Giới thiệu về Chiến dịch ứng dụng

Là một nhà quảng cáo ứng dụng, bạn sẽ muốn đưa ứng dụng đến với nhiều người dùng trả tiền hơn. Vậy làm thế nào để bạn kết nối với những người dùng đó? Chiến dịch ứng dụng đơn giản hóa quá trình này cho bạn, giúp bạn dễ dàng quảng bá ứng dụng của mình trên các sản phẩm lớn nhất của Google (bao gồm Google Tìm kiếm, Google Play, YouTube, Khám phá trên Google Tìm kiếm và Mạng Hiển thị của Google). Bạn chỉ cần thêm vài dòng văn bản, giá thầu, một số tài sản và Google sẽ tối ưu hóa phần còn lại để giúp người dùng tìm thấy bạn.

Bài viết này trình bày những thông tin cơ bản về cách hoạt động của Chiến dịch ứng dụng.


Cách hoạt động

Không giống như hầu hết các chiến dịch trên Google Ads, bạn không cần phải thiết kế từng quảng cáo cho Chiến dịch ứng dụng. Thay vào đó, chúng tôi sẽ sử dụng các ý tưởng văn bản quảng cáo, hình ảnh, video và tài sản từ trang thông tin về ứng dụng của bạn trên Cửa hàng Play để thiết kế nhiều quảng cáo khác nhau ở nhiều định dạng và trên nhiều mạng.

Để bắt đầu, bạn chỉ cần cung cấp một số văn bản, giá thầu và ngân sách khởi điểm, đồng thời cho chúng tôi biết ngôn ngữ và vị trí cho quảng cáo của bạn. Bạn nên cung cấp ít nhất một ảnh khổ ngang, một video dọc, một video ngang và các tài sản HTML5 (nếu phù hợp). Hệ thống của chúng tôi sẽ thử nghiệm nhiều kiểu kết hợp tài sản và phân phát những quảng cáo hoạt động hiệu quả nhất thường xuyên hơn mà không cần bạn làm gì thêm.


Các loại chiến dịch ứng dụng

Khi chọn "Quảng cáo ứng dụng" làm mục tiêu của mình, bạn có thể chọn trong số 3 loại chiến dịch phụ: "Lượt cài đặt ứng dụng", "Lượt tương tác với ứng dụng" và "Lượt đăng ký trước ứng dụng (chỉ dành cho Android)". Mỗi loại chiến dịch phụ tập trung vào nhiều hành động và chiến lược giá thầu khác nhau.

Lượt cài đặt ứng dụng

Chạy những quảng cáo khuyến khích mọi người cài đặt ứng dụng của bạn. Chiến dịch quảng cáo ứng dụng để tăng lượt cài đặt (ACi) sẽ phân phát quảng cáo cho đến khi người dùng hoàn tất hành động tải xuống mà chiến dịch đang tối ưu hoá.

Để giúp bạn nhận được giá trị cao nhất từ mỗi lượt tải xuống, Google Ads cũng tự động hoá tính năng nhắm mục tiêu và đặt giá thầu. Bạn có thể tối ưu hóa tính năng nhắm mục tiêu cho chiến dịch để tập trung vào việc tiếp cận những người dùng có giá trị dựa trên các hành động mà bạn quan tâm (chẳng hạn như các lượt chuyển đổi trong ứng dụng).

Lượt tương tác với ứng dụng

Chiến dịch Quảng cáo ứng dụng để thúc đẩy sự tương tác (ACe) có thể giúp bạn thu hút lại những khách hàng đã cài đặt ứng dụng của bạn, đồng thời khuyến khích họ thực hiện những hành động cụ thể trong ứng dụng. Quảng cáo của bạn có thể xuất hiện trên nhiều sản phẩm của Google như Google Tìm kiếm, YouTube, Google Play và trong các ứng dụng khác trên Mạng Hiển thị. Tìm hiểu thêm về cách Tạo chiến dịch Quảng cáo ứng dụng để thúc đẩy sự tương tác.

Lượt đăng ký trước ứng dụng (Chỉ Android)

Chạy những quảng cáo tạo cho người dùng cảm giác phấn khích, đồng thời nâng cao mức độ nhận biết về ứng dụng và trò chơi của bạn trước khi phát hành trên Google Play. Sau khi thiết lập tính năng đăng ký trước cho ứng dụng hoặc trò chơi của mình trong Play Console, bạn có thể tạo chiến dịch Quảng cáo ứng dụng cho ứng dụng/trò chơi đó. Những người nhấp vào quảng cáo đó có thể đăng ký trước ứng dụng hoặc trò chơi của bạn từ Cửa hàng Play.


Vị trí quảng cáo của bạn có thể xuất hiện

Quảng cáo của bạn sẽ đủ điều kiện để xuất hiện trên khắp các sản phẩm của Google. Các sản phẩm này bao gồm Google Tìm kiếm, Google Play, YouTube, Mạng Hiển thị của Google, AdMob, Khám phá trên Google Tìm kiếm, các đối tác tìm kiếm của chúng tôi và nhiều nhà xuất bản khác lưu trữ quảng cáo ứng dụng. Sau đây là một số vị trí mà quảng cáo có thể xuất hiện:

Mạng tìm kiếm của Google

Google search network ad example

Đối với lượt cài đặt ứng dụng và lượt tương tác với ứng dụng, Google sẽ so khớp quảng cáo của bạn với các cụm từ tìm kiếm có liên quan đến ứng dụng của bạn hoặc danh mục của ứng dụng đó. Google Ads tạo từ khóa của bạn bằng cách sử dụng một số phương pháp, bao gồm cả việc sử dụng các cụm từ tìm kiếm trên Google Play đã đưa mọi người đến ứng dụng của bạn.

Google Play

Google Play search results, ad example Google Play home page
  • Kết quả tìm kiếm trên Google Play
  • Mục về ứng dụng có liên quan trên Google Play: "Bạn cũng có thể thích" và "Liên quan đến ứng dụng này"
  • Trang chủ Google Play: "Đề xuất cho bạn"

Đối với lượt cài đặt ứng dụng và lượt đăng ký trước, Google có thể hiển thị quảng cáo của bạn cho những người tìm thông tin về từ khoá và ứng dụng có liên quan đến ứng dụng của bạn. Quảng cáo của bạn cũng có thể xuất hiện cho những người truy cập vào trang thông tin chi tiết về ứng dụng của một ứng dụng tương tự như ứng dụng của bạn. Quảng cáo có thể bao gồm biểu tượng ứng dụng, tên ứng dụng, tên nhà phát triển và ý tưởng văn bản của bạn. Quảng cáo sẽ liên kết đến một trang thông tin trên Cửa hàng Play, nơi mọi người có thể cài đặt ứng dụng của bạn hoặc đăng ký để nhận thông báo khi ứng dụng đó được phát hành.

Đối với lượt tương tác với ứng dụng, Google nhắm mục tiêu những người đã sử dụng ứng dụng của bạn.

YouTube

Relevant pages or content on YouTube, ad. example 1 Relevant pages or content on YouTube, ad. example 2
Relevant pages or content on YouTube, ad. example 2
  • Các trang hoặc nội dung có liên quan trên YouTube.

Đối với lượt cài đặt ứng dụng và lượt đăng ký trước, Google Ads có thể hiển thị quảng cáo của bạn trên YouTube, nơi người dùng có nhiều khả năng nhấp vào quảng cáo và tải ứng dụng của bạn xuống hoặc đăng ký trước ứng dụng. Quảng cáo có thể bao gồm một video từ đường liên kết trên YouTube, văn bản, biểu tượng ứng dụng, văn bản cửa hàng ứng dụng và điểm xếp hạng, đồng thời xuất hiện trong ứng dụng YouTube trên các thiết bị Android và tất cả TV thông minh. Quảng cáo này liên kết đến một trang thông tin trên Cửa hàng Play, nơi mọi người có thể tải ứng dụng của bạn xuống hoặc đăng ký để nhận thông báo khi ứng dụng đó được phát hành.

Mạng Hiển thị của Google

Google Display Network Ad, home screen
  • Gmail
  • Ứng dụng khác
  • Các trang web dành cho thiết bị di động bao gồm các trang tin tức, blog và các trang web khác trên Internet

Đối với lượt cài đặt ứng dụng và lượt đăng ký trước, quảng cáo của bạn đủ điều kiện để xuất hiện ở những vị trí phù hợp nhất trên Mạng Hiển thị của Google và trong các ứng dụng khác. Quảng cáo có thể bao gồm biểu tượng ứng dụng, tên ứng dụng, văn bản tùy chỉnh và hình ảnh hoặc video tùy chỉnh cùng với đường liên kết đến trang thông tin trên Cửa hàng Play, nơi mọi người có thể tải ứng dụng của bạn xuống hoặc có thể đăng ký để nhận được thông báo khi ứng dụng được phát hành. Google Ads sẽ tối ưu hoá vị trí quảng cáo của bạn xuất hiện để giúp bạn nhận được nhiều lượt chuyển đổi nhất ở mức CPA mục tiêu mà bạn đã đặt cho các lượt đăng ký trước ứng dụng. Tìm hiểu thêm về tính năng mở rộng tiêu chí nhắm mục tiêu trong chiến dịch Hiển thị.

Khám phá trên Google Tìm kiếm

Google Discover Ad example
Tính năng này hiện chỉ có thể sử dụng được trên điện thoại Android khi chế độ cài đặt ngôn ngữ trong điện thoại là tiếng Anh.

Giờ đây, quảng cáo của bạn có thể xuất hiện trên Khám phá trên Google Tìm kiếm, tức là bạn sẽ có thể phân phát các quảng cáo bắt mắt cho người dùng theo mối quan tâm phù hợp của họ.

Apple sẽ sớm triển khai các chính sách mới về quyền riêng tư cho người dùng iOS 14. Các chính sách này có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của chiến dịch iOS trong Google Ads. Nếu đang tham gia chương trình thử nghiệm của chúng tôi cho các chiến dịch Lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo (tROAS) trên iOS, bạn nên tạm dừng những chiến dịch này và quay lại sử dụng chiến lược đặt giá thầu tCPA.

Hãy xem các mẹo giúp bạn tìm thấy người dùng phù hợp cho ứng dụng dành cho thiết bị di động


Thay đổi về hiệu suất

Bạn có thể nhận thấy những thay đổi mà bạn đã thực hiện đối với chiến dịch quảng cáo ứng dụng có thể đã tác động đến hiệu suất của bạn như thế nào. Khi bạn đang ở trên trang "Tất cả chiến dịch" hoặc trong một chiến dịch quảng cáo ứng dụng, hãy nhấp vào Nhật ký thay đổi và xem bản ghi về những thay đổi của bạn cùng với chú thích trên biểu đồ hiệu suất, cho bạn biết những thay đổi đó có thể đã tác động đến hiệu suất của bạn như thế nào.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Đạt được mục tiêu tiếp thị với Google Ads

Google Ads cho phép bạn tận dụng tối đa hoạt động tiếp thị trực tuyến của mình bằng những công cụ giúp bạn thành công. Hãy tìm hiểu thêm từ các câu chuyện thành công để xem mọi người đã đạt được điều gì nhờ có những chiến dịch phù hợp với mục tiêu của họ.

Bắt đầu

hoặc Gọi tới số 1-855-500-2754 để bắt đầu

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
11539670817710200985
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
73067