Đạt được thành công nhờ sử dụng chiến lược Đặt giá thầu thông minh

Hướng dẫn chính thức về cách tự động hóa và tối ưu hóa giá thầu của bạn.

 

Việc tự động hoá giá thầu của bạn với Google Ads có thể giúp bạn đặt giá thầu tốt hơn và phù hợp hơn mà vẫn tiết kiệm thời gian. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ nói về lý do bạn nên sử dụng chiến lược Đặt giá thầu thông minh và cách cải thiện kết quả cho chiến dịch Tìm kiếm.

 

Clock icon

1. Nâng cao hiệu suất bằng cách sử dụng tính năng đặt giá thầu tại thời điểm đấu giá của Google Ads

 • Đặt giá thầu theo bối cảnh của người dùng tại thời điểm đấu giá thông qua chiến lược Đặt giá thầu thông minh.

Lý do: Giá thầu linh động và được điều chỉnh theo từng phiên đấu giá có thể giúp nâng cao kết quả. 

Lý do: Các thuật toán đặt giá thầu của Google Ads xem xét hàng tỷ tổ hợp tín hiệu theo bối cảnh có liên quan tại thời điểm đấu giá để đặt giá thầu. Hơn 80% nhà quảng cáo của Google đang sử dụng tính năng đặt giá thầu tự động.1

 • Tiết kiệm thời gian bằng cách tự động hoá giá thầu.

Lý do: Tính năng đặt giá thầu tự động giúp giảm đáng kể thời gian đặt giá thầu, cho phép bạn phân bổ lại thời gian để tối ưu hoá các mảng khác của tài khoản (như hoạt động đo lường và mẫu quảng cáo).

Nghiên cứu điển hình

Sau khi chuyển sang chiến lược Lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo, công ty Savings.com đã tăng lợi nhuận gộp thêm 30% với mức lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo của mình, đồng thời tiết kiệm thời gian cho các nhà quản lý chiến dịch bằng cách giảm nhu cầu giám sát nhiều hệ số điều chỉnh giá thầu trên Google Ads.

Tìm hiểu thêm về cách tận dụng tính năng đặt giá thầu tại thời điểm đấu giá.

 

Settings icon

2. Thiết lập cấu trúc tài khoản, chế độ cài đặt và phương pháp đo lường để đạt được thành công

 • Xây dựng chiến dịch dựa trên mục tiêu.

Lý do: Đặt giá thầu tự động là tính năng đặt giá thầu dựa trên mục tiêu, tức là một chiến dịch duy nhất thường phải có cùng một loại mục tiêu.

 • Đơn giản hoá cấu trúc tài khoản.

Lý do: Bạn không cần dùng cấu trúc chiến dịch chi tiết, vì tính năng đặt giá thầu tự động sẽ hoạt động với mọi cấu trúc tài khoản.

 • Tự động hoá hoạt động đặt giá thầu dựa trên dữ liệu chính xác về lượt chuyển đổi và giá trị chuyển đổi.

Lý do: Việc đo lường lượt chuyển đổi cũng như thu thập dữ liệu chính xác hơn về lượt chuyển đổi và giá trị chuyển đổi có thể giúp hệ thống đưa ra giá thầu tự động chính xác hơn.

 • Kết hợp chiến lược Đặt giá thầu thông minh với từ khoá khớp mở rộng và quảng cáo tìm kiếm thích ứng.

Lý do: Truyền tải thông điệp phù hợp cho nhiều người dùng phù hợp nhất có thể, đồng thời đặt giá thầu phù hợp cho mỗi cụm từ tìm kiếm. Những nhà quảng cáo chạy quảng cáo tìm kiếm thích ứng trong các chiến dịch sử dụng kiểu khớp mở rộng và chiến lược Đặt giá thầu thông minh tăng số lượt chuyển đổi thêm trung bình 20% trong khi chi phí mỗi hành động vẫn như cũ.2

Nghiên cứu điển hình

Tails.com logo

Nhờ sử dụng kết hợp kiểu khớp mở rộng, chiến lược Đặt giá thầu thông minh và quảng cáo tìm kiếm thích ứng, công ty tails.com có trụ sở tại Vương quốc Anh đã tăng số lượt đăng ký tại Đức thêm 182% và tăng số lượt nhấp thêm 258% bằng các chiến dịch Tìm kiếm chung.

Xem câu chuyện của công ty tails.com:

Đọc thêm về cách thiết lập tài khoản để thành công.

 

Gears icon

3.  Chọn chiến lược giá thầu phù hợp

 • Chọn chiến lược phù hợp với mục tiêu kinh doanh chính của bạn.

Lý do: Tính năng tự động hoá sẽ quản lý tài khoản của bạn để ưu tiên tập trung vào mục tiêu đó.

Mục tiêu kinh doanh

Phương pháp đặt giá thầu

Tăng doanh số bán hàng, lợi nhuận hoặc lượng khách hàng tiềm năng đủ tiêu chuẩn

Tối đa hoá giá trị chuyển đổi có đặt ROAS mục tiêu (không bắt buộc)

Tăng số lượt giao dịch hoặc lượng khách hàng tiềm năng

Tối đa hoá lượt chuyển đổi có đặt CPA mục tiêu (không bắt buộc)

Tăng lượng khách truy cập vào trang web Tối đa hoá số lượt nhấp
Tăng hoặc củng cố mức độ nhận biết Tỷ lệ hiển thị mục tiêu

 

 • Tối ưu hoá ROI bằng chiến lược Tối đa hoá giá trị chuyển đổi hoặc bằng cách đặt lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo.

Lý do: Không phải tất cả lượt chuyển đổi đều có giá trị ngang nhau – một số lượt chuyển đổi có giá trị cao hơn so với những lượt chuyển đổi khác. Việc đo lường giá trị chuyển đổi và dựa vào đó để đặt giá thầu giúp bạn tìm thấy những khách hàng có giá trị hơn. Trung bình, những nhà quảng cáo chuyển từ chiến lược giá thầu CPA mục tiêu sang ROAS mục tiêu có thể tăng giá trị chuyển đổi thêm 14% với mức lợi tức trên chi tiêu quảng cáo tương đương.3

Nghiên cứu điển hình

1StopLighting logo

1STOPlighting đã chuyển đổi tất cả chiến dịch mua sắm của họ để đặt giá thầu theo lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo và đã tăng lợi nhuận thêm 214%.

 • Biết thời điểm nên sử dụng hệ số điều chỉnh theo thời vụ trong chiến lược Đặt giá thầu thông minh.

Lý do: Bạn nên sử dụng hệ số điều chỉnh theo thời vụ trong những tình huống cụ thể khi có thể dự đoán tỷ lệ chuyển đổi sẽ tạm thời thay đổi trong một khoảng thời gian ngắn.

Tìm hiểu thêm về cách chọn chiến lược giá thầu phù hợp.

 

Illustration of a laptop with charts on the screen

4. Thử nghiệm chiến lược giá thầu

 • Giữ cho từng thử nghiệm đặt giá thầu đơn giản và mỗi lần chỉ thay đổi một biến. 

Lý do: Khi bạn thử nghiệm chiến lược Đặt giá thầu thông minh, việc thêm các yếu tố mới khác có thể làm rối kết quả thử nghiệm.

Bắt đầu: Sử dụng tính năng thử nghiệm của Google Ads để thử nghiệm hiệu suất của chiến lược đặt giá thầu tự động.

 • Chọn chiến dịch lớn nhất mà bạn sẵn sàng thử nghiệm.

Lý do: Trong khi thử nghiệm, dữ liệu càng nhiều, thì càng nhanh có kết quả và kết quả càng đáng tin cậy.

 • Bắt đầu với các mục tiêu phù hợp với ROAS hoặc CPA trước đây của bạn. 

Lý do: Mục tiêu quá linh hoạt có thể ảnh hưởng đến số lượt truy cập và khiến việc so sánh với mức trung bình trước đây gặp khó khăn.

Đọc thêm về cách thử nghiệm chiến lược đặt giá thầu tự động.

 

Magnifying glass with a line graph

5. Đánh giá hiệu suất của chiến lược đặt giá thầu tự động

Lý do: Bạn có thể xem hiệu quả hoạt động của các chỉ số mục tiêu theo thời gian trong khi sử dụng chiến lược Đặt giá thầu thông minh. Đồng thời, bạn có thể xem mức độ trung bình mà bạn đạt được mục tiêu của mình. 

 • Tìm hiểu về các tín hiệu hàng đầu mà chiến lược Đặt giá thầu thông minh đang sử dụng.

Lý do: Sử dụng các tín hiệu hàng đầu để biết những tín hiệu có tác động mạnh nhất đến hiệu suất của chiến lược Đặt giá thầu thông minh. Những thông tin chi tiết này có thể hỗ trợ bạn vạch ra chiến lược tiếp thị rộng hơn.

 • Tối ưu hoá để đạt các mục tiêu của bạn.

Lý do: Việc điều chỉnh mục tiêu sẽ giúp bạn đạt được hiệu suất mong muốn. Đồng thời, các thay đổi lớn hoặc thường xuyên về mục tiêu sẽ không gây ảnh hưởng đến hiệu suất của chiến lược giá thầu.

 • Tìm hiểu về độ trễ chuyển đổi (trong báo cáo chiến lược giá thầu).

Lý do: Khách hàng có thể mất thời gian để chuyển đổi sau khi nhấp vào quảng cáo của bạn (khoảng thời gian này được gọi là độ trễ chuyển đổi). Bạn cần phải biết độ trễ thông thường của mình để đánh giá đúng hiệu quả hoạt động. Hiệu suất của bạn có thể sẽ kém hơn nếu bạn không đợi cho đến khi tất cả lượt chuyển đổi được báo cáo trước khi đánh giá hiệu suất. 

Example bid strategy report

Đọc thêm về cách đánh giá chiến lược đặt giá thầu tự động.

 

 

1. Dữ liệu nội bộ của Google, Toàn cầu, ngày 16/3/2021 – 12/4/2021
2. Dữ liệu nội bộ của Google, ngày 1/4/2021 – 7/4/2021
3. Dữ liệu nội bộ của Google, tháng 3 năm 2021

Đăng ký nhận bản tin về Các phương pháp hay nhất để khám phá các bí quyết chuyên sâu và thông tin cập nhật của Google Ads ngay trong hộp thư đến của bạn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

false
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
false
false
true
73067
false
false
false