně ve verzi beta.
 • U kampaní na aplikace je dále třeba do aplikace nainstalovat sadu SDK Google Analytics pro Firebase. Konverzní události, které chcete prostřednictvím nabídek získat (a které uvádíte při odesílání hodnot), by měly pocházet ze sady Firebase SDK.
 • Výkon se obecně zlepší, když budete provozovat méně kampaní. Díky tomu budou kampaně větší a budou vám tak přinášet více konverzí.

Kdy je vhodné nabídky na základě hodnoty používat

Nabídky na základě hodnoty nejvíce oceníte, pokud máte různé konverze, které mají pro vaši firmu různou hodnotu, nebo když chcete dosáhnout konkrétní návratnosti investic do reklamy (ROAS).

V tabulce níže zjistíte, která strategie nabídek je pro vaši kampaň nejlepší.

 

Maximalizovat konverze

Cílová CPA

Maximalizovat hodnotu konverze

Cílová ROAS

Cíl

Maximalizovat počet konverzí v rámci daného rozpočtu

Maximalizovat počet konverzí v rámci tCPA

Maximalizovat hodnotu konverzí v rámci daného rozpočtu

Maximalizovat počet konverzí v rámci cílové ROAS

Kdy je vhodná

 • Vaší prioritou je utratit rozpočet.
 • Nemáte konkrétní cíl návratnosti investic.
 • Konverze, pro které optimalizujete, mají pro vaši firmu podobnou hodnotu.
 • Máte konkrétní cíl návratnosti investic.
 • Konverze, pro které optimalizujete, mají pro vaši firmu podobnou hodnotu.
 • Vaší prioritou je utratit rozpočet.
 • Konverze mají pro vaši firmu různou hodnotu.
 • Nemáte konkrétní cíl návratnosti investic.
 • Máte konkrétní cíl návratnosti investic.
 • Konverze, pro které optimalizujete, mají pro vaši firmu různou hodnotu.

Princip

Služba Google Ads odhaduje budoucí konverze a jejich hodnotu na základě hodnot konverzí, které zaznamenáte při jejich měření. Následně nastavuje maximální cenu za interakci (max. nabídku CPC), aby se maximalizovala hodnota konverze, a zároveň se bude snažit dosáhnout cílové průměrné návratnosti investic do reklamy (ROAS).

Různé konverze mohou vykazovat vyšší či nižší ROAS. Celkově se však služba Google Ads bude snažit udržet hodnotu konverze v poměru k nákladům na úrovni nastavené cílové ROAS. Pokud například nastavíte cílovou ROAS na 500 %, upraví služba Google Ads automaticky vaše nabídky tak, aby se při dosahování cílové ROAS hodnota konverze maximalizovala (podrobný příklad najdete níže). Tato strategie upravuje nabídky pomocí signálů v reálném čase, např. podle zařízení, prohlížeče, místa, denní doby apod. a pomáhá tak zvýšit výkon reklam v aukci. Kromě toho automaticky upravuje nabídky na základě toho, zda je někdo na jednom z vašich remarketingových seznamů.

Po vytvoření nové strategie nabídek nebo výběru doporučení pro skóre optimalizace a kampaní, na které se má vztahovat, doporučí služba Google Ads cílovou ROAS. Toto doporučení je vypočítáno na základě vaší skutečné ROAS za posledních několik týdnů. Abychom zohlednili konverze, jejichž dokončení může trvat déle než jeden den po kliknutí na reklamu nebo jiné interakci (např. po aktivním zhlédnutí), vyloučíme údaje o výkonu z několika posledních dnů. Můžete se rozhodnout pro doporučenou cílovou ROAS, nebo nastavit vlastní.

Příklad

Řekněme, že měříte tržby internetového obchodu s dámskou obuví a chcete své nabídky optimalizovat na základě celkové hodnoty nákupního košíku. Vaším cílem je získat z každé koruny vynaložené na reklamu pět korun na tržbách (to je vaše hodnota konverze). Nastavili byste tedy cílovou ROAS na 500 % (za každou korunu utracenou za reklamy chcete získat pětinásobek v tržbách).

Výpočet:

5 Kč z prodeje ÷ 1 Kč útraty za reklamu x 100 % = 500% cílová ROAS

Google Ads pak automaticky určí nabídky maximální CPC tak, abyste dosáhli maximální hodnoty konverzí, a zároveň se bude snažit splnit cílovou hodnotu ROAS ve výši 500 %.

Úpravy nabídek a cílová ROAS

Úpravy nabídek umožňují měnit frekvenci zobrazování reklam podle místa, času a způsobu vyhledávání. Vzhledem k tomu, že cílová ROAS pomáhá optimalizovat nabídky na základě údajů v reálném čase, nepoužijí se vaše stávající úpravy nabídek. Jedna výjimka však existuje: Úpravy nabídek podle zařízení můžete vždy nastavit na –100 %.

Poznámka: Úpravy nabídek není nutné odstraňovat, prostě se nepoužijí.

Vytvořte novou strategii nabídek

Strategii nabídek Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS) můžete vytvořit pro jednu kampaň (standardní strategie) nebo více kampaní (portfoliová strategie nabídek). Máte tyto možnosti:

 • Vytvořit strategii spolu s novou kampaní.
 • Vytvořit nebo změnit strategii v nastavení kampaně.
 • Vytvořit strategii na stránce Strategie nabídek ve sdílené knihovně.

Více informací o vytváření strategie nabídek se dočtete v článku Nastavení chytrých nabídek.

Nastavení

Cílová ROAS

Cílová ROAS je průměrná hodnota konverze (například tržeb), kterou chcete získat z každé koruny vynaložené na reklamu. Cílová ROAS, kterou nastavíte, může mít vliv na množství získaných konverzí. Když například stanovíte příliš vysokou cílovou hodnotu, může to omezit návštěvnost dosaženou prostřednictvím reklam.

Níže uvádíme několik tipů, které vám pomůžou nastavit správnou cílovou ROAS:

 • Pokud je to možné, použijte cíl, který vám doporučíme například na stránce Doporučení ve vašem účtu. Doporučené cíle vycházejí z dřívějšího výkonu a zohledňují zpoždění konverzí.
 • Pro kampaně, na které chcete tuto strategii uplatnit, zkuste nastavit cílovou ROAS na základě historické hodnoty konverzí v poměru k nákladům. Pomůže vám to maximalizovat hodnotu konverze a dosahovat při tom stejné návratnosti investic do reklamy. Nezapomeňte také na zpoždění konverzí.
 • Jestliže chcete zjistit historii hodnoty konverze v poměru k nákladům, vyberte z rozbalovacího seznamu Sloupce možnost Upravit sloupce a ze seznamu sloupců Konverze přidejte sloupec Hodnota konv./cena. Cílové procento ROAS určíte, když metriku hodnoty konverze vzhledem k nákladům vynásobíte stem. Abyste získali co nejpřesnější přehled o výkonu kampaní, musí období pro hodnocení ROAS odpovídat době sledování konverzí u akcí v aplikaci.

Limity nabídek

Pro cílovou návratnost investic do reklamy (ROAS) se nedoporučuje nastavovat limity nabídek, protože by mohly službu Google Ads omezovat v jejich automatické optimalizaci. Limity by mohly také zabránit službě Google Ads v úpravě nabídek na částku, která nejlépe odpovídá vaší cílové ROAS. Limity nabídek lze použít u portfoliových strategií nabídek ve Vyhledávací síti a v Nákupech Google. Pokud je nastavíte, budou použity pouze v aukcích ve Vyhledávací síti a jen u portfoliových strategií nabídek.

 • Maximální limit nabídky: Nejvyšší nabídka CPC, kterou má služba Google Ads nastavit při používání cílové návratnosti investic do reklamy (ROAS).
 • Minimální limit nabídky: Nejnižší nabídka max. CPC, kterou má Google Ads nastavit při používání cílové návratnosti investic do reklamy (ROAS). Upozorňujeme, že Google Ads může max. CPC nastavit pod stanovenou minimální hranici. Obvykle k tomu dochází v rámci chytrého stanovení cen. To znamená, že limit nabídky, který zde nastavíte, nepředstavuje absolutně nejnižší nabídku, kterou lze stanovit.

Tip: Vyberte, na jaké konverze se chcete cenovými nabídkami zaměřovat

Pomocí možnosti Zahrnout do sloupce Konverze lze určit, zda se mají jednotlivé konverzní akce započítávat do sloupců Konverze a Hodnota konverze v přehledech. Data z těchto sloupců se pak využívají ve strategiích, jako je Cílová CPA, Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS) nebo ECPC. Strategie nabídek se tedy bude optimalizovat pouze na základě konverzí, které do sloupců zahrnete. Další informace o volbě Zahrnout do sloupce Konverze

Konverze mezi zařízeními z videokampaní a kampaní v Obsahové síti, ve Vyhledávání a v Nákupech jsou zahrnuty už ve výchozím nastavení.

Cíle reklamních sestav

Cíle reklamních sestav můžete použít jak pro standardní, tak pro portfoliovou strategii nabídek. Když použijete portfoliovou strategii, budou se vaše kampaně, reklamní sestavy a klíčová slova společně optimalizovat se zaměřením na jediný cíl. Případně můžete cíle nastavit pro reklamní sestavy jednotlivě. To však nedoporučujeme, protože byste tím mohli chytré nabídky omezit.

Poznámka: Na úrovni reklamní sestavy lze definovat samostatné nabídky cílové CPA nebo cílové návratnosti investic do reklamy (ROAS). Strategie, která nastavuje nabídky, však bude nově řízena na úrovni portfolia.

Pokud nepotřebujete nastavit cíle pro jednotlivé reklamní sestavy, portfoliová strategie může být po stránce výkonu lepší volbou.

Poznámka: Tuto funkci nelze použít spolu s cílovou ROAS u kampaní na instalaci aplikací, v Nákupech a u kampaní discovery.

Průměrná cílová návratnost investic do reklamy (ROAS)

Průměrná cílová návratnost investic do reklamy (ROAS) představuje průměrnou hodnotu ROAS (počítanou jako vážený průměr s ohledem na návštěvnost), podle které se optimalizuje vaše strategie nabídek. Do této průměrné hodnoty se započítávají veškeré změny cílové ROAS, které jste v zadaném časovém období provedli. Průměrná cílová ROAS se proto může lišit od vámi nastavené cílové ROAS.

Pomocí této metriky můžete změřit ROAS, na kterou vaše strategie nabídek v určitých časových obdobích cílila. Když toto období změníte, uvidíte, jak se vaše strategie v daném období skutečně optimalizovala. Pro časová období bez provozu se průměrná cílová ROAS nezobrazí.

Metriku průměrné cílové ROAS najdete v tabulce výkonu v horní části stránky Kampaně. Můžete si tak porovnat skutečný a cílový výkon. Když budete přidávat nový sloupec, vyberte z kategorie Výkon metriku Prům. cílová ROAS, popřípadě ji přidejte přímo do grafu výkonu.

Kde tyto metriky najdete

Pomocí metriky Prům. cílová ROAS můžete změřit návratnost investic do reklamy, na kterou vaše strategie nabídek v určitých časových obdobích cílila. Když toto období změníte, uvidíte, jak se vaše strategie v daném období skutečně optimalizovala. Pro časová období bez provozu se průměrná cílová ROAS nezobrazí.

Do tabulky výkonu můžete přidat sloupec s metrikou průměrné cílové ROAS a porovnat tak skutečný výkon s cílovým. V horní části tabulky Kampaně vyberte v kategorii Výkon ikonu sloupce Obrázek ikony sloupců v Google Ads, nebo sloupec přidejte přímo do grafu výkonu. Když budete přidávat nový sloupec, vyberte z kategorie Výkon metriku Prům. cílová ROAS, Prům. cílová cena za instalaci, nebo Prům. cílová cena za akci v aplikaci.

Tuto metriku najdete i v přehledu strategie nabídek vedle položky Skutečná ROAS, kde bude uvedena hodnota, které tato strategie dosáhla. Další informace o tom, jak najít přehled strategie nabídek

Průměrná cílová ROAS je k dispozici pro standardní i portfoliovou strategii nabídek.

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
14301358435666652254