Om konverteringsimport för Salesforce® i Google Ads

Om du spårar potentiella kunder eller möjligheter, eller både och, med Salesforces Sales Cloud® kan du importera dina offlinekonverteringar från Salesforces Sales Cloud till Google Ads. Detta hjälper dig att mäta hur dina onlineinvesteringar i Google Ads genererar värde offline på ett bättre sätt.

I denna artikel beskriver vi fördelarna med funktionen och grunderna i hur den fungerar. När du är klar kan du sedan följa anvisningarna och börja importera konverteringar från Salesforce.

Varför ska jag använda det?

Du använder Google Ads för att värva nya kunder till ditt företag. Du använder också Salesforces Sales Cloud för att registrera när nya potentiella kunder blir till betalande kunder. Men hur kopplar du samman informationen? Hur ser du vilka sökord, annonser och kampanjer i Google Ads som mest effektivt leder till kvalificerade potentiella kunder och ny försäljning som du spårar i Salesforce?

Med konverteringsimport för Salesforce i Google Ads kan du automatiskt räkna Google Ads-konverteringar för alla statusar på potentiella kunder och möjlighetsstadier (milstolpar) som du redan spårar i Salesforce. På så sätt kan du se hur din investering i Google Ads resulterar i de viktigaste milstolparna i säljtratten. Med denna information kan du sedan anpassa ditt Google Ads-konto så att du är säker på att du genererar rätt sorts trafik.

Exempel

Du har skapat annonser för att leda potentiella kunder till ett kontaktformulär på din webbplats. Personer som fyller i formuläret registreras som nya potentiella kunder i Salesforce och du använder Salesforce för att spåra varje steg i säljprocessen.

Du har redan ställt in konverteringsspårning så att du ser när tilltänkta kunder som klickar på dina annonser skickar in kontaktformuläret. Du har fått reda på att två av dina sökord är särskilt effektiva när det gäller att dra potentiella kunder. Men du vet att alla potentiella kunder inte är lika. Leder båda sökorden till försäljning?

Du länkar dina Salesforce- och Google Ads-konton och bestämmer dig för att spåra två Salesforce-milstolpar som konverteringar: när en potentiell kund övergår till en möjlighet och när en möjlighet leder till en försäljning.

När du börjar importera dessa konverteringar märker du att båda sökorden är effektiva när det gäller att generera inskickade formulär från tilltänkta kunder på din webbplats. Det ena sökordet är emellertid mer effektivt när det gäller att generera potentiella kunder som med tiden leder till möjligheter och försäljningar. Du bestämmer dig för att höja buden för det mer framgångsrika sökordet och experimentera med att lägga till nya sökord som liknar detta.

Så fungerar det

När du har konfigurerat konverteringsimport för Salesforce i Google Ads går processen till på följande sätt:

När någon klickar på din annons och besöker din webbplats registreras ett unikt id (GCLID eller Googles klick-id) som lagras i en cookie. Google Ads använder detta id för att avgöra vilket klick på vilken annons som kan tillskrivas eventuella framtida konverteringar.

När kunden skickar in ett intresseformulär på din webbplats skickas GCLID från din webbplats till Salesforce och kopplas till kunden och eventuella framtida möjligheter som kan härledas till honom eller henne.

Google Ads kontrollerar regelbundet ditt Salesforce-konto för att se om du har registrerat nya viktiga milstolpar som ett resultat av annonser. (I samband med konfigureringen kan du välja vilka statusar på potentiella kunder och möjlighetsstadier du vill spåra som konverteringar.) Google Ads ser om milstolpen kommer från en potentiell kund från en annons, eftersom den i så fall innehåller det unika id som din webbplats lagrade och skickade till Salesforce. Då räknar Google Ads milstolpen som en Google Ads-konvertering.

Detta behöver du göra

För att processen ska fungera enligt beskrivningen ovan måste du göra vissa ändringar på din webbplats och i ditt Salesforce-konto och Google Ads-konto. Om någon annan hanterar ditt företags Salesforce-konto bör den personen hjälpa dig med vissa delar av konfigureringen. Om en webbansvarig hanterar din webbplats behöver du även hans eller hennes hjälp.

Vi ger dig en översikt över installationsprocessen nedan. Kompletta anvisningar finns i Importera konverteringar från Salesforce. Du kan också klicka på länkarna för varje steg nedan för att gå direkt till det steget i konfigureringen. Läs även kraven för att se till att du är redo att länka dina konton.

 1. Konfigurera ditt Salesforce-konto. Skapa ett anpassat GCLID-fält i objekten ”lead” och ”opportunity”. Utan detta id vet Google Ads inte vilket klick konverteringen ska tillskrivas. Om någon annan hanterar ditt företags Salesforce-konto behöver du hjälp av den personen med detta steg.
 2. Ändra ditt web-to-lead-formulär i Salesforce. Ändra intresseformuläret på din webbplats så att klick-id:n laddas upp till Salesforce (tillsammans med övrig data i formuläret). Administratören för ditt Salesforce-konto kan hjälpa dig med detta steg.
 3. Redigera din webbplats så att den sparar klick-id:t i en cookie. Google Ads ger dig ett kodavsnitt som du ska lägga till på din webbplats så att du kan samla in och lagra klick-id. Om du har en webbansvarig kan han eller hon hjälpa dig med detta.
 4. Testa att systemet fungerar. Lägg till id-parametern i webbplatsens webbadress, skicka in en potentiell testkund och se om id:t skickas vidare till Salesforce.
 5. Länka dina Google Ads- och Salesforce-konton. Du måste ange ett användarnamn och ett lösenord för ditt Salesforce-konto. Om någon annan är kontoadministratör ska du be honom eller henne att ge dig ett användarnamn och lösenord eller hjälpa dig med denna del av processen.
 6. Bestäm vilka Salesforce-milstolpar du vill spåra som konverteringar och hur ofta Google Ads ska söka efter dem.
 7. Importera dina konverteringar. Nu är konfigureringen klar och dina Google Ads-konton importerar regelbundet dina konverteringar från Salesforce.

Vad räknas som en konvertering?

Du kan konfigurera ditt Google Ads-konto så att det registrerar en konvertering för alla statusar på potentiella kunder och möjlighetsstadier som du spårar i ditt Salesforce-konto. Google Ads registrerar en konvertering varje gång en potentiell kund eller möjlighet får respektive status. Obs! Om en Salesforce-användare hoppar över en status och går till nästa eller sista statusen registrerar Google Ads ingen konvertering för överhoppade statusar.

Exempel

Ditt Salesforce-konto har dessa möjlighetsstadier: 1. ”Sales Qualified”, 2. ”Needs Analysis”, 3. ”Proposal”, 4. ”Negotiation”, 5. ”Closed Won” och 6. ”Closed Lost”.

I Google Ads väljer du att registrera en konvertering varje gång följande steg nås: 3. ”Proposal”, 4. ”Negotiation” och 5. ”Closed Won”.

I Salesforce flyttar en användare möjligheten från 1. ”Sales Qualified” till 3. "Proposal" och märker den senare som 5. ”Closed Won”.

I Google Ads ser du konverteringar för ”Proposal” och ”Closed Won”, men inte för ”Negotiation” (eftersom användaren aldrig registrerade möjlighetsstadiet ”Negotiation”).

Om en Salesforce-användare flyttar tillbaka statusen på den potentiella kunden eller möjlighetsstadiet till ett tidigare värde (från B till A) räknar Google Ads inte steget som statusen flyttades tillbaka till (A) som en konvertering. Däremot räknas det som en konvertering när statusen flyttas framåt igen, inklusive steget som flyttades tillbaka (B). 

Om Salesforce-data i Google Ads

Google Ads importerar regelbundet Googles klick-id, relevanta statusar på potentiella kunder och möjlighetsstadier samt relevant metadata från Salesforce till Google Ads. Salesforce ansvarar inte för eventuella effekter på data som uppstår under överföringen.

Om du vill ha mer information om Salesforce-data i Google Ads kan du klicka på länkarna nedan.

Vad Google Ads hämtar och lagrar från ditt Salesforce-konto

För att se till att din Google Ads-konverteringsdata återspeglar de offlinekonverteringar som spåras i ditt Salesforce Sales Cloud-konto måste Google Ads regelbundet hämta och lagra viss information om statusarna på dina potentiella kunder och möjlighetsstadier.

När du börjar använda lösningen måste Google Ads lagra viss data från ditt Salesforce-konto så att det vet vilka milstolpar du vill hantera som konverteringar. Informationen som lagrar inbegriper kontots organisationsnamn och organisations-id samt kopior av kontots värden för status på potentiella kunder och möjlighetsstadier (som ”qualified” och ”deal won”).

Utöver denna information hämtar Google Ads regelbundet följande fält från ditt Sales Cloud-konto för att identifiera vilka konverteringar som ska registreras i Google Ads.  Observera att Google Ads endast hämtar denna data för potentiella kunder och möjligheter som har ett värde i GCLID-fältet.

 • Lead: anpassat GCLID-fält
 • Lead: Status History
 • Opportunity: Amount
 • Opportunity: anpassat GCLID-fält 
 • Opportunities: Stage History

Denna information, som laddas ned regelbundet, raderas inom några dagar. Detta gäller dock inte de historikloggar du laddar upp.  Loggarna är tillgängliga i 90 dagar så att du kan se vilka konverteringar och konverteringsvärden som har laddats upp, för vilka GCLID och på vilka dagar.  De raderas efter 90 dagar.

Detta innebär att vi inte visar eller på annat sätt hämtar information som kan användas för att identifiera de personer eller företag som du gör affärer med (som namn på potentiella kunder eller möjligheter).

Så hanterar Google Ads din data

Vi är medvetna om hur viktig och känslig din data är. Därför skyddar och hemlighåller vi de uppgifter som du lämnar ut till oss.

Mer specifikt behandlar vi din Salesforce-data så här:

 • Begränsad dataanvändning. Vi använder inte dina datafiler i något annat syfte än för att uppdatera din konverteringsstatistik.
 • Begränsad dataåtkomst. Vi delar inte dina datafiler med andra Google-team, utom för att uppdatera din konverteringsstatistik. Vi använder åtkomstkontroller för våra anställda för att skydda dina datafiler mot obehörig åtkomst.
 • Begränsad datadelning. Vi delar inte dina datafiler med tredje part, inklusive annonsörer, utom i juridiska syften, till exempel för att följa gällande lagar och regler, juridiska processer eller tvingande krav från myndigheter.

Vi lägger även stor vikt vid att de system vi använder när vi lagrar dina filer är skyddade och tillförlitliga. Vi har särskilda team för datateknisk säkerhet som arbetar med skydd mot externa hot mot våra system, och vi lagrar alla datafiler i krypterat format som ett skydd mot obehörig åtkomst.

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt