Slik lykkes du med smart budgivning

Offisiell veiledning for automatisering og optimalisering av bud.

 

Med budautomatisering i Google Ads kan du angi bedre og mer veloverveide bud samtidig som du sparer tid. I denne veiledningen forklarer vi hvorfor du bør bruke strategier for smart budgivning, og hvordan du kan oppnå bedre resultater med søkekampanjer.

 

Clock icon

1. Oppnå bedre resultater ved å bruke budgivning under auksjonen i Google Ads

 • By ut fra brukerens kontekst under auksjonen ved hjelp av smart budgivning.

Begrunnelse: Med dynamiske bud som er skreddersydd for hver enkelt auksjon, kan du oppnå bedre resultater. 

Begrunnelse: Google Ads-budgivningsalgoritmene fastsetter bud etter å ha evaluert flere milliarder kombinasjoner av relevante kontekstsignaler på auksjonstidspunktet. Over 80 % av alle Google-annonsører bruker automatisk budgivning.1

 • Spar tid ved å automatisere budene dine.

Begrunnelse: Med automatisk budgivning kan du betydelig redusere tiden du bruker på budgivning. Dermed kan du sette av mer tid til å optimalisere andre områder av kontoen din, for eksempel målingen og markedsføringsinnholdet.

Suksesshistorie

Etter at Savings.com gikk over til mål-ROAS, gikk bruttofortjenesten opp med 30 % til mål-ROAS-verdien de hadde angitt. Samtidig sparte kampanjeadministratorene tid ettersom de ikke lenger måtte overvåke en rekke budjusteringer i Google Ads.

Finn ut hvordan du drar nytte av budgivning under auksjoner.

 

Settings icon

2. Bruk en kontostruktur, innstillinger og målingspraksiser som legger forholdene til rette for suksess

 • Baser kampanjene dine på mål.

Begrunnelse: Automatisk budgivning er målbasert, så som en tommelfingerregel bør du bruke den samme måltypen gjennomgående i én og samme kampanje.

 • Etabler en enkel kontostruktur.

Begrunnelse: Du trenger ikke å ha granulære kampanjestrukturer ettersom den automatiske budgivningen fungerer i alle slags kontostrukturer.

 • Automatiser budgivningen basert på nøyaktige data om konverteringer og konverteringsverdier.

Begrunnelse: Hvis du måler konverteringer og baserer avgjørelser på bedre data om konverteringer og konverteringsverdier, blir de automatiske budene mer velfunderte.

 • Kombiner smart budgivning med søkeord med fleksibelt samsvar og responsive søkeannonser.

Begrunnelse: Vis det rette budskapet til så mange relevante brukere som mulig samtidig som du fastsetter det optimale budet for hvert søk. Annonsører som bruker responsive søkeannonser i kampanjer med fleksibelt samsvar og smart budgivning, oppnår i gjennomsnitt 20 % flere konverteringer til omtrent samme kostnad per handling.2

Suksesshistorie

Tails.com logo

Gjennom en kombinasjon av fleksibelt samsvar, smart budgivning og responsive søkeannonser oppnådde tails.com, som holder til i Storbritannia, 182 % flere registreringer i Tyskland ved å kjøre generiske søkekampanjer, og i tillegg gikk antallet klikk opp med 258 %.

Se bedriftens historie:

Finn ut hvordan du legger forholdene til rette for suksess i kontoen din

 

Gears icon

3.  Velg den rette budstrategien

 • Velg en strategi i tråd med det overordnede forretningsmålet ditt.

Begrunnelse: Med automatisering administreres kontoen din slik at fokuset først og fremst er på å nå hovedmålet.

Forretningsmål

Budgivningsmetode

Høyere salgstall eller fortjeneste eller flere kvalifiserte potensielle kunder

Maksimer konverteringsverdien med en valgfri mål-ROAS-verdi

Flere transaksjoner eller potensielle salg

Maksimer antall konverteringer med en valgfri mål-CPA-verdi

Flere besøkende på nettstedet Maksimer antall klikk
Økt eller stabilisert merkevarebevissthet Mål for visningsandel

 

 • Optimaliser avkastningen med maksimer konverteringsverdien eller ved å angi en mål-ROAS-verdi (avkastning på annonsekostnadene).

Begrunnelse: Enkelte konverteringer er verdt mer enn andre. Hvis du måler konverteringsverdier og så byr på dem, blir det enklere å finne flere verdifulle kunder. Annonsører som går over fra en budstrategi med mål-CPA til en strategi med mål-ROAS, oppnår i snitt 14 % høyere konverteringsverdi til omtrent den samme avkastningen på annonsekostnadene.3

Suksesshistorie

1StopLighting logo

I alle Shopping-kampanjene som 1STOPlighting kjørte, ble det gått over til å by på en mål-ROAS-verdi, og slik økte de fortjenesten med 214 %.

 • Vit når det er lurt å bruke sesongjusteringer i den smarte budgivningen.

Begrunnelse: Sesongjusteringer bør brukes i bestemte situasjoner der du kan forutse midlertidige endringer i konverteringsfrekvensene i en kort tidsperiode.

Finn ut hvordan du velger den rette budstrategien.

 

Illustration of a laptop with charts on the screen

4. Test budstrategiene dine

 • Sørg for at alle budgivningstestene er enkle, og at du bare fokuserer på én variabel om gangen.

Begrunnelse: Hvis du legger til nye elementer når du tester den smarte budgivningen, kan testresultatene bli uklare.

Kom i gang: Bruk Google Ads-eksperimenter til å teste ut resultatene du får med den automatiske budgivningen.

 • Velg den største kampanjen du er komfortabel med å eksperimentere med.

Begrunnelse: Jo flere data du har når du tester, desto mer pålitelige resultater får du, og dess raskere får du dem.

 • Begynn med mål i tråd med de historiske CPA- eller ROAS-verdiene dine.

Begrunnelse: For ambisiøse mål kan påvirke volumet ditt og føre til at sammenligningen med de historiske gjennomsnittsverdiene ikke blir særlig hensiktsmessig.

Finn ut mer om testing av automatiske budstrategier.

 

Magnifying glass with a line graph

5. Evaluer resultatene fra den automatiske budstrategien

Hvorfor bør du gjøre det? Du kan se hvilke resultater du har oppnådd med målberegningene dine over tid mens du har brukt smart budgivning. Du kan også se hvorvidt du i gjennomsnitt har nådd målet ditt. 

 • Forstå viktige signaler som brukes i den smarte budgivningen.

Begrunnelse: Bruk de viktige signalene til å se hvilke signaler som i størst grad påvirker resultatene du oppnår med den smarte budgivningen. Ut fra denne statistikken kan du treffe mer velfunderte beslutninger om de overordnede markedsføringstiltakene.

 • Optimaliser målene dine.

Begrunnelse: Ved å justere målene kan du nå resultatmål som endres underveis, og store eller hyppige målendringer får ingen negativ innvirkning på resultatene du oppnår med budstrategien.

 • Sett deg godt inn i hva fører til konverteringsforsinkelser, som du finner i budstrategirapporten.

Begrunnelse: Det kan ta tid før kundene konverterer etter at de har klikket på annonsene dine. Dette kalles en konverteringsforsinkelse. Det er viktig at du er klar over hva de vanlige forsinkelsene dine er, slik at du kan vurdere resultatene dine på riktig måte. Resultatene kan se dårligere ut enn det de faktisk er, hvis du evaluerer resultatene før alle konverteringene er rapportert. 

Example bid strategy report

Finn ut hvordan du evaluerer automatiske budstrategier.

 

 

1. Interne Google-data, globalt, 16.03.2021–12.04.2021.
2. Interne Google-data, 01.04.2021–07.04.2021.
3. Interne Google-data, mars 2021.

Registrer deg for nyhetsbrevet med anbefalte fremgangsmåter, så får du avanserte Google Ads-tips og -oppdateringer rett i innboksen.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
73067
false
false
false