ลิงก์บัญชี Google Play กับ Google Ads

เมื่อลิงก์บัญชี Google Ads กับบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play คุณจะแสดงโฆษณาต่อผู้ใช้แอปได้โดยไม่ต้องตั้งค่าแท็กรีมาร์เก็ตติ้ง สำหรับแอปที่ใช้การเรียกเก็บเงินสำหรับการซื้อในแอป คุณยังสามารถใช้เครื่องมือวัด Conversion เพื่อติดตามเมื่อผู้ใช้ที่คลิกโฆษณาทำการซื้อในแอป Android ได้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องเพิ่มโค้ดเครื่องมือวัด Conversion ลงในแอป

บทความนี้แสดงวิธีลิงก์บัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play จากบัญชี Google Ads นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงการจัดการคำขอลิงก์และบัญชีที่ลิงก์ในบัญชี Google Ads หากต้องการทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการทำงานของการลิงก์ โปรดอ่านเกี่ยวกับการลิงก์บัญชี Google Play กับ Google Ads

ก่อนเริ่มใช้งาน

วิธีการ

ตอนนี้ผู้ใช้ส่วนใหญ่ใช้ประสบการณ์การใช้งานแบบใหม่ของ Google Ads เพื่อจัดการบัญชีแล้ว หากคุณยังใช้ประสบการณ์การใช้งานแบบเดิมของ AdWords อยู่ โปรดเลือกก่อนหน้าที่อยู่ด้านล่าง ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ส่งคำขอเพื่อลิงก์ AdWords กับ Google Play

ในบัญชี AdWords คุณสามารถส่งคำขอเพื่อเชื่อมโยงกับบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play ได้มากเท่าที่ต้องการ คุณจะจัดการบัญชีที่ลิงก์เหล่านี้ได้ในหน้า "บัญชีที่ลิงก์" ใน AdWords

 1. คลิกไอคอนรูปเฟือง () ตามด้วยการตั้งค่าบัญชี แล้วคลิกบัญชีที่ลิงก์

 2. Under “Google Play”, click View details >>.
 3. คลิกปุ่ม + บัญชีสีแดงที่ด้านบนสุดของหน้า
 4. ป้อนที่อยู่อีเมลของเจ้าของบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play ที่คุณต้องการเชื่อมโยง
 5. หากต้องการเพิ่มข้อความ คุณสามารถเพิ่มลงในช่องด้านล่าง
 6. คลิกส่งคำขอ

อนุมัติคำขอการเชื่อมโยง Google Play

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ใน Google Play สามารถส่งคำขอเพื่อเชื่อมโยงแอปกับบัญชี AdWords ของคุณได้เช่นกัน คำเชิญเหล่านี้จะปรากฏในตารางบนหน้า "บัญชีที่ลิงก์" ใน AdWords

 1. คลิกไอคอนรูปเฟือง () จากนั้นเลือกการตั้งค่าบัญชี แล้วคลิกบัญชีที่ลิงก์
 2. คลิกปุ่มดูคำเชิญสีเทา
 3. อ่านข้อความเชิญ การเชื่อมโยงบัญชีไม่ได้เป็นการให้สิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบแก่เจ้าของบัญชีอีกฝ่าย นอกจากนี้ ทั้งคุณและเจ้าของบัญชี Google Play สามารถยกเลิกการเชื่อมโยงบัญชีได้ตลอดเวลา
 4. หากต้องการอนุมัติการลิงก์ ให้คลิกอนุมัติ
 5. หากต้องการปฏิเสธการลิงก์นี้ คลิกปฏิเสธ หากต้องการลิงก์บัญชีเหล่านี้ในภายหลัง คุณจะต้องส่งคำขอลิงก์ใหม่

ติดตามสถานะการลิงก์

Link needs approval ต้องการให้คุณอนุมัติ: เจ้าของบัญชีจากบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play นี้ได้ส่งคำขอลิงก์กับบัญชี AdWords ของคุณ คุณสามารถอนุมัติหรือยกเลิกคำขอเหล่านี้ได้
Link is awaiting approval รอการอนุมัติจาก Google Play: คำขอของคุณไปถึงบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play แล้ว สถานะนี้จะอัปเดตเมื่อคำขอเชื่อมโยงได้รับการยอมรับหรือปฏิเสธ
Accounts linked เชื่อมโยงแล้ว: บัญชี AdWords เชื่อมโยงกับบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play นี้ และเปิดใช้รายการรีมาร์เก็ตติ้งสำหรับแอปในบัญชีนี้แล้ว
Link has been removed ยกเลิกการเชื่อมโยงแล้ว: เจ้าของบัญชี AdWords หรือบัญชี Google Play ได้ยกเลิกการเชื่อมโยงบัญชีแล้ว หากต้องการเชื่อมโยงบัญชีอีกครั้ง คุณต้องส่งคำขอเชื่อมโยงใหม่ไปให้เจ้าของบัญชี Play
Link has been removed ถูกปฏิเสธ: เจ้าของบัญชี Google Play ปฏิเสธคำขอลิงก์ของคุณ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ก่อนหน้า ใหม่