Liên kết tài khoản Google Play với Google Ads

Khi liên kết tài khoản Google Ads với tài khoản nhà phát triển trên Google Play, bạn có thể hiển thị quảng cáo cho người dùng ứng dụng mà không cần thiết lập thẻ tiếp thị lại. Đối với các ứng dụng sử dụng tính năng thanh toán trong ứng dụng, bạn cũng có thể sử dụng tính năng theo dõi chuyển đổi để tự động theo dõi khi một người đã nhấp vào một trong những quảng cáo của bạn mua hàng trong ứng dụng Android mà không cần thêm mã theo dõi chuyển đổi vào ứng dụng của mình.

Bài viết này hướng dẫn cách liên kết tài khoản nhà phát triển trên Google Play từ tài khoản Google Ads của bạn. Bài viết cũng đề cập đến cách quản lý các yêu cầu liên kết và tài khoản được liên kết trong tài khoản Google Ads của bạn. Để biết cách hoạt đông của liên kết, hãy đọc phần Giới thiệu về liên kết tài khoản Google Play với tài khoản Google Ads.

Trước khi bắt đầu

Hướng dẫn

Trải nghiệm Google Ads mới hiện là cách duy nhất để hầu hết người dùng quản lý tài khoản của họ. Nếu bạn vẫn đang sử dụng trải nghiệm AdWords cũ, hãy chọn bên dưới. Tìm hiểu thêm

Yêu cầu liên kết AdWords với Google Play

Trong tài khoản AdWords, bạn có thể yêu cầu liên kết với số lượng tài khoản Nhà phát triển Google Play tùy thích. Bạn có thể quản lý những tài khoản được liên kết này trên trang “Tài khoản được liên kết” trong AdWords.

 1. Nhấp vào biểu tượng bánh răng (), Cài đặt tài khoản rồi nhấp vào Tài khoản được liên kết.

 2. Trong “Google Play”, hãy nhấp vào Xem chi tiết >>.
 3. Nhấp vào nút + Tài khoản màu đỏ ở đầu trang.
 4. Nhập địa chỉ email của chủ sở hữu tài khoản của tài khoản Nhà phát triển Google Play bạn muốn liên kết.
 5. Nếu bạn muốn thêm tin nhắn bổ sung, hãy thêm nó vào hộp bên dưới.
 6. Nhấp vào Gửi yêu cầu.

Chấp thuận yêu cầu liên kết Google Play

Nhà phát triển trong Google Play cũng có thể yêu cầu liên kết ứng dụng của họ với tài khoản AdWords của bạn. Những lời mời này sẽ xuất hiện trong bảng trên trang “Tài khoản được liên kết” của bạn trong AdWords.

 1. Nhấp vào biểu tượng bánh răng (), sau đó chọn Cài đặt tài khoản rồi nhấp vào Tài khoản được liên kết.
 2. Nhấp vào nút Xem lời mời màu xám.
 3. Xem nội dung lời mời. Liên kết các tài khoản không cấp quyền truy cập quản trị cho một trong hai chủ tài khoản và bạn cũng như chủ tài khoản Google Play đều không thể hủy liên kết tài khoản bất kỳ lúc nào.
 4. Để chấp thuận liên kết, nhấp vào Chấp thuận.
 5. Để từ chối liên kết này, nhấp vào Từ chối. Nếu muốn liên kết những tài khoản này vào một thời điểm khác, bạn sẽ cần gửi yêu cầu liên kết mới.

Theo dõi trạng thái liên kết

Link needs approval Cần sự chấp thuận của bạn: Chủ sở hữu tài khoản từ tài khoản nhà phát triển trên Google Play này đã yêu cầu liên kết với tài khoản AdWords của bạn. Bạn có thể chấp thuận hoặc từ chối yêu cầu của họ.
Link is awaiting approval Chờ chấp thuận Google Play: Yêu cầu của bạn đã được chuyển tới tài khoản nhà phát triển Google Play. Trạng thái này sẽ cập nhật thời gian họ chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu liên kết của bạn.
Accounts linked Đã liên kết: Tài khoản AdWords của bạn đã được liên kết với tài khoản nhà phát triển Google Play này và danh sách tiếp thị lại cho ứng dụng trong tài khoản đã được kích hoạt.
Link has been removed Đã hủy liên kết: Chủ sở hữu tài khoản AdWords hoặc Google Play đã hủy liên kết tài khoản. Để liên kết lại những tài khoản này, gửi yêu cầu liên kết mới đến chủ sở hữu tài khoản Play.
Link has been removed Đã từ chối: Yêu cầu liên kết của bạn đã bị chủ sở hữu tài khoản Google Play từ chối.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?