Cenu korekciju ceļvedis: Google paraugprakse

Oficiālais ceļvedis: cenu optimizēšana programmā Google Ads.


Best Practices logo

Cenu korekcijām ir liela nozīme programmā Google Ads, un tās var palīdzēt uzlabot veiktspēju. Izmantojot šo ceļvedi, jūs iemācīsities iestatīt vislabākās iespējamās cenu korekcijas. Reklāmās meklēšanas tīklā, reklāmas tīklā un visu veidu ierīcēs varat izmantot cenu pārveidotājus, lai sasniegtu reklamēšanas mērķus.

 

1. Mērķu un pašreizējās veiktspējas izprašana

  • Nosakiet sava uzņēmuma mērķus un izmantojiet tos, lai atbilstoši koriģētu cenas.

Kāpēc: jūsu uzņēmuma specifika ir skaidrākais veids, lai noteiktu, kā optimizēt cenu korekcijas.

  • Ņemiet vērā dažādu kampaņu un ierīču kopējo vērtību gan tiešsaistē, gan bezsaistē.

Kāpēc: attiecinājuma izmantošana kanālos un ierīcēs joprojām attīstās. Neierobežojiet savu potenciālu tāpēc, ka vērtības mērīšanas tehniskās iespējas ir ierobežotas.

  • Veiktspējas izprašana dažādos segmentos

Kāpēc: veiktspēja var atšķirties dažādās ierīcēs, atrašanās vietās, mērķauditorijās un laikos. Būtiskas veiktspējas atšķirības parasti nosaka, kādas korekcijas jāveic.

Darba sākšana: izmantojiet segmentus savās Google Ads tabulās, lai labāk izprastu veiktspējas atšķirības.

Uzziniet vairāk par to, kā izprast savus mērķus un pašreizējo veiktspēju.

2. Cenu noteikšanas automatizēšana programmā Google Ads

  • Automatizējiet cenas, izmantojot viedo cenu noteikšanu.

Kāpēc: izmantojot mērķa MPI vai mērķa RTA automātiskās cenu noteikšanas stratēģijas, cena tiek optimizēta pēc ierīces, laika, atrašanās vietas un mērķauditorijas katrā izsolē.

Darba sākšana: iestatiet automātiskās cenu noteikšanas stratēģiju savā kontā.

  • Pielāgojiet automātisko cenu noteikšanu sava konta vajadzībām.

Kāpēc: stratēģijas, kas labi darbojas, var vēl pielāgot, lai tās būtu tieši saistītas ar to, ko zināt par savu uzņēmumu.

Darba sākšana: izmantojiet cenu korekcijas pēc ierīces, lai prioritizētu reklāmguvumus pēc ierīces.

Uzziniet vairāk par automātisko cenu noteikšanu.

3. Cenu pārvaldības sistēmas izveide

  • Izmantojiet pamata cenas, lai sasniegtu vispārējos portfeļa mērķus, un cenu korekcijas, lai nodrošinātu segmenta līmeņa veiktspējas atšķirības (pēc ierīces veida, laika, atrašanās vietas un mērķauditorijas).

Kāpēc: cenu korekciju mērķis ir salāgot jūsu veiktspēju ar mērķiem. Tie ir atkarīgi no pienācīgi iestatītām pamata cenām.

Darba sākšana: izmantojiet cenu simulatorus, lai skatītu, kā cenu korekcijas var ietekmēt veiktspēju.

  • Sakrājiet pietiekami daudz datu, lai varētu pieņemt pareizu lēmumu par cenu korekcijām.

Kāpēc: varat nepamanīt iespējas, ja nepievēršat uzmanību reklāmguvumu aizkavei kontā vai ja dati par reklāmguvumiem ir ierobežoti.

Darba sākšana: izprotiet reklāmguvuma aizkaves ietekmi savā kontā.

  • Izstrādājiet stratēģiju pārklājumiem dažādās cenu korekcijās.

Kāpēc: atrašanās vietas, diennakts laika, mērķauditorijas un citu elementu kombinācija var ietekmēt to, cik vērtīgs jums varētu būt potenciālais lietotājs.

Uzziniet vairāk par cenu pārvaldīšanas sistēmas izveidi.

4. Cenu korekciju efektivitātes pārvaldīšana

  • Plānojiet izmantot kampaņas līmeņa korekcijas. Saglabājiet reklāmu kopu pārveidotājus visām būtiskām veiktspējas atšķirībām savās kampaņās.

Kāpēc: kampaņas līmeņa korekciju pamatā parasti ir vairāk datu, lai jūs varētu pieņemt lēmumus par šīm izmaiņām ātrāk un pārliecinošāk.

Darba sākšana: pievienojiet kampaņai cenas korekciju.

  • Apvienojiet kampaņu pārvaldību un izmantojiet cenu korekcijas, lai attiecīgajās kampaņās pārvaldītu dažādu segmentu veiktspēju.

Kāpēc: lielāka kontrole parasti nozīmē, ka nākotnē būs vairāk darba. Ja palielināt pārvaldāmo kampaņu skaitu, ir jārēķinās ar lielāku darba apjomu un iespējamām kļūdām.

Uzziniet vairāk par efektīvu cenu korekciju pārvaldīšanu.

 

Reģistrējieties paraugprakses informatīvā izdevuma saņemšanai, lai tieši iesūtnē saņemtu Google Ads padomus prasmīgiem lietotājiem, kā arī atjauninājumus.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.