Om appkampanjer

Som appannonsør vil du at flere betalende brukere skal ta i bruk appen din. Men hvordan kan du nå ut til disse menneskene? Med appkampanjer effektiviseres denne prosessen, og du kan enkelt markedsføre appene dine via de største Google-plattformene, for eksempel Søk, Google Play, YouTube, Discover på Google Søk og Google Displaynettverk. Bare legg til noen linjer med tekst, et bud og noen elementer, så optimaliseres resten for at brukerne enkelt skal kunne finne deg.

I denne artikkelen ser vi nærmere på hvordan appkampanjer fungerer rent grunnleggende. For å komme i gang kan du gjennomgå de anbefalte fremgangsmåtene for å markedsføre apper på Google og sette deg inn i hvordan du kan opprette appkampanjer.

Er du klar til å markedsføre appen din? Klikk her for å konfigurere en appkampanje.

Sånn fungerer det

I motsetning til de fleste Google Ads-kampanjer trenger du ikke å opprette enkeltannonser i appkampanjer. I stedet utformer vi en rekke annonser i mange ulike formater og tilpasset ulike nettverk med utgangspunkt i forslagene dine til annonsetekst samt ulike elementer, blant annet hentet fra butikkoppføringen til appen din. Alt du trenger å gjøre for å komme i gang, er å skrive en tekst, angi et innledende bud og budsjett og informere oss om hvor og på hvilke språk annonsene skal vises. Vi anbefaler på det sterkeste at du oppgir minst ett bilde i liggende format, én stående samt én liggende video og (om aktuelt) HTML5-elementer. Systemene våre tester ut ulike kombinasjoner av elementene og viser annonsene med best resultater oftest, uten at du trenger å gjøre noe mer.

For at du skal få høyest mulig verdi ut av hver nedlasting, automatiserer Google Ads også målrettingen og budgivningen. Du kan optimalisere kampanjemålrettingen for å fokusere på å finne verdifulle brukere basert på handlinger som er viktige for deg, for eksempel konverteringer i appen.

Systemet vårt genererer appannonser automatisk. Når annonsene dine skal utformes, kan Google Ads fritt kombinere tekst, bilder, videoer eller HTML5-elementer du laster opp, eller elementer fra appens oppføring i den aktuelle appbutikken, i de endelige annonsene. I systemet blir annonsene og budene dine henholdsvis rotert og justert automatisk. Hensikten med dette er at du skal oppnå flest mulig av de nedlastingene av appen din som er i tråd med optimaliseringsmålet du har satt deg. Dette målet kan være installasjoner, konverteringer i appen eller mål for avkastning på annonsekostnader (mål-ROAS). Hvis du for eksempel oppnår bedre resultater med én tekstlinje enn en annen, justeres systemet etter dette, slik at den beste teksten vises oftere. Finn ut mer om annonser i appkampanjer.

Her kan annonsene vises

Annonsene dine kan vises i ulike Google-tjenester. Disse omfatter Google Søk, Google Play, YouTube, Google Displaynettverk, AdMob, Discover på Google Søk, søkepartnerne våre og mange andre publisister som fungerer som vert for appannonser. Her er noen eksempler på hvor annonsene dine kan vises:

Googles søkenettverk

Google matcher annonsen din med søketermer som er relevante for appen eller appkategorien. I Google Ads brukes ulike metoder for å generere søkeordene dine, for eksempel ved hjelp av søketermer fra Google Play som tidligere har ført personer til appen din.

Google Play

  • Google Play-søkeresultater
  • Delen for relaterte apper i Google Play: «Kanskje du også liker» og «Relatert til denne appen»
  • Google Play-startsiden: «Foreslått for deg»

Google kan vise annonsene dine til folk som søker etter termer og apper som er relevante for appen din. Annonsene kan også vises til folk som besøker detaljsiden til en app som ligner på appen din.

YouTube

  • Annonsene kan vises på relevante sider eller i relevant innhold på YouTube.

Google Ads kan vise annonsene dine i plasseringer på YouTube der sannsynligheten er størst for at de blir klikket på, og at appen din blir lastet ned.

Google Displaynettverk

Google Display Network Ad, home screen

  • Gmail
  • Andre apper
  • Mobilnettsteder for nyhetssider, blogger og andre nettsteder over hele Internett

Discover på Google Søk

Google Discover Ad

Disse annonsene er for øyeblikket bare tilgjengelig på Android-telefoner med engelsk som språkinnstilling.

Annonsene dine kan nå vises på Discover på Google Søk. Dette betyr at du kan vise visuelt imponerende annonser til brukerne i tråd med brukernes relevante interesser.

Kampanjeoptimalisering og budgivning

I appkampanjer kan du optimalisere for markedsføringsmålene dine på tre måter:

Fokuser på å få flere installasjoner. Google Ads optimaliserer budene dine og målrettingen din for at du skal få så mange nye appbrukere som mulig. Budet du fastsetter, bør være det gjennomsnittlige beløpet du er villig til å bruke hver gang noen installerer appen din. Med et avansert alternativ i den nye utgaven av Google Ads kan du målrette annonser mot de brukerne det er størst sannsynlighet for at kommer til å installere appen eller gjøre bestemte handlinger. Med dette alternativet byr du fortsatt på installeringer.

Fokuser på å generere handlinger i appen. Bruk dette alternativet hvis du har som mål å finne flere verdifulle brukere, og du har angitt den viktigste handlingen i appen som en konverteringshendelse. Google Ads fokuserer da på de personene som mest sannsynlig kommer til å gjennomføre bestemte handlinger i appen som du har konfigurert og valgt for denne kampanjen. Angi mål-CPA (kostnad per handling) til det gjennomsnittlige beløpet du er villig til å bruke hver gang noen utfører den aktuelle handlingen i appen.

Prøv å oppnå flere installeringer av eller handlinger i appen før du vurderer det tredje og mer avanserte alternativet.

Merk: I appkampanjer er mål-ROAS for tiden bare tilgjengelig i betaversjon.

Fokuser på å generere gode verdier for handlinger i appen. I kampanjer der du vektlegger verdien av handlingene i appen, fokuserer Google Ads på de personene som har høyest sannsynlighet for å generere størst verdi over tid. Budet du angir, bør være den gjennomsnittlige konverteringsverdien (f.eks. inntekter) du ønsker å oppnå for hver krone du bruker på annonser. Dette kalles mål for avkastning på annonsekostnader (mål-ROAS). Hvis du har som mål at brukerne skal bruke fem kroner på kjøp i appen innenfor konverteringsvinduet, for hver tiende krone du bruker på annonser, må du angi en mål-ROAS på 50 %.

Hvis du vil bruke denne budstrategien, må du installere Google Analytics for Firebase-utviklingssettet for programvare (SDK) i appen din. Konverteringshendelsene du byr på (og overfører verdier med), bør også komme fra Firebase SDK.

Du kan finne ut mer om fastsettelse av bud ved å lese om budgivning i appkampanjer.

Få tips til hvordan du finner de riktige brukerne til mobilapper.

Endringer i resultatene

Du kan se hvordan endringer du har gjort i appkampanjene dine, kan ha påvirket resultatene dine. Når du er på «Alle kampanjer»-siden eller i en appkampanje, klikker du på Endringslogg. Du ser en oversikt over endringene dine sammen med kommentarer i resultatdiagrammet, som viser hvordan endringene kan ha påvirket resultatene dine.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt